Reklama:

NEPLATIČI
STRÁNKA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Vylepovače naleznete níže na této stránce.

    40 let komunismu zanechalo na našich národech a na společnosti nedozírné následky nejen materiální, ale také duchovní. Socialismus, jako údajná cesta ke komunismu, kde již neměly existovat peníze, udělal lidem právě z peněz modlu, boha, kterému podřizují veškeré své chování a kvůli kterému naprosto ztratili pojem o tom, co to bylo svědomí. Když mladí "podnikatelé", kteří nikdy nic jiného, než reálný socialismus husáků a jakešů nepoznali, spadli rovnýma nohama do kapitalismu a v privatizaci dostali domy, obchody, podniky a jiné majetky, co mohli asi udělat jiného, než to, co socialismus vyučoval po celou svou existenci přímo čítankově? Rozkrást, zničit, "vytunelovat" ochočit si ve svůj prospěch, ne ve prospěch své firmy (co to je?), rozšířit svůj osobní majetek o pochybné a pomíjivé movité statky, nikoliv investovat do budoucnosti firmy (co to je?) a tím i svojí, jako úspěšného podnikatele.

Dokonce i v oblasti bydlení jsou známé případy, kdy např. realitní kancelář, které bylo svěřeno hospodaření včetně dispozičního práva s bankovními účty, klasicky vytunelovala do té doby ekonomicky bohaté bytové družstvo. Bankovní účty družstva byly po létech spoření členů najednou zcela prázdné, bez jediné investice do domu. Nebylo ani na zaplacení tepla v zimě a členové, pokud nechtěli mrznout, museli každý složit několik tisíc Kč a po zimě další tisíce na základní chod družstva.

To jsou pro skutečné "kapitalisty" ze světa, který se rozkládá na západ od hranic naší republiky, naprosto neuvěřitelné a nepochopitelné věci. Bohužel, výše uvedené vlastnosti jsou pro některé lidi, které denně potkáváme na našich ulicích natolik charakteristické, že jsou vlastně jejich hlavním poznávacím rysem, životním stylem a věřte nevěřte, pro ně dokonce mírou jejich osobního životního úspěchu. Pro nás ostatní je to již jeden z hlavních politických i ekonomických problémů, které z našeho národa dělají pro vnějšího pozorovatele podřadnou lůzu, která nic jiného neumí. Tím méně je to však důvod k tomu, abychom boj za rehabilitaci a čest Čechů vzdali. I kdyby té skutečné lůzy byla většina, nikdy se nedejte strhnout k jejich metodám. Věřte, že nakradený majetek ani tomu nejbohatšímu zloději nikdy nepřinesl osobní štěstí. A čím okázaleji dává najevo svou spokojenost a radost, tím více nešťastný je.

DLUŽNÍCI A NEPLATIČI našeho družstva:

    Aktuálně dluží našemu bytovému družstvu částku přes 10 tisíc Kč Jiří Nedvěd. V našem domě užíval nájemní byt se svou rodinou a ke konci roku 2013 byt opustil aniž by uhradil nájemné za poslední měsíc. Dlužný zůstal i Pražské energetice a plynárnám. Pozor! Pan Jiří Nedvěd má firmu na opravu střech a střešních krytin (IČ: 717 187 53). Nenechejte se napálit. Pan Nedvěd je neplatič! Trvale hlášen v Bryksově ulici č. 957/1 v Praze 9 na Černém Mostě.

    Dalším dlužníkem našeho družstva je Daniel Kacl. Pan Kacl rekonstruoval interiér přízemí našeho domu. Požádal o úhradu předem na nákup materiálu. Nedodržel termín, který byl na jeho žádost několikrát posunut. Nakonec práci nedokončil a peníze uhrazené na jeho účet na dokončení prací nevrátil. Na Daniela Kacla byla podána žaloba. Soud uložil Danielu Kaclovi uhradit našemu družstvu celou částku 200 tisíc Kč s příslušenstvím, což pan Kacl dosud neučinil. Před exekutorem skrývá majetek. POZOR! Také pan Kacl provozuje živnost (IČ: 727 346 71) na adrese: Mimoň IV, Letná 197. Provozuje např. truhlářské práce na zakázku, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, návrhářská, designářská aranžérská činnost a modeling, kuchyně, nábytek... Neudělejte stejnou chybu jako my a neuzavírejte žádný kontrakt s panem Danielem Kaclem. Je to dlužník v exekuci.

