ZPRÁVY A INFORMACE
STRÁNKA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

    Chcete-li si zachovat chronologii zpráv, čtěte tyto stránky zdola (nejnovější zprávy jsou nahoře).


            Vážení spolubydlící,

             Na čtečce čipů Dallas z vnější strany zadního jižního vchodu do našeho domu došlo k poruše a čtení čipů z této strany nefunguje. Odchod z domu na jižní stranu je v pořádku, severní vchod je v pořádku z obou stran. Do opravy, prosím, používejte pro vstup do domu severní vchod u domovních zvonků. Sháníme firmu, která by systém opravila, ale autorizaci na bázi TLD bran už nikdo opravovat nechce, nebo neumí. Budeme muset vyhlásit výběrové řízení na dodávku systému nového, který bude akceptovat naše čipy Dallas, i když bude pracovat na jiném systému, než jsou TLD brány. Snažím se, aby nový systém přinesl nějaké další možnosti, pokud ho budeme měnit. Např. by bylo velkým přínosem, kdyby systém umožňoval autorizaci vstupu do domu nejen na čipy Dallas, ale třeba i na NFC. Zatím jedna firma nám tuto možnost nabídla. Takže byste dveře do domu mohli odemykat nejen svým mobilním telefonem, ale třeba i papírovými nálepkami s unikátním kódem. Nálepku bude možné si nalepit kamkoliv.

 Předseda 8. 2. 2020

            Vážení spolubydlící.

            Dnes jsem přišel domů po 20 hodině ve chvíli, kdy začínalo pršet, hřmět a zvedal se vítr. Za pár minut začal docela velký „slejvák“ a na severní straně našeho domu, na chodbách společných prostor byla otevřena celkem 4 okna. V patrech 2 a 4 po jednom a v 8. poschodí dokonce obě. Všechny jsem je zavřel na poslední chvíli. Chtěl bych znovu apelovat na ty, kteří ta okna otvírají a dále už nedbají na to je zavřít, když se zhorší povětrnostní podmínky. Do vzhledu a technického provedení interiéru společných prostor jsme investovali statisíce, nová dlažba stála milion korun. Snad se shodneme na tom, že by bylo zbytečné, abychom si draze zrekonstruované prostory nechali zdevastovat živlem. Chtěl bych znovu a asi už naposledy upozornit, že uzamykatelná klička na okno stojí pár stokorun a její montáž v patrech s opakovaně neukázněnými členy, či nájemníky je otázkou několika minut. Dá se také kličky z oken v inkriminovaných patrech demontovat. To je zadarmo.

            Přiznám se, že ani nerozumím motivaci lidí, kteří nám na chodbách stále otevírají okna. Pokud je venku tropické vedro, otevřením oken ho pouštíte dovnitř. Necháte-li okna zavřená, zateplení chrání náš panelák i před teplem. Všimněte si, prosím, krásného chládku v přízemí, kde okna otevírat nejdou. Pokud Vám přijde teplota ve společných prostorech v létě vysoká, můžeme na členské schůzi projednat nákup centrální klimatizace pro společné prostory. Lze ji napájet i solárními panely, abychom neplatili vysoké částky za elektřinu na provoz klimatizace. To všechno lze. Zkuste, prosím, být ohleduplnější k majetku nás všech.

            Děkuji,

Předseda 20. 6. 2019

 

    Ve středu 20. února 2019 zemřel zakládající člen našeho družstva, pan Josef Šteflík. Byl mým dlouholetým kolegou v představenstvu družstva, místopředsedou, bez něhož si fungování našeho družstva a domu neumím vůbec představit. Jeho rukopis je vtisknut do každého kousku našeho domu. Pan Šteflík byl pro mě dvacet let nepostradatelným spolupracovníkem, bez kterého bych si často nevěděl rady. Před několika lety ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci v představenstvu a od té chvíle mi moc chyběla jeho rozhodnost, odbornost i vkus. Vždy bylo cítit, že mu na našem domě hodně záleží. Roky, kdy jsme vedli představenstvo spolu, považuji za nejšťastnější období pro náš dům. Zažili jsme toho spolu za ty roky opravdu hodně a nejednu láhev vypili do dna. Skvěle se s ním povídalo, čas s ním ubíhal dvojnásobně rychle. Byl na něj stoprocentní spoleh. Budu na něho vzpomínat vždy s úctou.
    S panem Šteflíkem se naposledy rozloučíme v pondělí 25. února 2019 v Malé obřadní síni Strašnického krematoria.

Předseda 20. 2. 2019

 

Vážení spolubydlící,

              Členská schůze našeho družstva v prosinci loňského roku schválila připojení IP televize do všech bytů našeho domu, jako alternativy ke stále funkční společné televizní anténě. Hlavní výhody tohoto kroku bude 19 televizních programů ve vysokém rozlišení obrazu (HD), možnost zpětného puštění jakéhokoliv pořadu 24 hodin, možnost levnější individuální rozšířené nabídky IP televize, a až dva set top boxy na byt zdarma. Po vypnutí systému DVB-T(1) Vás tedy nečeká žádná nevyhnutelná investice do set top boxu nebo televizoru.

              V těchto dnech probíhají práce na technickém připojení všech bytů a blíží se chvíle, kdy technici pověření internetovým a TV providerem AIM navštíví každý byt, přivedou do něj internet, který je k fungování IP televize nutný, a zapojí Vám k televizoru set top box. Některé nové „chytré“ televizory nemusí set top box potřebovat, protože budou moci přijímat TV programy od společnosti AIM pomocí instalované aplikace KUKI.

              Se zástupcem firmy AIM, panem Martinem Rybárem, kterého znáte z členské schůze, jsme se dohodli na postupu, že Vás požádám o jeho kontaktování na jeho mobilní telefonní číslo 605 702 691, příp. pevnou linku 246 089 200, či e-mail martin.rybar@a1m.cz. S ním si, prosím, dohodněte termín zprovoznění KUKI ve Vašem bytě.

              Sousední dům 1172/7 se ke KUKI STA připojil také, což nám zlevnilo službu pro každý byt na 59 Kč. Na tuto částku bude zvýšen poplatek za společnou televizní anténu pro každý byt ze současných 38 Kč. Ale aby se členům družstva nezdražilo bydlení o 21 Kč, bude o tuto částku dle rozhodnutí členské schůze snížen fond oprav.

              Budete-li mít k této věci jakékoliv dotazy, rád je zodpovím.

Předseda 19. 2. 2019

GDPR vstupuje v platnost!

    25. května 2018 vstupuje v platnost nový level ochrany osobních údajů nařízený Evropskou unií. I naše družstvo nechce být vystaveno likvidační pokutě, proto začínáme podle tohoto nařízení nakládat s Vašimi osobními daty. V první fázi jsme z tohoto webu zcela vymazali výše předpisů nájmů a dalších plateb za bydlení. Nikdo se už nebude moci podívat kolik platíte, kolik jste platili, jaké máte vyúčtování a ani Vy si už nemůžete svoje platby porovnat se sousedy. Byla odstraněna i stará tabulka vybavenosti bytů. S Vašimi osobními údaji, které družstvo nějaké prostě mít musí, bude, samozřejmě, nyní nakládáno podle GDPR.

Předseda 20. 5. 2018

Vážení uživatelé kočárkárny / kolárny,

         Ještě v předposledním březnovém týdnu začnou práce na pokládce dlažby v kočárkárně / kolárně odstraněním stávající podlahové krytiny. Prosím proto všechny uživatele o dočasné odstranění všech uložených předmětů (kol – bicyklů, koloběžek, lyží, snowboardů, skibobů, kočárků…) Neodstraněné předměty do oznámeného data ani po druhé výzvě budou vyvezeny na skládku.

         Současně žádám majitele štaflí uskladněných v prostoru úložných kójí mimo kóje (viz přiložená fotografie) o jejich odstranění. Při neodstranění budou také vyvezeny do odpadu. Není možné, aby se jakékoliv předměty ukládaly mimo kóje. Kdyby to udělal každý, měli bychom z přízemí skladiště nepořádku.

Předseda 19. 3. 2018

Napadení předsedy družstva

    V úterý 26. května 2015 se v oddělení přestupků na adrese Michelská 6 v Praze 4 konal výslech předsedy družstva ve věci jeho fyzického napadení dvěma romskými spolubydlícími z domu dne 13. prosince 2014. Pokud byste měli zájem vědět, jak se případ vyvíjí, obraťte se přímo na předsedu bytového družstva.

      Děkuji všem členům a nájemníkům za zpřístupnění bytů pro servisní zásah po revizi plynu. Opravy za plynoměrem a hlavním uzávěrem plynu v bytě, tedy hlavně u sporáku, si budou uživatelé hradit sami. Je to tak obvyklé, protože družstvo nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým si uživatel bytu připojil sporák. Zda si to ubastlil sám proti předpisům nebo si ho nechal odborně připojit. Všechny opravy od hlavního uzávěru resp. plynoměru směrem do plynáren hradí majitel domu, protože na tyto závady uživatel bytu obvykle nemá vliv. Složenky nebo faktury na tyto platby obdrží uživatelé poté, co firma Jikoterm vyhotoví rozpis s platbami pro jednotlivé byty.

     Přeji krásný den.

Předseda 30. 5. 2015

Vážení spolubydlící,

            V únoru 2015 došlo k fatální poruše hlavního družstevního počítače. Vzhledem k řádné péči o důležitá data, pravidelnému zálohování souborů a ukládání na samostatné servery, nepřišlo družstvo téměř o žádná důležitá data. Slovo téměř znamená, že jeden aktuální soubor se z nevysvětlitelného důvodu úplně obnovit nepodařilo. Jedná se o datový soubor s čipy Dallas, které nám slouží jako klíče od domu. To neznamená, že družstvo úplně přišlo o celou databázi a otevírání dveří přestane fungovat. Databáze, kterou má nyní družstvo k dispozici, je jen 3 roky stará. To znamená, že některé čipy aktivované během roku 2012 a později, by mohly přestat fungovat. Moc se Vám za to omlouvám. Pokud se Vám v následujících dnech nebo týdnech stane, že Vám přestane fungovat čip od domu, přijďte kdykoliv k předsedovi, čip Vám bude vyměněn za funkční. Děkuji za pochopení a ještě jednou se omlouvám.

Předseda 3. 4. 2015

 

     Děkuji všem spolubydlícím za vstřícnost při revizi plynových zařízení v našem domě. Z 33 bytů umožnilo přístup do bytu reviznímu technikovi 32. Ten jediný, který nebyl doma, byl člen družstva z bytu č. 17. Pravdou je, že nepřítomnost některých členů družstva a nájemníků do 18:45, když konec revize byl ohlášen na 19:00, nebylo moc ohleduplné, nicméně revize byla úspěšná.

      Firma, která nám revizi provedla, nabídne našemu družstvu i odstranění nalezených závad. Naše bytové družstvo se bude muset rozhodnout, jak se tyto opravy budou financovat. Nad tím, jak pečlivě si každý připojil k plynové přípojce svůj sporák, nemá družstvo žádnou kontrolu, nemůže proto za stav nést zodpovědnost a proto by uvedení přípojky do předepsaného stavu podle mého názoru hradit nemělo.

      Kdo má nedoplatek ve vyúčtování záloh na služby a energie za rok 2013, uhraďte ho, prosím, na běžný účet našeho družstva u FIO banky číslo: 2600118941 / 2010 pod variabilním symbolem skládajícího se z čísla Vašeho bytu a roku 2013 (vs: xx2013). Kdo má povolené inkaso, družstvo se může pokusit nedoplatek vyinkasovat, ale máte-li na svém účtu omezen počet inkas nebo výši, nemusí se inkaso podařit. Budete-li chtít pro úhradu vystavit peněžní poukázku A (složenku), požádejte předsedu družstva.

Děkuji, předseda 11. června 2014

Kočárkárna:

    Je vyklizená od nepořádku, vymalovaná, byl vyměněn zámek, nový klíč dostane uživatel kočárkárny proti podpisu a po odevzdání starého, pokud byl i dříve uživatelem. Do kočárkárny byly přidány tři nové stojany na kola, které umožňují uskladnit kolo bez fyzického kontaktu s jinými bicykly. Nehrozí tedy odření, otlučení ani jiné poškození od kontaktu s vedlejším bicyklem. Budou přidány ještě další držáky. Nyní jsou v kočárkárně stále také kola, která nebyla použita i několik let. Prosím všechny majitele takových bicyklů, aby je z kočárkárny odstranili, pokud je již nehodlají používat. Kočárkárna je určena k bezpečnému uskladnění aktuálních bicyklů, které jejich majitelé používají k dopravě nebo sportu a které jsou toho schopny. Vzhledem k bezpečnostnímu zámku i štítku ve dveřích a trvalému sledování vstupu do kočárkárny kamerovým systémem je uložení kol i kočárků bezpečné. Jestliže dosavadní uživatel už nehodlá dále kočárkárnu využívat, poplatek za kočárkárnu mu bude zrušen po odevzdání klíče.

            Kdo ještě nemáte klíč od kočárkárny a máte o něj zájem, přijďte si pro něj k předsedovi družstva. Máte-li starý klíč, nezapomeňte si ho vzít s sebou.

            Nyní máte možnost uvolnit si svou komoru nebo kóji v přízemí, pokud Vám v ní zabírá místo Vaše kolo.

            Já velmi děkuji všem, kteří mi vyjádřili podporu, uznání a poděkování za moji aktivitu ve věci kočárkárny. Nezaznamenal jsem jediný negativní ohlas, zatímco kladných je více, než jsem očekával. Pokud opravdu tolika spolubydlícím ležel problém kočárkárny na srdci, chtěl bych Vás vyzvat na příště k větší aktivitě třeba na členských schůzích, ale i mimo ně se neostýchejte vyjádřit své přání nebo postoj k jakémukoliv problému, nejen ke kočárkárně. Bude-li to v našich silách, pokusím se Vaše přání splnit.

            Naše kočárkárna zatím stále nedosahuje estetické úrovně kočárkárny některých sousedních domů, např. 1171, ale i to se může v budoucnu změnit. Z hlediska bezpečnosti kol si však troufám tvrdit, že jsme se jim minimálně vyrovnali.

Pravidla pro užívání kočárkárny

·         Kočárkárnu smí využívat jen člen družstva, nebo nájemník, který požádal o vydání klíče, klíč obdržel proti podpisu na potvrzení o jeho vydání, odevzdal starý původní klíč od kočárkárny a souhlasí s pravidelným měsíčním poplatkem za užívání kočárkárny.

·         Pokud se dřívější uživatel rozhodne kočárkárnu dále nevyužívat, poplatek za kočárkárnu mu bude zrušen po odevzdání klíče.

·         Nový klíč je vyroben z chráněného profilu, jehož duplikát nelze bez bezpečnostní karty získat.

·         Každá domácnost má nárok na jeden kus klíče, ve výjimečných případech lze vydat více, než jeden klíč jedné domácnosti, pokud bude jeho cena uhrazena v plné výši. Vzhledem k ceně klíčů žádejte, prosím, jen o skutečně nejnutnější počet klíčů a jen v případě, že hodláte kočárkárnu skutečně využívat.

·         Členové družstva i nájemníci, kteří v minulosti využívali kočárkárnu pouze k ukládání nepořádku, dostanou nový klíč jen po prokázání, že vlastní kočárek nebo bicykl, který si budou do kočárkárny ukládat.

·         V případě ztráty, nebo zcizení klíče, hrozí zneužití klíče a odcizení bicyklů a kočárků, příp. jiných předmětů ostatních uživatelů. Proto je uživatel kočárkárny povinen klíč od kočárkárny zvláště opatrovat a chránit před ztrátou, či zcizením. Dojde-li přesto k jeho ztrátě, nebo zcizení, uživatel, který ztrátu, či zcizení zavinil, je povinen tuto skutečnost co nejrychleji nahlásit představenstvu družstva a uhradit nejen výměnu zámku, ale také výrobu všech nových klíčů pro všechny ostatní uživatele kočárkárny.

·         Každý uživatel kočárkárny je povinen při jejím opuštění zkontrolovat, zda za sebou zhasl světlo, řádně dveře zabouchnout a klíčem uzamknout na oba západy. Je přísně zakázáno vsouvat klíč do zámku z vnitřní strany dveří od kočárkárny.

·         Kočárkárna je určena výhradně k dlouhodobé úschově jízdních kol (bicyklů) a kočárků, dětských kol, vozítek, bobů, a saní. Po předešlých zkušenostech už nebude možné skladovat v kočárkárně jakékoliv jiné předměty a to ani krátkodobě.

·         Předměty, které nemají charakter jízdních kol (bicyklů), ani kočárků, či jejich součástí, budou okamžitě z kočárkárny bez předchozího varování odstraněny a vyvezeny na skládku a to na náklady majitele.

Předseda

Další informace pro uživatele kočárkárny:

            Kočárkárna je vyklizená od nepořádku, vymalovaná a bude ještě doplněna o další úložná místa na bicykly.

Ve dveřích kočárkárny je vyměněn zámek, nový klíč bude vydáván proti odevzdání starého klíče jen uživatelům, kteří tam budou ukládat kočárek nebo bicykly. Ukládání jiných předmětů už nebude možné.

Bezpečnost uložených věcí: Kromě nového zámku s chráněným profilem klíče, který není možné kopírovat, jsou dveře nyní vybaveny bezpečnostním štítem znemožňující rozlomení vložky, vchod do kočárkárny je trvale pod dozorem kamerového systému, uvnitř kočárkárny je možné bicykly ještě přizamknout k masivnímu řetězu nataženému podél zdí kočárkárny a ke stojanům, klíče od kočárkárny dostane jen omezený počet obyvatel našeho domu proti podpisu, v kočárkárně nyní bude více místa. Riziko zcizení nebo poškození i drahého jízdního kola by tímto měla být naprosto minimalizována.

Pokud jste třeba dosud kočárkárnu nevyužívali proto, v jakém byla stavu, nyní Vám nebrání nic využívat ji k tomu, k čemu je určena. Jízdní kolo je a bude stále populárnější dopravní prostředek. Bicykl má dnes skoro každý člověk. Nyní bude kočárkárna k dispozici všem ukázněným cyklistům našeho domu za poplatek 20 Kč měsíčně, ze kterého bylo uhrazeno vyklizení, úklid, vymalování a bude spláceno vybavení úložných míst pro další jízdní kola. Místnost může být do budoucna vybavena např. kamerou i uvnitř, přístupem na naše čipy Dallas, elektrickým kompresorem s tlakoměrem pro pohodlné pumpování kol, můžeme zrekonstruovat podlahu atd. Záleží jen na tom, na čem se uživatelé kočárkárny dohodnou a co budou případně ochotni zafinancovat.

Předseda

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Pozor! Důležité sdělení pro uživatele kočárkárny

Vážení uživatelé kočárkárny,

       Na základě rozhodnutí členské schůze družstva a opakovaných stížností uživatelů kočárkárny, kteří by rádi tento prostor využívali k účelu, ke kterému je primárně určen, dnem 26. února 2014 končí zneužívání jmenované místnosti uživateli, uskladňujícími si tam haraburdí, které tam nemá co dělat. V uvedené datum bude u našeho domu přistaven kontejner o kapacitě 10m3, kam bude bez výjimky vyhozeno z kočárkárny úplně vše kromě kočárků a jízdních kol. Upozorňuji, že odvezeno bude opravdu všechno, bez ohledu na užitnou nebo finanční hodnotu. Ve dveřích kočárkárny bude vyměněn zámek a klíč dostanou jen ti uživatelé, kteří si tam uskladní pouze bicykl nebo kočárek. Uskladňování jiných předmětů na úkor cyklistů a maminek už nebude možné. Členové družstva, kteří potřebují uskladňovat další věci, si měli možnost před několika lety vydražit pronájem úložné kóje v přízemí. V případě zvýšení počtu kol v kočárkárně a souhlasu členů družstva je možné rozšířit komfort ukládání kol o další pozice včetně zavěšování, vybavení elektrickým kompresorem atd.

       Přistavený kontejner bude možné členy našeho družstva využít k vyhození i dalších předmětů nepocházejících z kočárkárny, mějte však na paměti, že úhrada za přistavení kontejneru bude závislá na jeho naplnění. Vyhazování odpadu do námi placeného kontejneru lidmi mimo náš dům se budu snažit zabránit. Přistavení kontejneru je částečně hrazeno z nového poplatku za užívání kočárkárny, který bude účtován uživatelům i nadále.

Předseda


Utěsnění spár pod okny na severní straně domu

         Vážení spolubydlící, na základě požadavku vzneseného mimo jiné na členské schůzi družstva 16. prosince 2013, bude firma Oknoplastik v našem domě provádět utěsnění spár pod okny na severní straně domu (to jsou okna dodaná firmou Otherm), ale jen v bytech, které o to požádají. Objevuje-li se Vám při dešti nebo po něm pod okny nebo v jejich okolí vlhkost, oznamte to, prosím, předsedovi družstva.

Děkuji, předseda


Dveřní zavírač

    Na hlavních severních vchodových dveřích do našeho domu byl vyměněn zavírač, ze kterého tekl olej a následkem toho přestal fungovat. Servisní firma, která nám zavírač měnila, konstatovala jako příčinu závady pravděpodobné přetahování se některých lidí o dveře se zavíračem. Proto Vás prosím, abyste se nesnažili tlačit na dveře a zavřít je dříve, než tak učiní dveřní zavírač sám. Konkrétní případ jsem osobně viděl. Kamarádi nájemníka bytu č. 6. si tímto způsobem krátili chvíle čekání na něj. Dodávka, výměna a seřízení nového zavírače přijdou naše družstvo na skoro 4 tisíce Kč.

    Na dotaz servisní firmy, zda chceme na dveřích zachovat aretaci, tedy možnost nechat dveře otevřené dokořán, např. když něco stěhujete, jsem zatím ještě stále odpověděl kladně. Ale případů, kdy dveře zůstávají bezdůvodně dlouhodobě otevřené a náš dům je tak zcela bezbranný a přístupný komukoliv, je stále příliš mnoho. Často k tomu dochází asi neúmyslně, kdy člověk z domu odcházející otevře dveře příliš dokořán nebo příliš prudce a nezkontroluje, zda se za ním zavřely. Mějte na paměti, že se tato funkce dá kdykoliv vypnout.

    Kromě běžné střelky, kterou nám zloději velmi snadno překonávali, nám dveře nyní drží také silný elektromagnet, který zajišťuje i bezpečné zabouchnutí dveří. Proto bylo zrušeno na obou vchodech dobouchnutí dveří těsně před dovřením.

    Přeji Vám krásné prázdniny.

Předseda


Vyúčtování služeb a energií za rok 2012

    Před časem jste dostali do svých domovních schránek vyúčtování služeb a energií za rok 2012. Reklamační doba uběhla a žádná reklamace nebyla uplatněna, takže v nejbližších dnech budou přeplatky vyplaceny převodem na Vaše bankovní účty.

    Kdo bankovní účet nemá, bude mu částka zaslána prostřednictvím peněžní poštovní poukázky typu „B“. Tu dostane do své domovní schránky prostřednictvím České pošty a obnos si na tuto poukázku vyzvedne na kterékoliv pobočce České pošty. K tomuto způsobu výplaty jsme přistoupili po neblahých zkušenostech s Českou spořitelnou, která v loňském roce dvakrát odmítla proplatit šek, protože se jí předkladatel šeku zdál „podezřelý“. Přinutil jsem Českou spořitelnu napsat „podezřelému“ omluvný dopis, ale podobná extempore nemáme zapotřebí, takže této služby České spořitelny už využívat nebudeme a v letošním roce tuto drahou banku naše družstvo úplně opustí i se svými penězi.

Předseda

Letní odstávka teplé vody v roce 2013

    Dle sdělení Pražské teplárenské a.s. letní odstávka teplé vody v roce 2013 v našem odběrném místě nebude.

Předseda 17. 5. 2013

Náhrady za vlastní okna, meziokenní vložky a zasklení lodžií

            Všechny náhrady za vlastní okna, meziokenní vložky a zasklení lodžií, před rekonstrukcí jižní části domu v roce 2011, o kterých rozhodla členská schůze družstva, byly již všem členům družstva vyplaceny.

            Připomínám také vrácení podepsaného souhlasu se zpracováním osobních údajů kamerovým systémem, který jste dostali na členské schůzi družstva, všemi plnoletými členy domácnosti.

       Děkuji,

Předseda

Vážení spolubydlící,

Dne 2. srpna 2012 vpustil někdo do domu další podomní prodejce energie, kteří nás zase obtěžovali byt po bytu. Opět to byli zástupci společnosti Centropol energy. Znovu doporučuji s níkým nepodepisovat žádnou smlouvu mezi dveřmi bytu. Chcete-li změnit dodavatele energie, vyberte si ho sami na základě dostatečného množství informací. Znovu na Vás apeluji: Nevpouštějte do domu nikoho, koho neznáte.

Předseda

   V úterý 4. října přišlo na pohovor s předsedou družstva 5 z Vás, takže budu v konzultačních útercích pokračovat. Příští odpovědnu na Vaše dotazy a připomínky vyhlašuji opět na úterý 1. listopadu 2011 od 20.00 hodin v kanceláři družstva v přízemí domu. Ti členové družstva nebo nájemnici, kteří ještě neobdrželi přeplatky za služby a energie za rok 2010 a nemají bankovní účet, si mohou přijít v ohlášenou hodinu do kanceláře družstva pro šek.

Předseda

      Firma Belstav Praha se všem omlouvá, že stavba lešení nebyla zahájena dle původního plánu. V neděli 9. října 2011 budou zahájeny demontáže lodžií značek Optimi, Klima Optima a dalších, které nedodala firma Wavex. Ta Vzhledem k tomu, že lešení dosud nestojí (bude postaveno v následujícím týdnu), bude nutné demontovaná zasklení z lodžie odnést přes byt. Prosím Vás proto o pochopení a trpělivost.

Předseda

Topná sezóna byla zahájena

    V našem domě byla topná sezóna zahájena asi o den či dva později, než v okolních domech. Důvodem byla havárie na radiátoru v kóji číslo 7. v přízemí domu. Tento radiátor je pravděpodobně jedním z komunistických kostlivců, kteří jsou ještě v našem domě ukryti. Ukázalo se, že věčné problémy s úniky topného média a s těsněním v místě jeho napojení na oběhové potrubí jsou důsledkem neodborné montáže radiátoru. Aby mohl přivolaný topenář za příkladné a nevídaně obětavé asistence uživatele zmíněné kóje problém vyřešit, bylo nutné topný systém našeho domu vypustit a zabránit cirkulaci topného média uzavřením přívodu tepla na vstupu do domu. V pátek 7. října v noci mohl být konečně problematický radiátor od systému odpojen a trubky od něj zaslepeny. Tím bylo možné dodávku tepla do našeho domu obnovit.

Předseda

Hlučnost topení v našem domě odstraněna

Vážení spolubydlící,

       V pondělí a v úterý 16. a 17. května 2011 byly v našem domě firmou InMes, s.r.o. nainstalovány dva regulátory tlakové diference (jeden pro náš vchod 1173 a druhý pro sousední 1172), které mají definitivně odstranit hlučnost topení.

Prosím uživatele bytů v horních poschodích, aby nyní topný systém po napuštění odvzdušnili.

Předseda


Vážení spolubydlící,

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za dostatečnou účast na narychlo svolané otevřené schůzi našeho družstva a zrekapituloval její výstup zejména pro členy a nájemníky, kteří se na schůzi nedostavili. Se schůzí nebylo možné otálet z důvodu potřeby rychle vybrat dodavatele nových oken pro jižní stranu našeho domu vzhledem ke končícím zimním slevám.

