Reklama:

  Starší předpisy nájmů, záloh na služby a energie a dalších plateb za bydlení

Předpis záloh na služby a energie, příspěvků, nájemného a dalších poplatků za bydlení platný od 1. ledna 2010:

byt počet vztah velikost  vodné a   teplá   odvoz   splátka   fond   platba 
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
1. 2 členka  3+1 400 Kč 800 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 1 200 Kč 144 Kč 150 Kč 38 Kč 1 819 Kč 0 Kč 4 741 Kč
 2. 1 členka   1+1 79 Kč 210 Kč 35 Kč 39 Kč 21 Kč 400 Kč 89 Kč 38 Kč 1 297 Kč 2 208 Kč
 3. 4 nájemník   4+1 320 Kč 1 000 Kč 140 Kč 156 Kč 84 Kč 84 Kč 1 210 Kč

0 Kč

6 135 Kč 38 Kč 0 Kč 0 Kč 9 167 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá   odvoz   splátka   fond   platba 
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 4. 4 člen   3+1 316 Kč 1 400 Kč 140 Kč 156 Kč 84 Kč 84 Kč 1 000 Kč 144 Kč 38 Kč 1 819 Kč 0 Kč 5 181 Kč
 5. 1 nájemnice  1+1 200 Kč 400 Kč 35 Kč 39 Kč 21 Kč 21 Kč 600 Kč 0 Kč 3 607 Kč 38 Kč 0 Kč 0 Kč 4 961 Kč
 6. 1 člen  4+1 150 Kč 100 Kč 35 Kč 39 Kč 21 Kč 21 Kč 700 Kč 145 Kč 0 Kč 38 Kč 1 841 Kč 0 Kč 3 090 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá   odvoz   splátka   fond   platba 
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 7. 2 člen  3+1 200 Kč 550 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 750 Kč 144 Kč 0 Kč 38 Kč 1 819 Kč 0 Kč 3 733 Kč
 8. 2 člen  1+1 100 Kč 100 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 400 Kč 89 Kč 0 Kč 38 Kč 1 297 Kč 0 Kč 2 256 Kč
 9. 2 člen  4+1 200 Kč 500 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 900 Kč 145 Kč 150 Kč 38 Kč 1 841 Kč 0 Kč 4 006 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá   odvoz   splátka   fond   platba 
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 10. 1 člen  3+1 150 Kč 450 Kč 35 Kč 39 Kč 21 Kč 21 Kč 1 150 Kč 144 Kč 0 Kč 38 Kč 1 819 Kč 0 Kč 3 867 Kč
 11. 2 členka  1+1 150 Kč 200 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 600 Kč 89 Kč 0 Kč 38 Kč 1 297 Kč 0 Kč 2 606 Kč
 12. 5 členka  4+1 350 Kč 1 000 Kč 175 Kč 195 Kč 105 Kč 105 Kč 800 Kč 145 Kč 150 Kč 38 Kč 1 841 Kč 0 Kč 4 904 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá   odvoz   splátka   fond   platba 
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 13. 2 člen  3+1 150 Kč 300 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 800 Kč 144 Kč 0 Kč 38 Kč 1 819 Kč 0 Kč 3 483 Kč
 14. 2 nájemník  1+1 300 Kč 600 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 600 Kč 0 Kč 6 776 Kč 38 Kč 0 Kč 0 Kč 8 546 Kč
 15. 2 člen  4+1 250 Kč 400 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 1 000 Kč 145 Kč 150 Kč 38 Kč 1 841 Kč 0 Kč 4 056 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá   odvoz   splátka   fond   platba 
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 16. 4 člen  3+1 100 Kč 600 Kč 140 Kč 156 Kč 84 Kč 84 Kč 700 Kč 144 Kč 0 Kč 38 Kč 1 819 Kč 11 Kč 3 876 Kč