    Michaela Procházková si v našem domě pronajala nebytový prostor, ve kterém provozovala prodejnu zeleniny. Po třech měsících provozu však zcela přestala hradit nájemné a zálohy na služby a energie. Dne 18. ledna 2004 se u Obvodního soudu pro Prahu 4 konalo jednání žalobce - našeho družstva proti žalované Michaele Procházkové. Ta u soudu uznala svůj dluh ve výši 20 tisíc Kč. Soud však dal za pravdu žalobci, našemu družstvu a uznal jeho nárok na úhradu nájemného za celou dobu nájmu v plné výši a nařídil žalované uhradit dalších více než 30 tisíc Kč, plus veškeré náklady žalobce na advokáta a soudní poplatky. Celkovou předpokládanou částku po nabytí rozsudku právní moci předpokládáme ve výši přes 70 tisíc Kč.
    Exekutor z paní Procházkové vymohl celou částku uznanou soudem a paní Procházková v současné době našemu družstvu už nic nedluží.

    V roce 1998 si v našem domě pronajaly nebytový prostor :
Romana Rotová bytem Tulipánová 2805/3 Praha 10, PSČ: 106 00, telefon: 753669, nebo: 0602 835978 a
Ludmila Urbanová bytem Stříškovská 343 Praha 8, PSČ: 180 00, telefon: 90056405, nebo: 0606 829997, IČO: 90056405.
Obě dámy si v prostoru otevřely prodejnu s dětským oblečením. V únoru 1999 však přestaly definitivně hradit nájemné a zálohy na služby a energie. Do června 1999, kdy prostor konečně opustily, dluh narostl na celkovou částku 12 500,= Kč.

S placením úhrad souvisejících s užíváním bytů jak našimi členy družstva, tak nájemníky, nemáme v současné době žádné problémy, za což všem velice děkuji.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP


V Y L E P O V A Č I

    Jedním z negativních jevů vtrhnutí svobodné společnosti do posttotalitního (a ještě hůře postkomunistického) státu je nejasnost a nezřetelnost mantinelů jako norem lidského chování pro mnoho obyvatel, kteří dosud nesměli v podstatě vlastně nic. Proto si asi demokratickou společnost představují jako anarchii, kde se může všechno. Nemalý vliv na takové myšlení mělo určitě také tzv. socialistické vlastnictví, kdy bylo všechno všech a tedy ničí. Majetky neměly konkrétního majitele, který by se o něj staral a pečoval. Proto také ničení, ale ani chátrání majetku nikomu nevadilo, protože nikomu konkrétnímu zdánlivě nevznikala škoda. Takovým myšlením disponuje ještě dnes nemalé množství "podnikatelů", nebo spíše "takypodnikatelů", které jsme nazvali vylepovači. Obvykle shání další lidi do různých MLMů (MLM = Multi Level Marketing), slibují závratné výdělky, a přitom nemají ani na to, aby si zaplatili reklamu, nebo inzerát tak, jak to dělají skutečně prosperující a zavedené firmy. Svými nabídkami nám oblepují náš dům. Dům, který je již téměř ze všech stran opatřen drahými a pracnými nátěry, jejichž případné poškození se snažíme opravovat a dům tak udržovat stále vzhledný. Každý týden se nám na domě objeví nějaká duchaplná nálepka od profesionálních reklamních samolepek až po propiskou s pravopisnými chybami psané nabídky výše uvedeného typu připlácnuté třeba na sklo vstupního portálu lepidlem z papírnictví. Pokud např. pachatele nějakého tegu, nebo graffiti nechytneme při činu, je jakékoliv opatření proti němu prakticky nemožné. U vylepovačů je to o chloupek lepší. Obvykle na sebe prozradí alespoň telefon, i když většinou jen mobilní, někdy ale i jméno a adresu. V takovém případě nastávají vylepovači komplikace, protože to odnese možná i za ostatní. Věřte, že si to líbit nedáme a náhrada škod na nátěrech je již od některých vylepovačů nekompromisně vymáhána. Kromě toho reklama na našem domě, vám, paní a páni vylepovači, bohatství nepřinese, protože je odstraněna opravdu nejpozději do několika minut. Máte-li ovšem přesto mimořádný zájem inzerovat své nevídané nabídky právě na našem domě, můžeme vám za úplatu vybrané místo pronajmout, třeba i na informační nástěnce v přízemí domu. Tam má dnes svou reklamu vystavenou také akciová společnost Pražská teplárenská se sídlem v Praze 7. Ta je velice specifickým vylepovačem. Svévolně, bez našeho vědomí, umístila na našem domě svou samolepící reklamu s informací o tom, že nám do našeho domu dodává teplo (kdo jiný, asi?). Dodnes nevím přesně, komu je tato informace určena, jestli stávajícím, nebo potencionálním odběratelům. Reklamu jsme, samozřejmě, odstranili, také proto, že její vzhled rozhodně nezapadal do vizuální koncepce našeho domu. Asi za měsíc přišel od společnosti poštou dotaz, zda nebudeme mít nic proti, když na náš dům tuto informaci umístí. Kdyby otočili pořadí úkonů, nejdříve se zeptali a po našem případném svolení ji teprve vylepili, možná ji tam mohli mít dodnes. Na naše zamítavé stanovisko a návrh, že jsme ochotni akceptovat vzhlednou destičku z leštěné mosazi, již nikdo ze společnosti nereagoval. Aby to pracovníkům společnosti Pražská teplárenská došlo, poradil jsem jim, ať si představí, že jim na jejich objekt nalepí všichni odběratelé informaci o tom, že od nich odebírají teplo. Jak by se jim asi takový dům líbil?

    Takže tady je seznam vylepovačů, kteří nás "poctili" svými výtvory:

Miroslav Beyer Herbenova 628 / 26 Praha 10; PSČ: 109 00. Telefony: 603 466 740 a 274 863 197

 Kastelán (člověk? firma?) mobilní telefon: 602 325 285, pevná linka: 241 484 484

Zatím nejdrzejší firma, která nám vylepila svou reklamu na zeď uvnitř domu má tato telefonní čísla: 261260135, 27914413, 603 745996, 728 317533. Při odstraňování jejich výtvorů došlo k poškození malby v přízemí domu. Pán na jednom z uvedených telefonních čísel nechtěl prozradit své jméno. Tím překonal i níže uvedenou Žoudlíkovou.

Vypadá to, že morálka v této zemi má sestupnou tendenci. Je to velmi nepříjemné zjištění, ale i taková firma, jako je ČESKÁ POJIŠŤOVNA, která se tváří, jako že by chtěla být ctěnou a váženou institucí, na tom má nemalý podíl. Jakkoliv je to neuvěřitelné, Česká pojišťovna nám také vylepila na dům svou samolepící reklamu. Byla, samozřejmě, hned odstraněna, ale lepidlo na skle zase zůstalo. Nálepka vyzývá k ochraně svého majetku, k zamykání dveří (v domě chráněném elektronickým přístupovým systémem holý nesmysl!) a uzavření kvalitního pojištění. Kvalitní pojištění těžko očekávat od firmy, která se chová jako vandal. Telefonicky nikdo za celý den nebyl schopen počínání vysvětlit. Na zelené telefonní lince č. 800133666, která byla na nálepce také uvedena, to svedli na jakousi agenturu České pojišťovny v Litevské 8 v Praze 10, telefon: 267222460, 267222446 na pracovníka Skalického, z něho na Vlkovou atd. atd. Říkali, že příkaz k vylepování dostali od nejvyššího vedení! Pokud jste dodnes někdo považovali Českou pojišťovnu za seriózní firmu, vězte, že se chová jako vandal právě k tomu soukromému majetku, který by měla jistit a chránit. Navíc není schopna ukázat do svých řad na člověka, který je za to zodpovědný.