Výběrové řízení vyhrála firma Oknoplastik, s.r.o., která nám dodá okna profilu Salamander typ Gama, tedy stejný, jaké máme na severní straně s nerezovým černě oplastovaným rámečkem a přepínačem letní a zimní ventilace. Dotaz na reference firmy, který na schůzi zazněl, zodpoví tato webová adresa: http://www.oknoplastik.cz/reference/.

Další dotaz ze schůze se týkal nuceného větrání v kuchyních s plynovými spotřebiči. Položil jsem dotaz zástupci firmy, který nám nabízí tzv. snížené těsnění pro kuchyňská okna. Navrhuji montovat kuchyňská okna se sníženým těsněním jen na přání uživatelů bytů.

Cena za okna a meziokenní vložky do 25 bytů (zbylých 8 bytů již nová plastová okna má z iniciativy jejich obyvatelů) je 675 543,- Kč. Celková cena však bude vyšší, protože schůze doporučila rovnou s okny namontovat i nové vnější parapety, se kterými rozpočet firmy nepočítal.

Meziokenní vložky budou vyzděny ytongem, v bytech, kde si to budou jejich majitelé přát, bude meziokenní vložka nahrazena oknem, pokud stavební odbor schválí zúžení meziokenní vložky v bytech 4+1, bude do obývacího pokoje přidáno úzké okno.

Členům družstva, kteří si již v minulosti nechali namontovat plastová okna za vlastní peníze, bude vyplacena částka, která se bude rovnat nákladům družstva na sestavu oken do jednoho bytu v této letošní výměně oken. Záruku však dodávající společnost poskytne, samozřejmě, jen na jí dodaná okna a také družstvo bude řešit případné závady pouze nových „družstevních“ oken Slamander. Závady a záruční nebo pozáruční opravy vlastních oken si musí každý člen družstva, který si koupil okna dříve, vyřídit sám a je povinen na tuto skutečnost upozornit i případného nového majitele jeho členského podílu, potažmo příštího majitele bytu.

Ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty žaluzie, které družstvo dostane do všech bytů zcela zdarma, i jejich montáž. Vnitřní parapety si každý člen družstva, který si je bude přát, již hradí sám.

Termín montáže je plánován na přelom zimy a jara letošního roku.

Osvětlení: Provedl jsem první etapu seřízení nových světel. Pokud je i nyní někde seřízení nevyhovující (citlivost na pohyb, délka svícení…), dejte mi, prosím, vědět. Děkuji.

Omlouvám se, že jsem na pozvánce na schůzi opět v datu uvedl rok 2010.

Předseda


Vážení spolubydlící

        Výměna oken, kterou jsme si odhlasovali na poslední členské schůzi, se rychle blíží. Pokud chceme ještě získat zimní slevu, musíme jednat rychle. Oslovil jsem opět firmy dodávající okna prostřednictvím systému E-Poptávka.cz. Proběhly již první schůzky s dodavateli a scházejí se mi první konkrétní nabídky. Provedení oken na jižní straně domu však nabízí více variant. Potřebuji znát Vaše názory a přání. Navrhuji u bytů 4+1 postupovat stejně, jako v protějším domě v Bernolákově ulici, kde zúžili meziokenní vložku a přidali k oknu do obývacího pokoje úzkou ventilačku. Zde nám to ovšem výrazně zkomplikovali členové družstva, kteří si již nechali okna vyměnit za své. Ti mají meziokenní vložky v původní velikosti a kvůli nim by nám mohl stavební úřad jiné členění oken zatrhnout. Dále potřebuji vědět, zda a kolik nájemníků v bytech 1+1 a 3+1 bude mít zájem o řadu oken přes celou lodžii bez meziokenní vložky. U bytů, kde takový zájem nebude, je možné osadit do okenního rámu místo skla izolační vložku. Je možné také všechny meziokenní vložky vyzdít ytongem. Je třeba ale vše co nejvíce sjednotit. Odhlasujme si, pro které varianty se rozhodneme. Je nutné, aby se níže uvedené schůze na toto téma zúčastnilo co nejvíce členů, ale i nájemníků. Ti, kteří se nebudou moci dostavit, nechť přijdou za mnou osobně, abych si jejich představu poznamenal.

Proto Vás zvu na mimořádnou otevřenou členskou schůzi družstva
(otevřenou i pro všechny nájemníky, jejich účast je maximálně žádoucí!)

Na čtvrtek 27. ledna 2011 19.00 hodin do nové zasedací místnosti v přízemí domu

 Program:

·       Členění oken v bytech 4+1 (Zúžit meziokenní vložku a přidat okno?)

·       Druh meziokenní vložky v bytech 4+1 (Vyzdít, nebo dát okno s výplní?)

·       Členění oken v bytech 1+1 a 3+1 (Pás oken, nebo zachovat MO vložku?)

·       Pokud zachováme v bytech 1+1 a 3+1 vložku, jakou? (Vyzdít?)

·       Kdo bude chtít na okna žaluzie? (Pozor, jedná se o jižní stranu domu.)

Budete-li mít zájem, můžeme se bavit i o chování firem provádějících v našem domě rekonstrukce.

 

Vážené členky a členové družstva, vážení nájemníci,

            V nejbližších dnech již začnu konečně vyplácet přeplatky za rok 2009 a vyžadovat nedoplatky po těch, kteří ho ještě neuhradili. Ještě nikdy se, myslím, nestalo, že bych přeplatky vyplácel takhle pozdě, za což se Vám omlouvám. Chtěl bych v tomto e-mailu ještě doplnit vysvětlení proč tomu tak je. V posledním Informačním servisu číslo 42. jsem se Vám pokusil vysvětlit, že jsem ověřoval u firmy Ulimex správnost vyúčtování a snažil se zjistit proč vzniklo za loňský rok tolik nedoplatků proti předchozím letům. Vysvětlení, které mi poskytla pracovnice firmy Ulimex jsem zkopíroval do zmíněného Informačního servisu. Ale toto vyúčtování provází asi nějaká smůla, protože když jsem usoudil, že se vše vyjasnilo a přeplatky mohu vyplatit, zjistil jsem, že mám v rozpisu přeplatků od firmy SPRAK, s.r.o. jiné částky, než jaké jsou uvedeny ve vyúčtováních, které firma SPRAK vytiskla pro Vás, členy družstva a nájemníky. Takže jsem byl nucen vyplácení znovu zastavit a položit firmě SPRAK dotaz. Pro lepší pochopení, že zdržení přeplatků není jen moje vina, přikládám odpověď pracovníka společnosti SPRAK zodpovědného za vyúčtování:

            Dobrý den, celé jsem to znovu prověřil s následujícím výsledkem.
            Za prvé jsem vám pravděpodobně zaslal neaktualizovanou sestavu.
            Za druhé se mi  chyba objevila ve zpracování STA.  Poté, co jsem předělal celý způsob vyúčtování jsem špatně odkázal výstupní sestavu. Moc se Vám za to omlouvám, nechápu jak mi to mohlo uniknout, protože vždy před tiskem dělám křížové kontroly, musel jsem si v tom udělat zmatek na poslední chvíli. Díky tomu vznikl rozdíl mezi přehledem co jsem vám posílal, mezi vyúčtováním i mezi rozpočítáním na zálohy. "Správně" byla sestava, kde jsem porovnával jednotlivé zálohy a náklady. Od toho, co lidé dostali se to liší o 8 Kč na bytovou jednotku, což dělá celkem 264 Kč za celý dům. Tenhle rozdíl můžeme vypořádat ve vyúčtování 2010. Zbytek rozdílu (26 Kč) jde na vrub špatně zaslaného přehledu a nikde jinde se neobjevuje. Pokud tedy vezmeme jako základ to co dostali lidé, tak vám posílám opravené sestavy k vyplacení s tím, že se od správného vyúčtování (a rozepsaných nákladů) liší o 8 Kč na byt, což vyřešíme v roce 2010.
            Ještě jednou se moc omlouvám

            Musím konstatovat, že menší, či větší odchylky jsem nalezl ve vyúčtování každý rok ať nám ho dělala jakákoliv účetní firma. Chtěl bych, abyste si uvědomili, že jen díky tomu, že vedu v podstatě paralelní účetnictví s účetní firmou vždy všechny chyby najdeme. Před vyplacením přeplatků a nedoplatků porovnáváme své databáze a korigujeme odchylky. Někdy mám chybu v údajích já, někdy účetní firma, ale vždy najdeme jak chyba vznikla a který údaj je správný. Proto se odvážím tvrdit, že jsme jedno z mála bytových družstev, které má vyúčtování bez chyb.
            Pána ze společnosti SPRAK znám. Spolupráce je s ním dobrá, je vstřícný a ve vyúčtování a v předpisech, což jsou oblasti, na které se ve firmě specializuje, se vyzná. Proto se přimlouvám za to, abychom mu tento malý omyl omluvili, stávají se horší věci. Děkuji.
            Nyní už opravdu nestojí vyplacení přeplatků nic v cestě. Očekávejte je na svých účtech v nejbližších dnech.

Předseda

Vážení spolubydlící,

V noci ze středy 5. 5. na čtvrtek 6. 5. 2010 Došlo k dalšímu útoku na náš majetek. Byla vyloupena dílna (budoucí zasedací místnost) a kočárkárna.

    Byla odcizena celá řídící jednotka přístupového systému obou vchodů do domu v ceně několika desítek tisíc Kč, proto opět nefunguje otevírání dveří na čipy. Po uplynulých 16 let, kdy jsme nemuseli mít povinně odemčené dveře do spojovacích chodeb se sousedním domem 1172/7, který má na vchodových dveřích do domu jen obyčejné kliky, se nám v domě takovéhle věci neděly. Kamerový systém ještě, bohužel, nebyl v době krádeže v provozu, takže pachatel je zatím neznámý. Případ byl předán Policii České republiky. Kdo jste měl nějaké věci v kočárkárně, přijďte si od kočárkárny půjčit nový klíč (pro všechny uživatele kočárkárny zatím klíče nemáme) a zkontrolujte si, jestli se Vám také něco z Vašeho majetku v kočárkárně neztratilo. Pokud ano, nahlaste to, prosím, představenstvu. Znovu Vás všechny vyzývám k bdělosti a ostražitosti. Budeme muset vyřešit těžký oříšek jakým způsobem zamezit šíření kriminality a vandalismu ze sousedního domu a současně nedat tamní člence družstva paní Šobrové příležitost k dalšímu udavačskému dopisu, že nedodržujeme požární předpisy. Věděli jsme, že bude s klikami ve vedlejším domě problém. Ale takovýhle brutální nástup jsme ani my nečekali. Zloděj musel použít velice dobré náčiní ke vloupání, protože např. zámkové vložky byly dost drahé a odolné. Běžným způsobem vloupání těžko překonatelné.

    Do doby, než bude namontován nový přístupový systém, Vás prosím, abyste opět vyhledali standardní klíč od domu, který jste používali před montáží nových čteček čipů Dallas, z doby výměny starého kovového portálu za nový. Budeme muset zatím zamykat dveře běžným klíčem. Zadní (jižní) vchod je momentálně díky výše uvedené krádeži zcela nepoužitelný.

    Budu potěšen, pokud o tomto sdělení budete informovat ostatní spolubydlící, kteří nepoužívají e-mail, ani internet.

    Děkuji, předseda.

Informace pro členy družstva ve věci rekonstrukce přízemí a o dalších problémech se sousedním domem

Vážené členky a členové družstva, Vážené nájemnice a nájemníci,

    Ve středu 7. dubna 2010 mi při osobním jednání advokátka našeho družstva, která byla družstvem pověřena řízením postupů proti firmě Daniela Kacla, oznámila, že již můžeme rekonstrukci přízemí dokončit s jinou firmou, aniž bychom ohrozili naše zájmy při případném soudním jednání proti firmě Daniela Kacla, pokud máme stav, v jakém pan Kacl stavbu opustil, dostatečně podrobně zdokumentovaný a zaprotokolovaný. Fotografická dokumentace je již hotová, písemný protokol bude vytvořen za asistence odborné firmy Bexte, s.r.o. pana Beránka, která ještě tento měsíc (nejpozději na přelomu dubna a května) zahájí dokončení rekonstrukce přízemí spočívající v montáži podhledů, elektroinstalace včetně osvětlení a dokončení přestavby dílny (skladu v přízemí) na zasedací místnost. Počítám, že letošní členská schůze družstva by se měla již konat v této nové zasedačce, ve které by mělo být místo k sezení pro všechny a která umožní i vizuální prezentaci projednávaných bodů. Firmu Bexte jsme požádali i o dodávku kamerového systému zejména po poslední zkušenosti s klikami na dveřích sousedního domu 1172/7.

    Došlo na naše slova. Splnilo se přesně to, co jsme předpovídali, když sousední dům po udání členky tamního družstva paní Šobrové musel nechat nainstalovat kliky na vnitřní strany vchodových dveří do domu. V průchozí chodbě mezi naším a sousedním domem v přízemí v uplynulých týdnech přespávali bezdomovci. I když je jasné, který z našich domů má na dveřích kliky, paní předsedkyně sousedního družstva mi v telefonickém rozhovoru řekla, že nemám žádné důkazy o tom, ze kterého domu do chodby bezdomovci přišli. A nenapověděla jí ani skutečnost, že se "ubytovali" na jejich straně chodby. Jistě chápete, že za takovéto situace je kamerový systém naprosto nevyhnutelný. Do rekonstrukce přízemí jsme investovali nemalou částku a kdyby nám ho měl proběhnout nějaký feťák ze sousedního domu třeba se sprejem, zbyly by nám jen oči pro pláč. Sousednímu domu zatím jen znečistili jejich část chodby a zničili pohybové čidlo na světlo, protože si potřebovali celou noc svítit. Kdybyste opět nachytali v průchozí chodbě podobné nezvané hosty, bez váhání volejte policii. Buďte, prosím, také více všímaví k dění v našem domě. Nebylo příjemné vyslechnout si od paní předsedkyně sousedního domu, že i našeho domu je dost a že jejich členům družstva silně znepříjemňovali život podnájemníci manželů z bytu č. 22. z 8. patra (paní Holubová a její dcera), na které sousedé z vedlejšího domu také museli volat policii, nebo podnájemník v bytě č. 6. z 2. poschodí. Proto také znovu apeluji na ty, kteří pronajímají, nebo se chystají pronajmout svůj byt, aby věnovali mimořádnou pozornost výběru podnájemníka.

    Děkuji,

Předseda

Informace pro členy družstva ve věci rekonstrukce přízemí

    Určitě jste si všimli, že výběrem firmy pro rekonstrukci přízemí neučinilo představenstvo našeho družstva šťastný krok. Panu Kaclovi jsme několikrát vyšli vstříc, posunuli termín pro dokončení, dali mu spoustu šancí aby mohl rekonstrukci dodělat s úmyslem hlavně odvrátit konflikt. Ale když bylo jasné, že práce neskončí ani s koncem roku 2009, už opravdu došla trpělivost i nám, a nezbylo, než pana Kacla vyhodit, což jsem telefonicky udělal.
    Hned několik dní nato jsem pozval zástupce firmy Bexte, která se ve výběrovém řízení na rekonstrukci přízemí umístila jako druhá. Firma konstatovala, že je ochotna práce po panu Kaclovi dokončit během cca 3 týdnů a začít prakticky ihned.
    Až potud situace vypadá možná zdánlivě dobře.
    Jenže panu Kaclovi jsme v souladu se smlouvou postupně vypláceli zálohy na rekonstrukci, které ale už nestihl prostavět. Proto každý krok představenstva nyní konzultujeme s naší advokátkou. Abychom se nepřipravili o možnost získat od pana Kacla naše peníze zpět, musíme nyní postupovat obezřetně, k čemuž, bohužel, patří i pozdržení dokončení celé rekonstrukce. Budeme se snažit uzavřít vztah s panem Kaclem co nejdříve, což možná nebude snadné, protože pan Kacl zatím neodpovídá na žádné výzvy.
    Výběrem pana Kacla na rekonstrukci přízemí našeho domu šlápnulo představenstvo družstva asi poprvé úplně vedle, za což se Vám všem velice omlouváme a budeme se snažit chybu co nejdříve napravit.
    Osobně Vám velmi děkuji za trpělivost a pochopení a přeji Vám úspěšný rok 2010.

Předseda

Datová schránka našeho bytového družstva aktivována.

    Pokud Vás zajímá, zda už naše bytové družstvo splnilo zákonnou povinnost a před 1. listopadem 2009 si aktivovalo svou datovou schránku pro komunikaci s úřady a státní správou, potom vězte, že se tak stalo v pátek, dne 30. října 2009. Vzhledem k tomu, že jsem v datové schránce nastavil notifikaci veškerého dění v ní na e-mailovou adresu našeho družstva, neunikne nám žádná zpráva, kterou nám státní úřady pošlou.

Předseda

Vyšel Informační servis pro členy družstva číslo 40.

    Najdete ho na stránce Informačních servisů. Ve 40. vydání se pokouším vysvětlit proč se rekonstrukce přízemí protahuje za původně oznámený termín a seznamuji spolubydlící s novým předpokládaným termínem dokončení. Nový Informační servis byl rozeslán elektronickou poštou všem členům družstva, ale i nájemníkům, kteří sdělili družstvu svou e-mailovou adresu a v tištěné podobě byl rozdán do schránek členům družstva, kteří o něj buď požádali, nebo v minulosti projevili zájem o průběh rekonstrukce přízemí našeho domu.

Předseda

Zadní vchod opět uzavřen

    V pátek 2. října začal pan Kacl, provádějící rekonstrukci přízemí pokládat dlažbu. Z tohoto důvodu byl opět uzavřen zadní (jižní) vchod do domu. Žádný čip zadní vchod neotevře, proto používejte jen přední (severní vchod). Používejte, prosím, výtah i do nižších pater, protože nelze procházet ke schodišti.

    Děkuji,

Předseda

Vážení spolubydlící,

    Jistě také sledujete průběh rekonstrukce přízemí. Firmu pana Daniela Kacla jsme vybrali proto, že jsme usoudili, že práci provede ze všech firem, které jsme oslovili, nejprecizněji (v tom jsme se asi nespletli) a zanedbatelná nebyla ani finanční stránka. Ovšem pan Kacl provádí celou akci ve dvou lidech. Proto trvá rekonstrukce déle, než by trvala standardní stavební firmě. Původní termín 30. září nebude dodržen, protože bylo nutné vyřešit extrémní křivost podlah větší, než jsme předpokládali, a také stěn. To pan Kacl navrhl vyřešit obestavěním slabými stěnami z Ytongu. Proto by měla být rekonstrukce dokončena až v průběhu měsíce října 2009, avšak v kvalitě, které by standardní stavební firma asi nedosáhla.

Předseda

Vážení spolubydlící,

    Přeplatky na zálohách na služby a energie za rok 2008 mají již vyplaceny členové družstva, kteří hradí platby za bydlení povoleným inkasem. A to z toho důvodu, že na tyto bankovní účty máme v internetovém bankovnictví funkční a každý měsíc ověřované šablony. Chtěl jsem ihned navázat podáním příkazů na ostatní bankovní účty, ale hned u prvního z nich - bytu číslo 2. jsem při ověřování čísla účtu zjistil, že v letošním roce přicházejí od tohoto plátce platby za bydlení z jiného účtu, než v loňském roce. V tu chvíli jsem si uvědomil, že některé členky a členové družstva mění čísla svých bankovních účtů, aniž by o tom informovali představenstvo družstva, takže šablony pro výplaty přeplatků z předešlých let nemusejí platit a já nemám jistotu, že peníze dojdou tomu, komu patří. Takže jsem výplatu dalších přeplatků zastavil do doby, než každý člen družstva a nájemník, který má přeplatek na zálohách za služby a energie za rok 2008 potvrdí na jaké číslo účtu chce přeplatky poslat. Čím dříve mi číslo účtu pošlete, tím dříve budete přeplatek na svém účtu mít.

    Děkuji,

Předseda

Data a stanoviště kontejnerů na objemný odpad:
    Na tomto místě internetových stránek našeho družstva jste měli v minulosti vždy možnost zjistit přímo aktuální data a stanoviště kontejnerů na objemný odpad. Zjišťování a přepisování dat bylo však stále náročnější i časově, proto přinášíme odkaz na stránky Městské části Praha 4, kde potřebné informace najdete. Protože však Městská část obsah stránek často mění, sdělte nám, prosím, pokud zjistíte, že odkaz k potřebným informacím už nevede, abychom ho opravili. Odkaz je zde: http://www.praha4.cz/447_Stanoviste-kontejneru-na-velkoobjemovy-odpad-sberne-dvory-v-Praze-4-harmonogram-mobilniho-sberu-nebezpecneho-odpadu
    Využijte, prosím, těchto kontejnerů a vyneste do nich objemné věci, které nepatří ani do společných prostor, ani např. do kočárkárny, ale ani do kontejneru na směsný domovní odpad.
Děkuji, předseda
Hospodaření Bytového Družstva v roce 2007:  
  (Podklady pro projednání účetní závěrky za rok 2007 na členské schůzi družstva)
Náklady :       
Spotřeba materiálu             696,00       
Opravy domu      469 493,80       
Ostatní služby        32 920,00       
Odměny představenstvu        68 544,00       
Daň z nemovitosti        10 079,00       
Ostatní daně a popl          7 650,00       
Ostatní provozní náklady          1 000,00       
Pojistka dům        31 952,00       
poplatky z BU          6 172,00         
Celkem náklady      628 506,80         
Výnosy: nájem nájemníci a NB      314 064,00     příjmy z pronájmu NP a nájemníci 
FO      274 252,00     příspěvky do fondu oprav 07 
Ostatní příjmy          6 448,00     poplatky, poštovné …   
úrok z BU             830,78       
Celkem  výnosy      595 594,78       
Hosp. výsledek: 2007   -    32 912,02     
Rozpis nákladových účtů   501 klíče, žárovky, lepidlo…                         696,00 Kč
511 Pařízek (Kóje)                   292 810,30 Kč
  Gottwald - úprava elektron.  
  přístupu do domu                     28 645,00 Kč
  Primaplast - výměna  
  oken                   147 157,50 Kč
  Grisoft - AVG software                         881,00 Kč
Celkem                     469 493,80 Kč
518 Verner - čišť. kanalizace                      6 720,00 Kč
  poštovné                         507,00 Kč
  SNV - účetnictví                     11 000,00 Kč
  paušály pro členy dr.                      9 200,00 Kč
  služby daňového poradce                      7 875,00 Kč
  právní služby                      5 950,00 Kč
  odúčtování faktury Prestige -                    8 332,00 Kč
Celkem                       32 920,00 Kč
523 Odměny čl.družstva                     42 960,00 Kč
                        25 584,00 Kč
Celkem                       68 544,00 Kč
532 Daň z nemovitosti                     10 079,00 Kč
Celkem                       10 079,00 Kč
538 Poplatek za zábor poz.                      7 650,00 Kč
Celkem                        7 650,00 Kč
548 Pojistka dům                     31 952,00 Kč
  Paušály pro členy družstva                      1 000,00 Kč
Celkem                       32 952,00 Kč
568 Bankovní poplatky                      6 172,00 Kč
Celkem                        6 172,00 Kč
Provedeno zateplení budovy, v roce 2007 zaplacena faktura na 123.145,70 Kč
Konečná vyúčtovací faktura za rekonstrukci sklep.kójí byla na 292.810,30 Kč
Zůstatek v pokladně k 31.12.2007                      3 193,35 Kč  
Daňové přiznání za rok 2007zpracovával daňový poradce s výslednou daňovou povinností 0,-Kč
V Praze 1.7.2008  
HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Vážené členky a členové družstva, vážení nájemníci,

             Jistě víte, že v uplynulých měsících došlo k největšímu skoku v přechodu na digitální televizní vysílání v naší republice, které se týká také Prahy. Ze dne na den přestal vysílat multiplex A na 25. kanálu UHF a také 2. program České televize na 41. kanálu UHF, a naopak začal vysílat veřejnoprávní multiplex v síti 1. na 53. kanálu. Všechny současné digitální multiplexy (41., 46., 53. a 64. kanál) lze přijímat z naší společné televizní antény (S.T.A.) na svých původních terestrických frekvencích prostřednictvím televizoru s digitálním tunerem, nebo set top boxu. Program ČT2 lze v analogu sledovat již jen ve špatné kvalitě, protože je zachytáván z vysílače, který není určen pro Prahu. Přijímat kvalitně ho lze již jen s digitálním přijímačem. Frekvence sítě 1. (53. kanál) je nová a naše S.T.A. na ni nebyla připravena. V sobotu 29. listopadu jsem proto provedl úpravu přijímací stanice S.T.A. (vyjmutí kanálové propusti, v níž kmitočet 53. kanálu chyběl), která by měla zlepšit příjem veřejnoprávní digitální sítě 1. na 53. kanálu. Kdyby to nestačilo, povoláme v příštím roce odbornou firmu na antény, aby náš anténní systém přizpůsobila změně polarizace signálu 53. kanálu. V současné době jsou firmy na antény zcela přetížené. Vizuální kontrolou televizních programů v naší S.T.A. jsem zjistil, že digitálnímu vysílání zásah pomohl a analogovému neublížil. Vezměte, prosím, na vědomí, že do příjmu analogových programů naší společnou televizní anténou již investovat nebudeme. Pokud Vám nebude vyhovovat kvalita, nebo kvantita programů v analogu, pořiďte si digitální přijímač. Dříve, či později, Vám stejně nic jiného nezbude. Nyní, ke konci roku 2008 můžete z naší S.T.A. v digitálu sledovat tyto programy: ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, Prima, Nova, Óčko, Public TV, Noe a Z1. Prima2, Barrandov TV a další programy začnou vysílat v příštím roce. Budete-li mít kdokoliv problém se zapojením, nebo naladěním digitálního přijímače, obraťte se na mě, pomohu Vám.

Předseda

Odvzdušnění topení

    Ve čtvrtek 18. září 2008 ve 22:00 jsem opět, tak, jako v posledních letech každoročně touto dobou, úplně uzavřel přívod tepla do našeho domu. V posledních několika topných sezónách nelze jiným způsobem dostat vzduch z radiátorů. Podle topenářů je to způsobeno pravděpodobně cirkulací topného média, které brání úniku vzduchových bublin vzhůru, kde jsou vypuštěny odvzdušňovacími ventily, Pokud jsme v minulosti na jednu noc cirkulaci topného média v systému zastavili, skutečně do rána bubliny z nižších pater vybublaly a do konce topné sezóny se již neobjevily. Takže Vás prosím o strpení jedné noci bez topení. Děkuji.

Předseda

Vážení uživatelé kočárkárny,

     Přes opakované žádosti, výzvy a jiná upozornění se v kočárkárně neustále hromadí starý vysloužilý nábytek, části automobilů a jiný nepořádek, a to už v takové míře, že ohrožuje uložené bicykly a hlavně kočárky, pro které je kočárkárna určena. V podmínkách pro užívání kočárkárny je jasně napsáno, že kromě jízdních kol a kočárků lze krátkodobě uložit i další předměty, pokud jsou označeny jménem majitele, číslem bytu a datem do kdy bude předmět v kočárkárně uložen. Někdo z devíti uživatelů kočárkárny však pravidla nedodržuje. A to tak, že je již nutné v zájmu řádných uživatelů přistavit kontejner pro opětovné vyklizení. To je však drahé, neukázněný uživatel(é) se ke svému nepořádku nehlásí a nebylo by spravedlivé, aby i další vyklizení kočárkárny hradili všichni členové družstva, tedy i ti, kteří kočárkárnu nikdy nepoužili. Proto je nutné za užívání kočárkárny zavést pravidelný měsíční poplatek, ze kterého se vyklízení kočárkárny bude hradit. Při zachování současného počtu uživatelů kočárkárny a frekvence jejího vyklízení by měl stačit měsíční poplatek ve výši 20,- Kč, který se uživateli objeví v předpisu plateb. Pokud se kterýkoliv z uživatelů rozhodne nadále kočárkárnu nevyužívat, vraťte, prosím, klíč současným zástupcům družstva.