 17. 1 člen  1+1 200 Kč 400 Kč 35 Kč 39 Kč 21 Kč 21 Kč 500 Kč 89 Kč 0 Kč 38 Kč 1 297 Kč 0 Kč 2 640 Kč
 18. 3 člen  4+1 200 Kč 200 Kč 105 Kč 117 Kč 63 Kč 63 Kč 700 Kč 145 Kč 0 Kč 38 Kč 1 841 Kč 0 Kč 3 472 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá   odvoz   splátka   fond   platba 
č.: osob: k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 19. 3 člen  3+1 200 Kč 400 Kč 105 Kč 117 Kč 63 Kč 63 Kč 1 000 Kč 144 Kč 0 Kč 38 Kč 1 819 Kč 0 Kč 3 949 Kč
 20. 3 nájemnice  1+1 250 Kč 450 Kč 105 Kč 117 Kč 63 Kč 63 Kč 500 Kč 0 Kč 3 607 Kč 38 Kč 0 Kč 11 Kč 5 204 Kč
 21. 3 člen  4+1 400 Kč 600 Kč 105 Kč 117 Kč 63 Kč 63 Kč 800 Kč 145 Kč 150 Kč 38 Kč 1 841 Kč 0 Kč 4 322 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá   odvoz   splátka   fond   platba 
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 22. 2 členka  1+1+ 200 Kč 350 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 650 Kč 92 Kč 0 Kč 38 Kč 1 332 Kč 0 Kč 2 894 Kč
 23. 1 člen  1+1 150 Kč 250 Kč 35 Kč 39 Kč 21 Kč 21 Kč 600 Kč 89 Kč 0 Kč 38 Kč 1 297 Kč 11 Kč 2 551 Kč
 24. 3 člen  4+1 400 Kč 600 Kč 105 Kč 117 Kč 63 Kč 63 Kč 1 250 Kč 145 Kč 300 Kč 38 Kč 1 841 Kč 4 922 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá   odvoz               splátka   fond   platba 
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 25. 2 člen  3+1 250 Kč 300 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 1 300 Kč 144 Kč 0 Kč 38 Kč 1 819 Kč 0 Kč 4 083 Kč
 26. 2 nájemník  1+1 300 Kč 400 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 500 Kč 0 Kč 7 405 Kč 38 Kč 0 Kč 0 Kč 8 875 Kč
 27. 2 člen 4+1 300 Kč 600 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 1 250 Kč 145 Kč 0 Kč 38 Kč 1 841 Kč 0 Kč 4 406 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       fond   platba   
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 28. 3 člen 3+1 450 Kč 500 Kč 105 Kč 117 Kč 63 Kč 63 Kč 1 100 Kč 144 Kč 150 Kč 38 Kč 1 819 Kč 0 Kč 4 549 Kč
 29. 2 členka 1+1 200 Kč 600 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 800 Kč 89 Kč 0 Kč 38 Kč 1 297 Kč 3 256 Kč
 30. 2 člen 4+1 400 Kč 700 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 1 000 Kč 145 Kč 150 Kč 38 Kč 1 841 Kč 0 Kč 4 506 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       fond   platba   
č.: osob k družstvu bytu :  stočné:   voda   úklid:   odpadu    výtah :   elektřina   teplo:   pozemku:   nájemné   S.T.A.:   oprav:   hotově   celkem: 
 31. 1 členka 3+1 150 Kč 350 Kč 35 Kč 39 Kč 21 Kč 21 Kč 1 200 Kč 144 Kč 0 Kč 38 Kč 1 819 Kč 11 Kč 3 828 Kč
 32. 2 členka 1+1 300 Kč 500 Kč 70 Kč 78 Kč 42 Kč 42 Kč 650 Kč 89 Kč 0 Kč 38 Kč 1 297 Kč 0 Kč 3 106 Kč
 33. 4 nájemnice 4+1 450 Kč 600 Kč 140 Kč 156 Kč 84 Kč 84 Kč 1 300 Kč 0 Kč 6 135 Kč 38 Kč 0 Kč 0 Kč 8 987 Kč
  76     8 215 Kč 16 410 Kč 2 660 Kč 2 964 Kč 1 533 Kč 1 596 Kč 27 910 Kč 3 460 Kč 35 015 Kč 1 254 Kč 45 170 Kč 44 Kč 146 231 Kč

Vysvětlivky:    Černě: předpis plateb pro členy družstva
                       
Zeleně: předpis plateb pro nájemníky hradící smluvní (tržní) nájemné
                       
Červeně: předpis plateb pro nájemníky hradící regulované nájemné
                       
Modře: celkový součet plateb

Předpis záloh na služby a energie, příspěvků, nájemného a dalších poplatků za bydlení platný od 1. července 2006:

byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
1. 2 členka  3+1 400 Kč 800 Kč 58 Kč 56 Kč   26 Kč 1 200 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč   4 368 Kč
 2. 1 členka   1+1 79 Kč 210 Kč 29 Kč 28 Kč   13 Kč 622 Kč 89 Kč   38 Kč 477 Kč 692 Kč   2 277 Kč
 3. 4 nájemník   4+1 316 Kč 300 Kč 116 Kč 112 Kč 36 Kč 52 Kč 1 100 Kč   2 432 Kč 38 Kč       4 502 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 4. 4 člen   3+1 316 Kč 700 Kč 116 Kč 112 Kč 72 Kč 52 Kč 900 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč   4 096 Kč
 5. 1 nájemnice  1+1 170 Kč 300 Kč 29 Kč 28 Kč 18 Kč 13 Kč 500 Kč   1 438 Kč 38 Kč       2 534 Kč
 6. 2 člen  4+1 200 Kč 800 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 1 100 Kč 145 Kč   38 Kč 523 Kč 1 142 Kč 9 Kč 4 133 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 7. 2 člen  3+1 150 Kč 550 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 700 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč 9 Kč 3 413 Kč
 8. 2 člen  1+1 50 Kč 100 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 400 Kč 89 Kč   38 Kč 477 Kč 692 Kč   2 022 Kč
 9. 3 člen  4+1 200 Kč 500 Kč 87 Kč 84 Kč 54 Kč 39 Kč 1 000 Kč 145 Kč   38 Kč 523 Kč 1 142 Kč   3 812 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 10. 2 člen  3+1 150 Kč 500 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 1 100 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč   3 754 Kč
 11. 2 členka  1+1 150 Kč 200 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 600 Kč 89 Kč   38 Kč 477 Kč 692 Kč   2 422 Kč
 12. 4 členka  4+1 300 Kč 1 000 Kč 116 Kč 112 Kč 72 Kč 52 Kč 1 000 Kč 145 Kč   38 Kč 523 Kč 1 142 Kč 9 Kč 4 509 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 13. 2 člen  3+1 150 Kč 300 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 900 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč   3 354 Kč
 14. 2 nájemník  1+1 300 Kč 500 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 600 Kč   5 984 Kč 38 Kč     9 Kč 7 607 Kč
 15. 3 člen  4+1 237 Kč 600 Kč 87 Kč 84 Kč 54 Kč 39 Kč 1 150 Kč 145 Kč   38 Kč 523 Kč 1 142 Kč   4 099 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 16. 4 člen  3+1 250 Kč 400 Kč 116 Kč 112 Kč 72 Kč 52 Kč 700 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč   3 530 Kč
 17. 1 člen  1+1 200 Kč 400 Kč 29 Kč 28 Kč 18 Kč 13 Kč 650 Kč 89 Kč   38 Kč 477 Kč 692 Kč 9 Kč 2 643 Kč
 18. 3 člen  4+1 200 Kč 200 Kč 87 Kč 84 Kč 54 Kč 39 Kč 700 Kč 145 Kč   38 Kč 523 Kč 1 142 Kč   3 212 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 19. 3 člen  3+1 200 Kč 400 Kč 87 Kč 84 Kč 54 Kč 39 Kč 1 000 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč   3 692 Kč
 20. 3 nájemnice  1+1 250 Kč 400 Kč 87 Kč 84 Kč 54 Kč 39 Kč 500 Kč   1 438 Kč 38 Kč     40 Kč 2 930 Kč
 21. 3 člen  4+1 300 Kč 500 Kč 87 Kč 84 Kč 54 Kč 39 Kč 900 Kč 145 Kč   38 Kč 523 Kč 1 142 Kč   3 812 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 22. 2 členka  1+1+ 200 Kč 200 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 550 Kč 92 Kč   38 Kč 480 Kč 721 Kč   2 457 Kč
 23. 1 člen  1+1 100 Kč 250 Kč 29 Kč 28 Kč 18 Kč 13 Kč 550 Kč 89 Kč   38 Kč 477 Kč 692 Kč 9 Kč 2 293 Kč
 24. 3 člen  4+1 400 Kč 600 Kč 87 Kč 84 Kč 54 Kč 39 Kč 1 250 Kč 145 Kč   38 Kč 523 Kč 1 142 Kč 9 Kč 4 371 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 25. 2 člen  3+1 150 Kč 250 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 1 100 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč   3 504 Kč
 26. 2 Nájemník  1+1 300 Kč 400 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 550 Kč   6 525 Kč 38 Kč     9 Kč 7 998 Kč
 27. 2 člen 4+1 250 Kč 550 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 900 Kč 145 Kč   38 Kč 523 Kč 1 142 Kč   3 724 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 28. 3 člen 3+1 350 Kč 500 Kč 87 Kč 84 Kč 54 Kč 39 Kč 1 100 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč   4 042 Kč
 29. 1 členka 1+1 150 Kč 600 Kč 29 Kč 28 Kč 18 Kč 13 Kč 630 Kč 89 Kč   38 Kč 477 Kč 692 Kč   2 764 Kč
 30. 3 člen 4+1 200 Kč 500 Kč 87 Kč 84 Kč 54 Kč 39 Kč 1 000 Kč 145 Kč   38 Kč 523 Kč 1 142 Kč   3 812 Kč
byt počet vztah velikost  vodné a   teplá     odvoz         splátka       prov.   fond   platba   
č.: osob: k družstvu bytu:  stočné:   voda:  úklid:   odpadu:  výtah:   elektřina:  teplo:   pozemku:   nájemné:   S.T.A.:   režie:   oprav:   hotově:  celkem: 
 31. 2 členka 3+1 150 Kč 350 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 1 150 Kč 144 Kč   38 Kč 522 Kč 1 124 Kč 9 Kč 3 663 Kč
 32. 2 členka 1+1 300 Kč 500 Kč 58 Kč 56 Kč 36 Kč 26 Kč 650 Kč 89 Kč   38 Kč 477 Kč 692 Kč   2 922 Kč
 33. 4 nájemnice 4+1 300 Kč 400 Kč 116 Kč 112 Kč 72 Kč 52 Kč 1 150 Kč   2 432 Kč 38 Kč       4 672 Kč
 c.: 80     7 418 Kč 14 760 Kč 2 320 Kč 2 240 Kč 1 350 Kč 1 040 Kč 27 902 Kč 3 460 Kč 20 249 Kč 1 254 Kč 13 746 Kč 27 083 Kč 121 Kč 122 943 Kč

Předpis plateb platný od 1. září 2005:

byt počet vztah velikost vodné a teplá   odvoz       splátka     prov. fond platba  
č.: osob: k družstvu bytu : stočné: voda úklid: odpadu  výtah: elektřina teplo: pozemku: nájemné S.T.A.: režie: oprav: hotově celkem:
1. 3 členka  3+1 400 800 87 84   39 1200 144   38 522 1124 0 4438
 2. 1 členka   1+1 79 210 29 28   13 622 89   38 477 692   2277
 3. 4 nájemník   4+1 316 300 116 112 72 52 1100   2432 38 0 0 0 4538
byt počet vztah velikost vodné a teplá   odvoz       splátka     prov. fond platba  
č.: osob: k družstvu bytu : stočné: voda úklid: odpadu  výtah: elektřina teplo: pozemku: nájemné S.T.A.: režie: oprav: hotově celkem:
 4. 4 člen   3+1 316 700 116 112 72 52 900 144   38 522 1124 0 4096
 5. 1 nájemnice  1+1 170 300 29 28 18 13 500 0 1438 38 0 0 0 2534
 6. 1 člen  4+1 100 400 29 28 18 13 1000 145 0 38 523 1142 9 3445
byt počet vztah velikost vodné a teplá   odvoz       splátka     prov. fond platba  
č.: osob: k družstvu bytu : stočné: voda úklid: odpadu  výtah: elektřina teplo: pozemku: nájemné S.T.A.: režie: oprav: hotově