Ludmila Stodolová, Mydlářka 14, Praha 6, telefon: 3114727- tato dáma slíbila, že škody, které její nálepky způsobily na laku portálu našeho domu uhradí. Zaslali jsme jí tedy složenku. Dodnes neuhradila nic, takže navíc ještě lže!

Libuše Žoudlíková, ul. Za sídlištěm 2145/11 Praha 4, Komořany, telefon: 244402123 - Tato paní, jako jedna z mála obzvláště drzých vylepovačů nechala vylepit papíry se svými nabídkami dokonce uvnitř domu, v interieru, ve společných prostorách, na chodbách, čímž způsobila poměrně výrazné škody na laku poštovních schránek. V současné době s paní Žoudlíkovou jednáme o odstranění, nebo náhradě škod.

Z. Danešová, Občanské sdružení Horizont, telefon: 602191970 nám vylepili velmi nevzhledný leták přímo na vstupní portál dne 3. 6. 2003.

Firma BÁLEK telefony: 257316118, 602 819520, 606 928070.

Pan MRÁZEK z Firmy ČEVA, telefon: 603 415663 a 603 421517 si prý nechal roznést a bohužel i vylepit a to dokonce uvnitř našeho domu na všechny domovní schránky (!) letáky s textem, že v našem domě bude 19. a 21. 3. 2001 probíhat jakási akce firmy. Na to, že nikdo z představenstva neměl o ničem takovém tušení, ale ani nedal svolení k vylepování čehokoliv uvnitř domu, je to celkem odvážné tvrzení. Dost odvážné na to, abychom před takovou firmou varovali. To určitě není postup seriózní firmy.

Roman Pavlík Ostrovní 126 Budyně nad Ohnří, telefon: 416 815 692, 603 791 731

Firma  F A R I O  s.r.o., telefon: 606 442733, e-mail: fario@post.cz

     Nevídáno! Pražská teplárenská a.s., která je zmiňována hned v úvodním odstavci sekce vylepovačů, vyslala v březnu 2003 dalšího svého "zástupce" s pěknou zásobou samolepek (jeden exemplář je přiložen vpravo vedle tohoto textu). Samolepka již "zdobí" pěknou řádku domů v našem okolí. Opět: Bez jakéhokoliv předcházejícího dotazu, nebo svolení vylepují samolepku na cizí domy, na místa dle svého uvážení. Tento pán byl ovšem přistižen ještě před tím, než nálepku umístil. Byl vyzván, aby na dům nic nelepil, že mu to nikdo nedovolil. Pán měl téměř odzbrojující argument: "To tam ale musí být!" Vzneseme tedy opět dotaz na akciovou společnost Pražská teplárenská a požádáme o vysvětlení. Budeme se ptát tak dlouho, dokud nám ho skutečně někdo uspokojivě nepodá. Nálepku jsme si od pana vylepovače vzali a umístíme ji pravděpodobně na nástěnku v domě, aby informaci o telefonním čísle na poruchovou službu naši členové měli. Ale oblepovat dům si prostě nenecháme. Pochopte to už všichni! I když se i v tomto případě nejedná o nic jiného, než poškozování cizí věci, určitě má Pražská teplárenská a.s. s naším domem společného více, než firma uvedena níže: Nad jejím jednáním zůstává rozum stát zcela. S těmito lidmi a jejich firmami se chystáme do Evropské unie. Já hluboce smekám před Evropskou unií, že je ochotna si tam někoho podobného pustit.

ptas.jpg (19122 bytes)

     Firma  M A X I M A, telefon: 14010, e-mail: info@maxima.cz. Tato firma nám v březnu 2003 "ozdobila" vstupní portál touto svou reklamní samolepkou (viz vpravo). Nápis na samolepce se honosí titulem "profesionálové na trhu s realitami". Takhle se chovají profesionálové? Oblepují svými reklamami soukromé domy bez svolení jejich vlastníků? Na takové profesionály bych se já určitě neobrátil. Firmu jsme kontaktovali na e-mail na samolepce uvedený, sdělili jim, že je zařazujeme na tuto stránku mezi vylepovače a poučili je, že takto se snad profesionálové nechovají. Obratem odpověděl jakýsi pan Jiří Lenderka, který se představil jako "vedoucí právního oddělení" a místo jakékoliv omluvy, nebo slůvka vysvětlení začal vyhrožovat "bráněním se právní cestou". Při telefonickém kontaktu byl však již o poznání mírnější a osobně slíbil, že se již nic podobného nebude opakovat. Děkujeme, byli bychom rádi.