Předseda

Osvětlení nad vchody do domu

    Dne 7. března 2008 bylo opraveno světlo nad zadním jižním vchodem do domu. Takže od tohoto dne světlocitlivé čidlo po setmění samo rozsvítí úspornou žárovku o příkonu 9 Wattů a ráno po rozednění ji zase zhasne. Osvětlení by Vám opět mělo usnadnit lepší orientaci při vracení se domů i zadním vchodem.
    Dostávám občas dotazy proč světlo nad hlavním předním severním vchodem svítí občas i přes den. Toto světlo je rozsvěcováno a zhasínáno čidlem staršího typu. Jeho citlivost na světlo není regulovatelná a navíc je umístěno v podhledu, před kterým jsou stromy, takže je částečně zastíněno. Proto mu trvá někdy o něco déle, než zjistí, že už je den, nebo se rozsvítí i přes den, když je pod mrakem.

Udavačský dopis od sousedního družstva?

V závěru roku 2007 obdrželo naše bytové družstvo dopis od Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy, ve kterém nám mjr. ing. Jiří Dudek oznamuje, že naše družstvo porušuje zákon č. 133/1985 Sb. a vyhlášku č. 246/2001 Sb., která nařizuje trvalou použitelnost vnitřních zásahových cest, volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. Jmenovaný v dopise otevřeně přiznává, že kontrola v našem domě byla a bude znovu provedena na základě udání! Většinu požadavků z dopisu jsme již splnili, zbývá poslední – úplné zprůchodnění zmíněných cest. Proto žádám všechny uživatele bytů, aby v co nejkratším termínu vyklidili všechny předměty z těch míst společných prostor, která odpovídají výše uvedenému popisu v zákoně. To znamená, že z chodeb musí zmizet většina rostlin, květináčů skříněk a dalších předmětů, které zasahují do komunikačních cest.

Děkuji, Předseda

Dopis nájemníkům našeho domu:

Vážení nájemníci,

             Představenstvo našeho družstva dospělo k rozhodnutí, že je na čase informovat i naše nájemníky o situaci, která nastala v našem domě.

            Skupina okolo člena družstva z bytu číslo 25. usiluje velmi intenzívně o zahájení převodů členských bytů družstva do osobního vlastnictví členů. Do jejich záměru patří i s tím související prodej jednoho, více, nebo všech nájemních bytů, které užíváte. Ze zákona byste v každém takovém případě měli předkupní právo na Vámi užívaný byt, avšak za současnou tržní cenu, což znamená cca od 1,5 do 3 miliónů Kč podle velikosti Vámi užívaného bytu. Vzhledem k tomu, že máte s majitelem bytu – s naším bytovým družstvem uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nikdo by Vás z bytu nevyhodil, ani pokud byste se po zákonné půlroční lhůtě rozhodli byt nekoupit. Zdánlivě by se pro Vás nic nezměnilo, ale na to, jak by se k Vám nový majitel Vámi užívaného bytu choval, by družstvo, ani představenstvo již nemělo žádný vliv. Není vyloučeno, že by se pokoušel byt uvolnit pro sebe jakýmkoliv způsobem.

            Stávající představenstvo by Vás chtělo ubezpečit, že stojí na Vaší straně a bude se na nadcházející členské schůzi družstva snažit tomuto kroku zabránit. Člen z bytu č. 25. však přesvědčuje členy družstva po bytech již cca 2,5 roku a získal již 10 podpisů z řad členů družstva (tvrdí, že v případě potřeby disponuje dokonce osmnácti souhlasnými stanovisky, což je nadpoloviční většina členské základny), takže se nadcházející členská schůze musí tímto bodem zabývat. Jak asi víte, tento pán na schůzi pozval advokátku, která mu má pomoci jeho záměr prosadit. Kromě výše uvedených možných dopadů na Vaše bydlení by mělo prosazení jeho záměru negativní vliv nejen na chod družstva, ale i na možnosti dalších rekonstrukcí a oprav našeho domu, byla by ztracena jakákoliv možnost ovlivňovat chování obyvatelů bytů i jejich podnájemníků s velmi negativními důsledky, které vidíme v některých takto spravovaných domech. Jako 8. bod programu pondělní členské schůze družstva je uvedena rezignace stávajícího představenstva. Představenstvo chápe prosazování výše uvedeného kroku poměrně velkou skupinou členů družstva i přes několikeré nesouhlasné a představenstvem mnohokrát zdůvodňované stanovisko (najdete ho na webových stránkách družstva na adrese www.druzstvo.zde.czInformačním servisu číslo 38.) jako projev nedůvěry v jeho práci. Proto považuje za nutné dát své funkce k dispozici a požádat tak o vyslovení, nebo nevyslovení další důvěry. Pokud by však členská schůze a následná podpisová akce rozhodla o zahájení převodů bytů do osobního vlastnictví, stávající představenstvo by se dále na vedení družstva a organizování takového kroku nepodílelo, ani kdyby o to bylo požádáno. Bylo by ochotno pracovat maximálně pro zbytek družstva, tedy pro ty členy, kteří dobře chápou rizika společenství vlastníků a v družstvu by zůstali. Ty bychom se snažili chránit před negativními důsledky vzniku společenství. Pod správu tohoto zbytku družstva by patřily i Vaše byty minimálně do doby, než by se vlastníkům podařilo prosadit jejich prodej. Jsme přesvědčeni o tom, že i nájemníci, ač nejsou členy družstva, pokud platí řádně nájemné a platby za služby, a užívají pronajatý byt řádně, mají právo na jistotu domova beze strachu o střechu nad hlavou. Z tohoto důvodu Vám oznamuji, že budu prosazovat na nadcházející členské schůzi družstva v pondělí 10. prosince 2007 povolení přítomnosti těch nájemníků, kteří o přítomnost na schůzi požádají, protože se problematika týká i jich (Vás) a protože již dvě nájemnice o možnost sledovat jednání důležité členské schůze požádaly. Tímto Vás na členskou schůzi našeho družstva zvu. Avšak rozhodnete-li se pozvání využít, o tom, zda budete smět na schůzi zůstat po celou dobu jejího průběhu, nerozhoduji já, ale hlasováním členská schůze. Pokud bude souhlasit, musím Vás upozornit, že se nesmíte aktivně zúčastnit žádného hlasování.

Předseda

Vysvětlení pro nájemníky:

    Anonymní dopis, který jste dostali do svých domovních schránek je pravděpodobně iniciativa skupiny kolem pana Hanzálka z bytu č. 25. Jeho text není dokumentem představenstva družstva a není určen nájemníkům, ale výhradně členům družstva. Nájemníkům byl doručen patrně omylem.

Předseda

Seznam bytů a kójí:

    Na základě požadavku člena družstva z bytu č. 25. z 9. patra předkládám seznam úložných kójí v přízemí domu. Klíč k jejich rozdělení jsme zvolili následující: Kóje byly přidělovány osmi úspěšným dražitelům z řad členů družstva podle čísel bytů od nejnižšího k nejvyššímu v místnosti s kójemi z leva doprava ve směru hodinových ručiček pouze s jednou výjimkou, kdy bylo potřebné, aby členka představenstva měla kóji s technickými zařízeními topení pro případ servisu, aby nebylo nutné v případě poruchy obtěžovat uživatele kóje.

    Kóje číslo:    Číslo bytu:

        1.                    1.
        2.                    9.
        3.                  12.
        4.                  15.
        5.                  21.
        6.                  28.
        7.                  24.
        8.                  24.
        9.                  30.

Předseda

Důležitá informace k průběhu schůze:

        V září 2007 vydal předseda družstva obsáhlý Informační servis číslo 38., který obsahuje velké množství důležitých informací týkajících se našeho bytového družstva a domu. Celý je dostupný na internetu na webové adrese našeho družstva: www.druzstvo.zde.cz, byl rozeslán elektronickou poštou všem, kteří poskytli družstvu svou e-mailovou adresu a vytištěn pro všechny členy, kteří požádali o jeho „papírovou“ podobu. Pokud jste se s jeho obsahem dosud neseznámili, doporučuji Vám tak učinit, protože celé jednání členské schůze bude vycházet z toho, že členové družstva jsou obeznámeni se všemi potřebnými informacemi z poslední doby, abychom nemuseli vše na schůzi projednávat a vysvětlovat znova a schůze netrvala opět skoro tři hodiny. Tato nadcházející schůze by měla spíše projednat reakce a názory členů družstva na současný stav a poskytnuté informace, případně reflektovat nové návrhy, zodpovědět dotazy. Neměli bychom se zdržovat opětovným podrobným vysvětlováním všeho, co bylo v Informačním servisu uvedeno, ale spíše diskutovat o informacích z něho.

Předseda

Přístupový systém na čipy DALLAS je již funkční.
    Po mnoha peripetiích byl konečně znovu spuštěn přístupový systém na čipy Dallas. Je celý nový od elektronických řídících jednotek až po zámek. Proti původnímu systému je levnější a komfortnější z hlediska možností správce, čtečka čipů je nyní umístěna ergonomičtěji, což jistě oceníte. Nevýhodou je, že se musí všechny čipy znovu načíst do databáze, protože konverze staré databáze do nového systému je velmi komplikovaná, i když ne nemožná. Dodavatelská firma tvrdila, že není možná vůbec, já jsem na způsob převodu přišel, ale je velmi pracný, proto ho budu aplikovat jen na čipy, které nejsou snadno dosažitelné pro načtení (jsou např. v držení České pošty, úklidových firem, nebo členů družstva zdržujících se dlouhodobě daleko). Komu čip dveře neotevře, dostavte se s čipem za předsedou družstva k výměně, nebo načtení do systému. Znovu opakuji, že pokud používáte i jinde, např. v zaměstnání nebo u příbuzných také čipy Dallas, je možné používat stejný čip i u nás, pokud ho poskytnete předsedovi k načtení do systému. Chovejte se, prosím, k novému systému šetrně.
    Děkuji.
Předseda
 
Vážené členky a členové družstva, vážení nájemníci,
     Na severní straně domu (na hlavním vchodu do domu) byly vyměněny staré železné dveře za nové. Ty budou také v nadcházejících dnech, nejpozději týdnech, osazeny čtečkami čipových klíčů Dallas, na které jsme již 10 let zvyklí a které, myslím si, se osvědčily. Chceme však akceptovat oprávněné připomínky některých členů družstva a čtečky čipů umístit blízko madla dveří pro pohodlnější otevírání. To bude znamenat umístit čtečky přímo do profilu rámu dveří a tam se stávající čtečky nevejdou. Proto probíhá výběrové řízení na dodavatele nových čteček. Je celkem složité, protože náš systém je starý přes 10 let a některé dnešní čtečky a řídící jednotky s ním nejsou kompatibilní. Abychom však dveře do doby zprovoznění nových čteček mohli používat, nechali jsme je osadit klasickou klikou, zámkem a z vnější strany „koulí“ a budeme je otevírat stejně, jako před 10 lety. Tedy zvenku klíčem, zevnitř klikou. Dveřní zavírač je velmi kvalitní a sám se postará o zabouchnutí dveří po Vašem průchodu. Bohužel, nebylo možné osadit dveře zámkovou vložkou na klíč, který většina z nás máme z uplynulých let, protože byla do nových dveří krátká a sestavit novou podle té staré už nejde pro její extrémní stáří (okolo třiceti let). Proto jsem musel zakoupit vložku novou a nechat vyrobit klíče pro každý byt. Nemáme klíče pro každou osobu domu. Na byt budeme rozdávat zdarma maximálně dva až tři klíče. Jedná se pouze o klíče na přechodnou dobu. Klíče si vyzvedněte v bytě předsedy. Budete-li potřebovat více klíčů, nechejte si je, prosím, zkopírovat. Až do vybourání jižního portálu lze do domu vcházet a opouštět ho za pomoci stávajících čteček a čipů i zadním vchodem. Po montáži nového portálu i na zadní jižní stranu domu bude tento uzavřen až do doby montáže nových čteček i na něj.
     Děkuji za pochopení a trpělivost s rozsáhlými rekonstrukcemi domu.
Předseda
 
Další informace k zateplení domu:
    Zateplení našeho domu provádí firma Belstav Praha. Jednání před uzavřením smlouvy na zateplení vedl s představenstvem našeho družstva její zástupce Josef Juha. V současné době vede stavbu stavbyvedoucí firmy pan Ruta. Firma si pro práce na zateplení najímá dělníky ze Slovenska, kteří se zatím osvědčili. Pracují rychle i kvalitně. Stavební dozor nad zateplením jsme svěřili ing. arch. Čestmíru Houskovi, který dozoroval také zateplení věžáku v Bernolákově ulici. Výhrady k firmě Belstav Praha máme, jako zástupce investora, zejména k několikadenním přestávkám v práci, kterých již bylo několik. Dle smlouvy má být akce hotová do konce listopadu 2006. Věřte, že jsme firmě několikrát důrazně připomněli, že je pokročilé datum, roční období už přestává být technologiím zateplování nakloněné a že by tedy bylo vhodné práce naopak zintenzívnit. Firma nám k tomu poslala oficiální vyjádření tohoto znění: "Je nám líto, že u Vás vznikl dojem, že se na stavbě nepracuje, ale věc se má tak. Naši pracovníci pracují na několika stavbách najednou, protože musíme - jelikož jsme držiteli certifikátu ISO 9001 - dodržovat technologické přestávky předepsané výrobcem materiálu. Kotvení desek po proschnutí lepidla, vyschnutí stěrky před natažením barvy, … atp. Další postup bude takový, že naši pracovníci nastoupí ve čtvrtek ráno a dotáhnou práci do fáze stěrky a síťky. Pak budou práce opět přerušeny – dle zrání podkladu. V poslední fázi bude natažena probarvená omítka a stavba bude ukončena."
    Dosti složitá jednání se vedla o barevném provedení fasády. Omítky firmy Alsecco mají vynikající pověst. Proto jsme se rozhodli pro tuto značku. Jejich vzorník obsahuje téměř 400 odstínů fasád. Přesto, nebo právě proto bylo velmi složité vybrat. Nejprve jsme si nechali doporučit vhodnou barvu omítky prováděcí firmou. Její návrh však nevzbudil nadšení na členské schůzi, ale ani v představenstvu. Proto představenstvo navrhlo další (na níže přiložených fotografiích) variantu, která byla členy družstva přijata o něco lépe. Definitivně byla vybrána hnědá varianta ve třech odstupňovaných odstínech bez žlutého pruhu. Štít (bok) domu bude vyveden ve světle hnědé s tmavohnědým svislým pásem okolo oken. Není důležité, že před schválením tohoto definitivního návrhu existovala ještě další varianta představenstva celého domu v tmavě červenohnědé variantě. Zástupci Belstavu i architekt však označili tuto verzi za obzvláště nevhodnou, dokonce obtížně technicky proveditelnou. Vězte tedy, že barevné provedení, které se na domu objeví, bylo dlouze a uvážlivě vybíráno a konzultováno.
    Objevil se dotaz jak bude vyřešeno zateplení meziokenních vložek v bytech 3+1, které sousedí s vedlejším domem. Tyto vložky budou rovněž zatepleny minerální (kamennou) vatou, avšak zůstanou původní. Vzhledem k tomu, že každá polovina této meziokenní vložky má jiného vlastníka a cizí polovina již je sousedním domem částečně zateplena, jiná varianta je prakticky neřešitelná.
    Závady v interiéru bytů, které vznikly převážně při odstraňování starých parapetních plechů, nebo vrtání děr pro kotvy, budou odstraněny po dokončení zateplení fasády.
    Případné další dotazy ohledně zateplení členové představenstva rádi zodpoví.
Předseda

Vážené členky a členové družstva,

    Na základě Vašich reakcí na členské schůzi družstva konané dne 26. září 2006 pracuje představenstvo družstva s prováděcí firmou Belstav Praha na změně barevné podoby fasády po zateplení. Konečná podoba ještě není zcela definitivní, avšak rozhodnuto již je, že panely okolo oken bytů na severní straně domu budou ve třech odstupňovaných odstínech světle hnědé. Vzhledem k tomu, že omítka se objednává až před dokončením zateplení, nebude mít změna barevného provedení žádný vliv na termín dokončení. V současné době se čeká už jen na dodávku lešení, které je v současné době poněkud úzkoprofilovým zbožím.
 
  Níže najdete nový návrh barevného provedení omítky po zateplení. Barvy jsou velmi přibližné, ale pro představu kterým směrem se ubíralo jednání o konečné barevné variantě snad postačí. První obrázek vlevo je návrh našeho představenstva družstva, druhý pravý je návrh představenstva doplněný o doporučení prováděcí firmy Belstav Praha. K němu (vpravo) se představenstvo družstva nakonec přiklonilo.

Předseda


Požár blízko našeho domu

    V úterý 12. září 2006 ve 2 hodiny ráno vzplál obsah kontejneru postavený firmou provádějící zateplování přilehlého domu v Bernolákově ulici u dolního stání kontejnerů na odpad. Požár byl velmi intenzívní, trval skoro půl hodiny a uvnitř kontejneru docházelo k četným explozím. Fotografie vpravo ukazují stav kontejneru druhý den ráno po požáru. Ačkoliv odborníci na požáry, kteří nám za naše peníze (peníze našeho družstva) zpracovávali posouzení požárního nebezpečí, deklarují ve svém elaborátu dobu jízdy jednotky HZS z PS 6 - Krč 4 minuty, resp. jednotky HZS z PS 4 - Jižní Město 7 minut při rychlosti 60 km/h (ve 2 hodiny v noci byl provoz minimální), hasičský vůz přijel za mnohem delší dobu a to i v případě, že přičteme dobu od zpozorování, resp. nahlášení požáru, vyhlášení poplachu a času do výjezdu jednotky. Hasiče v noci doprovodily dva policejní vozy.

Předseda


ČESKÁ POŠTA DOSTALA, CO CHTĚLA!

    Česká pošta roznesla dne 20. června 2006 do všech (!) domovních schránek v našem domě (a asi nejen v našem) tištěnou výzvu, abychom jí předali klíče od domu pro její službu doručování balíků. Osobně jsem hned druhý den odnesl na Českou poštu v Durychově ulici dva čipové klíče. Podotýkám, že Česká pošta má tak už celkem 4 klíče od našeho domu. Já osobně mám s Českou poštou velmi špatné zkušenosti (podrobněji na jiném místě tohoto webu) a s dodávkou balíků vůbec ty nejhorší. Mám dojem, že za posledních 10 let mi Česká pošta nedoručila žádný balík do domu, i když balíky občas dostávám. Vždy jsem jen dostal oznámení o uložení zásilky na poště, a pro zásilku jsem si musel osobně na poštu dojít. Jako důvod nedoručení zásilky bylo uvedeno, že dům byl uzamčen. Vždy jsem na zadní stranu tohoto oznámení psal: "A co zvonek, znáte?" Nyní budou mít "balíkáři" klíče. Sdělil jsem, že jsem na chování balíkářů zvědav. K mému překvapení mi vedoucí pošty oznámila, že ona také. Takže na České poště vše při starém. Až Vám od této chvíle opět balík nedovezou s tím, že náš dům byl uzamčen, směle argumentujte tím, že předseda družstva osobně předal České poště dva funkční čipy. A můžete se i rozčílit. Praštěte pěstí do stolu. Česká pošta je z těch firem, která si to určitě zaslouží.

Předseda

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

DOPIS PŘEDSEDY DRUŽSTVA MAGISTRÁTU VE VĚCI PARKOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Vážené členky a členové družstva, vážení nájemníci, spoluobčané.

   Na základě průběhu členské schůze družstva, ohlasů spoluobčanů z místa mého bydliště a svých vlastních pocitů a zkušeností jsem napsal 16. února 2006 primátoru hlavního města Pavlu Bémovi (ODS) níže přiložený dopis. Byl řádně podepsán a to i elektronicky, takže povinností magistrátu je na něj reagovat. Kopii dopisu jsem poslal i dalším zaměstnancům a podřízeným magistrátu, a jelikož dopis je reakcí na odpovědi na mé předešlé dopisy zaslané zástupcům a pracovníkům obvodního úřadu městské části Praha 4, zaslal jsem kopii dopisu i jim. Dále jsem ji rozeslal některým funkcionářům okolních bytových družstev a spolubydlícím občanům, tímto ji zveřejňuji na Internetu, takže se dá dopis nazvat otevřeným. Dosud (stav k 27. únoru 2006) jsem od pana Primátora ani od osoby jím pověřené neobdržel jakoukoliv reakci kromě mailového potvrzení, že dopis byl zobrazen na jeho počítači. Zde je jeho text (přiložené fotografie byly rovněž součástí dopisu):

Adresát:              Praha – Magistrát hlavního města
                           Mariánské nám. 2/2
                           CZ 110 00  Praha 1 - Staré Město

Věc: Parkoviště v ulici Štúrova v Praze 4 Krči

V Praze, dne: 16. února 2006

Vážený pane Primátore a spolupracovníci,

    Jsem předsedou bytového družstva, v sídlišti Krč žiji od jeho vzniku, tedy od roku 1968 a i když se po roce 1990 začaly výrazně zvyšovat počty motorových vozidel obyvatelů Prahy, naše sídliště bylo zatím každý večer schopno pojmout všechny automobily svých obyvatelů a návštěvníků. Až do roku 2005. V loňském roce začal najednou kdosi dosud veřejná parkoviště v našem sídlišti plotit. Po dokončení oplocení přidal ještě stánek a závoru a tato dosud veřejná prostranství začal využívat k soukromým účelům a svému zisku. Na místě, kde jsem desítky let bez problémů parkoval nejen já, ale řady mých spoluobčanů se svými vozy, je najednou parkování placené a to ne právě levné. Skoro jsem se už se situací smířil a zatímco např. na Plzeňsku hradí rezidenti (občané s trvalým bydlištěm v místě) za parkování 365,- Kč ročně (1,- Kč denně), byl jsem odhodlán platit přes 600,- měsíčně za parkování na větru a dešti. Jsme holt v Praze a na všech komunálních úrovních vládne ODS. V první den otevření parkoviště jsem si šel stání zajistit. Jaké však bylo mé překvapení, když mi bylo sděleno, že stání jsou již všechna vyprodána a pořadník je plný asi tak na 20 let dopředu. Neodpovídala tomu však nejen zaplněnost parkoviště automobily, ani skutečnost, že na jednorázové parkování za 102,- Kč na den (!) je místo kdykoliv k dispozici. Už z těchto indicií se už zase nemohu ubránit podezřením z prapodivných praktik, za kterých se tu podniká. Nejhorší na celé věci je ovšem fakt, že situace s parkovacími místy pro místní občany s trvalým bydlištěm zde v místě se stala katastrofální. Např. já osobně se vracím ze zaměstnání obvykle po 19. hodině. V tuto dobu je již prakticky nemožné v okolí svého bydliště zaparkovat. Automobily těch drzejších spoluobčanů zabírají chodníky, nebo trávníky, jiní zoufalci sedí ve svých vozech a čekají, zda někdo během večera neodjede a neuvolní jim místo. Přitom na „vyprodaných“ parkovištích jsou desítky prázdných míst. Nejsem na automobilu závislý a jízda městskou hromadnou dopravou mi nečiní velký problém. S vědomím, že se situace asi hned tak nevyřeší, jsem si tedy na letošní rok zakoupil roční předplatní kupón na MHD, abych nemusel každý večer prožívat výše popsané drama. Jenže co s automobilem? V krytých garážích mého zaměstnavatele je možné parkovat jen po dobu pracovní doby. Prosil jsem a vysvětloval ostudnou situaci s parkováním v místě svého bydliště Praze 4 – Krči a naštěstí dosáhl pochopení. Můj zaměstnavatel mi umožnil dočasně parkovat své osobní vozidlo v jeho garážích ve všední dny i mimo pracovní dobu do doby, než se situace zlepší. Když jsem nucen jet s vozem domů a místo se mi podaří sehnat, automobil v dalších dnech raději nepoužívám, abych o místo nepřišel. Přiznám se Vám, že jsem nečekal, že se někdy něčeho podobného dočkám. Obrátil jsem se proto na Obvodní úřad pro Prahu 4 se žádostí o informace a vysvětlení jak je možné, že naši zastupitelé něco podobného dopustili. S pány Liborem Haklem a Radkem Polákem jsme si vyměnili několik e-mailů, kde mi byly vysvětleny všechny okolnosti. Pracovníci městské části se mi snažili vysvětlit, že na oplocení parkovišť neměli žádný vliv a nemohli by mu zabránit ani kdyby chtěli. Po vypsání podrobností, že tato parkoviště, jako dopravní komunikace, patří pod Technickou správu komunikací Praha (TSK), diskuse skončila konstatováním pracovníků MČ Prahy 4, že pozemek parkovišť je majetkem Hlavního města a to si se svým majetkem může dělat co chce. A to je důvod, proč se obracím na Vás, právě na zástupce Hlavního města.
    Nemohu uvěřit, že se námi volení zastupitelé už zase chovají takto arogantně. Přesto bych Vám chtěl připomenout, oživit, že jste byli na svá místa zvoleni námi, lidmi, ke kterým se dnes takto chováte. Jste našimi zaměstnanci placení z našich daní. My jsme Vašimi akcionáři, ke kterým máte povinnosti a zodpovědnost za svou práci i za majetek, který není Váš, dostali jste ho dočasně do správy. Přesto s ním hospodaříte tak, jak bylo výše popsáno. Já věřím, že pro soukromé firmy je soukromé podnikání s dosud veřejnými parkovišti velmi lukrativní kšeft. Kdybych věděl, že se něco podobného chystá, určitě bych se také přihlásil jako zájemce. Výnos je nevídaný. Přes 600 Kč měsíčně za každý soukromý osobní automobil a 1000 Kč za firemní (už jen tato logika motivuje provozovatele parkoviště, aby přijímal přednostně firemní vozy, takže obyvatelé sídliště mají smůlu už z principu!) při naprosto nulovém podnikatelském riziku, není špatný. Za těchto podmínek bych si na plot okolo parkoviště bez váhání i půjčil. To je kromě nevzhledné stavební buňky a čárám na asfaltu jediná investice, která je k takovému podnikání nutná. Rozumějte mi, já jsem pro rozvoj soukromého podnikání, ale pod podmínkou, že podnikatel si pro své podnikání nejprve sám vytvoří podmínky, nebo mu je vytvoří stát, město, nebo městská část. Provede nějakou investici a ne že zabaví pro svůj výdělek dosud veřejně prospěšné a užívané prostranství. Kdybychom v příštích volbách zvolili na radnice zase ty samé zastupitele, mohli bychom se brzy dočkat třeba zrušení chodníků, přístřešků na popelnice, nebo dětských hřišť. Jsem všemi deseti pro zřizování hlídaných parkovišť. Mohou být přínosná nejen pro své majitele a provozovatele ziskem z nich, ale i majitelům automobilů, které jsou stále terčem zlodějů, nebo jen vandalů (i když bych v tomto směru uvítal raději aktivity ke zvýšení bezpečnosti majetku všech občanů, nejen těch, kteří si za to připlácejí). Ale trvám na tom, že je nutné si k takovému podnikání postavit nové parkoviště a ne zabavit stávající, které bylo dosud jedinou možností parkování pro většinu občanů – motoristů v Krči! V pravidelném novinovém periodiku MČ Praha 4 – Tučňák jsem se dočetl, že negativních ohlasů dostala Radnice Prahy 4 více a proto v této věci zadá dopravní studii. Tak to je typický příklad špatného, opačného postupu, než měl být. Studie měla být zadána proto, aby bylo možno zřídit placené parkoviště. Tuto studii si měla uhradit firma, která chce v oboru placeného parkování podnikat a dokud by studie nestanovila kde a za jakých podmínek se může nové placené parkoviště zřídit, žádné být nemělo. Zabavit lidem parkoviště a když nemají kde parkovat, začít teprve chystat studii, tak tím si mě, ani členy našeho družstva, jejichž většina mě pověřila vyjádřením tohoto stanoviska, určitě nezískáte.
    Ve svých dopisech Městské části Praha 4 jsem však navrhl i způsob, jak placená parkoviště zachovat a přitom nepřijít o drahocenná parkovací místa. Přesto, že MČ Praha 4 se mým návrhem vůbec nezabývala, znovu bych ho rád předložil i Vám, jako vlastníku pozemku a TSK, jako správci.
    Můj návrh spočívá v zavedení identifikačního hardwaru (čipové, nebo magnetické karty, čipů Dallas či pod.) pro každého, kdo bude chtít parkoviště užívat. Důležité je, že počet zájemců o parkování by nebyl nijak omezen. Identifikační hardware by musel být prodán, nebo vydán proti záloze každému, kdo by o něj požádal, možné je třeba vytvořit podmínku trvalého bydliště v místě. Každý zájemce o parkování by si zakoupil určitý počet kreditů na počet parkovacích dnů. Takže parkoviště by se mohlo každý den zaplňovat až do posledního místa a všichni zájemci o parkování by byli uspokojeni, dokud by se parkoviště úplně nezaplnilo. Jediným argumentem proti tomuto systému, na který se MČ Praha 4 zmohla, byl, že by platící klient neměl své místo na parkovišti nikdy jisté. To je pravda, ale také by mu nebyl odečten žádný kredit za hlídané parkování. Nesporná výhoda by však byla, že by podnikající firma provozující parkoviště nepřišla o svůj zisk (o to Vám přeci hlavně jde, ne?) a občané Krče o jediné parkovací místo (o to jde zase nám!). Dnes jsou hlídaná parkoviště minimálně z jedné třetiny, a přes den možná z poloviny, prázdná, tato místa citelně chybějí, což odnášejí ulice sídliště, chodníky, trávníky. Můj návrh předpokládá dovybavení parkoviště o počítač a čtečky identifikátorů jak na vjezdu, tak výjezdu z parkoviště. Není to však investice, kterou by výnos z parkování v pohodě nezaplatil. Kromě toho není vůbec jisté, že by bylo parkoviště každý den skutečně beznadějně obsazeno. Existuje nemalá skupina motoristů, kteří odmítají z principu za parkování platit. Ti by však měli volná místa na ulicích, na která byli zvyklí před zavedením placených parkovišť. Kdyby se Vám, našim zastupitelům, chtělo opravdu přemýšlet, jak občanům skutečně pomoci, jistě byste vymysleli i další způsoby jak nepřijít o parkovací místa. Je to jen o skutečné vůli. Kdyby se Vám nechtělo do elektronického systému, může kredity odštípávat v průkazce obsluha parkoviště, jako průvodčí ve vlaku. Slyšel jsem dokonce, že za pronájem parkovacího místa bylo možné platit pouze hotově na místě, což je už opravdu nevídané, ale i to by mohlo být řešení. Prosím, aby můj návrh byl vzat jako varianta i do výše zmíněné studie. V případě zájmu jsem připraven vysvětlit další podrobnosti.
    Na závěr bych chtěl upozornit, že tento můj dopis i Vaši odpověď na něj předložím členům našeho družstva, funkcionářům dalších bytových družstev v našem sídlišti Krč, případně dalším občanům a institucím a to také prostřednictvím informačních internetových stránek našeho družstva, takže by se daly považovat za otevřenou korespondenci.