Maxima.jpg (12422 bytes)

     Co dodat? Jen další realitka. Tahle se jmenuje Revenant s.r.o. Aspoň o sobě netvrdí, že jsou profesionálové. Nevím, jak je to v jiných pražských obvodech, nebo místech České republiky, ale my v naší oblasti dostáváme obrovské množství nabídek na odkup bytů právě v našem domě, v naší oblasti. Možná, že se tu zájemcům tak líbí právě proto, že tu nemáme domy zadělané reklamními samolepkami a podobnými nalepenými inzeráty, jaký je přiložen vpravo. Ten jsme sejmuli ze skla vstupního portálu našeho soukromého domu. Také společnost Revenant bude dotázána jakže si to podnikání vlastně představuje. Je zvláštní, že ač každému vylepovači nabízíme pronájem plochy v našem domě, nebo na domě, za peníze již vylepovat nechtějí. No, prostě profesionálové!

revenant.gif (10211 bytes)

Pan JENÍK - telefon: 224942604 a 607 507978 údajně z pražské firmy, která nemá ani na to, aby si zaplatila řádnou inzerci a oblepuje nám dům nevzhlednými cedulkami prý hledá lidi, kterým slibuje závratné výdělky. Běžte, možná budete potom také oblepovat.

Firma PLUS, telefon: 233352527

Firma STÍN, telefon: 261710497, 606 358364

Ag. PROFIThome Kladenská 65, Praha 6, PSČ: 160 00, telefon: 603 951842

Martin SLEZÁK Kamenická 31 Praha 7, PSČ: 170 00, telefon: 233375333

Baštová, tel.: 2 24142526, 603 538427

Zdeněk Svejkovský, Jihlavská 611, Praha 4 - Michle, PSČ: 140 00, telefon: 261260416

Karel Coufal, Boháčova 864, Praha 4, PSČ: 149 00, telefon: 27932915, 603 903477

Revita G, a.s. Na Hlavní 169 Praha 8, PSČ: 182 00, telefony: 283910225, 283910234, 602 618316

CK Evroškol, Veletržní 24 Praha 7, 170 00, číslo dveří 150., telefon: 220397261, 220397366, fax: 2808735

Jedlička, adresa: Na Mlejnku 1678/22, Praha 4, PSČ: 147 00, telefony: 244460036, 602316364

Kučera, telefon: 244463035

Ing. Dvořáková, telefon: 224142519, 28588650, nebo 603 417322

L. Čepelák, telefon: 261220147, nebo 602 351922

Jana Kůstková, Nechvílova 1841 Praha 4, Chodov, PSČ: 148 00, telefon: 27925455, 241713982, nebo 606 930752

Ing. Mihule, telefon: 224142519

J & M, telefon: 244402222, 602 440022; agentura Manon, telefon: 283101505, 266314282 - tato firma se na svých samolepkách dokonce chlubí tím, že se tímto vylepováním zabývá!

Anonym, telefon: 603 742684, 724 053702, 283881353, 728 317533, 603 745996, 603 466740, 27863197, 605 408590, 24013680, 602 239703, 602 333173, 272772277, 272761211, 271912194, 601 226573, 603 801151, 604 531109, 244400007, 602 418890, 604 765676, 261303655, 606 854004, 271750190, 606 455714, 241713823, 241717547, 241712752, 605 534051, 607 583119, 283893025.

   Všiměte si, prosím, že z tohoto velkého počtu telefonních čísel nejrůznějších vylepovačů nezačíná ani jediný telefon předvolbou 608, nebo 0776-7. Je to jen náhoda, nebo má nejmladší telefonní operátor štěstí na slušné klienty?