Na konec přikládám pár fotografií:

Takto je "využito" vzácné místo na parkování na hlídaném parkovišti (fotografie vpravo):

(Tyto fotografie byly součástí odeslaného dopisu)

A takhle teď musíme parkovat my, všichni ostatní, kteří jsme naplno využívali onoho parkoviště, když ještě nebylo oplocené (fotografie vlevo, vpravo a níže).

 

Automobil uprostřed poslední fotografie (vpravo) není v jízdě. Takhle byl nucen jeho řidič večer zaparkovat:

         Večer a v noci jsou vůbec k vidění naprosto neuvěřitelně zaparkovaná auta. Bohužel, za tmy se špatně fotografuje. Pevně věřím, že reakce Vašeho úřadu bude jiná, než vyslání policie k vybírání pokut za špatné parkování. Těm lidem skutečně nic jiného nezbývá.

            Budu se těšit na vaši odpověď v zákonné lhůtě.

 

Reakce pracovníka MČ Praha 4 na tento můj dopis, který byl obvodnímu úřadu zaslán v kopii, hned následuje (Magistrát, konečně také reagoval prostřednictvím Luďka Dostála, ředitele Technické správy komunikací Praha, kterého o reakci prý požádal primátor Pavel Bém (ODS). Dopis naleznete zde>>

    Dobrý den, odpovídám na Váš dopis (zaslaný v elektronické podobě), adresovaný MHMP, nám zaslaný na vědomí ve věci hlídaných parkovišť při ulici Štúrova. Nejprve zopakuji, že náš odbor dne 10.08.2005 vznesl písemný dotaz, proč TSK nerespektovala aktuální a nadále platné stanovisko Rady, který byl urgován dopisem místostarostky Staňkové dne 14.10.2005. Odpověď byla doručena teprve 05.01.2006 a to v duchu, že TSK hlídaný provoz obou parkovišť ukončit výpovědí smlouvy provozovatelům nehodlá - cit. "V současné době jsme toho názoru, že uzavřené smlouvy vč. dodatků jsou platné, odpovídají skutečnému postupu při zprovoznění parkoviště a také účinné" - konec cit. S vědomím, že ne každý si může dovolit platit každý měsíc částku v řádu několika set korun za parkování, rozhodla se MČ Praha 4 zadat dopravní studii na zřízení nových parkovacích míst v lokalitě. První místo které se nabízelo - neupravená plocha pod prodejnou LIDL, v současné době hojně využívaná k parkování, se ukázala jako nevhodná, jelikož úprava na parkoviště není v souladu s územním plánem a pozemek hl. m. Praha odprodalo soukromé společnosti. Proto bude ve studii prověřena možnost zřídit šikmé parkování na úkor jednoho chodníku v ulici V Štíhlách společně se zjednosměrněním této ulice, které by též redukovalo množství průjezdné dopravy a zlepšilo bezpečnost nejen dětí na přechodu u ZŠ Jánošíkova. Studie by měla být vyhotovena ještě v prvním čtvrtletí t.r. a její realizace se odehraje dle finančních a technických možností. Vyžádaným dopisem, doručeným dne 08.12.2005 bylo zjištěno, že hl. m. Praha připravuje prodej pozemku s parkovištěm Štúrova x V Štíhlách soukromým osobám za účelem provozování hlídaného parkoviště a výstavby vícepodlažního parkovacího objektu - viz. usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/43 ze dne 16.12.2004. Vzhledem k tomu, že o vyjádření k tomuto záměru nebyla MČ Praha 4 oslovena, zaujala Rada z vlastního popudu negativní stanovisko č. 2R-44/2006 ze dne 24.01.2006, jenž bylo zasláno odboru obchodních aktivit MHMP. Ještě si dovolím zareagovat na věty Vašeho dopisu "Ve svých dopisech Městské části Praha 4 jsem však navrhl i způsob, jak placená parkoviště zachovat a přitom nepřijít o drahocenná parkovací místa. Přesto, že MČ Praha 4 se mým návrhem vůbec nezabývala, znovu ... Jediným argumentem proti tomuto systému, na který se MČ Praha 4 zmohla, byl, že by platící klient neměl své místo na parkovišti nikdy jisté". MČ se návrhem dále již nezabývala z toho jednoduchého důvodu, že nemá pravomoc k zadání povinnosti zavedení tohoto systému provozovateli. Mohli bychom se zabývat pouze žádostí provozovatele, doplněnou projektovou dokumentací, která však předložena nebyla a pravděpodobně ani nebude. Taktéž opakuji informaci z Tučňáka o připravovaném soukromém záměru zřízení nového hlídaného parkoviště na dosud nevyužitém pozemku při křižovatce ulic Zálesí x Štúrova, které by mělo lokalitě alespoň částečně odlehčit.

S pozdravem R. Polák odbor dopravy a silničního provozu ÚMČ Praha 4

Moje reakce na tento dopis, reakce předsedy našeho družstva:

     Dobrý den, pane Poláku, děkuji Vám za rychlou reakci.
    Opatřil jsem si kvůli korespondenci s úřady elektronický podpis a elektronická podatelna Prahy 4 ho odmítá z důvodu neuznávání certifikační autority, kterou jsem zvolil. Přiznám se, že tomu nerozumím. Jestli budeme muset mít všichni několik elektronických podpisů od různých certifikačních autorit podle toho kdo kterou uznává, to bude asi konec elektronické komunikace v Čechách. Přesto, že za to nemohu, omlouvám se, možná prvotní problémy s mým e-mailem byly způsobeny tímto mým podpisem.
    Vašemu ohrazení proti mým větám v dopise Hl. městu rozumím. Pokud bych přistoupil na to, že na nakládání majitelů se svým majetkem nemáte žádný vliv a nemůžete proti němu nic dělat, máte pravdu. Potom ani není ve Vaší moci změnit způsob přístupu motoristů na hlídaná parkoviště. Já znám ale jinou praxi. Náš družstevní dům je také naším výhradním soukromým majetkem. Máme ho zapsaný v katastru nemovitostí i s pozemkem. Přesto si s ním ani v něm nemůžeme dělat co chceme ani náhodou. Každý prd si musíme nechat schválit, nebo aspoň hlásit stavebnímu odboru právě Vašeho úřadu. A už minimálně dvakrát za několik let, co máme dům ve vlastnictví, byla v našem domě na návštěvě pracovnice tohoto odboru. A pamatuji si velmi dobře, že s námi nejednala jako bezmocný prosebník, který nezmůže nic, když si majitel nemovitosti něco usmyslí. Tedy na takové, jako jsme my, páky máte. Na TSK ne. Pokud je to tak, domnívám se, že to není rozumné a jestli Vám zákon skutečně neumožňuje nejen rozhodnout, ale ani ovlivnit to, co Vám ve Vašem obvodě TSK činí, uvítal bych, kdybyste iniciovali jednání s Magistrátem v těchto věcech a snažili jste si dohodnout a vymezit kompetence tak, aby s Vámi své plány a rozhodnutí alespoň konzultovali a brali hlas našeho zastupitelstva aspoň jako poradní.
     Náš názor na to, kdy měla být zadána studie, jsem už ve svém dopise vysvětlil.
    Když už Vám píši, ještě si neodpustím reakci na Váš předešlý dopis. Tehdy jste reagoval na můj údiv nad tím, že pracovnice kontaktní kanceláře MČ Praha 4 rozdávala návštěvníkům na papíře Vaši namnoženou odpověď mé osobě, když sám jste se podivoval nad tím, že hodlám naši korespondenci zveřejnit a konstatoval jste, že to byla nepovolená iniciativa oné pracovnice, o které jste neměl tušení. Tomu už nerozumím vůbec, protože je mi záhadou, jak na Vašem úřadě funguje elektronická pošta, když do Vaší schránky má přístup kdejaká dáma od přepážky, něco si z ní okopíruje a Vy to ani nevíte.
    Děkuji Vám za Váš čas věnovaný této problematice a přeji hezký den.

Na tento můj e-mail už pan Radek Polák vůbec nereagoval. Avšak korespondence na toto téma začala již v září 2005 mým dopisem Obvodnímu úřadu MČ Praha 4 takto:

V Praze, dne: 12. září 2005
Vážené pracovnice a pracovníci úřadu,

    Prosím, abyste postoupili tento můj dopis odboru, kterému náleží, nejspíše stavebně-dopravnímu, ale možná i dalším nejlépe i vedení radnice.
    Jsem předsedou představenstva bytového družstva v Praze 4 – Krči a řada rozzlobených obyvatel našeho domu mě pověřila, abych si na Vašem úřadu vyžádal informace k čerstvému záboru k soukromým účelům dosud veřejného parkoviště v ulici Štúrova v krčském sídlišti.
    Nevíme, zda je Vám známá situace a možnosti parkování v místě našeho bydliště – v sídlišti Krč. Po roce 1989 se situace zhoršila skokovým nárůstem motorových vozidel nejen soukromých, ale také služebních, kterých velké množství rovněž v okolí našich domů parkuje. Přesto bylo na našem sídlišti vytvořeno jen minimum nových parkovacích míst a ta, která byla vytvořena, vznikla spíše na úkor chodníků, jako např. v ulici Hurbanova. Další místa na parkování motorových vozidel ubyla, mimo jiné, obrovským rozmachem vyhrazených stání pro invalidy zejména v posledních letech. Nemám nic proti invalidům, jen mi vadí, že vyhrazené parkovací místo pro invalidu, zabírá obvykle prostor pro dvě, někdy i dvě a půl šířky normálního osobního vozu. K dalšímu znatelnému úbytku parkovacích míst došlo rozdělením parkoviště v ulici Štúrova nastříkáním parkovacích stání na asfalt parkoviště. Automobilů, které stojí podle nalajnovaných čar se vejde na parkoviště možná až o několik desítek méně, než dříve. Netušili jsme, že nalajnování parkoviště je předzvěstí totálního kolapsu v parkování, který jste způsobili přenecháním dosud veřejného parkoviště nějaké soukromé firmě. A zejména to je předmětem mého dopisu.
    Rádi bychom znali odpovědi na několik otázek na výše uvedené téma.
    Zejména proč bylo k takovému kroku vůbec přistoupeno, kdy a jakým způsobem proběhlo výběrové řízení na firmu, která bude hlídané parkoviště provozovat, zda vůbec takové výběrové řízení proběhlo, proč ho vyhrála právě firma, která dnes parkoviště provozuje, kde a jakým způsobem bylo výběrové řízení vyhlášeno (hledal jsem na Vašich webových stránkách Prahy 4, ale Váš vyhledávač mi nic nenalezl, v periodiku Tučňák jsem našel krátkou informaci až ve chvíli, kdy bylo již vše rozhodnuto). Oplotit jakékoliv parkoviště a poté vybírat za vjezd na něj v místech, kde je o parkování nouze, je jistě bezvadný kšeft a já jsem přesvědčen, že minimálně každý druhý obyvatel nejen našeho domu by určitě takové „podnikání“ zvládl i kdyby kvůli němu musel založit společnost, nebo si vzít úvěr. Podnikatelské riziko vidím v tomto případě natolik nízké, že si troufám tvrdit, že bych dovedl provozovat takovouto činnost mnohem levněji, než kolik je za tuto garáž pod širým nebem dnes vybíráno od uživatelů. Rádi bychom také věděli, zda výše ceny za pronájem jednoho parkovacího stání byla vzata v úvahu při výběru firmy a zda sumu 680,- Kč měsíčně, která mi byla obsluhou parkoviště sdělena, považujete za úměrnou službě, která je za ni poskytována.
    Přímo děsivá je však skutečnost, že v neděli 11. září 2005 večer, kdy sídlištní komunikace obvykle praskají ve švech, a po sídlišti, i před Vaším tržním řešením sídlištního parkování, bloudily desítky vozidel marně shánějící nějaké místo k zaparkování, zejí cca tři čtvrtiny oploceného parkoviště prázdnotou, přičemž mi „hlídač“, nebo kdo to byl, tvrdil, že parkovací místa jsou již rozprodána. Kde bylo možné se o parkovací místo ucházet, jsem se dodnes nedozvěděl. Tyto skutečnosti mě vedou k podezření, že již nyní je s parkovacími místy nakládáno spekulativně, nebo přinejmenším podezřele. Kde jsou desítky aut, po kterých jsou na parkovišti jen prázdná místa, když je vyprodáno? Chápu, že i v neděli večer může být určité procento zaplacených míst prázdných, ale naprostá většina? A kde mají parkovat ty vozy, které každou neděli parkoviště zaplnily do posledního místa a skoro 700 Kč měsíčně nechtějí platit, nebo chtějí, ale už se na ně nedostalo? Položili jste si alespoň některou z těchto otázek?
    Pokud jste nabyli dojmu, že jsem odpůrcem hlídaných parkovišť, pochopili jste to špatně. Naopak, nic proti nim nemám, pokud se do jejich budování zapojí zdravý, ale hlavně nezištný a poctivý rozum. Pokud se před uskutečněním záměru zjišťuje názor lidí, kterých se to týká, tedy místních obyvatel, zejména motoristů. Pokud se jim tím více neublíží, než pomůže.
    Buďte si jisti, že jsem svým spolubydlícím připomněl, že radnici v Táborské ulici vládne ODS. Volby se blíží a já budu mít jistě ještě příležitost je na to upozornit do jejich termínu znova. Postup při zabrání dosud veřejného parkoviště považuji pro ODS za naprosto charakteristický.
    Vaše rozhodnutí a postup otevřeně kritizuji. Také proto, že představu o tom, jak by hlídané parkoviště mohlo fungovat k větší spokojenosti obyvatelů sídliště – motoristů, mám:
    Zájemcům o parkování na hlídaném parkovišti by se mohly vydávat např. čipy, čipové, nebo magnetické karty, nebo jiné elektronické nosiče (třeba proti záloze) se zakoupeným kreditem na parkování. Při vjezdu na parkoviště by se zaregistroval vjezd vozidla, při výjezdu opět, podle délky pobytu vozu na parkovišti. Počet karet s kreditem by nebyl nijak omezen. Tím by bylo zaručeno, že parkoviště může být denně využito do posledního místa, i kdyby v místě svého bydliště neparkovali všichni majitelé karet (kreditu). Byla by využita i ta místa na parkování, která nyní blokují jejich pronajímatelé i když parkují jinde. Pokud by se na některého předplatitele některý den místo už nedostalo, nebyl by mu z karty odečten žádný kredit, ale žádné místo na parkovišti by nebylo prázdné a tudíž by neprodělávalo. Počet parkovacích míst na sídlišti by nepoklesl, pronajímatelé parkovacích míst, kteří parkují mimo své bydliště by nemuseli platit za parkování celý měsíc atd., atd. Prostě samé výhody, kdyby se úředník dokázal aspoň na chvíli zamyslet. Myslíte, že by to bylo drahé? Ano, asi by to bylo nákladnější, než ten pán, co na parkovišti přespává ve Škodovce, ale vždyť tržba z pronájmu parkoviště budou desítky tisíc měsíčně, stovky tisíc ročně! S takovým výnosem by bylo přinejmenším slušné investovat do něčeho duchaplnějšího, než je jen plot.
    Já i členové našeho družstva, kteří se na mě obrátili, očekáváme Vaše vyjádření, zejména odpovědi na všechny výše položené otázky.

Na tento, výše uvedený dopis jsme obdrželi toto vůbec první vyjádření ve věci oplocení veřejných parkovišť v ulici Štúrova:

    Vážený pane předsedo, odpovídáme na Váš dopis z dnešního dne, ve věci hlídaného parkoviště Štúrova - Hurbanova , který byl našemu odboru předán k přímému vyřízení. Tato akce vyvolala rozporuplné reakce občanů, kteří se rozdělili na ty, kterým současný stav vyhovoval a na ty, kteří volali po změně. Dlužno říci, že reakce obou táborů byly celkem vyrovnané. Každopádně o oplocení nerozhodla Městská část Praha 4. Jde o komunikaci (a pozemek) hl. m. Prahy, ve správě příspěvkové organizace Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). Tato v minulém roce vypsala výběrové řízení na provozovatele placeného parkoviště, v němž zvítězila firma Pavel Voborník - V.A.INVEST. Městská část Praha 4 nemá z provozování parkoviště žádný finanční prospěch, jelikož nelze vybírat místní poplatky a nájem jde do rozpočtu TSK.  Nyní k Vašim konkrétním otázkám: Situace s parkováním v oblasti je nám pochopitelně známa, avšak samotnou přeměnou volně přístupného parkoviště na hlídané by nemělo dojít k úbytku parkovacích míst. Pouze by mělo dojít k vzájemnému přesunu mezi volně přístupnými plochami a hlídaným parkovištěm, jelikož vozidla obyvatel a firem, které chtějí mít vozidla hlídaná se přesunou a uvolní místa určená k bezplatnému užívání. Způsob stání na parkovišti je vyznačen dle ČSN 736056 - odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a velikost stání odpovídá normovým hodnotám. Původní parkování "nadivoko" často znamenalo neefektivní využití plochy parkoviště a troufáme si tvrdit, že míst naopak nepatrně přibylo. Rozmach invalidních stání nás taktéž znepokojuje a v rámci zákonných norem se snažíme jejich počet omezovat, avšak s přihlédnutím k mimořádným výhodám II. či III. stupně tělesného postižení, které jsou těmto osobám přiznány musíme přistupovat ke každé žádosti citlivě a individuelně. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla osob se sníženou pohyblivostí, se v minulosti zřizovala s určitou benevolencí, ale v poslední době se kritéria značně zpřísnila. V roce 2005 byla doposud v celém sídlišti Krč čtyři nová vyhrazená parkoviště povolena oproti pěti zrušeným. Normová šířka kolmého stání je pro běžné vozidlo 2,4 m, přičemž pro stání vozidla invalidy na vozíčku je šířka 3,5 m. Invalidů - vozíčkářů je však minimum, tzn. naprostá většina těchto stání by měla mít standartní rozměr a neměla by zabírat Vámi uváděný prostor pro 2 až 2,5 běžného místa. Pokud máte na mysli konkrétní místo, věc prověříme a učiníme kroky k nápravě. K záměru zřídit hlídané parkoviště bylo přistoupeno na základě podnětů místních obyvatel a firem a též s cílem získat finanční prostředky z nájmu od provozovatele parkoviště, které pak budou použity např. na údržbu komunikací. Výběrové řízení proběhlo v roce 2004 a firma byla vybrána na základě posouzení nabídek dle vyhlášených kriterií. Tyto otázky by však lépe zodpověděla TSK, která toto výběrové řízení vypsala. Vámi navrhovaný čipový systém opomíjí jednu důležitou věc a to, že by řešil pouze hlídání. Neřešil by nyní poskytovanou výhodu, že kdykoliv přijedete na parkoviště, budete mít svoje místo k dispozici. Avšak toto je taktéž otázka na TSK a nikoliv MČ Praha 4. "Povolení" na MČ Praha 4 vydal náš odbor v přenesené působnosti státní správy, avšak zde je nutno zdůraznit, že se jedná pouze o schválení dopravního značení, které je v souladu se zákonem č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a tedy nebyl zákonný důvod proč zamítnout žádost. V tomto případě se věc posuzuje jen z tohoto hlediska a žádného jiného. Kroky lze činit teprve při negativních dopadech na bezpečnost a plynulost silničního provozu, tj. např. při nízké obsazenosti parkoviště a vyvolaném vymístění vozidel z parkovací plochy. Proto se stanovení dopravního značení vydává vždy na dobu určitou a to zpravidla na období 1 roku. V konkrétním případě byla stanovena lhůta kratší a to do konce roku 2005. Náš odbor bude situaci průběžně monitorovat a v případě nízké obsazenosti parkoviště lhůtu neprodlouží. Další "povolení" vydal stavební úřad a to opět z pohledu svých kompetencí, tedy zda stavba není v rozporu s předpisy na úseku stavebního řádu. Každopádně máme k dispozici tytéž informace, co Vy, týkající se vyprodanosti hlídaných míst. Z jakého důvodu nejsou placená místa využívána nám taktéž není jasné. Se záměrem zřídit hlídané parkoviště se TSK v roce 2002 obrátilo na MČ Praha 4, přičemž v květnu Rada MČ vyjádřila svůj souhlas, ale ještě v říjnu téhož roku přišlo TSK s tímtéž záměrem a Rada se k němu po novém prověření situace vyjádřila záporně. Proč TSK nerespektovala aktuální stanovisko Rady jsme učinili písemný dotaz, avšak odpověď budeme nuceni zaurgovat, jelikož doposud nám žádná nebyla doručena. Dalším limitem pro provozování hlídaného parkoviště je záměr vybudovat zde garážový dům, přičemž toto místo bylo vytipováno v lokalizační studii, zadanou Magistrátem hl. m. Prahy. Zda, kým a v jakém časovém horizontu by měla být stavba realizována nám není známo. Městská část byla pouze oslovena vlastníkem pozemku (hl. m. Praha), na nějž se obrátila firma s tímto podnikatelským záměrem.

Ing. Radek Polák odbor dopravy a silničního provozu ÚMČ Praha 4

Následovala opět reakce předsedy našeho bytového družstva:

V Praze, dne: 15. září 2005
Vážený pane Poláku,

    Velice Vám děkuji za rychlou odpověď, kterou jsem již obdržel v pořádku. Ještě si dovolím reagovat, i když, jak píšete, Váš úřad nenese odpovědnost za zábor parkoviště.
    Přiznám se, že nejsem úplně moudrý z Vašeho popisu kompetencí Vašeho úřadu a magistrátu, z pořadí jednotlivých kroků a úkonů z toho, co uvádíte. Na jednu stranu do Vaší kompetence spadá schválení pouze dopravního značení, ostatní je záležitost Hl. m. Prahy, na druhou se na Vás obrací firma TSK s žádostí o souhlas se záměrem zřídit hlídané parkoviště v Praze 4 - Krči, který Rada MČ schvaluje (i když to není v její kompetenci?), přesto se za necelý půlrok TSK ptá na totéž znova, a když tentokrát dostane od Rady stanovisko zamítavé, tak parkoviště zřídí. Když žádáte vysvětlení, TSK se s Vámi vůbec nebaví a nic se neděje. Když to tak čtu, opravdu se musím ptát, kdo to na té radnici vlastně sedí? Koho jsme si to tam zvolili?
    Domníval jsem se také, že jsem důvod a způsob úbytku parkovacích míst vysvětlil dostatečně srozumitelně. Přesto tvrdíte, že parkovacích míst dokonce nepatrně přibylo. Nemá cenu se přít která teorie je správná, stačí se přijet pokusit do Krče třeba v neděli večer zaparkovat. Já už tady bydlím cca 36 let a když tvrdím, že jsem v neděli po 18. hodině do minulého týdne vždy zaparkoval bez potíží a od 11. září tu máme všichni problém, vím, o čem mluvím. Tak ještě jednou: Je to logické. V ulicích a na parkovištích sídliště není a nikdy nebude tolik parkovacích míst, kolik tu žije majitelů a řidičů motorových vozidel. Přesto se sem auta vždy nějak vešla, protože naštěstí, ne všichni mají svůj vůz každou noc doma. Ovšem zřízením hlídaných parkovišť nemohou být parkovací místa uvnitř plotu využita jiným vozidlem, i když nájemce stání na hlídaném parkovišti nestojí. Takové místo zůstane prázdné, nevyužité a jakýkoliv automobil, který na tomto místě mohl parkovat, kdyby parkoviště nebylo hlídané, musí parkovat jinde a zabírat tím jiné, další místo. A takových míst byla ještě minulou noc na hlídaném parkovišti stále více, než polovina. Trochu jsem se pídil po důvodech a dopátral jsem se, i když tu informaci mám až z druhé ruky, že cca 50 zájemců o pronájem stání na hlídaném parkovišti dosud nezaplatilo a čeká se, zda zaplatí. Potom ovšem nechápu, jak může pronajímatel míst tvrdit, že jsou stání vyprodaná. Proč je drženo přednostně místo někomu, kdo možná slíbil, že ho zaplatí před někým, kdo je ochoten zaplatit okamžitě? To jsou nezodpovězené otázky, které mě jen utvrzují v podezření, že už i s parkovacími místy dochází k podivným čachrům a to ihned po otevření hlídaného parkoviště. Já ty otázky, samozřejmě, položím jak magistrátu, tak firmě TSK, jestli na ně seženu nějaký kontakt.
    Ještě k mému návrhu na čipový systém: Jeho nedostatku s negarantovaným hlídaným místem jsem si vědom, ale považuji ho za menší zlo, než výše popsaný tragický úbytek parkovacích míst následkem zablokování nevyužitých hlídaných míst. Ale i tento nedostatek, na který mě upozorňujete, se dá vyřešit. Ve chvíli, kdy by se zjistilo, že hlídané parkoviště již bývá většinu nocí v měsíci zcela zaplněno, dal by se další prodej kreditů na parkování pozastavit.
    Trvám ale na tom, že je soukromé firmě tolerováno zabrání veřejného prostranství, které bylo zbudováno nejspíše z peněz daňových poplatníků, příp. výnosů z privatizace bytového fondu. Těmto lidem je nyní znovu pronajímáno a to ještě jen vybraným. Na první místo je zde stavěn zájem soukromé firmy a problémy, které způsobí drtivé většině ostatního obyvatelstva sídliště, jsou magistrátu i městské části a její Radě zcela ukradené. Vnímám to jako aroganci úřadů vůči řadovému obyvatelstvu, jakou na komunální úrovni v našem obvodu nepamatuji. Jestliže nějaká soukromá firma, nebo magistrát chtějí podnikat v oboru parkování motorových vozidel, nechť si vytvoří za tímto účelem nová parkovací místa. Takové podnikání bych považoval za zcela legitimní. Jmenování zákonů a vyhlášek, kterým postupy vedoucí k záboru veřejného parkoviště vedly, vyhovují a neodporují, ještě neříká nic o tom, jestli je to občanům prospěšné, zda je to poctivé a morální. Firma TSK nemá, pravděpodobně k našemu obvodu, tím méně ke katastrálnímu území Krč, žádný vztah. Přesto jí je umožněno podnikat s veřejným majetkem, zatímco domácí obyvatelé, žijící zde desítky let nemají ani jistotu, zda si budou moci před svým domem zaparkovat svůj automobil. Ve slušných obcích, kde zastupitelstvu záleží více na občanech, než spřátelených firmách, mají dávno zavedený např. rezidentský systém, kde domácí občan má v místě svého bydliště, kde žije, mnohdy i pracuje a platí daně, přednostní právo na služby s bydlením související a k těm místo na parkování patří. Např. v některých obcích na Plzeňsku platí majitel motorového vozidla městu 365,- Kč ročně (korunu denně) za to, že má před svým domem vyhrazeno místo na parkování pro jedno osobní motorové vozidlo. Jsme v Praze, byli bychom asi ochotni platit více, ale není nám to nic platné. Naše zastupitelstva považují za důležitější, aby spokojené byly podnikající soukromé firmy.
    Pokud magistrátu, nebo městské části tolik leží na srdci bezpečnost motorových vozidel občanů, očekával bych z jejich strany spíše posílení nočních hlídek městské policie.
    Na závěr považuji za poctivé Vás informovat, že se služební korespondencí předsedy družstva seznamuji členskou základnu nejen na členských schůzích a v informačních servisech, ale také prostřednictvím internetových stránek našeho bytového družstva, takže se naše korespondence objeví na webu.

A  na to další reakce pracovníka Prahy 4:

    Dobrý den, pokud dojde ke zveřejnění naší korespondence na webových stránkách, tak upozorňujeme že nesmí dojít k žádným úpravám textu, které by jakýmkoliv způsobem pozměnily obsah, či byly vytrženy z kontextu. Doufal jsem, že minulá odpověď byla vyčerpávající, přesto z Vašeho dalšího dopisu cítím, že ne vše bylo pro Vás zcela srozumitelné. Ještě jednou se pokusím věc ve stručnosti vysvětlit.  Postoj vyjádřený usnesením samosprávy MČ Praha 4, kterou v tomto případě zastává Rada MČ, není pro TSK závazný, ale většinou se jím řídí (ne v tomto případě). O tom, co si vlastník usmyslí učinit se svým pozemkem si může rozhodnout do jisté míry sám. Pokud to není v rozporu s legislativou, pak jej může i pronajmout, či prodat - to jsou základní ústavní práva. Ještě jednou pro ujasnění: vlastníkem komunikace je hl. m. Praha, kterýžto pro účely údržby a správy komunikací zřídil příspěvkovou organizaci TSK, která je dle stanov oprávněna s majetkem do určité míry nakládat. Pokud se s námi TSK moc nebaví, tak problém není v tom kdo "sedí" na Radnici Prahy 4, nýbrž kdo "sedí" na TSK, tedy pokud se odpověď neztratila na cestě k nám, či si jen TSK dává načas - to jsou ovšem jen spekulace. Proto mám již připraven koncept dopisu na TSK, který bude zaslán i na nejvyšší místa této organizace, která snad dohlédnou na brzkou reakci. Pokud jste nabyl dojmu, že jste nebyl pochopen, tak to není pravdou. Souhlasím s Vámi, že když parkoviště není využito, tak místa vlastně ubyla, ale to je stav nepřípustný a těžko pochopitelný. V minulé odpovědi zaznělo, že samotným oplocením parkoviště místa neubyla, ale pokud jsou prázdná a nevyužitá, tak to je špatně a že když nedojde k nápravě, nebude prodloužena lhůta pro umístění dopravního značení. Pokud je Vaše informace z druhé ruky pravdivá, tak počítám že se věc vyřeší během velmi krátké doby a zájemci zaplatí a začnou parkovat, nebo nezaplatí a místo si pronajme někdo jiný. Každopádně jsme již požádali Městkou policii aby zaplněnost parkoviště monitorovala. Tím se pak bude i řídit to zda bude prodloužena lhůta, ale to už opakuji řečené. Kontakt na TSK hl. m. Prahy je následující: odbor obchodních aktivit, Štefánikova 23, 150 00 Praha 5. Veškeré náklady na oplocení, dopravní značení a další související náklady nese současný provozovatel a nebyly čerpány z peněz daňových poplatníků. Znovu opakuji, že cílem zřízení parkoviště nebylo umožnit podnikání hlídací agentuře, nýbrž zajistit žádané služby obyvatelstvu (těm kteří tuto službu požadovali) a zároveň získat peníze z nájmu na provoz TSK, tedy zejména opravy komunikací, instalaci a údržbu dopravního značení atd. Že o službu je zájem je evidentní z převisu poptávky na hlídaná místa. Zájmy občanů nejsou Radě MČ, ani jednotlivým odborům ÚMČ Praha 4 ukradené, jak tvrdíte a tímto jim křivdíte. Nelze se opravdu zavděčit lidem všem a když se vyhoví jednomu táboru, druhému se to nelíbí - s tímto problémem se setkáváme opravdu denně. Proto jde o hledání kompromisů. Celý systém bude fungovat za předpokladu, že parkoviště bude zaplněné řádně platícími vozidly a nebudou blokována nevyužitá místa. K počtu hlídek Městské policie mi nepřísluší se vyjadřovat, ale aby byla u každého parkoviště nasazena permanentní služba, která by zajistila požadovanou bezpečnost, tak na to personální kapacity MP opravdu nepostačují a to dozajista pochopíte taktéž.

S pozdravem R. Polák ODP ÚMČ Praha 4

Na to jsem opět reagoval (další odpověď předsedy našeho družstva):

    Dobrý den, pane Poláku. Nechci naši korespondenci prodlužovat. Nepožaduji od Vás už ani odpověď. Já jen trochu nechápu, proč mě upozorňujete, že nesmím pozměňovat naši korespondenci. Proč bych to dělal? Když jsem napsal, že na internet zkopíruji korespondenci, tak jsem myslel skutečně korespondenci, tedy všechno. Moje maily a Vaše odpovědi. Na Internetu je místa dost. Není nutné něco pozměňovat, nebo krátit. Poskytnout veřejnosti celou korespondenci považuji za obzvláště nutné poté, co jste vydali Vaši odpověď na můj e-mail jako oficiální dokument radnice, jehož kopie se teď rozdávají občanům, a neobsahují dopis a dotazy, na které se odpovídá.
     Co mě však zejména přimělo se ještě jednou ozvat, je Vaše tvrzení, že co si vlastník usmyslí učinit se svým pozemkem si může rozhodnout do jisté míry sám. Soukromé vlastnictví, jeho ochranu a právo s ním disponovat řadím ve svém žebříčku hodnot na jedno z nejvyšších míst. Ale takové vlastnictví, jako je vlastnictví pozemku pod parkovištěm, takovým typem právnické osoby, jakou je Hlavní město Praha, která je řízena volenými orgány, které by měly pracovat pro blaho občanů, to je skutečně něco zcela odlišného. A jestli to Vy, ani ti volení "vlastníci" na Městě necítíte, potom se vysvětluje, proč se mohou dít takovéhle věci, a jsme zase u toho, kdo to tam vlastně sedí.

Reakce pana Radka Poláka z OÚ MČ Praha 4:

    Dobrý den, úvodní větička minulého dopisu znamená pouze to, že máme neblahé zkušenosti zejména s médii a doufám, že se Vás nedotkla - to nebylo účelem. Jde o to, že u e-mailové korespondence není její zveřejňování běžné - toť vše. Vaše úvaha, že my na MČ Praha 4 necítíme, že bychom měli pracovat pro blaho občanů je mylná. Problém je ten, že v prvé řadě je nutno ctít právní normy, kterými se musí řídit všichni a státní správa pak obzvláště. Pokud tedy žadatel splnil všechny zákonné požadavky, nemohl náš odbor zabránit zřízení hlídaného parkoviště. Z hlediska samosprávy byl napsán na TSK v minulém e-mailu avizovaný dopis, ve kterém paní místostarostka Ivana Staňková vyjadřuje směrem k TSK nespokojenost s úrovní komunikace mezi MČ a touto organizací z důvodu realizace parkoviště po nesouhlasném usnesení Rady MČ z podzimu 2002. Dále je třeba zopakovat, že zřízením parkoviště se vyhovělo druhému táboru občanů, kteří jeho služby vítají a tedy zde je Vámi zmiňovaná práce pro blaho občanů. Ještě si dovolím uvést Vaši větu "... vlastnictví pozemku pod parkovištěm ..." na pravou míru: Hl. m. Praha je vlastníkem nejen pozemku, ale i stavby komunikace na něm umístěné. S šířením naší korespondence mezi občany já osobně nemám nic společného - jak jsem zjistil, jde o osobní iniciativu pracovnice informačního centra. Proto jsem apeloval na nadřízeného dotyčné pracovnice, aby s námi propříště konzultovala formu informací, které předává občanům.

R. Polák ODP ÚMČ Praha 4

...a konečně:
Odpověď ing. Luďka Dostála – ředitele Technické správy komunikací:

Vážený pane,
z pověření primátora hl. m. Prahy reaguji na Váš dopis ze dne 16. 2. t.r.

    Zřizování hlídaných placených parkovišť probíhá na území hl. m. Prahy v rámci řešení dopravy v klidu. Hlavní město Praha na svém majetku zřizuje hlídaná parkoviště ve spolupráci s Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy, který vydává stanoviska z hlediska řešení dopravy v klidu, a především s příslušnou městskou částí, na jejímž území se parkoviště nachází. Pokud Vám zástupci MČ Prahy 4 tvrdili, že nemohli stavbě parkoviště zabránit, i kdyby chtěli, je tato informace mylná. Obě parkoviště byla pronajata byla pronajata na základě souhlasu Rady MČ Prahy 4, a pokud MČ změnila v průběhu soutěže názor, mohla o tom TSK hl. m. Prahy uvědomit a soutěž by byla zrušena. K tomu nedošlo, naopak, odbor dopravy MČ Prahy 4 vydal dne 30. 8. 2005 stanovení dopravního značení a 12. 12. 2005 příslušné rozhodnutí a tím zahájení provozu umožnil.
    Pro Vaši informaci dále uvádím, že při ulici Štúrova jsou 4 parkoviště (2 hlídaná a 2 volná). Navíc pod ulicí Štúrova vzniká na soukromém pozemku další parkoviště. V horní části Štúrovy ulice je obyvateli sídliště užívána k parkování volná plocha (není ve správě TSK hl. m. Prahy) a parkoviště před prodejnou LIDL. Navíc na opačné straně Štúrovy ulice je vilová zástavba, kde jsou volná parkovací místa k dispozici. Docházková vzdálenost je cca 100-200 m.
    Zároveň je problematické posuzovat využití parkovišť podle obsazenosti, protože auto dnes slouží jako běžný dopravní prostředek denní potřeby, který je téměř neustále v pohybu a obsazenost parkoviště je v průběhu dne značně proměnlivá a závislá na konkrétním umístění v dané lokalitě.
Zřízení parkovišť při ul. Štúrova (konkrétně parkoviště Štúrova – V Štíhlách) bylo také předmětem šetření odboru stížností a mimořádných kontrol MHMP. Bylo konstatováno, že nebylo zjištěno žádné porušení platných právních předpisů.
    K Vašemu návrhu na provozování parkoviště sděluji, že bude postoupen Asociaci provozovatelů hlídaných parkovišť na území hl. města Prahy k posouzení.
    Věřím, že jsem Vás přesvědčil, že Hlavní město Praha nenakládá se svým majetkem jak chce, ale při zřizování hlídaných parkovišť postupuje podle stanovených pravidel.
    S pozdravem

Ing. Luděk Dostál ředitel organizace

    Tolik dosavadní a zatím naprosto nic platná korespondence předsedy našeho družstva s orgány odpovědnými za oplocení do roku 2005 veřejných parkovišť. Přesto, že veškerá dosavadní korespondence se všemi zainteresovanými probíhala elektronicky, jediný pan Dostál mi napsal papírový dopis zaslaný prostřednictvím České pošty. Navíc, bohužel, prý z pověření primátora Béma (ODS). Škoda, že ho to nenapadlo samotného. I Technické správě komunikací jsem svůj dopis na téma parkování v Krči zaslal.

Předseda

II. etapa úpravy S.T.A.

Vážené členky a členové družstva, vážení nájemníci, 
    Ve čtvrtek, dne 2. 2. 2006 provedla firma HofiSat dokončení úpravy přijímací stanice společné televizní antény pro naše domy 1172 a 1173. V tuto chvíli podává naše S.T.A. nejlepší výkon, jakého je schopna, daný její konfigurací a koncepcí, která byla před několika lety zvolena. Zájemcům mohu na požádání situaci podrobně vysvětlit. Kdybychom chtěli ještě lepší kvalitu signálu, nebo větší výběr analogových programů, vyžadovalo by to další investici v řádu desítek tisíc Kč, kterou však nepovažuji za optimální vzhledem k ohraničenému časovému horizontu analogového vysílání v Č.R. V některých bytech může mírně horší parametry vykazovat, zejména v úrovni barvonosné, pouze analogový program TV Prima. Ten je, bohužel, ovlivněn několika negativními okolnostmi. Jednak pravděpodobně aktivním anténním systémem a jeho kmitočty na střeše sousedního domu a také frekvenčním sousedstvím digitálního multiplexu s minimálním odstupem (Prima: 24. kanál UHF, Multiplex A Čra: 25. kanál). S ohledem na budoucnost však nemůžeme digitální multiplexy ignorovat. Naopak, měly by mít, a mají, prioritu. Nabízejí kvalitnější televizní i rozhlasový signál a mnohem větší nabídku programů. Bezvadný příjem tří pražských digitálních multiplexů ve všech bytech našich domů byl příčinou zásahu do přijímací stanice S.T.A. a digitální příjem je v tuto chvíli v obou našich domech naprosto prvotřídní. Uvažujete-li o nákupu digitálního set top boxu, můžete s klidným svědomím vybírat DVB-T přijímač, který Vám vyhovuje a bez obav ho napojit na společnou televizní anténu ve Vašem bytě. Nebudete k tomuto příjmu potřebovat žádnou pokojovou ani vnější anténu. Naše společná televizní anténa Vám poskytne příjem v nejlepší kvalitě.
   
Stále dostávám řadu dotazů z řad členů družstva i nájemníků na téma digitální televize, které svědčí o tom, že mnoho z Vás přesně neví co digitální televize přináší a co byste měli udělat, abyste ji mohli sledovat. Proto mám následující návrh: Bude-li dostatečný zájem, mohu uspořádat např. v přízemí domu několikaminutovou vysvětlující přednášku o digitální televizi s demonstrací příjmu všech digitálních programů dostupných v našem domě prostřednictvím set top boxu - digitálního přijímače připojeného na běžný televizor. Pokud byste měli o účast na takové akci zájem, dejte mi, prosím, zřetelně vědět. Aktuální tabulku s analogovými i digitálními programy v naší společné anténě jste obdrželi v jednom z minulých e-mailů, visí na nástěnce v přízemí i na webových stránkách našeho družstva na adrese: www.druzstvo.zde.cz.
Předseda

Informace o společné televizní anténě (S.T.A.)
Vážené členky a členové družstva, vážení nájemníci a podnájemníci,

    Firma HofiSat provedla 18. ledna první etapu zásahu do přijímací stanice naší společné televizní antény. Jeho účelem bylo rozšířit stávající programovou nabídku o tři pražské digitální multiplexy. Přesto, že technici jmenované firmy ještě přijdou příjem vylepšit, v tuto chvíli již můžete kromě dosavadních analogových programů přijímat i všechny digitální programy dostupné v Praze a středních Čechách v systému DVB-T. Aktuální seznam dostupných programů najdete ve vedlejší tabulce. Pokud nejste spokojeni s kvalitou příjmu analogových programů, věřte, že ani já ne a proto pracovníci firmy přijdou znova pokusit se vylepšit právě zejména analogovou nabídku v mezích možností našeho starého rozvodu. Pro televizní budoucnost, která bude jednoznačně digitální, jsme ale v tuto chvíli v našem domě již plně vybaveni a připraveni, proto zvažujete-li v blízké době investici do televizního přijímače, určitě zvažte digitální příjem, ať už se set top boxem, nebo digitálním televizním přijímačem. V našem domě již minimálně 3 členové družstva přijímají televizi a rozhlas digitálně. Nabídka analogových programů se již zvyšovat nebude, ani v našem domě, a okolo let 2010 až 2012 bude analogové televizní vysílání vypnuto zcela. Budete-li mít jakékoliv dotazy na výše uvedené téma, jsem připraven je každému zodpovědět. V případě většího zájmu o digitální přijímače (set top boxy) se mohu pokusit vyjednat výhodnější cenu u některého z dodavatelů s ohledem na nákup většího počtu kusů najednou. Osobně jsem testoval asi 6 značek přijímačů DVB-T, mohu sdělit i svůj subjektivní názor na každou z nich.

    Seznam analogových a digitálních programů přítomných v naší společné televizní anténě najdete zde (nebo na stránce o médiích):
    Tabulka ve formátu .doc pro MS Word

    Tabulka ve formátu .pdf pro Adobe Acrobat Reader
    Tabulka ve formátu .jpg jako obraz

Předseda
Rozšíření společné televizní antény
    Ve středu 18. ledna 2006 odpoledne a v podvečer proběhne úprava přijímací stanice naší společné televizní antény. Bude přidán signál tří pražských digitálních multiplexů a při té příležitosti bude zrevidován stav signálu současných analogových programů a v rámci možností vylepšen. Prosím Vás proto o pochopení, pokud v uvedeném termínu dojde k výpadkům televizního a rozhlasového signálu v S.T.A. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, ať už k akci samé, nebo jaké programy bude možné přijímat po rozšíření přijímací stanice, a jakým způsobem, kontaktujte mě.
Předseda
Byt 1+1 k pronájmu přednostně pro členy družstva
Jak jste byli informováni na členské schůzi, pravděpodobně od 1. února 2006 bude v našem domě uvolněn byt č. 26. v 9. poschodí o počtu místností 1+1 a celkové ploše 40,5 m2. Členská schůze družstva se usnesla, že uvolněné byty k pronájmu budou nabízeny nejprve členům družstva. Teprve poté, kdy o pronájem nebude mít zájem žádný člen družstva, bude nabídnut veřejně. Prosím proto zájemce z řad členů družstva, kteří mají o pronájem uvedeného bytu za tržní nájemné zájem pro sebe, nebo své příbuzné, aby do 20. ledna 2006 vyrozuměli představenstvo družstva (osobně, písemně do schránky družstva v přízemí domu, elektronicky, telefonicky...). V případě, že bude zájemců více, bude svolána schůze, která rozhodne se kterým zájemcem o byt družstvo podepíše nájemní smlouvu.
Předseda
Vysvětlení k odstávce tepla z 19. na 20. listopadu 2005
    V noci z 19. na 20. listopadu 2005 cca od 22,00 hodin do 9. hodiny ranní byla zcela uzavřena cirkulace topného média v topném systému našeho domu. Důvodem byla opět vzduchová bublina tentokrát v radiátoru v bytě v 6. poschodí. Zůstane-li taková vzduchová bublina v radiátoru (možná proto, že na začátku topné sezóny uživatel bytu nechal uzavřený regulační ventil topení), cirkulující médium nedovolí bublině uniknout do nejvyššího patra, kde by mohla být odvzdušněna. Již v loňském roce jsme se přesvědčili o tom, že doporučení jednoho topenáře, abychom na jednu noc cirkulaci média zastavili, funguje. Proto jsem přistoupil k tomuto způsobu odstranění bubliny i letos. Dle sdělení svědků bylo slyšet, jak vzduch bublá potrubím směrem vzhůru již za několik minut po uzavření přívodu tepla do domu. Vám, kdož jste v noci a k ránu mrzli, budiž tedy útěchou, že jste netrpěli zbytečně. Uzavření cirkulace skutečně pomohlo a v tuto chvíli topí opět všechny radiátory v domě, jak mají, což již nejspíš zase vydrží až do jara, do ukončení topné sezóny.
    Ještě jedno ponaučení mi akce uštědřila. Příště, kromě vyvěšení informace o odstávce tepla na nástěnku v přízemí domu (což jsem učinil), ještě rozešlu informaci i elektronickou poštou, neboť ráno jeden člen družstva telefonoval na dispečink Pražské teplárenské a.s., která do našeho domu neprodleně vyslala svého člověka, který měl zjistit příčinu, proč nám dům netopí. Naštěstí jsem pracovníka P.T.a.s. v přízemních prostorách domu potkal právě ve chvíli, kdy jsem již cirkulaci opět spouštěl. Omluvil jsem se mu za zbytečný výjezd a situaci vysvětlil. Pracovník tepláren mi postup schválil, přesto bych napříště prosil všechny členy a nájemníky, aby se v podobných situacích zkusili nejprve dotazovat členů představenstva družstva, než zalarmují dispečink některého našeho dodavatele. Děkuji.
Předseda
Nepříjemnost s mládeží o prvním listopadovém víkendu
    V sobotu 5. listopadu 2005 se už od dopoledních hodin rojili okolo našeho domu lehce nestandardně oblečení mladí lidé. Středem jejich zájmu byl patrně syn členky družstva z bytu č. 1. našeho domu, nejspíš jejich kamarád. Co měli ten den za akci, není známo, jeden z chlapců, údajně jménem Kindl, však přišel večer krvácet svou pořezanou rukou do našeho domu. Nikdo si nepamatuje kdo ho do domu vpustil, syn členky družstva z bytu č. 1. to odmítá. Kindlova krev zůstala na zdech, na linkrustě, na malbě na skleněné výplni i na podlaze. I když mladý pan Kindl přišel druhý den, když se z toho vyspal, vše umýt, úplně beze stop na interiéru našeho domu to skončit, samozřejmě, nemohlo. Proto bych chtěl znovu upozornit, že zodpovědnost za lidi, kteří páchají v našem domě na našem majetku škody, nese vždy ten, kdo je do domu vpustil, nebo ten, za kým přišli. Prohlašování syna členky našeho družstva z bytu č. 1., že s tím nemá nic společného, když dům znečistil jeho kamarád, který přišel za ním a kterého pronásledovali do našeho domu i příslušníci Policie České republiky, působí spíše jako provokace, než omluva.
Předseda
HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Hradíte platby družstvu za bydlení se správnými symboly?

            Rád bych Vás požádal o úpravu variabilního symbolu, pod kterým hradíte své platby za bydlení našemu družstvu, pokud patříte ke čtyřem členům, kteří uvádějí u svých plateb chybný variabilní symbol, čímž ztěžujete identifikaci Vaší platby v došlých elektronických i papírových výpisech z bankovního účtu našeho družstva nejen mně, ale zejména účetní firmě. Ke správné identifikaci plateb je třeba, aby identifikátory splňovaly jednotné podmínky a to zejména proto, že variabilní symbol je nejspolehlivějším identifikátorem. Jméno plátce se mnohdy do výpisu z účtu konečnému příjemci nepřenese, zejména jedná-li se o mezibankovní převod, a když se přenese, platby chodí někdy i od jiných plátců, než členů družstva, např. příbuzných spolubydlících.
            Nejprve bych Vám rád vysvětlil účel číselných symbolů, které doprovázejí téměř odnepaměti bankovní operace. Jsou to: konstantní symbol, který určuje druh platby (v dnešní době trochu přežitek, zejména z důvodu stále častěji užívaného universálního konstantního symbolu 0558), naprosto nejdůležitější variabilní symbol, který je hlavní identifikátor drtivé většiny plateb a specifický symbol, který je někdy užíván jako další pomocný identifikátor. Česká spořitelna ho však donedávna používala jako hlavní identifikátor sporožirových účtů, od čehož konečně cca před rokem a půl upustila a sporožirové účty přečíslovala na slušná čísla, jako každá jiná banka.
            Jak jsem již uvedl v prvním odstavci, naše družstvo identifikuje došlé platby také zejména prostřednictvím variabilních symbolů. Ideální variabilní symbol platby došlé našemu družstvu za bydlení by měl mít tento tvar (příklad): 30 09 2005, kde první dvojčíslí (30) je číslo bytu plátce, druhé dvojčíslí (09) udává číslo měsíce, za který se platba hradí, a poslední čtyřčíslí (2005) značí rok. Takto nám docházejí platby hrazené složenkami, protože na všechny osobně variabilní symboly plátcům vypisuji, a také platby inkasované družstvem prostřednictvím povoleného inkasa, protože do každé žádosti o inkaso rovněž vypisuji elektronicky správné variabilní symboly (z toho vyplývá, že variabilní symbol je v těchto případech každý měsíc jiný, proto je potřebné ve Vašem zadání povolení k inkasu z Vašeho účtu ve Vaší bance neuvádět nejen variabilní, ale nejlépe vůbec žádný symbol. Pokud by se totiž některý ze symbolů ve Vašem povolení k inkasu neshodoval se symbolem v žádosti o inkaso, inkaso by nebylo povoleno a provedeno!). Z výše uvedeného plyne, že členové družstva a nájemníci s povoleným inkasem, kteří mají povolení správně ve své bance zadáno (a to mají všichni, protože od všech inkasujeme bez problémů), se nemusí o žádné symboly starat. Problémy máme stále jen s plátci, kteří hradí platby za bydlení jednorázovými, ale hlavně trvalými příkazy. Vy, kterých se to týká, čtěte, prosím, velmi pozorně následující řádky:
            Hradíte-li každý měsíc platbu za bydlení jednorázovým příkazem, dodržujte výše uvedený formát, tedy: první dvě číslice číslo bytu (má-li Váš byt číslo menší než 10, začínejte číslo nulou), druhé dvě číslice číslo měsíce, za který platbu posíláte a poslední čtyřčíslí rok ve kterém platíte.
            Vy, kdo stále z nějakého důvodu trváte na trvalém příkazu a jste ochotni platit své bance nehorázné poplatky za každou změnu příkazu, třeba jen ve výši platby, nezadávejte do variabilního symbolu žádná jiná čísla, než jen číslo svého bytu! Komu to stále není jasné, lituji, podrobněji už to vysvětlit nedovedu, přijďte za mnou osobně. Změna výše plateb u všech členů družstva a nájemníků od 1. září 2005 byla ideální možností jak Vaše trvalé příkazy přizpůsobit požadavkům družstva a jeho účetních ve věci variabilních symbolů. Domníval jsem se, že funkce variabilního symbolu v platbách je již dnes obecně známá a chybné variabilní symboly jsou jen setrvačností z minula čekající na příležitost ke změně. Bohužel, zjistil jsem, že i v záříových platbách se objevují opět ty staré špatné variabilní symboly. Proto jsem se rozhodl obeslat všechny, kterých se to týká, touto informací. Jestliže již hradíte platby za bydlení se správnými variabilními symboly (v tuto chvíli ještě všechny platby za září nedorazily, všechny jsem vidět ještě nemohl), považujte, prosím, tuto informaci za bezpředmětnou.

Děkuji, předseda

Pravidla pro užívání kočárkárny

    V předposlední srpnový den roku 2005 byl na nástěnku v přízemí domu a na vnitřní stranu dveří kočárkárny umístěn soupis pravidel pro užívání kočárkárny. Před několika lety jsme nechali kočárkárnu vyklidit od předmětů, které tam za léta socialismu "uvízly". Byl jich úplně plný kontejner na korbě nákladního vozu. Odvoz těchto "pokladů" přišel družstvo už tehdy v tehdejších cenách přes tři tisíce Kč. Kočárkárna se ale znova začíná zaplňovat předměty, pro které není určena a to i přes několikerá upozornění, prosby i varování. Proto si pozorně přečtěte následující pravidla a každé slovo z nich berte naprosto vážně, abyste se později zbytečně nedivili. Děkuji.

Předseda

    Kočárkárnu smí využívat člen družstva, nebo nájemník, který požádal o vydání klíče a klíč obdržel proti podpisu na potvrzení o jeho vydání. Klíč je vyroben z chráněného profilu, jehož duplikát nelze bez bezpečnostní karty získat. Každá domácnost má nárok na jeden kus klíče, ve výjimečných případech lze vydat více, než jeden klíč jedné domácnosti. Vzhledem k vysoké ceně klíčů žádejte, prosím, jen o skutečně nejnutnější počet klíčů a jen v případě, že hodláte kočárkárnu skutečně využívat. V případě ztráty, nebo zcizení klíče, hrozí zneužití klíče a odcizení bicyklů a kočárků, příp. jiných předmětů ostatních uživatelů v kočárkárně uložených. Proto je uživatel kočárkárny povinen klíč od kočárkárny zvláště opatrovat a chránit před ztrátou, či zcizením. Dojde-li přesto k jeho ztrátě, nebo zcizení, uživatel, který ztrátu, či zcizení zavinil, je povinen tuto skutečnost co nejrychleji nahlásit představenstvu družstva a uhradit nejen výměnu zámku, ale také výrobu nových klíčů pro všechny ostatní uživatele kočárkárny. Každý uživatel kočárkárny je povinen při jejím opuštění zkontrolovat, zda za sebou zhasl světlo, řádně dveře zabouchnout a klíčem uzamknout na oba západy. Je přísně zakázáno vsouvat klíč do zámku z vnitřní strany dveří od kočárkárny. Kočárkárna je primárně určena k dlouhodobé úschově jízdních kol (bicyklů) a kočárků. Krátkodobě může sloužit také jako dočasná úschovna dalších předmětů. Tyto dočasně uschované předměty, které nemají charakter jízdních kol (bicyklů), ani kočárků, či jejich součástí, však musí být označeny lístkem nalepeným na uschovaném předmětu. Lístek musí obsahovat tyto údaje: a) Jméno majitele předmětu z řad oprávněných uživatelů kočárkárny; b) Číslo bytu; c) Datum, do kterého majitel předmětu předmět z kočárkárny odstraní. Předměty, které nemají charakter jízdních kol (bicyklů), ani kočárků, či jejich součástí, a nebudou označeny výše popsaným způsobem, mohou být kdykoliv z kočárkárny bez předchozího varování odstraněny a vyvezeny na skládku a to i na náklady majitele. Je přísně zakázáno skladovat v kočárkárně vysoce hořlavé, nebo jinak nebezpečné látky, nebo látky, které by mohly způsobit znečištění, či jiné poničení předmětů uschovaných v kočárkárně ostatními spolubydlícími.

Předseda

Kompletní nový předpis plateb za bydlení najdete v sekci Aktuální předpis plateb - nebo po kliknutí zde>>.

    Podrobný vysvětlující komentář k novým předpisům plateb najdete v nejnovějším Informačním servisu pro členy družstva číslo 31. Najdete v něm i další informace o jednání představenstva našeho družstva s bankou o bankovních poplatcích a další informace.

Vážené členky a členové družstva a nájemníci, kteří hradíte platby družstvu složenkami,

      Česká pošta, státní podnik, před několika lety přestala přijímat zelené složenky „A“ a přikázala nám nechat si u ní vytisknout složenky „AV“. Vyhověli jsme, aby uživatelé našich bytů mohli platit za bydlení také hotovostně. Máme nyní zásobu několika set hnědých složenek typu „AV“ - výrobek České pošty s.p., která nás nyní obeslala oznámením, že od 1. ledna 2005 přestává své složenky „AV“ zcela akceptovat. Hotovostní platby na bankovní účty bude Česká pošta dále přijímat opět pouze prostřednictvím peněžních poukázek „A“, tentokrát červených a to od února 2005 za znovu zvýšené poplatky! Dostatek požadovaných červených poukázek „A“ naše družstvo nemá a i kdybychom potřebný počet sehnali, nebudou předtištěné. Proto znova doporučujeme všem, kteří dosud hradí platby za bydlení hotově, přejít na bezhotovostní úhrady, už i z důvodů ústavními orgány stále znova posvěcovaného nestoudného zdražování poštovních služeb. V každém případě v prvních měsících roku 2005 Vám naše družstvo „správné“ složenky neposkytne, protože je nemá. Budete-li chtít platbu na poště přesto uhradit, budete muset poštu
o složenku požádat a veškeré údaje (číslo účtu, správný variabilní i konstantní symbol…) do čisté červené složenky „A“ ručně vyplnit. Při chybném vyplnění riskujete, že peníze odejdou někomu jinému a Vy budete družstvu dlužit za bydlení. Další možností je uhradit platbu na kterékoliv pobočce České spořitelny a.s. Tam můžete přijít bez problémů s jakoukoliv složenkou.
          Na závěr bych rád připomněl, že možnost úhrad plateb za bydlení složenkou je nadstandardní službou našeho družstva, která není povinná a takových plátců je stále méně. Náklady našeho družstva na poštou vynucený přechod na další typ poukázek bude, samozřejmě, promítnut do výše poplatku za hotovostní platby.

Předseda

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Výzev k umožnění revize neuposlechli tři nájemníci:

    Na tomto místě, na nástěnce v přízemí domu a ve schránkách elektronické pošty všech členů družstva a nájemníků, kteří nám poskytli jejich adresy, byla zveřejněna výzva ke zpřístupnění bytů v úterý, dne 2. listopadu 2004 od 16,00 do 18,00 hodin za účelem provedení nutné revize plynu. Výzvy nevyslyšeli uživatelé těchto tří bytů: č. 1., 10. a 14. Revize plynu je nutná a pro majitele domu povinná. Kdyby nebyla pravidelně provedena, hrozila by nám nejen vysoká pokuta, ale hlavně nebezpeční zničujícího výbuchu, o které v poslední době není v naší zemi nouze. Revize bude muset být provedena dodatečně, avšak tentokrát již na náklady uživatelů zmíněných bytů.

Předseda

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Test digitální pozemní televize v našem domě

            Dne 29. srpna 2004 provedlo představenstvo našeho družstva zkoušku příjmu digitální televize v našem domě jak na pokojovou anténu, tak přes společnou televizní anténu s tímto výsledkem:
            V uvedený den vysílaly v Praze celkem 3 multiplexy: Na 25. kanálu UHF paket Českých radiokomunikací s programy ČT1, ČT2, Prima, Nova a Óčko, na 46. kanálu UHF paket společnosti Czech Digital Group s programy ČT1, ČT2, Prima, TV Praha, MTV Dance a Nova a na 54. kanálu paket Českého Telecomu s programy ČT1 a ČT2. Přijímač v tomto multiplexu ještě signalizoval stanici Óčko, která však nehrála.
            K testu byl použit přijímač EMTech 1200 pro příjem DVB-T vybavený teletextem.
            Výsledek testu:
            Přijímač bezchybně identifikoval všechny výše uvedené multiplexy a zobrazil všechny uvedené programy, včetně rozhlasových programů Český rozhlas 1 - Radiožurnál, Český rozhlas 2 - Praha, Český rozhlas 3 - Vltava, Frekvence 1 a Evropa 2, a to jak připojen na naši společnou televizní anténu, tak na cca 14,5 cm dlouhý volný kus vodiče (doporučená délka zhruba odpovídající vlnové délce příslušného pásma), z čehož vyplývá: Jestliže uvažujete o příjmu digitální televize v našem domě, můžete zakoupit přijímač pro digitální pozemní televizi naprosto bez obav. Přijímač Vám bude skvěle hrát jak na společnou, tak na pokojovou televizní anténu. Slůvko skvěle však vnímejte zejména v souvislosti s kvalitou přijímaných signálů. Digitální podoba televizních programů s datovými toky, kterými jsou z analogu známé televizní programy v digitálních multiplexech šířeny, má totiž za následek poněkud specifickou kvalitu obrazu, zejména některých programů.
            Rovněž příjem teletextu byl s výjimkou ČT2 v multiplexu Českých radiokomunikací na 25. kanálu na všech multiplexech a programech, které teletext vysílají, bezchybný.
            Elektronického programového průvodce jsme našli na dvou multiplexech, avšak jen na obou programech České televize a na Nově. Zobrazoval název právě vysílaného pořadu, u České televize také stručný popis obsahu pořadu a program na cca necelé dva dny dopředu.
            Na závěr si tedy lze jen postesknout nad absencí politické vůle poslanců (jistě ovlivněnou  nejmenovanou komerční televizí, která se ústy svého bývalého neblaze proslulého ředitele netají odporem k digitální televizi, patrně ze strachu z konkurence a ztráty dominance), zejména jedné o nic méně problematické politické strany, která pěla s panem ředitelem léta ze stejného zpěvníku. Bohužel, nejen díky tomu, se dnes za digitalizovanou Evropu jen belháme. Programy ČT3 a ČT4 jsme mohli mít už dávno.
            Nicméně, rozhodnete-li se pro příjem digitální televize, která je už dnes nejen alternativou, ale přímo řešením i v místech se špatným příjmem klasické pozemní analogové televize a budete-li potřebovat radu, můžete se obrátit na předsedu družstva.
            Jen pro informaci: Nejlevnější stolní přijímač DVB-T FTA v den testu, který jsem nalezl jako dosažitelný, byl za cenu pod 3500,- Kč a ceny jdou stále dolů. Přijímače v podobě karty do počítače jsou ještě levnější.

Předseda

Vážení spolubydlící,

            Někteří z Vás velmi často využívají možnosti nových oken ve společných prostorech domu k větrání na chodbách. Mějte však na paměti, že otevřete-li okno, zodpovídáte také za jeho včasné uzavření v případě příchodu prudkého deště, nebo jinak pro okna, nebo malby nebezpečných povětrnostních podmínek. V těchto dnech probíhá malování chodeb. Bude-li zjištěno, že okno, nebo nová malba, byla zničena vinou otevřeného okna na chodbě, škoda bude nekompromisně vymáhána na tom, kdo okno otevřel a včas nezavřel. Nepodaří-li se to zjistit, budou na okna na chodbách postupně montovány uzamykatelné kličky, aby okna nešla svévolně otevřít! Žádám zejména uživatele bytů 1+1, kteří v bytech zatím nová okna nemají a nebyli tudíž proškoleni o zacházení s nimi, aby k novým oknům na chodbách přistupovali s co největší opatrností a mají-li pochybnosti o postupu při jejich otevírání, nebo zavírání a polohách kliček, aby operaci raději přenechali někomu z bytu, ve kterém nová okna užívají denně, nebo se podrobně informovali o nakládání s novými okny. K poškození jednoho okna v 7. patře již pravděpodobně došlo!

            Znova (po kolikáté už?) připomínám, že kočárkárna v přízemí domu slouží k úschově kočárků a jízdních kol (bicyklů). Ostatní věci je možné si do kočárkárny krátkodobě uschovat za podmínky, že na předmět bude přilepen lístek se jménem majitele, číslem bytu a datem, ke kterému bude z kočárkárny odstraněn. Vezměte na vědomí, že neoznačené předměty a předměty s prošlým datumem mohou být z kočárkárny bez výstrahy a bez náhrady odstraněny. Nepotřebný nepořádek nemůže v žádném případě omezovat uživatele, kteří si chtějí uschovat kočárek, nebo kolo do místnosti k tomu určené, nebo dokonce řádně uschované kočárky a kola poškozovat!

            S vyúčtováním služeb a energií za rok 2003 je nyní na tahu naše účetní firma Prestige. Z naší strany má firma již všechny potřebné podklady a souhlasy. Současné zdržení zavinila chyba ve vyúčtování bytu č. 15., kterou jsem v souboru předloženém ke schválení přehlédl a nyní objevil až v již vytištěných protokolech.

Předseda

Vážení spolubydlící,

    Všiml jsem si, že se na nových plastových oknech objevilo několik venkovních teploměrů. Nikdy teploměry do plastových oken nešroubujte! Pokud chcete mít za oknem teploměr, použijte nalepovací! Plastové okenní rámy i křídla jsou dutá. Otvor do nich vyvrtaný může způsobit např. vnikání vlhkosti a korozi kovové výztuhy uvnitř rámu, hlavně však ztrátu pětileté záruky!!!

      K vyúčtování služeb a energií za rok 2003:
      Naše účetní firma Prestige předložila představenstvu ke schválení vyúčtování přeplatků a nedoplatků za rok 2003 v polovině května letošního roku. Výměna oken mě však zaměstnala natolik , že jsem se k připomínkování dostal až v polovině června. Nyní již má Prestige od předsedy našeho družstva pokyn vytisknout výsledná salda za loňský rok pro všechny byty. Jakmile se tak stane, budou výpočty všem předány a přeplatky převedeny na účty. Na nedoplatky, které se objeví u těch uživatelů, kteří si nechali vyplatit předloňské přeplatky, vystavím složenky, příp. jednorázové příkazy k úhradě, u plátců s povoleným inkasem si platbu sami vyinkasujeme po předchozím svolení plátce. Za letošní zdržení výplaty přeplatků za loňský rok nesu tedy odpovědnost já, za což se omlouvám.

      Prosím všechny majitele sporožirových účtů u České spořitelny, a.s., kteří mají povolené inkaso pro platby za bydlení z tohoto účtu, aby mi sdělili nové číslo účtu po přečíslování sporožirových účtů na jaře letošního roku. Jedná se o čísla bytů: 16., 22., 27. a 28.

    Všichni uživatelé nových plastových oken mají ve svých domovních schránkách na jednom listu papíru z jedné strany informace od dodavatelské firmy Otherm jak okna čistit a udržovat, z druhé strany od předsedy družstva tento popis funkcí jednotlivých poloh okenních klik:

 Kličky oken směřují dolů – okno je zcela zavřeno a utěsněno (nedávejte kličky do této polohy, je-li křídlo otevřené).

 Klička okna je ve vodorovné poloze – okno lze volně zcela otevřít

 Klička okna je ve svislé poloze, směřuje nahoru – křídlo lze vyklopit (ventilace). Funguje na všech křídlech všech oken.

 Klička malého pravého křídla směřuje šikmo nahoru – okno je zavřené, ale ne zcela utěsněné – mikroventilace. POZOR: Funkcí mikroventilace je vybaveno vždy jen malé pravé křídlo okna a jednokřídlá kuchyňská okna v bytech 4+1!!!

 Levá a prostřední velká křídla oken nejsou funkcí mikroventilace vybavena, proto u těchto křídel nepoužívejte polohu kliky šikmo nahoru!

Předseda

ZASE  HORNBACH!

    Ve středu, 3. března 2004 nás opět firma "Hornbach" obšťastnila dvěma balíky svých reklamních letáků pohozených v přízemí našich společných prostor. Je zajímavé, že roznašeči skoro všech ostatních firem, které pravidelně vydávají reklamní letáky, se ukáznily problémy s nimi nemáme. Firma Hornbach je stále nepříjemnou výjimkou. Oba balíky o celkové hmotnosti možná 4 kg putovaly celé do kontejneru na starý papír na rohu ulic Štúrova a Ružinovská. Hornbach asi bude velmi bohatá firma, když má peníze na takto účinnou reklamu.

Vážení spolubydlící,

       Byl jsem požádán jednou z členek našeho družstva, abych znovu upozornil a požádal všechny obyvatele našeho domu o důslednou kontrolu všech osob, které vpouštíte do domu!
       Ve čtvrtek 19. února 2004 se okolo poledne po chodbách našeho domu potulovala neznámá cizinka, která zvonila na obyvatele bytů a údajně něco nabízela k prodeji. Na dotaz, jak se dostala do domu odpověděla, že ji nějaká paní vpustila. Nechápu, jak se může něco podobného stát. Přeci pokud chce někdo zvenku do domu, zeptám se ke komu jde. Když není schopen odpovědět, do domu ho nevpustím a počkám, až elektronický přístupový systém vchodové dveře do domu uzamkne. Pokud jmenuje konkrétního nájemníka našeho domu, nechť ho vpustí do domu tento spolubydlící sám, pokud ho opravdu zná, buď otevřením dveří na dálku, nebo osobně v přízemí. Nevpouštějte do domu nikoho, koho opravdu neznáte! Jména lidí z domu jsou vypsána na zvoncích, takže jmenování některého z nich není důkazem o tom, že k němu žadatel o vpuštění opravdu jde a že ho zná!
       Totéž platí o kamarádech Vašich dětí. Vezměte si je do svého bytu, nebo je nechte venku před vchodem do domu. Ale rozhodně je nenechávejte čekat ve společných prostorách! Děti se nudí a dlouhou chvíli si krátí různě, většinou velmi nežádoucím způsobem (např. svévolnými úpravami interiéru a zařízení našich společných prostor).
       Připomínám, že nájemníku, který vpustí do domu neznámého člověka otevřením dveří na dálku z bytu, lze během několika minut toto dálkové ovládání vchodových dveří z bytu vypnout.

Předseda

Vážení spolubydlící,

       Na výzvy představenstva družstva k předložení čipových klíčů od domu k registraci dodnes nereagovalo 26 jejich uživatelů. K tomu došlo k situaci, že někteří členové družstva po výzvě k navrácení červených klíčů představenstvu po odhlášení počtu osob z jejich bytu tvrdí, že klíče nemají. Proto přistupujeme k vymazání všech dosud neregistrovaných klíčů z přístupového systému na hlavním severním vchodu do domu. Uživatelé klíčů, které přístupový systém nevpustí do domu tak zjistí, že jejich klíč není v systému registrován. Do domu se dostanou zadním vchodem, který je zatím i na neregistrovaný klíč vpustí. Potom si neregistrovaný klíč vyměňte co nejdříve u členů představenstva za registrovaný.
     Věřím, že výše popsané opatření přijmete s pochopením. Je nutné pro zpřesnění evidence klíčů jednak proto, že klíče jsou poměrně drahé a počet klíčů v jednotlivých domácnostech musí být přesně zmapován, aby družstvo nepřicházelo o finanční prostředky mizením klíčů mezi lidmi a také přesná evidence klíčů umožní rychle vymazat ze systému klíče ztracené, což zabrání jejich zneužití případným nálezcem.
    
Připomínám, že zaregistrovat si můžete nechat také případný svůj čipový klíč, který používáte např. v zaměstnání, v automobilu apod. Čip zůstane, samozřejmě Váš, ale otevřete ním i náš dům, takže ušetříte za jeden čip, na který byste museli třeba platit družstvu zálohu 200,- Kč a nemusíte nosit dva čipy.

Předseda

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Dohoda o odpadu uzavřena.

    Schůzka předsedů okolních bytových družstev, konaná dne 18. prosince 2003 v protějším domě na téma počet kontejnerů na směsný odpad, skončila podpisem žádosti všech přítomných zástupců majitelů domů o přidání jedné nádoby, kontejneru, což by mělo zlepšit nepořádek v prostoru, kde má náš dům umístěný kontejner. Přítomní zástupci také souhlasili se započetím aktivit ve věci takové úpravy kontejnerového stání, které umožní znemožnit přístup a ukládání odpadků lidem, kteří nemají v tomto místě svůj kontejner (dostavba, zastřešení a uzamčení prostoru).

Předseda

Pozemek pod domem v našem vlastnictví

    V úterý dne 25. 11. 2003 převzali dva členové představenstva družstva kupní smlouvu na pozemek pod domem zaregistrovaný katastrálním úřadem. Tím vstoupil pozemek do majetku družstva, které se tak stává vlastníkem nejen domu, ale také pozemku pod ním. Pozemek nyní budeme splácet 10 let. Družstvo musí ihned uhradit najednou všechny splátky od června 2003, kdy byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, do listopadu 2003, kdy jsme vlastnictví právoplatně nabyli. Přestáváme také platit nájemné za pozemek, který jsme měli dosud jen pronajatý na 99 let, přibude však platba daně z nemovitosti. Tyto úpravy se do plateb členů družstva promítnou začátkem roku 2003. Úkol daný členskou schůzí představenstvu tak představenstvo beze zbytku splnilo.

Předseda

Oznámení pro nájemníky z bytů č. 3., 5., 20., 21. a 33.:

    Od 1. ledna 2004 se zvyšuje nájemné v uvedených nájemních bytech o částku 12,70 Kč měsíčně, jako splátku nových vodoměrů. Cena vodoměrů bude takto splácena po dobu 38 měsíců.
    Členům družstva se tato částka neúčtuje, neboť výměnu starých vodoměrů za nové financují pro všechny byty v domě z fondu oprav.

    K výpočtu částky:
Vodoměr nový na měření odběru studené vody:                                                  430,-   Kč
Montáž nového vodoměru na měření odběru studené vody:                                 110,-   Kč
Vodoměr repasovaný na měření odběru teplé užitkové vody:                               250,-   Kč
Montáž repasovaného vodoměru na měření odběru teplé užitkové vody:                35,-   Kč
Celkem za dodávku obou vodoměrů na jeden byt:                                               825,-   Kč
Od března 2003 do prosince 2003 za vodoměry uhrazeno:                                    72,92 Kč
Od ledna 2004 do února 2007 včetně zbývá uhradit na byt:                                 752,08 Kč
To je za 38 měsíců měsíčně na byt:                                                                        19,79 Kč
Zaokrouhlená měsíční platba za oba vodoměry na jeden byt:                                  20,-   Kč

    Nájemníkům, kteří bydlí za tzv. regulované nájemné a hradí platby za bydlení peněžními poštovními poukázkami (složenkami), přestává družstvo od 1. 1. 2004 náklady na tento způsob plateb dotovat a začne jim ho účtovat ve výši skutečných nákladů, podobně, jako např. Česká pošta, nebo banky. Proto od uvedeného data očekávejte tento poplatek ve výši 40,- Kč za každou složenku.

       Členům družstva tento poplatek není účtován, neboť tyto náklady hradí ze svého fondu Provozní režie. Tím se uvedená změna týká jen jednoho jediného nájemního bytu z celého domu, který hradí nájemné platbou hotově složenkami.

K výpočtu částky: V částce je zahrnuto: Poplatky příjemce platby bance za hotovostní platby, práce na vystavování, vypisování a distribuci poukázek předsedou družstva včetně tisku informací na ně, amortizace výpočetní techniky a spotřebního materiálu, spotřebovaná elektrická energie a cena složenky.

Předseda

Rekonstrukce stoupaček dokončena.

    Jak jsme Vás již mnohokrát informovali, dokončení rekonstrukce stoupaček více než půl roku vázlo na přístupu do bytu č. 32. v 11. poschodí. V listopadu 2003 po uzavření přívodu vody do tohoto bytu se podařilo nakonec dospět k dohodě s členy družstva z uvedeného bytu a v pátek, dne 21. 11. 2003 mohla být rekonstrukce dokončena výměnou posledního kusu odpadního potrubí.
    Současně byla provedena kontrola utěsnění okolo průchodů stoupaček mezi 8. a 9. poschodím v bytech 3+1 z důvodu stížnosti člena družstva z bytu č. 25. na prostup cigaretového kouře podlahou v okolí stoupaček.
    Firma V&D Instalace, která celou rekonstrukci stoupaček provedla, byla přizvána také do bytu č. 3. v 1. poschodí domu, kde i po rekonstrukci stoupaček včetně vodovodního rozvodu bytu dochází stále k velkým průsakům vody do přízemí. Firma zjistila, že vodovodní rozvod je v naprostém pořádku a že k průsakům dochází v důsledku sprchování nájemníků, jehož následkem voda ve velkém množství stéká za vanu neutěsněnou spárou mezi vanou a stěnou umakartového jádra. Nájemník bude vyzván, aby mezeru utěsnil, nebo zamezil sprchování.

Předseda

Termostatické regulační ventily již ve všech bytech domu.

    17. listopadu 2003 byly namontovány termostatické regulační ventily už i do posledního bytu v domě, ve kterém dosud nebyly, v bytě č. 14. v 5. poschodí. Před montáží bylo nutné vypustit stoupačku topení, která se mohla při zpětném napouštění zavzdušnit. Proto prosím členy družstva v posledním poschodí v bytě č. 32. o odvzdušnění systému a ostatní členy a nájemníky o strpení v případě, že jim nebude topit celé těleso.
    Ve stejný den byly v bytě č. 5. vyměněny termostatické hlavice, které se porouchaly na obou radiátorech v bytě. Vzhledem k tomu, že uživatelka bytu je nájemnice a termostatické ventily již nebyly v záruce, byla výměna provedena na její náklady.

Předseda

Nájemní smlouva na byt č. 14. podepsána.

    Dne 1. listopadu 2003 byla podepsána nájemní smlouva s novým nájemníkem vzešlým z výběrového řízení na nájemce bytu č. 14. v 5. poschodí. Po zveřejnění nabídky na nájem bytu se k prohlídce bytu dostavilo asi 15 zájemců. Až na výjimky měli o pronájem velký zájem. Byli tedy všichni pozváni na výběrové řízení na 21. října 2003. Nakonec se však dostavil jediný zájemce, který se tedy stal vítězem výběrového řízení. Těší nás, že bytová situace v naší zemi se již tak lepší, že ani nižší nabídka nájmu, než je běžné tržní nájemné pravděpodobně nepřekonala konkurenční nabídky a nepřiměla více zájemců se na výběrové řízení dostavit. Novému nájemníkovi přejeme, ať je u nás v domě spokojen.

Předseda

S hranicí domu starosti našeho představenstva nekončí.