    Chcete se také objevit na tomto nepříjemném seznamu? Potom neváhejte a vylepujte!


    Další člověk, jehož plné jméno, adresa i telefon jsou uvedeny níže, není (možná) neplatič, ani vylepovač, ale údajně měl na našem sídlišti dne 26. prosince 1999 rozbíjet skleněné výplně telefonních budek a dokonce i skla zaparkovaných automobilů. Chceme touto cestou pmoci všem postiženým majitelům jak poškozených automobilů, tak telefonních budek. Chlapec je prý již vyšetřován policií ve stejné věci. Je jím Tomáš Koukal narozen v roce 1982, bytem Pod Višňovkou 20, Praha 4, telefon: 241721173. Pokud patříte mezi postižené (je jedno, jste-li členem našeho družstva, nebo ne), neobracejte se na nás, ale buď přímo na jmenovaného, jeho rodiče, příp. na policii.


    Do velmi podobné kategorie, jako vylepovači, patří někteří neukáznění "roznašeči" reklamních tiskovin a letáků. Prakticky žádný z nich absolutně nereaguje na nápis "reklamní tisk nechci" nalepený na domovní schránce. V civilizované Evropě tento nápis funguje. U nás se prý chystá k vynucení jeho účinku zákon. Neukázněnému roznašeči bude potom hrozit pokuta při jeho neuposlechnutí. V domě máme jednu tzv. komunikační schránku, která neslouží k doručování běžné pošty. Nálepka se zmiňovaným nápisem, jak jsem již uvedl, nebyla nic platná. Proto jsme museli nechat vyrobit mechanickou zábranu (!) proti reklamním tiskovinám, které jsou v této schránce naprosto nepřípustné, až nebezpečné, protože při vyhazování reklam do odpadu by mohlo dojít omylem ke znehodnocení důležitých dokladů. Nebudete tomu věřit, ale neukáznění roznašeči nám cpou papíry s různými duchaplnými informacemi typu pozvánky na manifestaci na podporu Jugoslávie (!) i do zbylých nepatrných škvírek a skulin v okolí plechu, který tomu má zabránit. Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, odkud si distribuční firmy najímají tyhle lidi. Nejenže asi moc neumějí číst (alespoň česky), ale jsou natolik tupí, že je netrkne ani mechanická zábrana v podobě dvoumilimetrového plechu přes otvor, kterým se pošta do schránky vhazuje. Rozhodně není naší povinností zjišťovat která distribuční firma si tuhlé lůzu najala. Na to by si v prvé řadě měly dohlédnout ty firmy a společnosti, jejichž reklamy se mají v našich domovních schránkách objevit. Níže uvedený seznam je sestaven ze jmen firem, společností, sdružení, klubů, vydavatelů a dalších fyzických, nebo právnických osob, jejichž reklamy, pozvánky, nebo jiné tiskoviny jsme obdrželi a jejich doručovatelé (roznašeči) se při roznášení nechovali v souladu s dobrými mravy. Pokud nás na základě této informace někdo z níže uvedených kontaktuje, omluví se a sdělí nám, jaká opatření učinil proto, aby se již nic podobného nemohlo opakovat, může být ze seznamu vymazán. Takže zde je další malý seznam hanby:

KAUFLAND - Firma Kaufland vydává, subjektivně posouzeno, pravděpodobně nejméně atraktivní reklamní tiskoviny propagující její zboží a služby. Možná jsou proto nejlevnější a tudíž jí nevadí, kde končí. Ty určené pravděpodobně našim členům a nájemníkům pravidelně v kontejneru na starý papír. Roznašeči firmy Kaufland se obtěžují jen velmi výjímečně rozdat své "zboží" do domovních schránek. Firma byla již dvakrát vyzvána, aby svým distributorům vysvětlila, jak vypadá slušné chování na soukromém pozemku. Bezvýsledně. Proto letáky Kaufland již do našeho domu nevpouštíme!