   Ve čtvrtek, 10. července 2003 jsem byl požádán jedním z nájemníků sousedního domu, abych se šel podívat do jeho bytu, jaký mají špatný příjem televizního signálu ze společné televizní antény. Protože sousední č.p. je napájeno také z naší společné televizní antény, šel jsem se podívat, ač příjem v našem domě byl naprosto perfektní, takže bylo velmi nepravděpodobné, že závada pochází od nás. Mohu potvrdit, že příjem u nich byl naprosto nevyhovující. Nad rámec svých povinností (protože sousední dům má svého předsedu) jsem si ověřil, že příjem je špatný jen na jedné ze tří stoupaček domu. Protože tamní nájemník stále naléhal a prosil o pomoc, souhlasil jsem s kontrolou rozbočení signálu na stoupačky v místnosti na střeše jejich domu. Nikdo v domě však nebyl schopen poskytnout klíč od jmenované místnosti. Předseda družstva nebyl v danou chvíli přítomen v domě, proto jsme se rozhodli požádat jeho zástupce, aby zajistil zpřístupnění bytů v horních patrech porouchané stoupačky pro kontrolu účastnických zásuvek. Jeho reakce byla zajímavá: Tvrdil, že vlastně žádný funkcionář družstva není, televiznímu signálu nerozumí, jaký je na společné televizní anténě obraz neví, protože kouká na kabelovou televizi a má vlastní satelitní přijímač. Funkci místopředsedy přijal jen proto, že to nikdo jiný nechtěl dělat atd. Vydal jsem se tedy do posledního patra s nájemníkem sám a v bytě našel skutečně nepřípustné napojení druhého televizoru přímo do rozvodu před účastnickou zásuvku. Bohužel, uživatel tohoto bytu nám udělal přednášku o tom, jak to vůbec nevadí a že je to v naprostém pořádku. Omluvil jsem se, že jsem závadu nalezl, ale přesvědčovat toho pána už opravdu nebudu a odebral jsem se zpět na území našeho domu. Nešťastnému nájemníkovi sousedního domu se nakonec podařilo neukázněného koncesionáře přesvědčit, aby kabel vypojil a odpoledne mi již šťastný telefonoval, že v celém domě mají naprosto perfektní příjem všech sedmi programů. Tolik jen na dokreslenou o tom, že s hranicí našeho domu starosti předsedy družstva nekončí.

Předseda

Úklid domu zajištěn.

    Dne 30. května 2003 byla podepsána nová smlouva o úklidu společných prostor. Úklid bude provádět stejná firma, jako v obou sousedních číslech popisných. Součástí smlouvy je nyní i úklid chodníku přilehlého k domu a to i v zimním období. Náklady na úklid zůstávají nezměněny. Dosavadní paní uklízečka ukončila tuto činnost na svou žádost ke stejnému dni.

Vážené členky a členové družstva, vážené nájemnice a nájemníci,

    Rekonstrukce vodovodních stoupaček, odpadu, ležatých rozvodů a souvisejících zařízení skončila. Všem Vám moc děkuji za trpělivost, vstřícný přístup k Vaší nutné přítomnosti v bytě v době rekonstrukce, za pochopení nutných odstávek vody i toleranci k dočasnému nepořádku a hluku v domě. Nyní Vás prosím o pozorné několikadenní sledování nových stoupaček, zejména všech spojů na nich, i odpadního potrubí. Pokud by se kdekoliv objevila nějaká netěsnost, nahlaste ji, prosím, představenstvu družstva. Firma V&D, která práce provedla, nám poskytuje nyní záruku na materiál 10 let, na práce 6 let a na vodoměry 4 roky. Přeji nám a věřím, že nové stoupačky vydrží bez problémů minimálně 30 let.

    V nejbližších týdnech, možná dnech, nás čeká ještě jedna lapálie: Montáž individuálních elektronických dvoučidlových poměrových měřidel spotřeby tepla. V uvedený den, o jehož datu budete informováni, bude nutné opět zpřístupnit byt, ale v mnohem kratším časovém úseku.

Děkuji za pochopení. Předseda

Inventura UPC v našem domě.

    Kabelová televize UPC provedla v úterý 18. února 2003 v našem domě kontrolu přijímaných programů v jednotlivých bytech a porovnala je s databází svých klientů. Zjistila, že několik bytů v našem domě přijímalo celou základní nabídku aniž by kabelové televizi cokoliv platili. Dle sdělení některých spolubydlících tento stav trval již několik let a byl způsoben asi "opomenutím" odpojit příjemce po jejich odhlášení z příjmu již před delší dobou. Tito příjemci byli ihned od signálu UPC odpojeni.

Stav hlasování poslední ankety:

    Na poslední členské schůzi družstva bylo vzneseno několik návrhů ve věci okamžitého splacení anuity a převodu bytů do osobního vlastnictví. Protože na schůzi nebyli přítomni všichni členové družstva, uspořádal jsem anketu, průzkum zájmu, který by měl dát odpověď na to, zda se má představenstvo touto otázkou dále vážněji zabývat. Dosud se vrátilo 25 dotazníků z 27 (24 v papírové podobě, jeden v elektronické e-mailem). Poměr je 10:15 proti doplacení anuity. Pokud bychom 3 dotazníky, které se nevrátily považovali také za nezájem o doplacení, byl by poměr 10:17 proti. Byl bych rád, kdyby ti členové družstva, kteří jsou pro, mi sdělili, pro jaký způsob financování odkupu pozemku jsou. Protože zájem neprojevila ani polovina členů družstva, předseda družstva nepovažuje za nutné činit v nejbližší době rozhodující kroky v uvedené věci.
    Podrobné výsledky dotazníkové akce:

“Mám zájem”

“Nemám zájem”

“Nevyjádřili se”

byt č. 2.
byt č. 6.
byt č. 8.
byt č. 9.
byt č. 10.
byt č. 15.
byt č. 18.
byt č. 22.
byt č. 23.
byt č. 25.

byt č. 1.
byt č. 4.
byt č. 7.
byt č. 11.
byt č. 12.
byt č. 13.
byt č. 16.
byt č. 17.
byt č. 19.
byt č. 24.
byt č. 26.
byt č. 27.
byt č. 29.
byt č. 30.
byt č. 31.

byt č. 28.
byt č. 32.

Celkem: 10

Celkem: 15

Celkem: 2

Předseda

Vážené členky a členové družstva, vážené nájemnice a nájemníci,

      Od úterý 24. září 2002 je rozdělení měření dosud společného odběru tepla pro vytápění našeho a sousedního domu hotovo, ukončeno, jsou namontována měřidla pro každý z domů samostatná. Od této chvíle platí družstvo jen za to teplo, které spotřebuje náš dům. Na nikoho nebudeme doplácet, nikdo nebude doplácet na nás. Na teple, které ušetříme, vydělají všichni uživatelé našich bytů. V zájmu našich peněženek Vás prosím o účinné využívání regulačních ventilů na Vašich radiátorech topení, alespoň do doby, než budou v bytech namontována individuální měřidla spotřeby tepla.
    
(O tom, zda náš dům na rozdělení měření vydělal, nebo prodělal, vás budu po měsíci provozu informovat. Zatím podle pozorování z prvního dne to vypadá, že na rozdělení těžce doplatíme. Zatímco dříve, před rozdělením měření, byl náš solidární podíl necelá polovina celkem spotřebovaného tepla, naše nové samostatné měřidlo nám měří spotřebu o 74% vyšší, než sousedům! To by pro nás znamenalo místo dosavadního poměru 49:51 nový poměr 63:37, tedy zvýšení ceny jedné naší topné sezóny asi o 28%. Není to nesmyslné. Náš dům je krajový v bloku, proto máme mnohem větší počty žeber na radiátorech, tím větší spotřebu média, krajní dům je více ochlazován neboť máme o celou jednu otevřenou stranu domu více, než sousední dům uzavřený z obou stran v bloku. Sousední dům také provedl před letošní topnou sezónou částečné zateplení původně zasklených stěn. Od loňského roku mají také všechny tamní byty nejen termostatické regulační ventily, ale také individuální měřidla spotřeby tepla, takže nájemníci jsou motivování k šetření. Uvidíme po první topné sezóně. Členské schůzi družstva předložím návrhy na základě jejího průběhu návrhy k řešení.
     
Na snímku vlevo: Místnost  měření spotřeby tepla pro naše domy po rekonstrukci měření.

Předseda

Nájemníci seznámeni s novou výší nájmů

    V úterý 18. června 2002 ráno dostali nájemníci do svých domovních schránek nové výpočtové listy s předpisem plateb. Změny spočívají:
- v novém způsobu výpočtu započtené plochy bytu, kterým se započtená plocha zvyšuje,
- ve zvýšení základního regulovaného nájemného dle výpočtu vyhlášeného ministerstvem financí v roce 2002, který zjednodušeně spočívá ve vynásobení dosavadní výše nájemného koeficientem 1,04.
    Nové výše nájemného platí od 1. července 2002. Prosím nájemníky, aby si jeden exemplář výpočtového listu plateb ponechali a druhý podepsaný vrátili družstvu.

Děkuji, předseda


Poplatek za komunální odpad

Vážené členky, vážení členové družstva, vážené nájemnice a nájemníci, vážení spolubydlící,

    Během měsíce května pravděpodobně většina z nás obdržela dopis z Magistrátu hl. m. Prahy požadující po každém finanční částku 468,- Kč za shromažďování, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. V této souvislosti dostávám dotazy, zda máte tuto částku do stanoveného termínu (15. června 2002) uhradit, nebo poplatek uhradí družstvo za všechny, a jak je možné, že máte platit znova, když zálohy na odvoz odpadů platíte v měsíčních platbách za bydlení.

    Nejprve na vysvětlenou: Parlament přijal v loňském roce nový zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), který nařizuje, že poplatek za odpad platí každá osoba v místě svého trvalého bydliště. Nijak nezohledňuje to, zda produkujete odpadu hodně, nebo málo, zda ho třídíte, nebo ne. Že je to zákon nesmyslný, ví dnes již i většina těch poslanců, kteří ho schválili. Magistrát na to upozorňoval již v době jeho projednávání. Věřím, že v nadcházejících volbách tyto “úspěchy stranám a jejich poslancům sečteme (kandidáti skutečné pravicové opozice - ne té smluvní - již deklarovali, že vyhrají-li volby, tento legislativní paskvil ihned zruší, takže bychom se k původnímu systému vrátili od 1. ledna 2003).

    Družstvo nemůže za nikoho z našeho domu tento poplatek uhradit. Důvodů je několik. Ten hlavní je, že nemáme a ani nemůžeme mít přesný přehled o tom, kdo z bydlících v našem domě je zde přihlášen k trvalému pobytu a kdo nikoliv. Něco jiného je nahlášení počtu osob k užívání bytu a služeb s tím spojených družstvu pro platby, a něco jiného přihlášení k trvalému pobytu. Určitě máme v našem domě osoby, které sice bydlí u nás, ale hlášeni k trvalému pobytu jsou jinde. Ti by si museli stejně svůj poplatek uhradit sami. A naopak, na naší adrese mohou být přihlášení lidé, které ani neznáme. Představenstvo družstva rozhodně nemá kapacity na to, aby tyto údaje zjišťovalo a ani by to do stanoveného termínu nestihlo. Kdybychom tento úkol zadali firmě, stálo by nás to asi nemalé peníze a nakonec by to dopadlo stejně. Není ani vyloučeno, že poplatek má už mnoho lidí i v tuto chvíli uhrazen. Kromě toho zálohy hrazené v měsíčních platbách zdaleka nestačí na pokrytí nově požadovaného poplatku (nedosahují ani poloviny nyní zákonné částky), takže by družstvo muselo nějakým způsobem vymáhat doplatek. Tuto činnost rád přenechám těm, kteří si to vymysleli.

    Jak to tedy bude se zálohami vybíranými družstvem v měsíčních platbách za bydlení: Záloha na odvoz a zneškodňování komunálního odpadu činí v současné době 16,- Kč na každou osobu, která bydlí
v našem domě a měsíc. Tato částka vznikla rozpočítáním faktur, které naše družstvo za vyprazdňování kontejnerů dostává, na jednotlivé osoby užívající byt v našem domě. Jak bylo již uvedeno, jedná se
o vyúčtovávané zálohy. Jestliže si v roce 2002 uhradíme každý poplatek za odpad individuálně, družstvo v tomto roce nezaplatí nic a celá záloha bude každému vrácena ve vyúčtování roku 2002 v roce 2003.

    Otázkou je, zda máme např. od 1. 7. 2002, kdy obvykle dochází ke změnám poplatků za bydlení, zejména v nájemních bytech, zrušit všem tuto zálohu, když je možné, že ji budeme od ledna znovu zavádět. V této věci bych prosil členy družstva o vyjádření. Zvažte to zejména Vy, kdo hradíte platby za bydlení bezhotovostně z účtu trvalým příkazem a nemáte povolené inkaso. Vy budete muset jít do své banky změnit výši trvalého příkazu, za což zase zaplatíte příslušný poplatek. Jinou změnu plateb za bydlení od 1. 7. 2002 pro členy družstva nepředpokládám (nájemníkům bude opět valorizováno nájemné - kromě jednoho smluvního nájmu - o příslušný koeficient, letos také novým výpočtem plochy bytu).

    Tolik k novému způsobu a nové výši plateb za odpad. Tuto informaci najdete v totožném znění na internetu, na naší adrese www.druzstvo.zde.cz a byla rozeslána elektronickou poštou (e-mailem) všem členům družstva, kteří nám sdělili svou adresu.

Předseda


   Kriminalita v místě našeho bydliště vzrůstá raketovým tempem !!!

    Není to tak dlouho, co jsme Vás informovali o napadení a ublížení na zdraví člena našeho družstva dvěma Ukrajinci v noci u nás za domem. V autobuse za bílého dne byla okradena další členka našeho družstva. Přišla o všechny doklady a peníze, které měla momentálně u sebe. Při hledání jízdenky jí byla z ruky vytržena celá peněženka. Zloděj vyskočil z autobusu a v momentě zmizel v davu.
    Před koncem roku 2001 byla opět Ukrajinci vyloupena trafika v ulici Bernolákova. Tato událost přispěla k zavření prodejny dárků a keramiky v našem domě, nájemce tohoto našeho nebytového prostoru nám urychleně podal výpověď z nájmu s odůvodněním, že se tu bojí. V noci z 16. na 17. února 2002 došlo k vloupání do prodejny knih a papírnictví ve Štúrově ulici. Pachatel(é) téměř kompletně vysklil(i) vchodové dveře do prodejny. Způsob a hlavně výběr objektů k vloupání cosi o pachatelích vypovídá. Jsem přesvědčen, že na 99,9% uhodnu jejich národnost. Kdo ochotně riskuje dopadení a trest kvůli několika stokorunám? Kdo vykrádá obchody, u kterých by riziko loupeže pro naprosto zanedbatelnou kořist jejich majitele skoro nenapadlo? Jen takový zloděj, pro kterého má lidský život cenu značkových tenisek, či džínsů. Takové zloděje tu teď máme! Ze západu určitě nepřišli. O vykrádání a kradení automobilů snad už ani nemá cenu psát. Naše investice do bezpečnosti našeho domu, majetku a životů našich členů dostávají další opodstatnění. Snad nemusím uvádět, že žádného z pachatelů výše uvedených činů se nepodařilo dopadnout.
    Necháme si to líbit? Jestli oprašujete v duchu myšlenky na domobranu, jsem jeden z těch, kteří jsou ochotni přispět nejen organizačně, ale i finančně. Jsem pro jakékoli opatření proti zlodějům, vrahům a dalším kriminálním živlům. Od instalace silných nočních halogenových světel nad prostory v okolí našich domovů, noční ozbrojené hlídky se psy, až po nástrahové systémy. Od státu se ochrany už těžko dočkáme.

Předseda

    Pokračování: Dalšímu členovi našeho družstva vykradli již po páté (!) automobil. Tentokrát však navíc zloději při pokusu s automobilem (uzamčeným Defend Lockem) odjet zalomili nějaký klíč, či podobný předmět, v zapalovací skříňce, takže do opravny po zlodějích se vozidlo mohlo dostat jen za pomoci odtahové služby. Během jednoho měsíce je to minimálně druhý člen družstva, jehož automobil byl napaden. Čekáte až přijde řada na Vás?

Předseda (28. 5. 2002)


KULOVÝ BLESK V NAŠEM DOMĚ

   Po jedné z květnových atmosférických bouřek byla v televizi k vidění děsivá reportáž o zničeném rodinném domku kulovým bleskem. Při stejné bouřce však byl k vidění znepokojivý úkaz také v našem domě a to dokonce v bytě č. 33. v nejvyšším poschodí našeho domu se na horní ploše radiátoru topení v pokoji na jižní straně domu objevila oranžová ohnivá koule pomalu se pohybující po radiátoru z jedné strany na druhou. Po obvodu z koule vyskakovaly jiskřičky. Přesto, že se koule pohybovala těsně podél záclon, nezapálila je, ale spečená místa jsou na záclonách dobře znatelná dodnes. Pokud to byl kulový blesk, naštěstí neexplodoval, jak má často ve zvyku. Po chvíli v tichosti zmizel. Na celé příhodě je nejděsivější skutečnost, že v celém bytě byla prý při bouřce všechna okna zavřená.

Předseda (27. 5. 2002)


Od 24. ledna 2002 můžete sledovat interiér domu na svém televizoru.

    Po rozhodnutí podzimní členské schůze družstva o nedoplnění televizní programové nabídky ve společné televizní anténě (podrobnosti níže) a tím ponechání dostatečného počtu volných kanálů v naší S.T.A., se představenstvo družstva rozhodlo uskutečnit již delší dobu zvažovaný záměr umístit do přízemí domu kameru. Rozhodnutí uspíšilo několik vandalských projevů z poslední doby, které se odehrály právě v přízemí a na které si stěžovali někteří členové družstva právě na členské schůzi. Montáž miniaturní kamery do kanceláře družstva provedla firma Blažek a obraz z ní byl namodulován na 21. kanál televizního pásma UHF a puštěn do rozvodů společných televizních antén našeho a sousedního domu, takže každý člen našeho družstva může na svém běžném domácím televizoru třeba 24 hodin denně kontrolovat, zda někdo nepoškozuje náš společný majetek. Kterýkoliv ze členů družstva bude mít problém s naladěním signálu z kamery na svém televizoru, může se obrátit na předsedu družstva, který rád s naladěním pomůže. Představenstvo družstva již zaznamenalo několik prvních ohlasů na uvedenou akci. Zatím výhradně kladných. O umístění kamery byli informování všichni členové družstva e-mailem, pokud jeho adresu představenstvu družstva poskytli.


Listopadová členská schůze družstva zamítla rozšíření S.T.A.

   Řádná členská schůze družstva, která se konala ve čtvrtek 29. listopadu 2001 od 18,00 hodin zamítla návrh předsedy představenstva na rozšíření nabídky televizních programů společné televizní antény. Přesto, že investice by nevyžadovala žádné příspěvky ze strany členů družstva, ani nájemníků, po vyslechnutí informace předsedy, že nepřichází v úvahu příjem jakýchkoliv česky hovořících programů, kromě těch, které již v S.T.A. jsou, protože se jedná o programy šířené buď kabelovou televizí, nebo v placeném satelitním digitálním paketu, členové družstva ztratili o příjem dalších programů z digitálních satelitů zcela zájem. Ukázalo se, že těch několik zájemců o širší nabídku televizních programů, které v domě máme, si již dávno platí individuální přípojku kabelové televize.
    Přesto bude v prvním čtvrtletí roku 2002 povolána firma k úpravě naší přijímací stanice S.T.A. k jejímu proměření včetně rozvodu do bytů, příp. konverze základních terestrických programů z UHF do VHF (bude-li to nutné), doplnění příjmu o kanál, na kterém v současné době vysílá stanice TV Galaxie Praha a... (viz níže).

Představenstvo družstva schválilo instalaci kamerového systému v domě.

   Ve výše uvedené souvislosti představenstvo družstva schválilo nákup a instalaci kamery, která bude umístěna v přízemí domu a svým zorným polem by měla obsáhnout prostor od vstupu na schodiště, před domovními schránkami, výtahem, nástěnkou až po prostor před hlavním vchodem do domu. Výstupní signál z kamery bude připojen do společné televizní antény, jelikož kanály v ní jsou výše uvedeným rozhodnutím členské schůze družstva volné. Nejfrekventovanější a nejnapadanější místa v domě tak budou 24 hodin denně pod kontrolou všech členů i nájemníků a nejen to. Bude-li na vás zezdola někdo zvonit, měli byste mít možnost se na svém běžném domácím televizoru podívat kdo to je. Cena celého zařízení včetně montáže a materiálu by neměla překročit 15000 Kč. O nákupu záznamového zařízení zatím rozhodnuto nebylo.

!!!!! Narkomanky přistiženy přímo uvnitř našeho domu !!!!!

   V Informačním servisu č. 24. jsem velice pochvaloval náš elektronický přístupový systém do domu, který prakticky zlikvidoval vandalismus v domě, umožnil nevpouštět do domu třeba i neseriózní firmy roznášející reklamní letáky, zajistil maximální komfort všem našim bydlícím při vysoké míře bezpečnosti (v domě nedošlo za dobu užívání elektronického přístupového systému k jediné bytové krádeži, ani pokusu o ni!) atd. A přesto! Dne 5. října 2001 po 20. hodině jsem slyšel podivné zvuky z prostoru před strojovnou výtahu nad 11. poschodím. Objevil jsem tam dvě slečny, z nichž jedna si právě aplikovala cosi jehlou do žíly. Vzápětí měl pan místopředseda telefon, ve kterém mu nájemnice bytu č. 33. oznamovala totéž. Dost mě to překvapilo, protože náš elektronický přístupový systém na vchodech do domu je dovnitř určitě nevpustil. Musel selhat lidský faktor, přesněji některý z lidí, kteří mají platný čip od domu. Takže znovu, asi tak po pětisté Vás žádám, abyste nevpouštěli do domu lidi, které neznáte. Pokud tvrdí, že jdou k někomu konkrétnímu z našeho domu, zazvoňte ze zdola na něho a ověřte si to, nebo ho vyzvěte, ať si přijde takouto pochybnou návštěvu do přízemí vyzvednout. Aby se nám v domě začali ještě slézat feťáci, tak to by snad bylo už to poslední. Snad se na mě naši členové nebudou zlobit, ale uvedenou nezvanou návštěvu jsem spolu s panem místopředsedou vyprovodil s poněkud větší dávkou agresivity. Byl jsem veden snahou o to, aby se i do zfetovaného mozku náležitě silným písmem zapsalo, že v tomto domě byl jakýsi problém a napříště bude lepší zvolit si dům méně dobře střežený s méně agresivním předsedou družstva.
    Tento případ opět ukázal, jak prozíravým rozhodnutím bylo autorizovat elektronickým přístupovým systémem nejen přístup do domu, ale také odchod z něho. Obě feťačky se snažily po schodišti uniknout a projevovaly maximální snahu nebýt poznány. Systém je však ven z domu nepustil, takže známe nejen velmi dobře jejich tváře, ale mohli jsme jim, jak jsem již uvedl, náležitě "domluvit".

Předseda (14. 10. 2001)

Sousední dům má již také konečně opravenou střešní krytinu.

   Bohužel, se to ale opět neobešlo bez problémů. Pan předseda sousedního družstva se mi před časem chlubil, jak levnou opravu střešní hydroizolace se mu podařilo zajistit (cca 100 tisíc Kč, nás přišla na něco přes 300 tisíc). Mohlo by nám být jedno, jak je oprava střechy provedena na cizím domě, kdybychom s ním přímo nesousedili. Skutečnost, že prováděcí firma neodstranila starou mnohavrstvou hydroizolaci nasáklou doslova tunami vody (vím o čem píši, my jsme také původně chtěli starou krytinu ponechat, ale naše firma do ní provedla sondu a v žádném případě nám mokrou starou hnijící krytinu nedoporučovala zakonzervovat pod novou. Dali jsme na odborníky a vyplatilo se. Zátěž střechy také není určitě zanedbatelná veličina) se nás týká, nebo netýká? Nevím. Možná dá odpověď čas. Že si ale fasádní barvu připravovala na naší nové střešní krytině a částěčně ji poškodila, se nás týká už teď a dost. Týká se nás také, že odpad firma vynášela v pytlích do kontejnerů na domovní odpad. Ano, tak takhle se dá pořídit levně spousta věcí. Jenže na úkor kvality, na úkor životního prostředí, na úkor lidí, se kterými sdílíme bydliště. Tihle lidé mě vždycky rychle vrátí na zem, když mi připadá, že se po komunistických experimentech už zase pomalu civilizujeme. Co k tomu říci? Snad jen to obvyklé: Sousedy si člověk nevybírá.

(Předseda 14. 10. 2001)

Dalším komplikacím s opakovaným načítáním čipových klíčů odzvoněno!  

    Dne 18. července 2001 dodala konečně po asi třech urgencích firma Jantar-servis pana ing. Janeby zálohovací systém pro paměť elektronického přístupového systému. Ten by nám po zprovoznění měl zajistit nejen bezpečnou zálohu dat a jejich rychlou obnovu při dalším vymazání paměti systému, ke kterému již několikrát došlo, ale umožňuje i další výhody, jako přesnou evidenci klíčů, vyřazení konkrétního klíče z paměti systému (např. při jeho ztrátě, držení neplatičem apod.) a další výhody spolupráce s počítačem. Celé zařízení stálo 5003,- Kč včetně DPH a náš stále návštěvníky obdivovaný systém uzamykání domu tím nabyde téměř dokonalosti.
    V této souvislosti prosím ty členky a členy a nájemnice a nájemníky našeho družstva i další držitele klíčů od našeho domu z řad jejich příbuzenstva a známých, aby si nechali čipový klíč vyměnit za evidovaný, kud tak dosud neučinili. Děkuji.

Předseda (14. 10. 2001)


      Po úpravách, opravách a rekonstrukcích jednotlivých částí výtahu v našem domě byla na jaře roku 2000 provedena výměna posledního velkého komponentu, stroje výtahu v ceně 91 500,- Kč firmou B&C Výtahy. Abyste si mohli udělat představu o tom, za co jsme (jste) vydali tolik peněz, na fotografiích níže je (vlevo) přes 30 let starý vysloužilý stroj a vedle (vpravo) zbrusu nový. Doufejme, že vydrží také alespoň 30 let.

Starý stroj výtahu (22586 bytes) Nový stroj výtahu (16316 bytes)

Předseda 17. 2. 2001

Daň z nemovitosti z bytu členové bytových družstev nájemníků neplatí !

  Na základě článků z tisku, které upozorňují na povinnost majitelů bytů uhradit do konce měsíce ledna daň z nemovitosti, jsem dostal několik vyděšených dotazů, zda se tato povinnost vztahuje i na členy našeho družstva. Zde je tedy moje jednoznačná odpověď:
    Daň z nemovitosti hradí majitelé nemovitostí. Z právního hlediska není člen našeho družstva majitelem bytu, ve kterém bydlí. Majitelem všech bytů v domě je družstvo, které hradí daň z nemovitosti za celý dům ve čtyřech splátkách za rok. Člen družstva je ve vztahu k družstvu v nájemním vztahu, je nájemníkem družstva. Nemá svůj byt, jako svou nemovitost, zaregistrovanou v katastru nemovitostí, proto povinnost hradit daň z nemovitosti nemá.
    Jiný případ jsou bytová družstva sestavená z vlastníků bytů. To však zatím není náš případ, i když převod bytů do osobního vlastnictví do budoucna nevylučujeme. O tomto kroku rozhodne členská schůze, nejdříve však v roce 2005, kdy nám bude kupní smlouvou tento krok povolen. Do doby úplného splacení domu původnímu majiteli - městské části, nesmíme byty do osobního vlastnictví převádět.

Předseda (28. ledna 2001)Díky lůze nebudeme mít, možná, kam házet odpad.

    Připadá mi, že jsme lůzou obklopeni stále více. Ona snad přibývá, místo aby s přibývajícím časem od osvobození se od komunismu mizela. Mám strach z toho, že to není jejím přibýváním ve společnosti, ale tříděním a jejím polarizováním. Mám strach, že i přes překotnou snahu nejen našeho představenstva družstva, ale i většiny okolních družstev velice dobře podporovaných úředníky města i městské části o přerod unifikovaných ubytoven proletariátu v přijatelné bydlení, se chtě nechtě stávají sídliště sídlem lůzy, spodiny společnosti, která je čím dále, tím více viditelnější, protože slušní lidé tyto čtvrtě opouštějí, jelikož s příchodem svobodné společnosti prostě mají na lepší bydlení, tak, jak to předpověděl např. můj oblíbený komentátor Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu pan Ivan Hofman ve svém sloupku v deníku Metro. Možná má pravdu a před lůzou nás a naše domy nezachrání ani tzv. akce na záchranu panelové výstavby, tak typická pro levicové myšlení. Co a kdo to je sídlištní lůza a koho za ni považuji, jsem dosti podrobně již popsal na jiných místech našich webových stránek družstva, ale mohu Vám ji připomenout, abyste si také uvědomili, pokud Vám to tak nepřipadá, že se s ní setkáváte asi denně. Jeden z jejích velice viditelných projevů uvidíte již brzy. Až napadne čerstvý sníh, vysvitne na chodnících a trávnících každý psí výkal, plochy téměř rovnoměrně pokryté lejny různých velikostí a barev. To, jak se na bílém sněhu vyjímají má ale i své výhody. Je to jediné období, kdy máte šanci se jim vyhnout, protože je vidíte. V letních měsících jejich trvalá a denně bohatě obnovovaná přítomnost všude, kudy chodí i nechodí lidé, není sice tak do očí bijící, ale to neznamená, že tu nejsou stále s námi. Naopak! Bez sněhu máte o to větší naději, že si takový suvenýr přinesete na botě až domů. To je projev, řekl bych, takové té běžné, konfekční lůzy. Existují však varianty lůzy ještě mnohem horší. Mohli bychom ji psát s velkým “L”, nebo ji označit za “lůzu lůzy”. Taková klidně vyvenčí svého mazlíčka ve výtahu, nebo na chodbě Vašeho domu. A ty doby, kdy Vám od psů hrozilo jen nebezpečí zlomeniny uklouznutím po jejich hovně, jsou ty tam. Dnes, když se tomu psovi, Vaše jízda třeba nebude líbit, zakousne Vás, nebo potrhá. To v tom lepším případě. V tom horším, roztrhá třeba Vaše dítě. Zlobit se na něj nemůžete, má to od přírody, je to taková rasa, neměli jste ho provokovat. Za jeho chování přece může jen a výhradně jeho majitel. No jo, ale co když ten právě patří mezi lůzu? Takže kolik dětí budeme muset ještě obětovat, než se také naši zákonodárci rozhoupou a začnou rozeznávat pitbula od pudla? Kdyby to byly však jediné projevy lůzy! To by bylo na světě krásně! Co demolování majetku vně i uvnitř domů, čmárání a stříkání po zdech barvami ve spreji, způsoby užívání motorových vozidel od překračování maximální povolené rychlosti v obci po parkování na chodnících (doby, kdy řidič svůj vůz postavil na chodník jen jednou polovinou, ukončil nedávno jeden majitel velkého offroadu, který ho zaparkoval na chodníku již kompletně celého. Nešel obejít z žádné strany) a tak dále, a tak dále, a co teprve způsoby zbavování se odpadu! To je naprosto konkrétní případ projevu chování sídlištní lůzy, který nám způsobil zcela konkrétní problém. Lůza si vůbec neláme hlavu s tím, kde stojí nádoba na domovní odpad z jejich domu. Pokud ho rovnou nehází z okna, vysype ho do kontejneru, který se jí zrovna asi líbí, který má nejblíže. Jenže nemá každý nádobu na odpad tam, kde se mu to zrovna líbí. Ani my jsme ji tam dříve neměli. Ale zařídili jsme si, abychom ji tam měli. Nebylo to jednoduché, chtělo to asi deset telefonátů, pět dopisů, tři faxy a silné ruce na přestěhování kontejneru, když jsme konečně dostali k jeho přemístění povolení, ale nakonec se to podařilo. Nám ano. Máme kontejner na pro nás nejvýhodnějším místě, tam, kde jsme ho chtěli mít. Není to tak ale u všech ostatních domů. Tak dochází k disproporcím v plnění jednotlivých kontejnerů. Někde zejí až do dne svozu prázdnotou, jinde přetékají již po dvou dnech. Lůza si ale přece nenechá odpadky doma a nebude čekat až někdo přeplněné kontejnery vyprázdní, nebo aby se dokonce s odpadky, které přinesla až na místo, vrátila zase domů! No a už vůbec, aby je šla vysypat do svých poloprázdných, nebo prázdných kontejnerů. Nevejde-li se odpad do kontejnerů, vysype ho prostě vedle. Vždyť on to někdo uklidí. To je povel pro další skupinu lůzy, tzv. černé skládkaře. Ti okamžitě po setmění nastoupí se svými zásobami starých křesel, gaučů, lednic, praček a jiného “materiálu”. Ukázka projevu lůzy (84477 bytes)
Cedulka s nápisem Zákaz skládky pod pokutou 50000 Kč tam působí spíše směšně, už jenom tou částkou. Nikdy jsem neviděl, ani neslyšel, že by za vytváření černé divoké skládky v prostoru pro kontejnery dostal někdo alespoň oficiální napomenutí, natož pokutu ve výši třeba jen 50,- Kč. Na radnicích už však dnes nesedí komunisté, takže za pár dní přijede auto a s ním pár párů rukou, kteří ten nepořádek naloží na valník, prostor uklidí, aby mohla lůza začít znovu. My, u nás v domě moc dobře víme, kolik takový jeden úklid a odvoz stojí, protože jsme jedno takové skoro podobné skladiště také jednou nechali vyklízet. Z naší vlastní kočárkárny. To byste nevěřili, co se tam za 30 let budování socialismu nashromáždilo! Samé krásné dobové atributy. Od starého železa až po nástěnky s Leninem. Nenosili jsme je po nocích na černé skládky po sídlišti. Představte si, že jsme si zaplatili kontejner včetně obsluhy a odvozu. Proto víme, že jeden takový úklid přijde na 3 až 4 tisíce Kč. My jsme ten úklid provedli jednou za třicet let. Radnice však musí po lůze takto uklízet skoro každý měsíc, pokud nás nechce nechat shnít zaživa mezi odpadky (a zlobit by se na ni nikdo nemohl!). Kdy ji to přestane bavit, byla jen otázka času. Je to tady! Dočkali jsme se! Obvodní úřad se nechal slyšet, že hodlá stání pro kontejnery prodat za symbolickou jednu Korunu. Ten, kdo ho koupí, bude samozřejmě za jeho čistotu a čistotu jeho okolí zodpovídat. Radnice už za nás nic uklízet nebude! Zapřemýšlejte, prosím, nad tím. Zvažte, jak převratná myšlenka to je a co může znamenat pro nás do budoucna ve věci ukládání našeho domovního odpadu. To, jestli slušní lidé ze sídliště (snad tu ještě nějací zbyli) nechají lůzu dále vytvářet skládky bezprostředně vedle svých domů, už bude jen na nich. Zodpovědnost za to, jestli si budeme na ulicích pěstovat potkany, nebo ne, bude jen na nás! Už za nikoho nebude nikdo ze svého nic uklízet. Jsme ještě schopni to procento lůzy mezi námi zvládnout a zachovat ta stání ve slušném stavu, nebo už je lůza silnější? Tohle bude první vážný test. Bude to možná první vážný boj, utkání s lůzou o to, zvítězí-li slušnost, nebo... lůza. Nenechejte, prosím Vás otočit lůzu skóre ve svůj prospěch. Znamenalo by to, že sídliště opustí opravdu i ti poslední slušní lidé a zůstaneme tu sami, ve slumech lůzy a s lůzou. I já jako předseda jsem schopen a ochoten odolat náporu lůzy jen do určité míry. Věřte mi, že i má trpělivost a ochota má své meze a uvidím-li že naše snaha o vytvoření kulturního, pohodlného, komfortního a estetického domova pro všechny nikam nevede, hlavou proti zdi nepůjdu.Takto se chová lůza (75702 bytes)
    Jaké jsou však možnosti a důsledky kroku zamýšleného radnicí: Obvodní úřad má tendenci prodat za Korunu prostor pro kontejnery prvnímu, kdo si o něj řekne. Nelze se tomu divit. Čím dříve se tohoto černého Petra zbaví tím méně bude muset již utrácet za jeho úklidy. Takže první právnická osoba (a možná, že i fyzická), tedy s.r.o. družstvo, nebo jejich sdružení, které bude ochotno převzít stání do svého vlastnictví, ho asi dostane. Buď v tom sdružení budou všichni majitelé domů, kteří v tom stání mají nádobu na odpad a budou se rovným dílem podílet na jeho údržbě, nebo budou jeho majiteli platit buď paušální poplatky za údržbu, nebo přispívat na náklady ve skutečné výši, kterou si údržba a úklidy vyžádají. Naše družstvo, jeho představenstvo preferuje kolektivní vlastnictví všemi, nebo alespoň většinou těch majitelů domů, kteří mají ve stání svůj kontejner. V takovém případě navrhujeme dostavbu celého zařízení v tom smyslu, aby byla zvýšena výška obvodových zdí, vchody osazeny uzamykatelnými dveřmi, od kterých dostanou klíče všichni uživatelé prostorů, včetně popelářů. Věřím, že toto opatření ztíží lůze její výše popsané projevy. Dostavbu bych viděl včetně estetické úpravy minimálně fasádní barvou, příp. dostavbou zastřešení. Jsem ochoten se aktivně podílet na jednáních nejen o převzetí prostoru, ale i na jeho rekonstrukci, včetně finanční účasti. To je výzva všem okolním družstvům a jejich představenstvům, kterým není lhostejné, jestli budeme mít v budoucnu kam ukládat domovní odpad. Když se totiž nenajde nikdo, kdo by chtěl prostor převzít, existuje i pro tuto variantu řešení. Radnice prostor prostě zruší. Stání se srovná se zemí a kontejnery si bude muset vzít každý dům tak říkajíc domů. Umíte-li si představit problémy s výstavbou nových stání po jednom kontejneru pro každý dům, stavební povolení, protesty ekologů, nájemníků, kteří by měli kontejner pod okny a všech dalších, kteří by se s protesty najednou vynořili, asi byste toto řešení nechtěli. Ani já ne.

Skládka uprostřed bydliště (78944 bytes)

Hlavní problém, který vidím v převzetí prostoru kolektivním vlastníkem, je právě založení tohoto kolektivního vlastníka. Jeden z oslovených předsedů družstva už se nechal slyšet, že o ničem takovém neví a ať nehledáme problémy tam, kde nejsou a dáme pokoj. Založení právnické osoby není legrace ani v případě, že jsou k tomu všichni zakládající členové svolní. Natož potom v takovémto případě. Já navrhuji nikoho nepřemlouvat a založit budoucího majitele prostoru s těmi, kteří umí myslet na budoucnost. Ti ostatní se potom na údržbě prostoru buď budou finančně podílet, nebo tam svou nádobu na odpad prostě mít nebudou.  Očekávám Vaše reakce, paní a páni předsedové a jednatelé. Znovu připomínám, že jsem ochoten se do problému aktivně zapojit.

Předseda 8. 11. 2000

Pokračování:

    Ve 3. týdnu roku 2001 se konala v protějším domě schůze představitelů majitelů domů, kteří užívají výše uvedené kontejnerové stání. Za naše družstvo se tohoto jednání zůčastnil místopředseda představenstva. Toto jednání naštěstí ukázalo, že většina funkcionářů okolních družstev a s.r.o. jsou slušní a rozumní lidé a schůze vyústila v obecný souhlas s převzetím stání pravděpodobně jednou konkrétní s.r.o., která se bude prostřednictvím placeného člověka starat o jeho úklid, příp. zorganizuje i jeho úpravu, nebo dostavbu. Náš zástupce znova deklaroval, že naše družstvo je ochotno se na akci podílet jak finančně, tak organizačně.

Předseda 28. ledna 2001


Tragické služby Pražských vodovodů a kanalizací a.s.

    Cca v 1. Čtvrtletí roku 2000 se pravděpodobně porouchal hlavní vodoměr na studenou pitnou vodu, který měří spotřebu pro dva domy, náš a sousední. Netušil jsem, jaký to může být pro někoho problém. Přesto, že jeho výměna trvala asi 15 minut, přečtěte si, co jí předcházelo.
    Při nejbližším odečtu stavu vodoměru, ke kterému dochází cca třikrát až čtyřikrát do roka, zjistil pracovník dodavatele vody, že spotřeba našich domů rapidně poklesla. Konstatoval, že vodoměr stojí, což nebyla pravda. Nechci polemizovat o tom, jestli vodoměr měl poruchu či nikoliv, naprosto jednoznačně však trvám na tom, že nestál, protože nějakou spotřebu vždy zaznamenal. Pracovník ani vteřinu neuvažoval o tom, zda nižší spotřeba není reálná. Oznámil nám, že vodoměr je nutné vyměnit, což jsme, samozřejmě, akceptovali a čekali, kdy se tak stane. Uběhlo celé další měřené období a nic. Nikdo nám neoznámil termín výměny vodoměru, nikdo ho nepřišel vyměnit. Po uplynutí celého období přišel opět odečítač odečítat stav vodoměru. Podle nich stojícího vodoměru!!! Opět konstatoval, že vodoměr stojí a že je nutné ho vyměnit. On však opět nestál, ale nějakou spotřebu i za toto období naměřil. Ujistili jsme odečítače, že na výměnu vodoměru už čekáme několik měsíců. A zase dlouho nic, až najednou přišla faktura za vodu, na dvojnásobnou částku, než jakou za každé odběrové období obvykle platíme. Proti výši této faktury jsem se odvolal a odvolání jsem zaslal faxem a pro jistotu ještě také elektronickou poštou. A nic. Dlouho nic. Zatelefonoval jsem tedy do a.s. Z každého telefonního čísla mě odkázali na jiné, ze kterého mě odkázali zase na další. Čtvrté telefonní číslo bylo na pracovníka a.s., pana Ubra, který nebyl přítomen. Za několik dní se mi pana Ubra podařilo sehnat. Na můj dotaz, zda mé odvolání proti výši faktury obdrželi, mi po chvilce hledání sdělil, že ano. Zeptal jsem se tedy, proč nám přijetí reklamace nepotvrdili, nebo jinak nesdělili její přijetí, příp. odmítnutí, nebo neuznání. Pan Ubr zaperlil: Odpověděl mi, že na to přeci existují nějaké termíny k vyřízení takové záležitosti. I zeptal jsem se, jak dlouhý termín to je. A teď dávejte pozor: Pan Ubr mi potvrdil přijetí mého odvolání na 20. října 2000. Termín na jeho odpověď zcela samozřejmě stanovil na 18. listopadu 2000!!! A to ještě s údivným tónem, co se mi na tom nelíbí, jakoby to byla mimořádná rychlost pro vyřízení odvolání. Přitom den splatnosti faktury byl 29. října! Když jsem mu naznačil, že se pravděpodobně ještě neprobral z doby nedávno, nebo spíše už hodně dávno minulé, označil mou poznámku za jedovatou a že nejsme sami, kdo něco chce. On tam ale přeci také není sám. To my jsme na chod celého družstva sami a přesto většinu žádostí, odvolání a jiných záležitostí vyřizujeme hned, do druhého dne, nebo nejpozději do týdne. Mezitím nám dokonce přišlo oznámení, že nám bude vyměněn vodoměr, k čemuž skutečně došlo. Oznámení však bylo doprovázeno poučkami o tom, že výměna vodoměru je v našem zájmu a že jsme povinni ji umožnit atd., přitom my na nic jiného už půl roku nečekáme.
    A jak to dopadlo s odvoláním proti výši faktury? Samozřejmě špatně. Pro nás. Faktura byla skutečně vystavena chybně, ale spotřeba stanovená “propočtem” je prý správná. Chybné bylo jen datum odečítaného období, které bylo dvojnásobné, tedy vlastně dvě období za sebou, po které vodoměr údajně stál. Spotřeba na faktuře uvedená byla tedy za dvě odečtová období, proto byla dvojnásobná, zatímco datumově tam bylo uvedeno jen jedno odečtové období. Ačkoliv mě pan Ubr přesvědčoval, že sezónní vliv na odběr studené vody není žádný (na což jsem mu oponoval grafy umístěné na našich webových stránkách znázorňující odběr teplé vody, kde je sezónní vliv zcela patrný, na což mi pan Ubr tvrdil, že u studené vody je to ale jinak), nakonec “propočítanou” spotřebu stanovili podle stejného období před rokem. V odpovědi na mé odvolání není ani slovo vysvětlující půlroční termín na výměnu vodoměru, která trvá 15 minut. Nikdo z a.s. není schopen odpovědět, natož vyvrátit možnost, že naše družstva na liknavost při výměně porouchaného vodoměru finančně doplatila. Jen funkční a správně nastavený vodoměr je schopen změřit skutečnou naši spotřebu vody. Liknavost při výměně vodoměru zavdává příčinu domnívat se, že “propočet” spotřeby je výhodný pro dodavatele. Nelíbí se mi, že je nám nucen “propočet” naší spotřeby za tak dlouhé období stanovený dodavatelem jen proto, že dodavatel není půl roku schopen vyměnit měřidlo, jehož výměna trvá 15 minut, i když o jeho poruše po celou dobu ví. Nezmůžete nic. Změnit dodavatele vodného a stočného nemůžete. Tak si na něj aspoň dejte hodně velký pozor.

Předseda


Děkuji, předseda


Jak je to s vlhkostí vzduchu v našich bytech?

    O suchém a nezdravém vzduchu v bytech panelových domů bylo mnoho napsáno a namluveno, dokonce ním argumentovala jedna televizní reklama. Dlouho mě zajímalo, jak je to doopravdy. Proto jsem si do bytu zakoupil vlhkoměr a každému, komu záleží na jeho zdraví to doporučuji. Stručně popíšu, co jsem zhruba za rok měření zjistil:
    Že je v panelákových bytech suchý a tím nezdravý vzduch je pravda jen částečně. Je tomu tak pouze v topné sezóně a to ještě v opravdu silně mrazivých dnech, kdy teplárna jede naplno. Trvají-li mrazy déle a necháte-li topení zcela otevřené, nejen že při dobré těsnosti oken, příp. zatepleném domu a způsobu vytápění a.s. Pražská teplárenská, může teplota v bytě, zejména v místnostech orientovaných na jih, přesáhnout i 30 stupňů Celsia, ale naopak vlhkost vzduchu může klesnout až pod 20%, což může být již opravdu zdraví škodlivé. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že v takovém případě nepomůže ani obložení radiátorů pasivními odpařovači naplněnými po okraj vodou a to ani těmi plošnými. Zde může pomoci buď sušení vypraného prádla v bytě, nebo aktivní zvlhčovač vzduchu, který bych ovšem v létě doporučoval ponechat vypnutý. Mimo topnou sezónu se totiž vlhkost vzduchu v paneláku obvykle příliš neliší od jiných obytných budov. V letním deštivém období dosahuje vlhkost i v panelákovém bytě 70 i více procent. Udržovat dlouhodobě vyšší vlhkost nedoporučuji, protože v takovém případě hrozí, že Váš byt napadnou plísně, které mohou být Vašemu zdraví ještě mnohem nebezpečnější, než přesušený vzduch.

Předseda (13. 10. 2000)


         Výsledek výběrového řízení na zřízení kanceláře družstva v přízemí domu:
    Členská schůze družstva konaná dne 19. dubna 2000 rozhodla na návrh představenstva družstva o zřízení kanceláře družstva v proskleném zádveří na jižní straně (dosud zatemněné plechy a odpudivými nátěry od původního nájemce vybraného ještě Agenturou Byt) domu. Rekonstrukce bude spočívat zhruba ve vyrovnání podlahy, položení dlažby, opravě štuků, elektroinstalaci, instalaci vchodových dveří se zárubní, estetické úpravě vnitřní strany plechové stěny sádrokartonem, vymalování a lakýrnických pracech. Na výzvu umístěnou na těchto stránkách v sekci nabídek pro firmy se nikdo nepřihlásil. Oslovil jsem tedy 18 firem převážně vybraných z telefonního seznamu zasláním poptávky elektronickou poštou. Z tohoto počtu odpověděly čtyři. Z těchto čtyř odpovědí byla jedna omluvná, že v současné době nemohou zakázku přijmout. Zbylé tři firmy jsem požádal o vypracování cenové nabídky a zde jsou výsledky:
    Firma HVT Interiery: Celková cena včetně DPH: 37608,- Kč
    Firma SB-STAV, s.r.o.: Celková cena včetně DPH: 35958,30 Kč
    Firma RÁ-BÍ, s.r.o.: Celková cena včetně DPH: 52749,90 Kč
    Představenstvo Družstva po posouzení nejen cenové nabídky, ale také po pohovorech s pracovníkem firmy, vyslechnutí jeho představ o akci a posouzení dosavadních prací firmy, vybralo, jako vítěze firmu HVT Interiery. Bohužel, po oznámení této skutečnosti zástupci firmy, se tento omluvil, že firma má v současné době příliš mnoho zakázek a požádal nás o strpení. Strpení však trvá dodnes a firma nereaguje ani na upomínky a urgence. Vzhledem k tomu, že firmě vycházejí stále inzeráty v tisku, kde podobné akce, o kterou jsme měli zájem, nabízí, připadá mi toto její chování krajně neseriózní a musím se přiznat, že podobný přístup je mi příliš neimponuje a nechci a nebudu si na něj zvykat. Proto představenstvo družstva na mé doporučení pozvalo k provedení akce firmu, která se umístila jako druhá v pořadí, SB-STAV. Jak si bude počínat a jaký bude výsledek jejího snažení můžete posoudit v nejbližších dnech.
    Výše uvedená zkušenost mi opět upravila názor na občasné levicové strašení současnou vysokou nezaměstnaností. V Praze tedy určitě ne. Když ze sedmnácti oslovených stavebních firem mají o práci zájem dvě, tak mi nikdo nemluvte o nezaměstnanosti!

Předseda 21. 8. 2000


         Našli jsme v Tučňáku:
    "Obvodní rada souhlasila s udělením finančního postihu ve výši 10000 Korun Agentuře Byt za nekvalitní správu domu ve Dvorecké ulici č.p. 773," Tolik Tučňák - Noviny Prahy 4 vydávané Obvodním úřadem. Na naše stránky družstva jsme zprávu převzali, protože i náš dům má s Agenturou Byt poměrně rozsáhlé zkušenosti. Následky jejího chování k našemu domu a jeho nájemníkům odstraňujeme prakticky dodnes. Právě v pondělí 21. srpna 2000 začínají bourací práce v přízemí domu, které odstraní plechové zatemnění a přízemí domu se konečně asi po osmi letech znovu prosvětlí. Na plechovou konstrukci, kterou Agentura Byt povolila postavit nájemci dvou nebytových prostorů neexistuje dodnes na stavebním odboru OÚ povolení, natož kolaudace. Před privatizací našeho domu uzavřela Agentura Byt s nájemcem nebytových prostorů smlouvu na dobu určitou za směšné nájemné, které jsme až do vypršení této smlouvy nemohli zvýšit, ani smlouvu jednostranně vypovědet. Přitom následky chování tohoto nájemce v pronajatém prostoru, kde jsou např. vypouštěcí ventily topného systému, odstraňujeme za nemalých nákladů právě v těchto dnech. Chci jen vyjádřit, že se nespokojenosti s prací agentury vůbec nedivím a udivuje mě, že některá družstva prý předala této firmě správu svého domu i po privatizaci.

Předseda 21. 8 2000


    Vážené členky, členové, nájemníci a nájemnice, předseda družstva již dlouho a často doporučoval Vám všem přejít na bezhotovostní úhrady plateb souvisejících s užíváním Vašich bytů, nebo i nebytových prostor. Vám, kdož jste tak dosud neučinili, nastanou nyní malé komplikace. Česká pošta totiž přestává po 30. červnu 2000 přijímat poštovní peněžní poukázky typu A, které jste dosud používali k provedení zmíněných úhrad. Ke stejnému účelu bude nyní používat dvoudílné poukázky typu A-V. Ty jsou výhradně poštovním dokladem České pošty, takže nám je již nemůže tisknout a dodávat naše banka (Česká spořitelna), ve které máme běžný účet a která tak dosud činila. Na této skutečnosti nenese Česká spořitelna žádnou vinu, naopak, jedná se o svévolný a jednostranný krok České pošty, který komplikuje život nejen České spořitelně a jejím klientům, ale také Vám a tisícům dalších lidí. Pro Vás z toho plyne jediná tato důležitá věc, kterou, prosím, mějte na paměti: Se zelenobílou složenkou, kterou opět obdržíte začátkem příštího měsíce do své poštovní domovní schránky, nechoďte na poštu! Pošta ji nepřijme a neumožní Vám s ní platby družstvu za bydlení uhradit. Musíte jít výhradně na kteroukoliv pobočku České spořitelny a.s. a na pokladní přepážce složenku podat a hotovost složit. Tento postup má proti dřívějšímu placení složenky na poště tu výhodu, že neplatíte drahé poštovní poplatky (poukázečné). Pokud budete chtít přesto za každou cenu platbu poslat z pošty, musíte na poště požádat o nevyplněnou čistou složenku nového typu A-V, veškeré údaje na ni správně opsat ze staré složenky, vyplnit, složenku na poštovní přepážce podat a zaplatit. Při tomto postupu riskujete při chybě v opisování údajů na čistou novou složenku, že peníze na účet družstva nepřijdou a Vy se stanete neplatičem.

    Předseda družstva již zahájil kroky k vystavení nových typů složenek A-V Českou poštou. Ty by již mohly být k dispozici pro srpnové platby. Musím však upozornit na to, že je to dobrovolný a dobročinný krok představenstva družstva a družstvo není povinno takové nadstandardní služby, které nás stojí peníze, nájemníkům zajišťovat. Zajistíme je však zejména pro naše členy, pro jejichž dobro a pohodlí představenstvo pracuje. V červenci se však ještě budete muset bez nových složenek obejít a postupovat, jak je uvedeno výše.

    Důležité upozornění pro pozdní platiče, kterým je v našem domě téměř již pravidelně pouze nájemnice bytu č. 20. a nájemce nebytového prostoru pan Hartman: Poštovní poukázky (složenky) na nájemné za uplynulé měsíce (květen a červen 2000) přijme pošta pouze do konce června 2000. Jestliže neuhradíte nájemné, které jste měli mít už zaplaceno, do uvedeného data, nebudete mít potom už možnost ho na poště vůbec zaplatit!

    Všem členům a nájemníkům znovu doporučuji, přejděte na bezhotovostní úhrady nájemného, záloh na služby a energie a další platby související s užíváním bytu. Tento způsob umožňuje i inkaso příslušné částky z Vašeho účtu družstvem, takže trvalý příkaz, ani jeho pravidelná modifikace po každé změně výše plateb nejsou nutné. Je to nejpohodlnější způsob finanční komunikace. Možnost platby inkasem využívá dnes téměř čtvrtina všech členů našeho družstva. Nejenže se Vás napříště nedotknou podobná opatření České pošty, ale ušetříte na bankovních i poštovních poplatcích i na poplatcích družstvu za platbu složenkou. Rozhodnete-li se pro tuto možnost a nebudete vědět jak na to, přijďte, rád Vám poradím.

Předseda (13. 6. 2000)


Zákaz vrtání v domě o nedělích

    Členská schůze družstva, která se konala ve středu, dne 19. prosince 2000 od 18,00 hodin, odhlasovala většinou hlasů zákaz nedělního vrtání a jiných hlučných činností v domě. Zákaz byl schůzí přijat ve formě usnesení, proto je závazný pro všechny členy družstva i nájemníky, kteří o něm budou informováni nařízením majitele domu.

Předseda


WEB Design by COOKER