INTERSPAR - reklamní letáky této firmy se objevily začátkem května 2001 na podlaze chodby našeho domu. I na webových stránkách tohoto obchodu jsme nalezli formulář pro vzkazy. Postěžovali jsme si tedy firmě na jednání jejich roznašečů letáků. Obratem se nám ozvala paní Jana Dvořáková, jejíž e-mail se vůbec nelišil od všech ostatních, které na toto téma dostáváme. Za všechno může, samozřejmě, distribuční firma. Paní Dvořáková z Intersparu slíbila, že u ní sjedná nápravu. Éto Váše ďélo! Co jiného na to člověk může říci? Jenže 8. května 2001 se desítky výtisků s logem Intersparu z nového balíku znovu válejí po dlažbě naší chodby. Když zvážíme počet firem, které nás obšťastňují svou reklamou, není firem s tak obhroublým chováním, jako je Interspar mnoho. Napříště tedy prosím všechny spolubydlící i na tomto místě, aby si tuto firmu přidali na seznam těch několika nenapravitelných, které do domu nevpouštíme. Snad nemusím dodávat, že celý balík okamžitě obohatil nejbližší kontejner na starý papír.

Matice Čech, Moravy a Slezska, Klub českého pohraničí, Vlastenecké sdružení antifašistů, Slovanský výbor Č.R. (Otázkou je, do jaké míry tyhle organizace ve skutečnosti existují) - tyhle názvy jsou podepsány pod pozvánkou na demonstraci "proti zahájení agrese NATO proti Jugoslávii". O podobné letáčky v našem domě skutečně nestojíme a kdo jiný, než naši členové mají právo rozhodovat o tom, koho si do svého domu vpustíme a koho ne. A Vás už ne! Vezměte to, prosím na vědomí.

Hornbach. Slečna, která nám katalogy této firmy do domu přinesla, je chtěla všechny pohodit na zem a zmizet. Když byla vyzvána, aby je buď vložila po jednom do domovních schránek, nebo si je zase všechny odnesla, začala křičet a chovat se velmi hrubě nejen ke členu představenstva družstva, ale i k zařízení domu. Cca po dvou týdnech jsme už skutečně našli balík asi 40 kusů reklamních katalogů firmy Hornbach na zemi, společně s letáky firmy Billa. Upozorňuji obě firmy, že hned druhý den ráno byl celý balík papíru odnesen do nejbližšího kontejneru na papír. Pokud Vám, firmám, takové "výhodné" investice do papíru nevadí, tak nám Váš nepořádek na našich chodbách ano. Pracovníci firmy Hornbach a Billa, přeptejte se, prosím, jak probíhá roznos Vašich reklam do soukromých domů!

Tip nábytek - Další firma, která sice o sobě tvrdí, že je specialista na ložnice, ale my si ji budeme asi dlouho pamatovat spíše jako specialistu na nepořádek v našem domě. Ještě, než jsme sem její ctěné jméno umístili, pokoušel jsem se firmu kontaktovat a sdělit jí, jak distributoři jejich reklamních letáků s nimi nakládají, ale její e-mailová adresa uváděná na jejích webových stránkách se projevila jako nefunkční. Už to o kvalitě firmy něco vypovídá. Samozřejmě i reklamy této firmy putovaly ze země našich společných přízemních prostor rovnou do konterjneru na starý papír. Další distributor, který na dotaz jaké letáky nese odpoví, že Tip nábytku, už k nám do domu vpuštěn nebude.

    Je třeba zdůraznit, že posledně dvě jmenované firmy jsou obzvláště nepřizpůsobivé, neboť v drtivé většině podobných případů má informace o způsobu distribuce reklamních letáků vydavatelské firmě velice kladný průběh. Firma se nejen telefonicky, nebo dokonce osobní návštěvou svého pracovníka omluví, ale slíbí a skutečně vykoná účinnou nápravu. U takových firem nejenže upouštíme od uvedení na této stránce, ale nadále její distributory s jejími letáky vpouštíme do domu. A opatření firmou učiněná jsou skutečně účinná a další distribuce probíhá vzorně. Abychom takto vzorně se chovající firmy nepoškodili, nebudeme zde jejich jména uvádět, ale jsou již čtyři.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP