Reklama:

Novější Informační servisy pro členy družstva s číslem vyšším, než 20. najdete zde: (kliknout!)

Informační servis pro členy družstva č. 20.
Informační servis pro členy družstva č. 19.
Informační servis pro členy družstva č. 18.
Informační servis pro členy družstva č. 17.
Informační servis pro členy družstva č. 16.
Informační servis pro členy družstva č. 15.
Informační servis pro členy družstva č. 14.
Informační servis pro členy družstva č. 13.
Informační servis pro členy družstva č. 12.
Informační servis pro členy družstva č. 11.
Informační servis pro členy družstva č. 10.
Informační servis pro členy družstva č. 9.
Informační servis pro členy družstva č. 8.
Informační servis pro členy družstva č. 7.
Informační servis pro členy družstva č. 6.
Informační servis pro členy družstva č. 5.
Informační servis pro členy družstva č. 4.
Informační servis pro členy družstva č. 3.
Informační servis pro členy družstva č. 2.
 
Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)
 

INFORMAČNÍ SERVIS

Pro členy Družstva číslo: 20. (říjen 1999)

Vážené členky a členové družstva, předně bych se chtěl omluvit členům v bytech 1+1, kterým v uplynulém týdnu tekla špatně teplá voda. Bohužel, jsem se to dozvěděl až v pátek 15. října, takže teprve poté jsme začali problém řešit. Členům, kterým šlo střídavé tečení a netečení teplé vody na nervy, bych chtěl vysvětlit, že to byla záležitost pouze jedné stoupačky, na které ani jeden ze členů představenstva nebydlí, takže dokud nám to někdo neoznámí, nemůžeme to tušit. Závada by již měla být odstraněna. Kdyby se znovu opakovala (projevuje se tak, že teplá voda teče až po odtočení většího množství vody), oznamte to někomu z představenstva. O jakou závadu se jednalo, se dozvíte níže.

Stěžejní problém, kterému se věnuje tento Informační servis, je však vážnější. Počet dotazů a stížností na to, co se to v domě děje, kdo to vrtá tak dlouho, tak často i v neděli, odkud se bere v domě prach, jak dlouho to ještě bude trvat atd., je již tak vysoký, že jsem se rozhodl vysvětlit všem členům o co jde touto formou. Odpověď je jednoduchá. V bytě č. 32. o velikosti 1+1 v 11. poschodí, kde bydlí členka družstva, probíhá rekonstrukce. Musím ale velice důrazně upozornit, že rozsah ani způsob, kterým je rekonstrukce prováděna, nebyl nikdy schválen představenstvem družstva, ani stavebně-dopravním odborem OÚ MČ Prahy 4, dokonce nebyl nikomu z jmenovaných nikdy ke schválení ani předložen. Slečna požádala představenstvo 9. 11. 98 o souhlas s rekonstrukcí bytového jádra určený pouze pro stavební spořitelnu, jak tvrdila. V žádosti uvedla, že "Prováděné opravy budou probíhat na stávajícím zařízení, charakter bytu bude zachován". Souhlas družstva, který jí byl za těchto okolností vydán, předložila stavebně-dopravnímu odboru OÚ MČ Praha 4 se situačním náčrtem. O začínající přestavbě se představenstvo družstva dozvědělo až od zmíněného odboru, který nám dal své kladné stanovisko na vědomí. Slečna vůbec nepovažovala za nutné družstvu zahájení prací oznámit. Už ze situačního náčrtu bylo na první pohled jasné, že plán prací vůbec neodpovídá tvrzení v žádosti. Změna velikostí některých místností způsobila např. rozdíl poměru ploch bytu skutečné a započtené proti původnímu stavu. Po skončení úprav bychom tedy měli pro tento byt snížit např. příspěvek do fondu oprav (!). Požádal jsem tedy slečnu alespoň o novou žádost, která by plánované změny zlegalizovala. Dostal jsem však pouze jakousi technickou zprávu, která znovu tvrdila, že k žádným dispozičním změnám v bytě nedojde. Mezitím začalo nekonečné rozbíjení podlah sbíječkou, které neustávalo ani v neděli. Šli jsme se tedy do bytu podívat, co se to děje, neboť podle technické zprávy se žádné podobné práce vůbec neměly konat. Po chvíli přetlačování ve dveřích se naskytl pohled na podlahový panel s drážkami o neznámé hloubce pro kabely nové elektroinstalace. Tady končí legrace. Slečna stále tvrdila, že vše je v pořádku, akci provádějí odborníci, kteří vědí, co dělají. Jenže nová elektroinstalace v bytě se nedělá poprvé u této slečny. Jí zvolený způsob je však naprosto nevhodný. Obvykle se využívá např. dutin ve stropních panelech, je možné užít i lišt, i když to je už méně estetické. Kdyby si slečna nechala vypracovat projekt, tak, jako jiní členové, kteří rekonstruovali jádro, určitě by v něm nebyl navržen tento, naprosto tragický způsob. Protože nikomu z představenstva družstva nebylo umožněno zkontrolovat hloubku drážek v podlaze, nebylo možné vyloučit ani statické narušení panelů. Tomu nasvědčovalo upozornění členky z bytu č. 29. o patro níže, která si stěžovala na čerstvé praskliny v celé délce spár mezi stropními panely. Zeptal jsem se člověka, který, jak se zdálo, akci v bytě řídil, jak přišel na to, ukládat novou elektroinstalaci do podlahy. Odpověděl, že neví, jak jinak by to měl dělat, že to dělá poprvé a žádné známé, kterých by se mohl zeptat, nemá. Po téhle odpovědi jsem téměř oněměl. Zeptal jsem se slečny, kdo to je. Je to prý její přítel. Nereagovala ani na požadavek okamžitého zastavení prací do odborného posouzení stavby. Začal jsem velice silně pochybovat o dalším ujištění uvedeném v předložené technické zprávě, že odborný dohled bude zajišťovat odborná firma. Tento požadavek je uveden jak v povolení vydaném družstvem, tak stavebním odborem OÚ a je zakotven i ve Stavebním zákoně. Požádal jsem tedy slečnu o sdělení jména a IČO firmy, která akci provádí, nebo nad ní má alespoň odborný dozor. Slečna mi sdělila, že nám takové informace poskytovat nebude! Na dotaz co hodlá dělat s popraskaným stropem souseda o patro níže, mi vyrazila dech odpovědí, že jí nikdo nedokáže, že praskliny na stropě nebyly už dávno. To, že v technické zprávě slečna píše, že nová elektroinstalace bude provedena pouze v bytovém jádru a ne jinde, je už v porovnání s výše uvedenými zážitky, jen detail. Přiznám se Vám, že jsem vůbec netušil, že máme mezi členy družstva takovéhle lidi. Na mě je to opravdu silná káva. V bytě mezitím došlo k dalším úpravám, které by nemohl žádný architekt schválit ani navrhnout. Stoupačky byly v podstatě zazděny tak, že při blížící se jejich výměně bude muset podstatná část zdi být pravděpodobně rozbita. Patrně prachem ze sádrokartonu, nebo ytongu byl zacpán odvzdušňovací ventil od zpětného vedení teplé vody a proto tedy ten týdenní výpadek. Protože se slečnou není opravdu prakticky žádné pořízení, představenstvo družstva se ve věci uvedené rekonstrukce obrátilo na stavebně-dopravní odbor OÚ se žádostí o státní stavební dozor. Ten byl přislíben. Pro družstvo je to velice nepěkná zkušenost, která si vyžádá absolutní přehodnocení přístupu k žádostem o souhlas se stavebními úpravami v bytech. Rozhodně je vydávání úplně zastaveno do nejbližší členské schůze, která by se měla konat ještě letos na podzim. Zajímá mě Váš názor.

Děkuji, předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)

Zpět na úvodní stránku (Home)

Informační servis pro členy Družstva číslo 19. (říjen 1999)

Vážené členky a členové družstva, do minulého Informačního servisu se nám nevešla jedna důležitá informace, takže nezbývá, než vydat další servis a informovat Vás.

O letošním létě nás dopisem oslovila firma pověřená Českým Telecomem a požádala představenstvo družstva, jako zástupce majitele domu, o souhlas s rekonstrukcí vnitřního telefonního rozvodu. První náš dotaz na firmu samozřejmě zněl: "Jakým způsobem?" Odpovědi, které jsme se obávali, přišla. Přesto, že se jedná o náhradu 30 let starého rozvodu, firma chce nové vedení uložit do lišt umístěných na stěnách společných prostor domu, tak, jako jsme to s těžkým srdcem povolili kabelové televizi a nikoliv tedy skutečně nahradit staré vedení novým na jeho původním místě, tedy v rozvaděčích JOP. To by znamenalo další vzhledově i prostorově problematické lišty, vrtání na čerstvě vymalovaném zdivu. Že je na výměnu vedení v době stále rostoucí potřeby přenosů dat nejvyšší čas, o tom není pochyb. Úkol tedy zněl, vymyslet způsob, který nám v domě napáchá nejmenší škody. Firma kategoricky odmítla změnit jakkoliv plánovaný způsob provedení, který aplikují údajně bez problémů ve všech okolních domech, přesto, že jsme firmě nabídli více variant. Kromě umístění v JOPkách, bychom souhlasili i s umístěním vedení ve výtahové šachtě. Bezvýsledně. Obrátil jsem se tedy přímo na zadavatele celé akce, Český Telecom a tam se mi nakonec podařilo vyjednat alespoň kompromis. Abychom měli co nejméně horizontálních lišt v podlažích, bude nutné vést domem dvě stoupací vedení. Jedno k bytům 4+1 a druhé k 1+1 a 3+1. Nahradit totiž staré vedení z rozvaděče JOP do bytů novým, opravdu není možné. To by znamenalo bourat panely. Takže výsledek jednání je takový, že domem bude procházet jen jedna svislá lišta na chodbě v blízkosti bytů 3+1 a svislé stoupací vedení pro byty 4+1 bude skutečně nakonec umístěno místo stávajícího starého vedení v trubce uvnitř šedivých elektrorozvaděčů (JOP). A teď to nejdůležitější: Akce, začne v úterý 21. září, a vyžádá si několikadenní odpojení našeho domu od veřejné telefonní sítě Českého Telecomu. Bez telefonního spojení bychom neměli být déle, než týden. Firma také přislíbila, že bude-li to možné, bude byty odpojovat postupně, takže všichni současně bez telefonu možná nebudeme. Budete tedy moci v nouzi využít telefonního přístroje u někoho ze sousedů, pokud budou ochotni. Mnozí z Vás mají asi také mobilní telefony. Celou akci financuje Telecom s tím, že nový rozvod bude jeho majetkem. Ten bude svými parametry hodný domu vstupujícího do 21. století, každý byt bude mít možnost okamžitého připojení dvou linek atd. Děkuji Vám za to, že s trpělivostí přetrpíte tuto další malou nepříjemnost na cestě našeho domu k evropskému standardu. Nájemníci budou o akci informováni z nástěnky v přízemí.

Druhý bod dnešního vydání Informačního servisu je jen příjemný. Jeho součástí je kartička, která každému členu našeho družstva umožní čerpat slevy z cen za masáže v provozovně paní masérky, která si pronajala nebytový prostor v našem přízemí po prodejně spodního prádla. Tato výhoda výhradně pro členy družstva vzešla z iniciativy paní masérky. Zkuste průkaz využít a uvidíte, že se po masáži budete nejen dobře cítit fyzicky, ale paní má i vzácný dar naladit člověka pozitivně i duševně. Objednat se můžete dole osobně, nebo telefonicky na číslech, která jsou uvedena na vchodových dveřích do provozovny. V brzké době by se ve vedlejším (žlutém) prostoru měla objevit prodejna zdravé výživy a potravinových doplňků. Smlouva s novými nájemci je již podepsána (nájem uhradí zpětně od 1. srpna).

Po zkušenostech z poslední doby bych rád upozornil a zopakoval pro všechny členy, kteří plánují rekonstrukci bytového jádra, že o svém záměru musí informovat nejprve představenstvo družstva. To se děje podáním písemné žádosti o povolení rekonstrukce. Ta musí obsahovat také plánek stavu dosavadního a plánovaného. Družstvo Vám vydá souhlas s rekonstrukcí, který obsahuje další pokyny pro Vás. Všechno to potom předložíte stavebnímu odboru Obvodního úřadu Městské části Praha 4 v Táborské ulici v Nuslích. Může se stát, že tam po Vás budou chtít projekt i se statickým výpočtem, v posledním případu tomu však tak nebylo. Užijete-li k rekonstrukci standardních a povolených materiálů, nepotřebuje ho už ani družstvo, neboť statický výpočet byl pro několik rekonstruovaných bytů v našem domě již spočítán. Pokud bude po Vás projekt vyžadován, mohu Vám ukázat některý hotový projekt, abyste si udělali představu, jak má vypadat. Poté čekáte na vyjádření zmíněného odboru. Teprve po něm, nebo po uplynutí zákonné lhůty (30 dnů) může člen družstva rekonstrukci zahájit. Přesné datum zahájení a plánovaného ukončení akce oznamte představenstvu. Při pracích na rekonstrukci dbejte zejména na to, aby se žádným způsobem nepoškozoval interiér, ani okolí domu. Na firmu, která akci provádí trvale dohlížejte! Nenechávejte ji nikdy pracovat bez dozoru! Za všechny škody, které při rekonstrukci vzniknou, nesete plnou odpovědnost. Výše uvedené nutnosti nejsou nějaká zbytečná buzerace, ale dílem předpisy a dílem zkušenosti s předchozími rekonstrukcemi. Představenstvo udělá pro každého člena maximum, aby se mu rekonstrukce zdařila v co nejkratší době a s co nejméně komplikacemi, pokud se pro ni rozhodne.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

Pro členy Družstva číslo 18. (září 1999)

Vážená členko, vážený člene našeho družstva,

Vezměte, prosím na vědomí několik informací, které jsou důležité. Tou první je skutečnost, že banka, ve které máme svůj hlavní běžný peněžní účet, ze kterého hradíme většinu faktur a na který také platíme úhrady za bydlení, Česká spořitelna a.s., přečíslovala snad všechny účty všem svým klientům. Způsobila nám tím neskutečné komplikace. Např. byla zamítnuta veškerá inkasa, která jsme v měsíci srpnu požadovali. Členové družstva hradící platby za bydlení inkasem o tom byli již informováni a většina z nich již změnu čísla inkasujícího účtu své bance oznámila. Totéž však čeká i všechny ostatní členy, kteří hradí platby za bydlení bezhotovostně převodem z účtu. Prosím Vás proto, abyste v trvalém příkazu, který jste zadali své bance a kterým platíte úhrady za bydlení, změnili číslo účtu příjemce peněz - našeho družstva (kreditní). Nic jiného v trvalém příkazu neměňte. Vše, včetně všech variabilních a konstantních symbolů zůstává v platnosti. Omlouvám se Vám za tuto nepříjemnost, že musíte zase do banky, ale družstvo nemělo šanci uvedený krok Spořitelny ovlivnit. Zejména se omlouvám těm členům, kteří hradí platby formou inkasa, protože tento způsob jsem zavedl právě proto, abyste do své banky nemuseli nikdy chodit a mrzí mě, že tam musíte už po tak krátké době fungování tohoto jinak vynikajícího způsobu úhrad. Staré původní číslo účtu bude sice ještě nějakou dobu v platnosti, takže, pokud nestihnete změnu zadat v tomto měsíci, můžete tak učinit v některém z příštích. Nespoléhejte však na to, že toto číslo zůstane v platnosti navždy.

Pražská teplárenská a.s. zaslala našemu družstvu oznámení, ve kterém se praví, že až do konce roku 1999 bude probíhat rekonstrukce zařízení pro ohřev teplé vody. Proto je možné, že do uvedeného data bude mít teplá voda občas horší kvalitu. Originál tohoto oznámení najdete na nástěnce v přízemí našeho domu. Když už jsme u té Teplárenské... V novinách M.Č. Praha 4 - Tučňáku bylo možné najít informaci, že v příštích letech bude i náš dům připojen na dodávky tepla z elektrárny Mělník. To je velice dobrá zpráva, neboť mělnické teplo je jedno z nejlevnějších v republice vůbec.

POZOR, POZOR!!! Na četné žádosti členů družstva (vyslovené i na členských schůzích) rozhodlo představenstvo o zahájení "akce kočárkárna". Nepořádek v této jediné místnosti určené k tomu, aby si obyvatelé našeho domu měli kam uschovat kočárky, kola, příp. dočasně jiné předměty, dosáhl takových rozměrů, že připomínky bylo možné zaznamenat už i od požárních kontrol (hygienik tam žádný naštěstí nebyl). Proto Vás všechny, kteří máte v kočárkárně jakýkoliv předmět, buď ho do konce měsíce září 1999 odstraňte, nebo na něj nalepte lísteček se svým jménem a číslem bytu. Vše ostatní, co se bude po skončení měsíce září nacházet v kočárkárně a nebude označeno, bude vyvezeno na skládku pozvanou vyklízecí firmou! Potom se pokusíme učinit taková opatření, která umožní naším členům užívat kočárkárnu k původnímu účelu, tedy k úschově kočárků, kol, nebo jiných předmětů bez toho, aby museli mít strach, že jim budou ukradeny. Ve dveřích bude vyměněn zámek, klíče budou rozdány zdarma, ale pouze na požádání a proti podpisu. Nemá význam dávat klíč lidem, kteří kočárkárnu nikdy nevyužijí, protože o ni prostě nemají zájem. Pokusíme se zajistit takové klíče, které nikde nikdo neautorizovaně nezkopíruje. Jsem si vědom, že ani tato opatření nemusí předměty v kočárkárně ochránit, protože to drahé kolo, které se z ní před časem ztratilo, zmizelo z uzamčené kočárkárny bez porušení zámku. Je tedy více, než pravděpodobné, že zloděj bydlí s námi v domě, možná je i členem našeho družstva a přijde si pro klíč také. Bohužel, ale více udělat nemůžeme.

Asi jste si všimli, že máme nové nájemce v nebytových prostorách. Provozovatelka prodejny spodního prádla nakonec souhlasila s opuštěním a předáním prostoru majiteli bez uhrazení vložených nákladů (prý cca 70 000,- Kč). To nám otevřelo možnost pronajmout prostor dále bez požadavku na vysokou první splátku. Přesto zájemců moc nebylo. Nakonec jsme se dohodli s provozovatelkou masáží, takže od 1.9.1999 začíná pomalu fungovat v přízemí v červeném prostoru masážní salón (nikoliv erotický). Vedle ve žlutém prostoru by měla být prodejna zdravé výživy a potravinových doplňků, která by měla fungovat i jako čekárna pro vedlejší masérnu. Pronájem těchto dvou prostorů přinese družstvu asi 50 000,- Kč ročně. Nájemník našeho největšího nebytového prostoru - bývalém skladu akvaristiky v zadní části přízemí domu se s námi dohodl na splátkovém kalendáři, protože dlužil nájemné a úhrady za služby a energie za více než půl roku. Tento kalendář zatím dodržuje, takže jediným nejasným dlužníkem našeho družstva jsou paní Rotová a Urbanová, které opustily žlutý "Dětský krámek Slunečná" s dluhem, který slíbily uhradit do konce roku 1999. Zatím neuhradily nic.

Problémy už možná také definitivně nebudou s bytem č. 21., kde dne 31. 8. 1999 skončili nájem dosavadní nájemníci. Samozřejmě, že ne jen tak. Jako podmínku si dali podpis nové nájemní smlouvy s jejich vnučkou. Po dlouhých a obtížných jednáních jsme došli ke kompromisu. Noví nájemníci přistoupili na "přiměřené" smluvní nájemné, které je cca o jednu třetinu vyšší, než regulované nájemné u ostatních šesti nájemníků našeho domu. Máme tedy v domě první smlouvu na neregulované nájemné.

Pokračování příště. Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

Pro členy Družstva číslo 17. (červenec 1999)

Vážení členové, v poslední době jsem zjistil několik nejasností, které panují mezi námi a stalo se i několik událostí o kterých bych se rovněž rád zmínil, proto se na Vás obracím s novým vydáním Informačního servisu. Ten minulý jsem pověsil pouze na nástěnku s upozorněním, že mě může kterýkoliv člen požádat o jeho výtisk a já mu ho hned dám (z nástěnky se čte špatně, vím to, písmenka jsou malá a je tam šero). Chtěl jsem tím předejít zbytečným tiskům pro ty členy družstva, kteří ho stejně většinou, nebo nikdy nečtou (podle dotazů, které dostávám je takových dost). Požádal mě o něj jen 1 (slovy: jeden) člen!

Ještě ke stavebnímu spoření: Družstvo uzavřelo stavební spoření s Hypo stavební spořitelnou, která předložila naprosto bezkonkurenční podmínky v porovnání se všemi ostatními stavebními spořitelnami, třeba i těmi, které nám šestkrát za hodinu cpou své reklamy z médií. Družstvo, jako právnická osoba, však nemůže dostat státní příspěvek, který dělá ze stavebního spoření v současné době asi nejvýnosnější a přitom maximálně bezpečný způsob spoření. Proto je nutné smlouvu na stavební spoření uzavřít na jednotlivé členy zvlášť. Proto 22 z Vás podepsalo smlouvu, ale spořit za Vás bude družstvo z fondu oprav. Do fondu oprav přispíváte Vy. Celková částka, kterou poukazujeme měsíčně za celé družstvo, tedy za všechny členy na účet stavebního spoření je něco přes 10 000,- Kč. Roční výnos po započtení státního příspěvku, úroků, slev atd. vychází okolo 14%, což je při dnešních úrokových sazbách velice výhodné. Naspořené peníze nám budou dostupné po pěti letech a budeme mít nárok i na levný úvěr, pokud o něj budeme mít zájem. Přesto, že smlouvy jsou na Vaše jméno, jsou koncipovány tak, že sami s těmito prostředky nemůžete bez svolení družstva disponovat. Jak budou po pěti letech peníze využity rozhodneme na členské schůzi, jednou z možných variant je např. zateplení domu apod. Peníze převádíme na účet stavební spořitelny jednou měsíčně bezhotovostně. Spořitelna je však zvyklá svým klientů zasílat také složenky pro případ, že by se rozhodli platit splátky takto. Vy, nikdo z Vás tyto složenky neplaťte! Pro nás jsou bezpředmětné a můžete je zahodit.

V uplynulém týdnu provedla montážní firma pověřená společností DattelKabel páteřní rozvod kabelové televize uvnitř domu. V nově vymalovaných společných prostorách se to neobešlo bez mírných následků a škod, firma však po mém upozornění bleskově téměř všechny závady odstranila a nakonec se zachovala naprosto seriózně a profesionálně. Posuďte sami: Její pracovníci přemístili dvě lišty, které se nám jevily křivě přišroubované, dodala rozbitý kryt na osvětlovací těleso, který se mnoho let již nevyrábí a hned druhý den ráno nám až do domu dovezli 5kg Primalexu na opravu malby, kterou poškodili. Ke skvrnám na stropech došlo tímto způsobem: Otvory pro vedení kabelů mezi patry byly vyvrtány diamantovou frézou chlazenou vodou. Voda sice nestékala po zdi, ale nebylo možné zabránit jí vniknout do vnitřních podélných dutin ve stropních panelech. Těmito dutinami voda putuje a vyteče někde o několik centimetrů, nebo i metrů dál. Skvrny již opravil malíř, který dokázal naprosto přesně znova namíchat odstín barvy, kterým stropy natíral při malování domu (malba totiž není bílá, ale lehce tónovaná do béžové). Za to mu velice děkuji.

Co však druhý kabelový rozvod v domě znamená z hlediska člena-televizního diváka: Po spuštění nového rozvodu společnosti DattelKabel budeme mít v domě dva nezávislé zdroje televizního signálu. Jeden je vlastnictvím družstva, druhý je vlastnictvím zmíněné kabelové společnosti. Náš rozvod, v podstatě naše společná televizní anténa, na kterou stále ještě koukáme všichni, zůstane zachována beze změny, tedy se všemi čtyřmi celoplošnými programy ČT1, ČT2, Nova a Prima, včetně zakódovaného signálu MMDS. Ten technicky rozkódovat pro celý dům není žádný problém, z právního hlediska to však není možné. Na každém členu družstva i nájemníkovi je rozhodnout se, ze kterého rozvodu bude televizní a rozhlasové programy přijímat. Může i z obou - třeba v každém pokoji z jiného. Máte možnost pořídit si domů oficiální, nebo neoficiální dekodér pro příjem programů z MMDS, ale pokud máte zájem o širokou nabídku televizních programů za velice slušné ceny (pracovník společnosti DattelKabel Vám ceník jistě předložil), asi jste zjistili, že od DattelKabelu je to podstatně levnější (filmový program Hallmark nabízí dokonce v základní nabídce, v MMDS není vůbec). I plná kompletní rozšířená nabídka 32 programů včetně HBO je podstatně levnější, než od KabelNetu. Tomu odpovídá i zjištěný zájem o přípojku DattelKabelu. Požádala o ni dnes již více, než polovina domácností našeho domu. Zřízení druhého zdroje televizního a rozhlasového signálu v našem domě v této době dokonce zdarma, považuji za velice prospěšné z hlediska plurality výběru i komfortu našich členů a nájemníků. Firma DattelKabel slibuje také přípojku na internet právě prostřednictvím jejich nového rozvodu. Předběžně jsem se na tuto možnost informoval a tato nabídka mi nepřipadá vhodná pro běžné obyvatele panelových domů. Cenám Telecomu nemůže konkurovat ani potřebným hardwarem.

Před pár týdny se naším domem potuloval zvláštní mládenec. Byl přistižen v 11. patře, nebyl schopen zdůvodnit proč tam je a vymýšlel si neskutečné hlouposti. Byl vyveden z domu nájemnicí. Do domu ho musel někdo vpustit. A ne jednou!! Po několika minutách byl v domě znovu, tentokrát v mezidveří u kočárkárny. Po jeho odchodu byly objeveny otevřené šachetní výtahové dveře ve 2. patře a výtah nebyl ve stanici!!! Nevím, jestli si přesně všichni uvědomujete o co jde. Kterýkoliv z nás mohl automaticky, jak je zvyklý už desítky let, otevřít dveře a vstoupit do výtahu, který tam není! Závada výtahu tohoto druhu je prakticky vyloučena. Dveře byly otevřeny úmyslně. Je jedno, jestli ten chlapec měl zájem o rádio, které je slyšet v kabině a myslel si, že si ho odpojí na kabině a vezme, nebo si přišel pro ty chemikálie, které se tam před časem objevily. Podstatné je, že máme na všech dveřích do domu drahý elektronický systém, který má pomoci zajistit naši bezpečnost a někdo z nás klidně vpustí do domu cizího kluka, který tady dělá takovou paseku! Kdyby opravdu do té šachty někdo spadl, první kdo půjde k soudu bude majitel naší servisní výtahové firmy. Možná, že Vám je úplně jedno, že nevinně. Mně ne a v případě soudu budu svědčit v jeho prospěch. Po kolikáté už Vás žádám, abyste nevpouštěli do domu cizí lidi? Zeptejte se ke komu jdou a nechť si na toho člověka zazvoní zezdola a ten mu otevře, jestli ho zná. Otevírání dveří na dálku funguje všem. Komu ne, jeho smůla, všem jsem nabídl opravu a kdo mě požádal, tomu jsem otvírání opravil a funguje.

Protože při množících se přestavbách bytových jader dochází k vážným poškozením zařízení domu, zvažuji předložit členské schůzi dva návrhy: Buď zcela zastavit povolování přestaveb, nebo za každé povolení vybírat paušální částku 2000,- Kč na úhradu případných škod. Nechte si to projít hlavou.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

č. 16. pro členy Družstva

Vážené členky a členové družstva. 16. Informační servis vydávám zkušebně zatím pouze na nástěnku s tím, že mě může kterýkoliv z Vás požádat o jeho tisk. Bleskově Vám ho dodám do Vašeho bytu, nebo schránky. Nemusíte tedy malá písmenka obtížně louskat tu, v šeru a za sklem nástěnky. Sleduji tím úsporu času i materiálu, který není levný. Někteří členové, jak jsem zjistil, Informační servisy nečtou a pro ně je tedy škoda inkoustu i papíru. Kromě toho tyto informace opět brzy najdete na internetu.

V úterý 1. června 1999 došlo k znepřístupnění televizního signálu společnosti KabelNet pro jiné příjemce, než vlastní klienty této firmy. Když jsme se před dvěma lety rozhodli pro rozšíření televizní programové nabídky v našem domě pomocí systému MMDS, věděli jsme, že příjem jednoho dne skončí buď zakódováním signálu, změnou vysílacího systému, nebo skončením licence, příp. změnou legislativy. Ten den již, bohužel, nastal. Přesto, to byla investice více, než šťastná. Pokud bychom započítali poplatky, které kabelové televize vybírají za programovou nabídku, kterou jsme po celou dobu měli, potom se investice vrátila cca sedmkrát!

Asi se ale ptáte, co teď? Předně je třeba zdůraznit, že zařízení jsme již před dvěma lety koncipovali tak, abychom měli zajištěn příjem čtyř základních českých programů ČT1, ČT2, Nova a Prima nezávisle na jakékoliv kabelové televizi, takže nyní zůstal jejich příjem nedotčen. Najdete je ve IV.-V. pásmu UHF na kanálech 57, 41, 37 a 24. Pokud jste si zvykli na rozšířenou nabídku programů a hodně Vám bude chybět, můžete se spojit s místní kabelovou televizí DattelKabel a požádat ji o připojení Vašeho bytu na její rozšířenou nabídku. Bude-li v našem domě takových bytů více, firma rozvede v lištách (náš předběžný souhlas již má) kabel s cca třiceti televizními programy. Takováto úplná nabídka včetně HBO a Hallmarku stojí cca přes 300,- Kč měsíčně. Důležité upozornění: Náš dům se nachází v teritoriu firmy DattelKabel a proto jednejte vždy výhradně s touto firmou. Jiná kabelovka zatím nedostane od družstva povolení k jakékoliv činnosti v našem domě.

Pokud Vám však mohu radit, neukvapujte se. Právě nastalá situace má několik různých řešení a příští týdny ukáží, které bude nejschůdnější. Např. firmě DattelKabel zkusím nabídnout tzv. hromadný - stoprocentní příjem její základní nabídky bez nutnosti jakékoliv investice z jejich strany. Za pomoci těchto argumentů zkusím vyjednat přijatelný paušál pro celý dům. Rozhodně to ale bude více, než současných 38,- Kč na byt. Už jsem v této věci jednou oťukával situaci a firma reagovala překvapeně, až zaskočeně, nicméně nic do budoucna nevyloučila. Protože jsme s touto firmou před dvěma lety, kdy jsme opustili její signál, zachovali dobré vztahy, kabel s její redukovanou nabídkou máme stále přítomný v domě, i když korektně zatím odpojený. Jeho zpětné zapojení je otázkou několika minut. To by ovšem znamenalo celý poplatek 38,- Kč za každý byt platit firmě DattelKabel, zatímco teď zůstává jaksi "pod střechou". Poplatek za užívání naší STA bychom však úplně zrušit nemohli. V konečném důsledku by to tedy znamenalo zdražení. Zvažte, zda to za jeden Infokanál navíc stojí zato.

Anténa MMDS také není, podle mého názoru, odsouzena na smetiště. Bohužel je ale nemyslitelné, abychom dekodér umístili do kabelového rozvodu našeho domu a rozkódovali tak signál pro všechny, i když by to bylo technicky nejjednodušší řešení.

Na závěr znovu připomínám, že výtisk tohoto Informačního servisu si můžete objednat osobně, nebo lístkem do schránky družstva v přízemí (jste-li členem).

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

Informační servis

Pro členy Družstva číslo 15.

Vážené členky a členové. Neplánoval jsem v této době vydávat další servis, ale v domě se stala opět zvláštní událost, o které bych Vás chtěl informovat a případně požádat o spolupráci na jejím vysvětlení. Nazval bych ji zatím

HLOUPÝ VTIP?

V neděli, dne 17. Ledna 1999 v odpoledních hodinách umístil "někdo" na kabinu našeho výtahu tři zavazadla. Rozumějte, na kabinu výtahu, tedy na její strop z prostoru výtahové šachty. Tam je přístup zcela zakázán každému, kromě pracovníků firmy zajišťující provoz výtahu a dozorce výtahu. Už to, že nám někdo svévolně leze do uvedených prostor je alarmující. Ohrožuje tak nejen sebe, ale i firmu, která za bezpečný provoz našeho výtahu zodpovídá, ohrožuje tak nás všechny, protože s výtahem může s jakýmkoliv úmyslem udělat cokoliv. Ke vstupu do výtahové šachty je, samozřejmě, potřeba příslušné vybavení, které obyčejný člen družstva, nebo nájemník v našem domě bydlící, obvykle nevlastní. Ten, kdo si takové vybavení pořídil, to musel dělat s úmyslem do výtahové šachty svévolně vstupovat. I když to vše jsou velmi závažné skutečnosti, není to nic proti tomu, co bylo ve dvou koženkových kufrech a jednom mrazícím boxu nalezeno. Kromě různých druhů laboratorního skla, léku syntophylin, který se používá při dýchacích potížích, injekčních stříkaček, také červený fosfor, po litru kyseliny chlorovodíkové a kyseliny dusičné ve skleněných lahvích! Nemohu vůbec domyslet, co by se mohlo stát kdyby při rozjezdu, nebo zastavování kabiny v patře některý ze starých, špatně zavřených kufrů spadl, nebo se jen vysypal jeho obsah, sklenice se rozbila a nekoncentrovaná kyselina se vylila na některého našeho spolubydlícího v kabině, nebo při nastupování, nebo jejím opouštění. Výtahem jezdí mnohdy samy i děti některých z Vás. Po tomto zjištění jsem zvažoval povolání policie a podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin obecného ohrožení. Tyto nebezpečné látky ale bylo nutné z prostoru nad výtahovou kabinou okamžitě odstranit.

Zkuste si, prosím, vzpomenout, zda jste někdo v neděli 17. ledna neviděl v některém patře déle stojící výtah, příp. otevřené dveře od výtahové šachty s kabinou zastavenou mimo patro, příp. přímo člověka, který uvedený čin páchal. Veškeré látky a předměty pocházejí s největší pravděpodobností z Mikrobiologického ústavu AV ČR, což podstatně zužuje okruh podezřelých na současné, nebo bývalé pracovníky tohoto ústavu, kteří v našem domě bydlí, příp. na současné uživatele bytu č. 3. v 1. patře. V zavazadlech byl dále nalezen dosud platný duplikát legitimace Všeobecné zdravotní pojišťovny pana Miloše Havelky narozeného 11. 3. 1966, několik fotografií ženy a dítěte a paragon od nákupu osobního alarmu.

Nejlépe by ovšem bylo, kdybyste nám, pane vtipálku, přišel sám, osobně vysvětlit, kde jste přišel na ten skvělý nápad.

Nemohu také nepřipomenout minulý Informační servis pro členy družstva č. 14., kde jsem všechny spolubydlící znovu žádal, aby konečně přestali kouřit ve společných prostorách domu. Asi dva dny po vydání servisu jsem potkal ráno v přízemí kolegu, člena z bytu č. 9. se zapálenou cigaretou v ústech. Neumím si vůbec představit ten chtíč, před kterým se neudrží člověk ani půl minuty cesty ze 3. patra do přízemí bez cigarety. Venku, hned za dveřmi si už přece klidně zapalte. Nekouření v uzavřených prostorách, které užívají i jiní lidé, na veřejných prostranstvích, úřadech, nádražích, chodbách apod., považuji za elementární slušnost civilizovaného člověka ze stejného soudku, jako je dávání přednosti chodcům na přechodech, třídění odpadu, nebo umýt po sobě zaflákanou záchodovou mísu. Já vím, že 40 let reálného socialismu muselo nechat stopy na nás všech. Lišíme se jen v míře, kterou jsme morálku uplynulých let nasákli.

A teď konečně jednu snad šťastnější informaci: Představenstvo družstva rozhodlo o rekonstrukci poškozených míst na malbách ve společných prostorách domu. Zdálo se nám neekonomické malovat celý dům, protože jsou patra, kde jsou všechny nátěry velice zachovalé i čisté. Tam, kde je malba poškozena, bude proveden nový nátěr celé stěny, nebo patra. Ve druhé etapě budou stejným způsobem opraveny vnější nátěry oplechování výtahové šachty.

Také v souvislosti se zavedením možnosti plateb družstvu formou inkasa, kterou již využili první tři členové družstva, chystáme zavedení nejmodernějšího způsobu komunikace s bankou a manipulace s naším bankovním účtem pomocí homebankingu, který bychom mohli zprovoznit snad již během měsíce února. Umožní nám, mimo jiné, kontrolu plateb nejen se zpožděním pouhých několika dnů, ale prakticky okamžitě, doslova v reálném čase. Budou vyloučeny omyly při inkasu, za což se mi ředitelství obvodní pobočky v zastoupení hlavního manažera dvakrát osobně omluvilo. Homebanking nám přinese mnoho dalších výhod včetně zrušení nutnosti chodit s každým příkazem osobně na přepážky banky.

To je tentokrát již vše, také tento Informační servis najdete nejpozději do týdne na internetové adrese našeho družstva: http//www.mujweb.cz/www/hurban.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

pro členy družstva č. 14. (leden 1999)

Vážené členky, vážení členové družstva.

V tomto prvním Informačním servisu v roce 1999 bych Vás rád informoval o službě, kterou družstvo nabízí svým členům. Týká se způsobů úhrad záloh na služby a energie a dalších plateb členů družstvu.

Nejprve si zrekapitulujme možnosti, které máme :

Hrazení plateb poštovní poukázkou (složenkou) na poště. Znamená poplatky navíc poště (poukázečné), plus zvýšení předpisu plateb družstvu o 7,- Kč měsíčně. Proč: Platby hrazené složenkami přicházejí na účet družstva jednotlivě mimo termíny hromadných plateb členů z jejich bankovních účtů. Každý pohyb na účtu nám naše banka hlásí zasláním výpisu poštou. Zasílá nám tedy dopis po zaplacení každé, byť jediné složenky a poštovné nám samozřejmě účtuje, k tomu připočítává převodní poplatky (Vakus) a poplatek za vystavení a odeslání výpisu. Tento způsob plateb vyjde plátce na nejvíce peněz, je zastaralý, nehodný dnešní doby, neohrabaný a hotovostní platba je nejméně bezpečná, navíc cesta z pošty až na účet družstva trvá od dvou do tří týdnů! To působí velké problémy při vyúčtování záloh na služby a energie: Nezaplatí-li plátce složenku hned z kraje měsíce, za který se platí, dojde platba na účet družstva až další měsíc. Na přelomu roku Vám to zbytečně způsobí nedoplatek, protože platba za prosinec přijde až v lednu následujícího roku, ale účetní závěrka se uzavírá 31. prosincem.

Hrazení plateb poštovní poukázkou (složenkou) na přepážce banky. Naše družstvo má účet, na který členové a nájemníci platby hradí, u České spořitelny a.s. Přijdete-li do kterékoliv pobočky jmenované banky, můžete tam poukázku na přepážce bezplatně uhradit. Vyhnete se tak poštovním poplatkům i problémům s nedoplatky, protože platba se na účtu družstva objeví prakticky týž den. Poplatek za platbu hotově v předpisu plateb Vám však zůstane, protože platí totéž, co bylo uvedeno v bodu 1. o zasílání bankovních výpisů.

Hrazení plateb bankovním převodem z účtu na základě trvalého příkazu majitele účtu. V tomto případě Vaše banka automaticky ve Vámi požadovaný den každý měsíc bez nutnosti se o něco starat uhradí příslušnou částku na účet družstva. K tomu je nutné mít běžný, nebo žirový účet u nějaké banky a v den úhrady na tomto účtu mít dostatek finančních prostředků pro tuto úhradu. Většina bank provádí převod ve stejný den (nejčastěji 10. Den v měsíci, příp. 5.), takže na účet družstva přijde asi 15 plateb v jediný den. Všechny jsou potom uvedeny v jediném zaslaném výpisu z účtu družstva, takže poplatky za jeho vystavení a zaslání jsou pro družstvo vysoce rentabilní v porovnání se zasíláním informace o každé platbě samostatně. Proto tyto náklady družstvo členům, kteří platí bezhotovostně, neúčtuje. Tito členové neplatí ani poštovní poplatky a poplatek za složenku. Tento způsob plateb je nejrozšířenější nejen v našem domě a lze ho doporučit. Má však tu nevýhodu, že při každé změně výše plateb je nutné zadávat nový příkaz buď telebankingem, nebo dokonce osobní návštěvou v bance.

Hrazení plateb bankovním převodem z účtu na základě jednorázového příkazu k úhradě. Tento způsob je podobný předchozímu (bod 3.), ale je ještě méně pohodlný z hlediska nutnosti zadávání příkazů. Kromě toho různé banky si za podávání příkazů účtují různě vysoké poplatky.

Hrazení plateb formou inkasa z účtu člena, nebo nájemníka družstva. Družstvo nabízí všem svým členům a nájemníkům způsob plateb, který Vás už nikdy nebude nutit jít na poštu, ani do banky. Stačí zadat své bance povolení k inkasu z Vašeho účtu na účet družstva. Družstvo vždy k 15. dni v měsíci z Vašeho účtu vyinkasuje Vaši platbu za bydlení přesně ve výši dané předpisem plateb. Nikdy již nebudete muset jít do banky měnit výši trvalého ani jednorázového příkazu. Na účet dostanete automaticky nejen přeplatky na zálohách za služby a energie a jiné případné platby od družstva, ale družstvo si samo od Vás vyinkasuje i případné nedoplatky, o kterých budete, samozřejmě, předem informováni. Budete osvobozeni od veškerých poplatků za složenky, za poštovné, za převody, za Vakus, za změny trvalých příkazů atd. Je to další, velmi moderní služba členům družstva, která by Vám měla zkvalitnit a zpříjemnit bydlení v našem domě, ušetřit čas a starosti. Tato služba je pro členy družstva zdarma, nájemníkům za ni bude, jako za službu, pokud o ni projeví zájem, účtován poplatek. Jeden z našich členů již možnost inkasa dlouhou dobu k oboustranné spokojenosti využívá. Budete-li mít o tuto formu hrazení plateb družstvu zájem, sdělte nám číslo Vašeho účtu, ze kterého má být inkaso prováděno, příp. přijďte dohodnout podrobnosti.

Na závěr pár informací o internetové stránce družstva. Začátkem roku 1999 má již téměř 200 kB textu, což odpovídá cca padesáti stranám A4. Přicházejí na ni ohlasy telefonicky i e-mailem, včetně nabídek. Stránka mimo jiné obsahuje všechny Informační servisy od čísla 5., tabulku předpisů plateb platných od 1. Ledna 1999, zprávy, informace, kontakty atd. Připomínám její adresu: http://www.mujweb.cz/www/hurban.

Přeji Vám mnoho štěstí a zdraví v roce 1999 a všechny kuřáky, kteří bydlí v našem domě, nebo ho jen navštěvují, prosím (těm návštěvníkům, mou prosbu tlumočte), aby si dali novoroční předsevzetí, že už opravdu nebudou kouřit ve společných prostorách našeho domu, zejména v 1. patře za výtahem! Věřte, že cigarety "LIGHT" smrdí minimálně stejně, jako ty "těžké".

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku družstva (Home)

Informační servis

Pro členy Družstva číslo: 13. (prosinec 1998)

Vážené členky, vážení členové družstva. Původně jsem Vám chtěl před koncem roku pouze popřát mnoho štěstí do toho příštího, ale vandalismus v našem domě právě v tomto období vyhřezl v podobě opravdu nevánoční. Znovu na Vás musím apelovat, abyste byli všímaví k neznámým lidem, kteří jdou do domu, zdá-li se Vám podezřelý, nevpouštějte ho dovnitř, ať si zazvoní na toho člověka, ke kterému jde a ten mu otevře. Zvonky fungují, otvírání na dálku a dorozumívání také. Komu ne, je to jen jeho chyba. Mockrát jsem se nabízel, že domácí telefon zprovozním každému, kdo mě o to požádá. Tuto mou nabídku zatím využili pouze tři členové a telefon jim funguje. Znova ale opakuji: Bude-li i nadále docházet k takovým útokům na majetek družstva, jako za poslední měsíc, dálkové otevírání vchodových dveří bude odpojeno během jedné minuty. Není nic jednoduššího. Nevěřím totiž, že by takové věci mohl dělat někdo od nás z domu. Posuďte sami: Ve středu, 16. 12. 1998 po 13. Hodině někdo zapálil poštu v domovní schránce č. 29. v přízemí. Došlo k zamoření celého domu dýmem, byl nenávratně poškozen téměř nový nástřik schránek, plastové části byly zcela zničeny, samozřejmě shořela veškerá pošta právě v tu chvíli přítomná ve schránce naší členky. Uvědomte si, že to mohlo a do budoucna může potkat kohokoliv z nás. Je zcela něco jiného, když někdo poškodí třeba kabinu výtahu při stěhování něčeho těžkého, nebo velkého. Je to nepříjemné, ale není to úmyslné poškozování, i když nejsme ještě tak daleko, aby se k tomu každý, komu se to stane, přiznal. Ovšem zcela z jiného soudku je výše popsaný destruktivní čin, jehož cílem není nic jiného, než škodit, poškozovat a ničit. Jakkoliv jsem se již mockrát snažil vcítit se do člověka této filozofie, zkusit pochopit alespoň zlomek pohnutek, které ho vedou k takovému jednání, stále trvá mé přesvědčení, že kdyby pachatel jen tušil, co ho čeká v případě, že by byl přistižen, už by to nikdy ani nezkusil. A ta možnost, že ho někdo chytí, ta zase není tak vyloučená. Proti výše popsanému aktu je několikeré odcizení, nebo poničení šroubů přidržujících zrcadlo ve výtahu, ke kterému již také nedávno několikrát došlo, srandičkou. Půjde-li to takhle dál, ani od 1. ledna zvýšený příspěvek členů do fondu oprav nebude stačit. Budu prosazovat v představenstvu kompletní bezplatnou výměnu celé schránky číslo 29. Postižená členka družstva je tou poslední, která na zdemolování své poštovní schránky nese jakoukoliv vinu. Vždy budu hájit slušné lidi před těmi druhými. Nová schránka bude muset být opatřena novým, stejným nátěrem, jako ostatní schránky se vším, co k tomu patří - nákupem barev, povoláním osvědčeného lakýrníka, demontáží, montáží atd., atd.

Napaden byl náš dům již i z vnější strany. Jen několik týdnů starý nátěr předních portálů byl již pomalován třemi tegy (pro nezasvěcené vysvětlení: teg je jakási primitivní forma graffiti je to jen nic neznamenající podpis individua, kterým se chce zviditelnit). Před více, než měsícem, byla z vnější strany severního vchodu vytržena a odcizena čtečka čipů. Stalo se to po půlnoci 17. Listopadu. Představenstvo podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. V tomto případě dosáhla škoda asi nejvyšší částky, téměř 3000,- Kč. O dalších nepříjemnostech s opravou, zajištěním uzamčení domu do dodání nového zařízení se již raději ani nebudu zmiňovat. Pojišťovna nám nic nezaplatí, protože regulérní spoluúčast je 5 000,- Kč. Krátce poté byla poškozena drahá vložka Evva z vnější strany severního vchodu zacpáním zápalkou. Vložka musela být tentokrát předána k opravě značkovému servisu (i ten se musí platit - na vandalismus se vskutku žádná záruka nevztahuje). Družstvo je proti takovým případům již dávno zařízeno nákupem náhradních vložek, čteček, klik, štítků atd. Představte si, kolik bychom ušetřili jen na tom, kdybychom takové rezervy a zásoby nemuseli hromadit.

Dluh nájemníka z bytu č. 21. za nájemné se ke konci roku přiblížil ke třiceti tisícům Kč. Tentokrát to vypadá, že zaplatit již definitivně nehodlá. Učiním ještě jeden pokus. Dostane poslední šanci. Potkáte-li ho v domě, klidně mu znemožněte jízdu výtahem. Nemá ho placený.

Začátkem prosince splnilo představenstvo další úkol zadaný mu členskou schůzí. Montáží zámku místopředsedou a předsedou družstva byla dokončena instalace dveří v polovině spojovací chodby mezi našimi sousedními domy v 8. patře. Zámková vložka je shodná s vložkou ve dveřích u spojovací chodby v přízemí. Klíče od ní má představenstvo družstva, paní uklízečka, nájemci tamních nebytových prostorů a předseda představenstva sousedního družstva. Další klíče rozdávat nehodláme, protože se to neosvědčilo. Značka zvolené vložky zamezí opakování zkušenosti z minula, kdy jsme na přání některých členů uzamkli průchozí chodby a za pár týdnů jsem zjistil, že většina nájemníků ze sousedního domu má kopie klíčů od našeho domu. Kde je asi vzali? I tomu konečně učinil přítrž elektronický přístupový systém.

Začátkem prosince se konalo setkání zástupců domů v budově Pražské teplárenské a.s. Jednalo se o zavedení vyúčtování spotřeby teplé užitkové vody podle skutečné spotřeby domů vypočtené součtem všech odběrů v domě a to od 1. Ledna 1999. Dosud byla totiž měřena pouze celková spotřeba všech domů na výměníkové stanici. Na jednotlivé domy se spotřeba rozpočítávala podle počtu osob. Pohledem do tabulky počtů osob v jednotlivých domech bylo jasné, že tento způsob nebyl příliš spravedlivý. Vodoměry v bytech sloužily pouze k poměrovému rozpočítání na jednotlivé byty celkové spotřeby domu, která se skutečnou spotřebou neměla nic společného. Dosud jste tedy úsporou teplé vody mohli ovlivnit platbu pouze na úkor ostatních spolubydlících v rámci pouze našeho domu. Od 1. Ledna však budeme mít možnost ovlivnit skutečnou spotřebu, takže máme příležitost opravdu ušetřit. Za rok, při prvním vyúčtování se pozná, zda náš dům celá desetiletí na ostatní domy doplácel, nebo tomu bylo naopak.

Přeji Vám všem hezké vánoce.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

Informační servis

Pro členy Družstva číslo: 12. (29. října 1998)

Vážené členky a členové družstva.

Úvodem třetího Informačního servisu v krátké době za sebou bych se Vám chtěl omluvit za opětovný přesun původního termínu podzimní členské schůze. Zejména se omlouvám těm členům, kteří přijeli do Prahy speciálně kvůli schůzi a zde zjistili, že se nekoná. Na vysvětlenou všem, kteří se divili, proč měníme termín schůze kvůli jednomu člověku: Tím člověkem je člen z bytu č. 10. ve 4. patře. Tento pán mi po obdržení pozvánky na schůzi zaslal dopis, ve kterém má opět množství připomínek k práci představenstva a žádá předložení takového množství dokladů ke kontrole, že máme-li připravit jen část, potřebujeme pár dní času a dohodnout techniku kontroly těchto dokladů. Pán nesouhlasí se zápisem z minulé schůze (po půl roce), chce předložit popis práce představenstva, chce znovu projednávat odměny představenstvu, tvrdí, že tlumočí názory dalších členů atd. Snad uznáte, že za těchto okolností je nutné, aby na schůzi pán byl. Protože nechci, aby mi znovu oznámil, že se mu termín nehodí, žádám ho opět o to, aby si termín schůze určil sám. Jakmile tak pan učiní, bude termín všem členům oznámen. Prosím, abyste si i Vy ostatní připravili dotazy na témata, která Vás zajímají.

Přístupový systém: Několik dní a nocí byl náš dům k naší a věřím, že i Vaší nelibosti odemčen. Hlavním důvodem byla několikadenní absence identifikačního zařízení na vnitřní straně severních dveří. Čtečku čipů si odvezla dodavatelská firma na naši žádost na "pokus o přeprogramování" na delší časovou prodlevu. Přesto, že zástupce firmy stále tvrdí, že je to velmi složitá záležitost, podařilo se nám přesvědčit ho, že je to nutné. O tom, že dosavadní cca 3 sekundy některým našim spolubydlícím nestačí k pohodlnému otevření víme, nejen z připomínek pana Novotného. Pro případ např. poruchy přístupového systému jsme sice měli od jeho instalace připraveno řešení v podobě zpětného namontování původní zámkové vložky a normální uzamykání domu klíčem "postaru" po dobu opravy, ale nakonec jsme se k němu neodvážili. Měli jsme totiž obavu, že někteří členové a nájemníci si již ze svazku klíčů od domu sundali původní klíč a bez předchozího oznámení si ho nevzali s sebou ven a nedostali by se domů. Proto POZOR!!!: Nezahazujte a noste s sebou starý klíč od domu! Kdyby v budoucnu bylo nutné opět elektronický přístupový systém na čas vypnout, namontujeme do dveří starou, původní vložku. Starý klíč od ní není k zahození a pasuje i do dalších zámků: Vnitřní zadní prosklené dveře v přízemí a dveře od průchozí chodby v 8. Patře.

Rekonstrukce fasády jižní strany domu: Akci provádí firma Dichtex, která se nechala slyšet, že stav některých lodžií je o poznání horší, než se jevil při prvotní obhlídce před nabídkou a provést takovouto opravu byl prý opravdu nejvyšší čas. Na několika lodžiích bude nutné vzhledem k totální korozi balkónových plechů částečně odstranit i dlažbu na podlaze lodžie. V nejhorším stavu je panel lodžie bytu č. 33. Celá akce přijde družstvo asi na 100 000,- Kč. Její součástí bude mimo jiné: Oprava a nátěr fasády balkónových panelů, nátěr a případná výměna balkónového oplechování, utěsnění všech spár a zdrojů možného zatékání mezi panely a na střeše nad lodžiemi, v případě nutnosti budou opraveny balkónové panely i z vnitřní strany, tedy z Vaší lodžie. Balkónové plechy budou natřeny bílou barvou (to se samozřejmě netýká zasklených lodžií). Kdo má plech natřený a nový nátěr nechce, nechť dá včas představenstvu zřetelně vědět. Na žádosti, aby mu však plech natřen nebyl, i když má dosud jen starý oloupaný nátěr s tím, že si ho člen družstva plánuje v budoucnu natřít sám, nebudeme po zkušenostech s takovými členy reflektovat. Každý starý nátěr bude opraven. Při výše zmíněných pracích může docházet k odpadávání velkých kusů staré zvětralé omítky, zbytků nové, kapání a stříkání barev, pádu nářadí, nebo, nedej Bože, lidí z lávky. Prosím Vás tedy, abyste odstranili, nebo zakryli na lodžiích všechny předměty, které by mohly být tímto poškozeny a trpělivě přečkali nepříjemné období rekonstrukce, které může trvat asi měsíc.

Celé představenstvo družstva velice děkuje a cení si slov podpory, kterou nám mnozí z Vás vyjadřujete. Ještě jednou díky.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

Informační servis

Pro členy Družstva číslo: 11.

Vážená členko, vážený člene našeho družstva.

Předkládám Vám předpis plateb na rok 1999 (najdete ho na jiném místě Stránky družstva), který jako návrh předsedy schválilo představenstvo. Chtěl bych Vám krátce vysvětlit, z čeho jsem při sestavování návrhu vycházel.

Přesto, že v roce 1998 opět došlo ke zdražení některých služeb a energií (a v roce 1999 tomu nebude jinak), nezvyšují se podstatně zálohy na tyto služby, protože za rok 1997 jsme vyplatili cca 120 000,- Kč na přeplatcích, což odpovídalo zhruba dvěma měsíčním zálohám na byt. To by měla být dostatečná rezerva na zvýšení cen.

Některé platby se snižují, neboť se přizpůsobují přesně známým cenám služeb. Jsou to např. platby za výtah a za odvoz odpadu.

Celkový součet plateb se však pro členy družstva zvyšuje. Odůvodnění:

Z posledních parlamentních voleb vzešla levicová vláda. Bylo již předem jasné, že majitelům domů nepůjde právě na ruku. Praxe je ještě horší: Pan ministr Špidla prohlašuje, že současnou regulovanou výši nájemného vláda zmrazí. Poprvé za existenci našeho družstva tedy nemůžeme počítat z nárůstem příjmů z nájemného od nájemníků od 1. července, jak jsme byli zvyklí.

S levicovou vládou "spřátelený odborník" na bydlení pan Křeček hlásá již nyní, že platby kolektivních majitelů domů, tedy členů družstev, jsou nižší proti nájemníkům ve stejných domech a tudíž výše nájemného v nájemních bytech je neodůvodněně vysoká a na údržbu domu není potřebná! Nemá význam v této době nahrávat podobným úvahám a plánům na smeč. Proto zvýšení plateb do fondu oprav se více přibližuje výši nájemného našich nájemníků. Ani v jednom případě však součet provozní režie a fondu oprav nepřesahuje výši nájemného v nájemním bytě stejné velikosti. Tím by byla celá privatizace bytového fondu postavena na hlavu, protože členové družstva by na koupi domu do vlastnictví vlastně dopláceli a k tomu nás nedonutí ani sebenesmyslnější rozhodnutí dočasné sociálně-demokratické vlády.

Opravy a rekonstrukce v našem domě jdou pomaleji, než bychom si přáli, zejména díky nespolehlivosti, těžkopádnosti, nebo neochotě některých firem. Přesto peníze z fondu oprav o něco rychleji ubývají, nežli stačí přitékat a přitom nás nejnákladnější opravy teprve čekají. Nebýt možnosti zpětného čerpání, byli bychom dávno již v mínusu. Tato možnost za několik let skončí, je třeba se na to připravit a vytvořit si větší finanční rezervu. Jak jsem zjistil, okolní bytová družstva si tuto rezervu již vytvářejí. Družstva, která byla založena později, než naše, vzala za základ plateb dosavadní výše nájmů, které jsou mnohem vyšší, než měsíční platby našich členů. I tato družstva mají platby do fondu oprav nejvyšší položkou, hned po zálohách na teplo.

Předsedové okolních družstev a společností hovoří o dalekosáhlých plánech. Zejména jedná-li se o družstva a společnosti v našem bloku, musíme být finančně připraveni na případ, kdy většina majitelů domů se rozhodne např. pro zateplení objektu. Bylo by velice nepříjemné, kdybychom se jako jediné družstvo nemohli hromadné akce zúčastnit pro nedostatek finančních prostředků, zůstali jako jediný vchod nezateplen a byli nuceni akci podnikat později na vlastní pěst, což by bylo určitě dražší. Sousední družstvo zase např. plánuje hromadné utěsnění oken. Jestliže nebudeme ochotni se na akci podílet, bude sousední družstvo trvat na rozdělení měření tepla, což bude stát cca 100 000,- Kč. S rozdělením měření spotřeby teplé i studené vody již dnes počítá. V našem domě, na rozdíl od zmiňovaných sousedů, máme stále staré stoupačky.

Poplatek za společnou televizní anténu se zvyšuje na 38,- Kč. Je to částka, kterou si kabelová společnost účtuje za základní nabídku, ve které není zdaleka tolik programů, jako u nás v domě. Příležitost naúčtovat si minimálně totéž využíváme z důvodu jedné z mála možností, jak dostat peníze od nájemníků. Členové družstva mají o tuto částku snížený příspěvek do fondu oprav.

Dnes rozhodně nelze hovořit o složité finanční situaci našeho družstva. Po příchodu peněz z fondu zpětného čerpání Obvodního úřadu M.Č. budeme disponovat cca půl milionem Kč. Topná sezóna však teprve začala, jeden studený zimní měsíc stojí náš dům i 100 000,- Kč a na uskutečnění všech plánovaných oprav a investic budeme potřebovat ještě mnohem více.

Následkem snížení záloh na služby a energie a zvýšení plateb do fondu oprav dochází k faktickému zlevňování bydlení pro nájemníky a zdražování pro členy. Voličům ČSSD to jistě nevadí, ti snad věděli do čeho jdou. No a my ostatní budeme doufat, že to nebude trvat dlouho.

Předseda (19. 10. 1998)

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

PRO ČLENY DRUŽSTVA č. 10.

Vážené členky, vážení členové našeho družstva, opět se na Vás obracím s jednoduchým krátkým vydáním Informačního servisu. Krátkým, neboť podle chování některých členů, jejich dotazů a mých rozhovorů s nimi, jsem nabyl dojmu, že většina z nich servis asi nečte, jinak by se mě těžko ptali na věci, o kterých předchozí Informační servisy pojednávaly velmi podrobně, nebo i několikrát (extrémním příkladem je člen, resp. členka, která průběh členské schůze družstva ruší výkřiky o problémech, které mnohokrát probral a vysvětlil nejen Informační servis, ale i ona schůze). Jsou však mezi námi i velmi pozorní čtenáři s aktivním zájmem o dění v družstvu. Ti mají o informace zájem. Zajímají se i někteří nájemníci, pro které servis určen není. Rozhodl jsem se tedy podrobné informace zveřejňovat přes Internet. Předem upozorňuji, že internetová stránka našeho družstva nestojí družstvo ani korunu. Využívám stránek Atlasu, který na svém serveru nabízí 1,5 MB zdarma pro každého. Nyní, téměř na počátku října je na našem webu přes 100 kB textu. Věřím, že v dnešní době, kdo má opravdový zájem, cestu k Internetu si najde. Každá solidní firma je připojena, existují internetové kavárny a měsíční poplatek za připojení domů se pohybuje již od 180,- Kč měsíčně. Kdyby někdo z Vás opravdu neměl možnost se k Internetu dostat a měl o informace zájem, mohu mu předávat tisky stránek, nebo předat celý soubor na disketě. A jak se na stránku družstva dostanete? Zde je adresa: http://www.mujweb.cz/www/hurban. Na ní najdete zprávy a informace skutečně velmi podrobné a stále přibývají. V brzké době bude na stránce k vidění tabulka s novými předpisy nájemného a dalších plateb družstvu platných od 1. Ledna 1999 a mnoho dalších zajímavých informací pro Vás.

Vzhledem k pokročilému datu a znění stanov družstva je čas pozvat Vás na Členskou schůzi družstva která se bude konat v úterý 27. října 1998 v 18,00 hodin v přízemí domu.

Takže si, prosím, připravte dotazy, žádosti, připomínky, pokud nějaké máte. Já bych jednu měl už teď: Přední (severní) vchod do domu je již zcela a definitivně hotov. Dveře i portály jsou natřeny posledním nátěrem, je namontována rukojeť pro snadné otevření dveří (mosazná koule) z obou stran, dveřní zavírače fungují zcela spolehlivě, uzamykací systém rovněž, včetně otevírání dálkově z bytů. O šetrné zacházení snad prosit nemusím, to už je, věřím, samozřejmostí. Jen ta skleněná výplň dveří je pořád tak strašně zapatlaná! Zkuste si dávat pozor a otevírat dveře za rukojeť, která je tam od toho a ne opřením se o sklo a zkuste to naučit i své děti. Silným opřením o střed skleněné výplně riskujete i prasknutí skla ve dveřích a jeho výměna stojí přes 1100,- Kč.

Ještě jedna důležitá zpráva: Od cca 17. října bude zahájena rekonstrukce vnějších lodžiových panelů na jižní straně domu firmou Dichtex. Práce budou prováděny ze zavěšené lávky a ta musí mít zajištěnou volnou cestu od střechy až po přízemí. Odstraňte tedy včas z jižního pláště domu všechny předměty vyčnívající přes půdorys objektu (antény apod.). Tato akce je jednou z mnoha schválených minulou členskou schůzí družstva. Přistoupili jsme k co nejrychlejší objednávce, neboť lodžiové panely v nejvyšším podlaží jsou již v kritickém stavu. Nejhorší je situace na lodžii bytu č. 33. Práce budou v případě příznivého počasí trvat asi dva týdny a budou při nich opraveny také nátěry plechů lodžiových podlah.

To je zatím vše, další informace a podrobnosti na schůzi.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS č. 9.

Pro členy Družstva

Vážené členky a členové. Představenstvo družstva učinilo od posledních informací pro Vás několik méně, či více významných rozhodnutí a učinilo množství různých kroků, o kterých bych Vás chtěl opět informovat, jak se již stalo, snad dobrým, zvykem.

Ještě krátce k výtahu: Podle čekajících spolubydlících na výtah, které míjím, když jedu směrem dolů, usuzuji, že ještě všichni nejste informováni o instalaci tzv. sběrné služby. Jak ji používat visí již od loňska na nástěnce. Ušetří Vám spoustu času a družstvu energie, budete-li ji využívat. Přečtěte si nástěnku.

Výtah, i když už vypadá mnohem lépe, než dříve, má za sebou teprve první část rekonstrukce. V další etapě, možná příští rok, bude-li dost peněz, bychom měli provést výměnu celého soustrojí. Kosmetické úpravy kabiny by měly skončit do jara, kdy budou instalovány ještě hodiny s přesným časem a tlumená reprodukovaná hudba.

Pozor, chystá se nástřik schránek! A sice na první březnový víkend, tedy 7. a 8. 3. 1998. K tomu je bezpodmínečně nutné v tento den všechna dvířka od Vašich poštovních schránek otevřít, nebo jejich otevření umožnit. Pro provedení nástřiku jsme se rozhodli po shlédnutí výsledku této práce v domě č. 5, který je naprosto bezvadný a rozptýlil všechny naše obavy vyplývající z nástřiků a nátěrů viděných v jiných domech. Pán, který bude akci provádět vyrovná i nerovnosti v plechu a je levný. Do uvedeného data by bylo také velmi vhodné opravit si všechny rozbité zámky u schránek, příp. osadit chybějící, aby se nový lak dvířek hned nepoškodil při montáži zámků až po nástřiku.

Uzamykání domu: Zrovna jsem si na přelomu roku říkal, jak musím poděkovat Vám všem členům družstva, i většině našich nájemníků za ohleduplnost ke stále se zlepšujícímu interiéru našeho domu. Porovnáme-li dnešní chování uživatelů našich společných prostor s vandalismem třeba před deseti lety, je to opravdu velký skok ve prospěch současné doby. Patří za to dík opravdu Vám všem. Jistě na tom má velkou zásluhu i důsledné uzamykání domu, které se celkem ujalo (až na pro mě překvapivě všem známé výjimky). Bohužel, tento velmi příznivý celkový dojem nám kazí období zhruba od začátku letošního roku, kdy jako kdyby si dal někdo závazek, že bude za každou cenu udržovat vchody do domu trvale odemčené. Několika našim spolubydlícím byl požadavek na uzamykání domu znovu připomenut, bezvýsledně. Představenstvo družstva si je vědomo, že současný stav, kdy si musí každý odemknout a zase za sebou zamknout a tudíž nefunguje ani otevírání dveří na dálku z bytů, je nevyhovující. Již v minulém Informačním servisu jsem uvedl, že intenzívně sháníme firmu, která by vyhověla našim náročným požadavkům na přístup do domu, vzešlých z poslední členské schůze. Zrekapitulujme si ty podmínky, abyste pochopili, proč nás tolik firem, které jsem oslovil odmítlo, nebo se omluvilo, že tomu vyhovět neumějí:

Musí odpadnout uzamykání dveří, protože někteří členové a nájemníci prostě nikdy zamykat nebudou, ať už se s tím veřejně chlubí, nebo uzamykání naopak přislíbí a po té stejně nezamykají.  

Přesto je nutné, aby byly dveře trvale zamčené a pohodlně a snadno odemykatelné pro členy a nájemníky domu.

Musí odpadnout nutnost za sebou i jen zabouchnout (zaklapnout) dveře, neboť i to zdržuje a v podstatě platí, že ti co nezamykají, ani nezabouchávají.

Zámek musí být velmi odolný proti vandalismu. Dosavadní elektrické zámky umístěné v zárubni dveří několikrát měněné a opravované byly vždy zničeny.

Odolný musí být nejen zámek v zárubni, ale také protikus ve dveřích, protože zničen byl nejen elektrický zámek, ale také střelka, za kterou zaklapnuté dveře v elektrickém zámku drží. To mělo jeden čas následek, že dům vůbec nešel zamknout, nebo naopak odemknout a nájemníci se nemohli dostat domů.

Patentní vložka v zámku (tzv. "Fabka") je pro náš dům nevhodná, neboť byla také mnohokrát terčem vandalů, kteří do ní nastrkali zápalky, či jiné předměty. Ještě štěstí, že šla vložka vyjmout. Cena za vyčištění a opravu vložky u zámečníků dosahuje téměř hodnoty nové vložky. Např. v létě 1997 jsme vyjímali zápalky z vložek v průměru 1x týdně, nejen v přízemí, ale i v 8. patře, takže bylo nakonec nejvýhodnější zakoupit speciální zubařské náčiní, kterým pan místopředseda velmi zručně pravidelně předměty z vložek vyjímá.

Pro cizího nežádoucího člověka musí být otevření dveří do domu nemožné nejen zvenku, ale také zevnitř domu. Statistiky i psychoanalýzy odborníků potvrzují, že zloděj-bytař si za svou oběť vybere byt, mimo jiné, nejen podle snadného přístupu do nestřeženého domu, ale také v objektu, kde má zajištěnou snadnou únikovou cestu. Tu je třeba také znemožnit.

 Z předešlého bodu vyplývá, že musí být zrušena vnitřní klika na otevírání dveří. Přesto, musí být pro členy a nájemníky dveře snadno otevíratelné, jako klikou.

Jakýkoliv zámek musí splňovat bezpečnostní podmínky, aby např. neuvěznil při požáru obyvatele uvnitř domu.

 Protože náš dům má z venku dva vchody (přední a zadní) a proti zrušení zadního vchodu z důvodu rovněž jeho neuzamykání se jeden z členů družstva na poslední členské schůzi ostře ohradil a já jsem to považoval v podstatě za veto (nechci, pokud je to jen trochu možné vyvolávat taková hlasování, kde by mohl být někdo přehlasován a mít tak nepříjemný pocit křivdy, a možná, že by přehlasován ani nebyl), platí podmínky pro uzamykací systém předního vchodu i pro vchod zadní.

 Nový systém by měl také umožnit otevírání dveří dálkově tlačítky z bytů.

 Téměř všechny předešlé podmínky splňuje přístupový systém na magnetické, čipové, nebo jiné karty. Ten však členská schůze celkem rezolutně odmítla z důvodu nepohodlné manipulace s kartami, ztrát karet dětmi apod. (poměr hlasů opět neznám, nehlasovalo se, stačí, že se ozvalo více hlasů proti. Respektujeme to.).

Tolik zadání. Už chápete, že není snadné sehnat firmu, která by mu byla schopna vyhovět? A věříte, že se to nakonec asi opravdu k naší obrovské radosti podařilo? Od ledna letošního roku jsme z důvodu stále odemčeného domu ještě zintenzívnili hledání takové firmy a našli. Samozřejmě, systém není právě levný, ale jak zaznělo na schůzi, žijeme na konci 20. století a to již existují takové technické možnosti a prostředky, aby dům sloužil nám a ne my jemu. Myslím, že systém, který Vám stručně popíšu níže, abyste si udělali představu, to splňuje na 100%.

Dveře se již nikdy nebudou zamykat. Nové inteligentní dveřní zavírače budou teplotně nezávislé. Dveře se budou zavírat stejně rychle a kvalitně v letních vedrech i v zimních mrazech. Jakmile se zavřou, chytí je elektromagnet a bude je držet silou přes 500 kg. Elektromagnety budou masivního provedení, odolné proti vandalům. Pod proudem budou držet dveře zavřené. V případě výpadku proudu budou zálohovány z náhradních zdrojů. V případě zkratu, požáru apod. dojde k odpojení magnetů a dveře se otevřou. Na dveřích, ani na zárubních nebudou žádné koncové spínače, ani dorazy. Dveře budou v uzamčeném stavu drženy zcela bezkontaktně a bezdotykově, pouze magnetickým polem. Odemykání dveří bude probíhat elektronickým klíčem. Ten není větší, než obyčejný klíč, navléknete si ho na kroužek k ostatním klíčům. Vedle vstupních dveří bude umístěna čtečka klíčů. Klíč na ni jen přiložíte a dveře se odblokují. Stejným způsobem se bude chodit do domu i z domu a to jak zepředu tak zezadu. Klíče dostanete od družstva v libovolném počtu, o který požádáte a to jak nyní, tak i později, pokud Vám v domácnosti někdo přibude, nebo klíč ztratíte apod. Klíče však nejsou zadarmo. Většinou hlasů představenstvo rozhodlo o tom, že každý člověk, který je v našem domě hlášen a domácnost za něho platí zálohy na služby a energie, dostane jeden klíč zdarma. Každý další klíč, ať už pro své známé, příbuzné, kteří Vás často navštěvují, nebo jako náhrada za ztracený klíč, se bude vydávat proti záloze 200,- Kč, což téměř odpovídá jeho hodnotě. Pokud klíč kdykoliv v budoucnu v pořádku vrátíte, bude Vám záloha vrácena. Klíče domácí a externí budou barevně odlišeny. Externí klíče budou otevírat pouze hlavní dveře, tedy přední vchod. Zadní vchod bude sloužit pouze lidem z našeho domu. Již nyní si rozmyslete, kolik klíčů navíc budete chtít. Dveře bude možno odemknout také tlačítky z bytů, na dálku (pouze z těch bytů, kterým to fungovalo i dříve, komu otevírání na dálku nebude fungovat, závada je nejspíš u něho na patře). V této souvislosti bych chtěl důrazně požádat všechny členy a nájemníky, aby otevírali dveře do domu na dálku pouze osobám, které znají. Zazvoní-li na Vás někdo, že chce do domu, zeptejte se kdo to je a co v našem domě chce. Řekne-li Vám, že nese poštu, lže, protože doručovatelky mají od nás klíč. Domníváte-li se, že bychom byli ochuzeni, pokud by nám různé firmy nenacpaly schránky reklamními tiskovinami, jděte jim otevřít dolů osobně, počkejte až papíry rozdají a dům opustí. Nikdy neodblokujte dveře neznámému člověku!!! Bude-li se někdo za každou cenu domáhat vstupu do domu, odkažte ho na mě. Budou-li se po domě potloukat cizí lidé, kterým někdo lehkomyslně otevřel na dálku z bytu, může být tento byt ze systému dálkového otevírání odpojen. Nezjistí-li se kdo to byl, může být dálkové otevírání dveří z bytů zcela zrušeno. Investice do perfektního přístupového systému by tak totiž úplně ztratila význam.

Věříme, že nové revoluční řešení uzamykání domu uvítáte a brzy si na něj zvyknete. Na lepší se zvyká dobře.

O jedné investiční akci, která již proběhla a je hotova, jsem Vás možná ani nestihl informovat, činím tak nyní: I po opravě střešní krytiny docházelo na několika místech k průsaku vody při velkých deštích. Nebylo to však střechou, ale vertikálním zdivem strojovny výtahu. Otřesy způsobené rozjezdy a stavěním výtahu vydrolují spáry mezi panely strojovny. Tmelení, či jiné vyplňování takto pohyblivých spár je problematické, proto jsme si nechali doporučit nejvhodnější řešení, kterým se ukázalo opatření strojovny druhým vnějším pláštěm z hliníkových plechů, který byl současně využit jako zateplení materiálem Isover. Až půjdete s nákupem z nákupního centra, podívejte se na vzhled nástavby na naší střeše, kde je strojovna výtahu. Myslím, že i esteticky vypadá velice dobře. Akci provedla firma Dichtex a stála 27 000,- Kč.

Letošní práce na střeše by měly skončit plánovanou rekonstrukcí odvětrání bytů. To již mnoho let funguje jen jako komín s přirozeným odtahem, bez aktivního nuceného větrání, které kdysi zajišťovaly elektromotory s časovým spínačem. Obnovit tento původní systém by bylo neúnosně drahé, protože by vyžadovalo kompletně novou elektrickou instalaci i v bytech. Motory byly nejen hlučné, ale dnes by byly i drahé na provoz. Měli jsme možnost seznámit se s řešením, které využívá americké technologie a zaujalo nás. Pan místopředseda konzultoval spokojenost s tímto řešením s firmami, které jej již provozují. Výsledkem je naše objednávka tohoto systému, který používá speciálních bezúdržbových turbín, které nevyžadují přívod žádné energie. Využívají přirozeného proudění vzduchu a větru. Objednali jsme dvojici turbín na každou stoupačku, takže po jejich instalaci by se mělo větrání všech našich bytů podstatně zlepšit.

Od II. čtvrtletí letošního roku, tedy od 1. dubna dojde k úpravám záloh na služby a energie a dalších plateb. Důvodů je několik. Jedním z nich je nová platba 42,- Kč na osobu městu za zpracování tříděného odpadu. Oznámení magistrátu visí na nástěnce. Dále zavádíme pro všechny byty platbu za společnou televizní anténu (S.T.A.) ve výši 25,- Kč na byt. Je to částka na které jsme se dohodli na členské schůzi. Upozorňuji, že to není poplatek za programovou nabídku, která je zdarma (resp. za naše koncesionářské poplatky), ale příspěvek na investici do tohoto zařízení. Členům družstva jsme tuto částku odečetli z fondu oprav, takže ji vlastně vůbec nepocítí. Důvodem pro zavedení tohoto poplatku, je dostat peníze na S.T.A. také od nájemníků, kteří do fondu oprav nepřispívají a v nájmu tato platba zahrnuta není. Tím by přišli k 17 programům zcela zdarma na naše náklady. Pro lepší čitelnost různých fondů družstva určených na konkrétní účely dochází také ke zvýšení příspěvků členů do kolonky provozní režie, avšak snižuje se mírně fond oprav, takže nedochází k celkovému výraznému zvýšení plateb, ale pouze k přesypání peněz mezi kolonkami.

Od července dojde opět ke zvýšení nájmu našim nájemníkům posunutím stropu maximálního nájmu (o další malý krůček k úplné deregulaci nájmů, na kterou netrpělivě čekáme). V této souvislosti bych Vás chtěl upozornit, že deregulace nájmů v bytech je pro nás, jako majitele domu velmi žádoucí. Čím vyšší nájmy v nájemních bytech našeho domu budou, tím méně za bydlení budeme platit my, členové. Zkuste to zvážit, až půjdete letos k volbám.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

Informační servis

č. 8. pro členy Družstva

Dovolte, abych přišel opět za Vámi s několika informacemi:

V přízemí skončily malířské a natěračské práce. Původně bylo naplánováno, že v rámci této akce budou natřeny i plechy, dveře a rámy vně domu. To za předpokladu, že firma s nátěry začne v červenci 97. Jenže nátěry oken na chodbách a v bytech se firmě Doležal tak protáhly, že Další firma mohla být na nátěry přízemí povolána až v říjnu, kdy už je na nátěry venku příliš chladno, obzvláště letos. Není totiž možné, aby v domě pracovaly dvě lakýrnické firmy současně a dělily se o dílnu. Takže jsme se s firmou domluvili, že nátěry vnější části přízemí provede až na jaře, jakmile to počasí dovolí. Co se týká vnitřních nátěrů v přízemí, opět Vás prosím o maximální ohleduplnost, opatrnost a všímavost, aby zbrusu nové malby a nátěry nebyly brzy opět napadeny vandaly.

Ještě pár slov ke společné anténě. Věřím, že novou nabídku televizních a rozhlasových programů, kterou máme od září uvítal každý. Mou nabídku, že přijdu komukoliv, kdo bude mít problémy, programy na jeho televizor naladit, využilo několik členů. Při té příležitosti jsem měl možnost zjistit, že moderní koncepce S.T.A. může působit potíže v jeho příjmu u starších televizorů. Aby se velký počet programů do III. pásma vešel, je využito nejen S-kanálů, ale programy jsou vysílány na každém kanále vedle sebe, tedy nikoliv ob kanál, jak tomu bylo dříve. U starších televizorů tedy nejen že nenaladíte asi úplně všechny nabízené programy, protože staré televizory nejsou vybaveny S-kanály, ale stanice v pásmu VHF mohou prolínat částečně do sebe. Na majitele těchto starších typů televizorů jsme mysleli, když jsme pro čtyři základní české programy nechali instalovat ještě klasickou anténu pro UHF. Chcete-li ale opravdu vychutnat vše, co nám zrekonstruovaná společná televizní anténa nabízí, doporučuji zakoupit moderní televizor. Většina programů vysílá stereofonně, nebo v surroundu, s duálním zvukem, téměř každá stanice vysílá vlastní teletext, Č.T. skryté titulky, signál VPS apod. Jistě víte, že rekonstrukce nám umožnila přidat do nabídky programů vlastní domovní kanál, který naladíte na každém televizoru v pásmu UHF. A na něm si opět ve čtvrtek ve 23,00 hodin přepojíme na erotický program. Děkuji za kladné ohlasy na minulé vysílání.

V nejbližší době nás čekají následující rekonstrukce: Zavírání a uzamykacího systému hlavních vchodových dveří. Jak se ukazuje i teď, kdy se ochladilo, působí stálé potíže některým našim kolegům, nebo nájemníkům, za sebou nejen zamknout, ale i jen zabouchnout. Chladnem ztuhlé Brano nezavírá samo, takže se po domě potloukají různě pochybní prodavači plyšových medvídků, přívěsků (!!) a podobných "užitečných" věcí, kteří nemají se vstupem problém. Na poslední schůzi zazněl důrazně požadavek na takové řešení dveřního zámku, které by odstranilo nutnost za sebou zamykat a současně dostatečně pevně chránilo dům a ještě bylo dálkově ovladatelné z každého bytu. Věřte, že od té schůze téměř nepřetržitě takové zařízení a firmu, která by něco podobného zvládla sháníme, ale přesto, že možná opravdu "existují dnes taková technická zařízení a prostředky" a "žijeme ve 20. Století", z renomovaných zámečnických firem, domácích, nebo zahraničních, alespoň těch, které se nacházejí ve Zlatých stránkách, toho není schopna ani jediná. Pan místopředseda má zase kontakty na několik firem, které nabízejí profesionální uzamykací systémy pro velké firmy a podniky. Pro ně však nejsme dostatečně atraktivní zákazník a o zakázku pod 40 000,- Kč nemají zájem. Jestli se to přecijen podaří, potom opravdu jen díky známostem a dobrým stykům našeho pana místopředsedy. Nevzdáváme se a pokračujeme. Věřte, že zamykání domu stále řešíme.

Další větší rekonstrukce se možná podaří ještě do konce tohoto roku. Jde o první větší krok na cestě přizpůsobit náš výtah novým, přísnějším předpisům. Kdyby jim náš téměř 30 let starý výtah měl okamžitě vyhovět, vyžadoval by investici půl milionu Kč. To si nemůžeme dovolit, proto dojde k výměně zatím celého ovládání, které bude nahrazeno elektronickým, což by mělo úplně vyloučit občasné poruchy způsobené častým opalováním kontaktů relé (i když i to se v poslední době, myslím, velmi zlepšilo, když byla v rámci paušálních oprav relátka vyměněna za nová). Nové zařízení umožní i větší komfort, jako např. sběrnou službu směrem dolů (jak ji používat bude vysvětleno po rekonstrukci), informaci o tom, kterým směrem výtah právě jede, či zda stojí a ve kterém patře se právě nachází. Současně bude provedena výměna elektroinstalace, doplněno předepsané osvětlení šachty, nouzové osvětlení kabiny, výměna zámků dveří, kontaktů atd. Předběžná cena byla zatím stanovena na cca 120 000,- Kč. A teď to nejdůležitější: Rekonstrukce si vyžádá odstavení výtahu. Její první etapa již probíhá, výtah je rekonstruován jen přes den. Ráno, večer a v noci jezdí. Ve 2. etapě, která by měla proběhnout v prosinci, nebude jezdit vůbec a to maximálně 3 týdny. Bohužel, je velmi obtížné zajistit náhradní výtah ve vedlejším domě. Nájemníci tamního domu mají již také založené družstvo, ale dům ještě nekoupili, takže partnerem v jednání je pro nás stále realitní agentura. Ta na naše žádosti a nabídky většinou nereaguje, takže nás zachraňuje předseda družstva založeného ve vedlejším domě, který je naopak velmi vstřícný a ochotný. Požádal jsem ho o odemknutí dveří ve spojovacích chodbách po dobu rekonstrukce našeho výtahu. Ochotně vyhověl, dokonce nám poskytl klíč od dveří na jejich straně chodby. My jsme vyrobili cedulky s prosbou k tamním nájemníkům o neuzamykání těchto dveří a ty jsme vylepili z obou stran dveří. Bohužel, již za několik hodin byla cedule stržena a dveře zamčeny. Pokud jste tedy v prvních dnech rekonstrukce museli jít pěšky, protože jste se nedostali k výtahu našich sousedů, omlouvám se Vám za to, ale vyjednáno a přislíbeno jsem odemčení dveří měl. Nájemníci sousedního domu se musí teprve naučit co je to spolupráce a důvěra ve své zvolené představenstvo. Po dohodě opět s panem předsedou nezbylo, než dočasně vyjmout ze zámku v jejich dveřích v 8. patře vložku, kterou tam vrátíme po skončení rekonstrukce. Věřím, a pan předseda mi to potvrdil, že po odkoupení jejich domu a získáním pravomocí tamního představenstva se spolupráce a komunikace mezi našimi domy zlepší. Naši pomoc jejich nájemníkům v případě poruchy jejich výtahu má od nás od začátku přislíbenu jak správcovská agentura, tak předseda družstva. V přízemí jsme zabouchnuté dveře na straně sousedů osadili klikami, takže dokud je tam zase někdo nezcizí, nebo nezničí, měly by obě chodby být nyní pro nás bez problémů průchozí. Stejně bychom to chtěli zajistit i pro druhou etapu rekonstrukce.

Přeji hezký závěr roku.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

Pro členy Družstva číslo 7. z července 1997

Vážené členky a vážení členové našeho družstva. I ve dnech dovolených se na Vás obracím, neboť představenstvo družstva učinilo důležité rozhodnutí, o kterém Vás musíme v každém případě informovat.

Mnohokrát se v našem domě diskutovalo o možnostech rozšíření počtu přijímaných televizních programů. Možností existuje v dnešní době opravdu mnoho. Počet domácích televizních programů se od dob komunismu více než zdvojnásobil, konečně máme možnost na vlastní oči vidět jak vypadá komerční televize a jak má vypadat skutečná veřejnoprávní. I když o něčem takovém se nám třeba ještě před deseti lety ani nesnilo, je nabídka pro dnešního českého televizního diváka ještě mnohem širší. Z kosmu dopadá na naše území signál stovek zahraničních, ale i několika českých a slovenských televizních i rozhlasových programů, ale nejen odtud, další desítky programů jsou šířeny přímo v Praze na vysokých kmitočtech pronajatých kabelovým společnostem. Individuální divák může z těchto jmenovaných zdrojů čerpat podle libosti, ale hlavně podle své peněženky. Někteří členové našeho družstva mají individuální satelitní antény, jiní projevili zájem o rozšířenou nabídku kabelové společnosti, na kterou jsme napojeni, za vyšší poplatek. Že drtivá většina z členů by se ráda dívala na více programů, než dosud, o tom svědči výsledky ankety, kterou jsem před časem uspořádal. V anketních lístcích, které se mi s odpovědí vrátily se všichni respondenti, kromě jednoho, vyslovili pro odpojení kabelové televize a zapojení vlastního zařízení družstva pro příjem televize s atraktivnější a spolehlivější nabídkou. Dodnes se nic podobného neuskutečnilo, protože není snadné vybrat optimální řešení vzhledem k ceně a možnostem za ni. Na zařízení pro napájení rozvodů společných televizních antén se vztahují přísné radiokomunikační předpisy, zařízení musí být vyrobeno a zapojeno profesionálně, takže je i finančně náročnější. Původně jsem počítal se satelitním příjmem některých českých, nebo slovenských soukromých programů, jenže ty se buď postupně orientují na digitální přenos, nebo jsou zrušeny úplně (např. Filmnet). V poslední době jsem kontaktoval několik profesionálních firem zabývajících se touto problematikou a po konzultacích s nimi a zvážení všech pro a proti, včetně finančních hledisek jsme se definitivně rozhodli.

Jak nové programy naladit na svém televizoru? Všechny uvedené stanice najdete ve III. TV pásmu, včetně S-kanálů. Upozorňuji majitele starších televizních přijímačů, že tyto nebývají všemi S-kanály vybaveny, takže na nich, bohužel, všechny uvedené programy nenaladíte a mohou mezi nimi být dokonce i čtyři základní. Proto první čtyři jmenované programy budou v našem domovním rozvodu přijímatelné ještě ve IV.-V. pásmu UHF na kanálech 24., 37., 41. a 57. To nám zajistí přítomnost základních televizních programů v domě. Pokud budete mít kdokoliv z Vás problémy s naladěním programů, s důvěrou se na mě obraťte, rád každému poradím.

Jistě Vás zajímá kolik za to. Veškerá potřebná zařízení k výše uvedenému příjmu nám dodá a práce provede odborná firma, která má k této činnosti licenci od Českých radiokomunikací za celkovou cenu zatím předběžně odhadnutou na 20 až 30 tisíc Kč. Navrhuji tuto sumu zatím uhradit ze zisku družstva, tedy z výnosů z nájmů, které uvedenou částku ještě převyšují, čímž nebude narušen žádný fond družstva na konkrétní účely, tedy ani fond oprav, ani nebude nutné na členech požadovat nějakou zvláštní splátku, nebo úhradu. Každé domácnosti potom bude účtován poplatek ve výši 18,- Kč měsíčně, za S.T.A., což je, myslím si, velice přijatelná částka, zejména v porovnání s cenami, které chtějí za stejné služby kabelové společnosti (např. 298,- Kč měsíčně za jednu zásuvku). Z těchto poplatků by se měla investice do roku 2000 téměř zaplatit. Upozorňuji, že současný poplatek 12,- Kč měsíčně na domácnost, který platíte prostřednictvím SIPO, bude ve stejné době zrušen, takže poplatek za společnou televizní anténu se zvýší jen o 6,- Kč měsíčně.

Na žádost družstva si kabelová a.s. sama odpojí svůj kabel s nabídkou televizních programů. Uvažoval jsem i o tom, že bychom nabídku kabelové firmy zachovali a nové programy bychom k ní pouze přidali. Bohužel, bez vybudování nákladného druhého paralelního rozvodu to není technicky proveditelné. Jak budou nové programy v našem domě zavedeny rychle, záleží nyní pouze na kabelové firmě, jak rychle si svůj kabel odpojí. Montážní firma bude po tomto kroku ihned pozvána k instalování nového zařízení, které bude majetkem družstva. Firma přislíbila zprovoznění zařízení do čtyř dnů od naší žádosti o instalaci. Současné zásobování našeho domu televizním signálem od kabelové společnosti a budování, nebo provoz zařízení nového nejsou technicky ani administrativně možné. Proto Vás prosím o pochopení a trpělivost v případě, pokud dojde k úplnému, v nejhorším případě až několikadennímu výpadku veškerých televizních programů v našem domě. Pokud máte doma starší pokojové antény, nebo přenosné televizory, raději si je pro příští dny připravte do pohotovostního stavu. Věřím, že tuto malou nepříjemnost budete tolerovat. Omlouvám se Vám za ni a věřím, že nová atraktivní nabídka programů Vám bude dostatečnou odměnou.

S kabelovou společností se nerozcházíme. Dohodli jsme se pouze na dočasném odpojení. Pokud bude chtít firma na své náklady v našem domě budovat svůj další rozvod s rozšířenou, nebo kompletní nabídkou programů, příp. Internetu a dalších služeb, které prý již zavádí pro své zájemce a platící abonenty, má od nás k tomu souhlas. Jsme dohodnuti v případě naší žádosti na zpětném připojení. Kabelová firma si v našich prostorách dokonce ponechá některá svá zařízení.

Jaké další výhody přinese nový příjem? Kromě atraktivních programů za neuvěřitelně nízké ceny naši naprostou nezávislost na existenci kabelové televize, poruchách jejího zařízení, včetně častých výpadků napětí pro zesilovače v sousedním domě, na které jsme dopláceli, dva způsoby příjmu čtyř základních "žižkovských" programů, čímž bude jejich příjem dvakrát pojištěn, programy by měly mít lepší technickou kvalitu. Pokud dojde někdy k poruše na tomto našem zařízení, bude v naší moci závadu odstranit.

Montážní firma za zařízení i odvedenou práci samozřejmě ručí. Její pracovníci jsou velmi nepřátelští k jakýmkoliv amatérským a nekvalifikovaným zásahům do S.T.A. Není vyloučeno, že po zprovoznění celého zařízení budou požadovat kontrolu účastnických zásuvek ve všech bytech a pokud nebudou v pořádku, nebudou moci poskytnout záruku. Jestliže v některém bytě nemáte televizor připojen předepsaným způsobem, dejte si to, prosím, rychle do pořádku.

Tolik k televizním programům.

Zájemci o nátěr oken, přečtěte si, prosím, nástěnku v přízemí domu.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

pro členy družstva číslo: 6. (Červen 1997)

Vážené kolegyně a kolegové.

Jeden z členů družstva mi sdělil, že je pro něho velmi obtížné přečíst celý Informační servis v tom rozsahu, v jakém byl až dosud vydáván. Dobrá, budu tedy velmi stručný: Celý tento servis je o penězích, takže bude zajímat asi všechny.

Agentura, která dělá našemu družstvu účetnictví nám předložila vyúčtování služeb a energií za období 1995-6. Visí na nástěnce. Vyplývá z něho, že většina bytů dluží nedoplatky, mnohdy poměrně vysoké. Většina těchto nedoplatků, zejména za rok 1996 je za teplou vodu. V roce 1996 byly poprvé v našem domě využity k měření odběru vodoměry v bytech. Nedoplatky mají proto velmi rozdílnou výši, podle skutečné spotřeby, kterou znázorňuje graf na nástěnce, kde už visí půl roku. Rodiny s vysokými sloupci v grafu tedy mohly vysoké nedoplatky očekávat. V příštím roce by se již situace s velkými nedoplatky neměla opakovat, protože vyšší spotřeba na byt bude promítnuta do měsíčních záloh, i když až od 1. 9. 1997. K tomuto servisu je přiložena složenka na zaplacení nedoplatku. Pokud jste složenku nedostali, máte přeplatek. Dále je přiložen rozpis vyúčtování za rok 1996. Vyúčtování za rok 1995 zjistíte z nástěnky. Další proužek papíru, který jste dostali, je nový předpis plateb platný od 1. září 1997. Nové předpisy bylo nevyhnutelné udělat již od tohoto data, neboť již od 1. 7. zvýšila znovu Pražská teplárenská ceny tepla o 30%. Dále bylo nutné, jak jsem uvedl, promítnout individuální spotřebu teplé vody do záloh na ni a to tak, abychom měli v příštím roce alespoň vyrovnanou bilanci, nebo spíše mírné přeplatky. O 4,- Kč na osobu se zvyšuje také poplatek za úklid, aby paní uklízečka dostávala za svou práci důstojnou mzdu. Zvýšila se také provozní režie, do které jsme rozpočítali pronájem pozemku, na kterém náš dům stojí a daň z nemovitosti. Tyto platby se dosud hradily z fondu oprav, protože je družstvo od svých členů nevybíralo. Z jakých položek se provozní režie skládá, se dozvíte na nástěnce. Všechny ostatní platby družstva jsou dostatečně kryty měsíčními zálohami členů a nájemníků, proto se nezvyšují. Nezvyšuje se ani poplatek do fondu oprav, protože si myslíme, že současné celkové měsíční úhrady mohou již být u některých rodin na hranici únosnosti. Finanční situace družstva není tak kritická, aby si další zvyšování žádala. Nechceme také, aby měsíční úhrady členů družstva znovu převýšily platby nájemníků. Platíte-li měsíční platby družstvu bankovním převodem, dejte své bance včas trvalý příkaz na novou výši měsíční platby a se správným variabilním symbolem (pouze číslo Vašeho bytu).

Pro nájemníky zavádíme od 1. 7. dvě zcela nové platby: Poplatek za užívání našeho vnitřního kabelového rozvodu (STA) ve výši 6,- Kč/měs. a nájem za vodoměr TUV (17,- Kč). Členové tyto platby platit nebudou, neboť údržbu tohoto svého majetku si hradí ve fondu oprav.

Finanční situace družstva: Po uhrazení všech doplatků z minulých let od členů a nájemníků budeme mít na všech účtech celkem cca 400 000,- Kč. Začátkem června bylo 200 000,- Kč z našeho účtu u K.B. převedeno na termínovaný účet se sedmidenní výpovědní lhůtou a automatickým obnovením u stejné banky a to vzhledem ke zvýšeným úrokovým sazbám. Peníze tam hodláme nechat do doby, než je družstvo bude potřebovat, nebo banka zruší tento typ účtu. V současné době banka dává úrok 15% a jako právnické osobě nám ho daní sazbou 25%.

Člen družstva z bytu č. 10. požádal o svolání členské schůze družstva na září 97 s programem projednání účetní závěrky. Již jsem požádal účetní agenturu, aby ji do tohoto data připravila. Slíbila výsledovku a co nejsrozumitelnější výklad dokladů našeho podvojného účetnictví. Daňová přiznání a rozvahu máme u sebe. Prosím všechny členy, kteří mají zájem o fotokopie těchto dokladů ještě před schůzí, aby měli čas si je prostudovat, neboť jsou to materiály rozsáhlé, aby nám dali včas vědět.

Agentura projevila ochotu v případě jakýchkoliv nejasností, nebo zájmu některého člena družstva, zodpovědět dotazy osobně u nich v jejich sídle, předložit veškeré doklady související s naším družstvem a to po předchozím telefonickém objednání.

Za rok 1996 zaplatilo družstvo na dani z příjmu právnických osob 9 750,- Kč.

Věřím, že tento kratičký servis přečetl každý. Další informace ale raději příště.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

PRO ČLENY DRUŽSTVA číslo 5.

Vážená členko družstva, vážený člene, jsem rád že první Informační servis v letošním roce mohu zahájit dvěma velmi příjemnými zprávami. Tou první je, že nájemník bytu č. 21. konečně zaplatil veškeré své dluhy, za nájemné a zálohách na služby, které se táhly ještě z doby, kdy dům spravovala realitní agentura. Jak víte, při přejímání domu jsme museli dluh uhradit, jinak bychom objekt nedostali. Agentura nám za dluh naúčtovala ještě penále, které jsme museli rovněž uhradit. Vzhledem k výši dlužené částky (přes 30 000,- Kč) jsem nabídl dlužníkovi uhrazení dluhu v několika splátkách. I když se zpožděním, tu první uhradil. Další jsme se již přes mnohá jeho ujišťováni nemohli dočkat. Proto jsme z dluhu rovněž začali účtovat penále. Tím dluh každým dnem narůstal. S dlužníkem to však nehnulo. Konzultoval jsem tedy situaci s naším právníkem. Po této poradě vznikl hrubý scénář dalších akcí. Seznámím Vás s ním, abyste znali postup družstva v případě vyskytnuvšího se dalšího podobného případu: Z dlužené částky nabíhá každým dnem penále ve výši 0,5% denně. Každý další den se penále počítá ze základu o tuto půlku procenta vyššího, takže částka narůstá velice rychle. Jakmile dosáhne takové výše, o kterou se již družstvu vyplatí se soudit, je podána žaloba na vyklizení bytu z titulu neplacení nájmu. V tomto případě není nárok na náhradní ubytování. Ale i v případě požadavku na jiný byt jsme schopni vyhovět. Máme v bytech 1+1 několik zájemců o okamžitou výměnu svého bytu za větší. V případě žaloby z důvodů neplacení nájmu není rozsudek soudu nejistý, ale dá se označit předem za jednoznačně vyhraný proces.

Udělal jsem však poslední pokus. Podařilo se nám zjistit adresu oprávněného nájemce bytu č. 21., který se v bytě celoročně nezdržuje, ale bydlí na své chatě. Situaci jsem mu podrobně vylíčil v dopise i s popisem výše uvedeného scénáře. Dlužník prakticky okamžitě zaplatil veškeré své dluhy včetně penalizačních poplatků, které mu naše družstvo naúčtovalo. Jsme rádi, že k soudu nemuselo dojít. Dále na nájemníka nepohlížejme jako na neplatiče, od této chvíle má stejná práva, jako ostatní nájemníci našeho domu.

Druhou dobrou zprávou je předběžný propočet budoucích nájmů našich nájemníků po 1. červenci 1997, kdy se zvýší maximální výše nájemného povolená vládou o 100%. To bude znamenat historický a zlomový bod našeho družstva. Poprvé budou naši nájemníci platit měsíčně více za bydlení, než my, členové. Sice zatím jen o pár desítek Kč, ale v příštím roce by se měly stropy nájemného zvýšit znovu, předběžně zatím o 40%. Konečně přestaneme sponzorovat bydlení našich nájemníků z našich vlastních kapes. Nastává chvíle, kdy založení našeho družstva a odkoupení domu začíná mít hmatatelný smysl, začíná se vyplácet. Maličkou chybičkou na kráse je jen skutečnost, že stát chce nájemníkům s nízkými příjmy zvýšení nájemného kompenzovat téměř úplně, takže v konečném důsledku to zase zaplatíme my ze svých daní, ale jinak to asi nejde. My už deregulované nájemné v podstatě dávno platíme a na žádné kompenzace jsme nikdy nárok neměli a ani po 1. červenci mít nebudeme.

Zjistil jsem, že ne všem našim členům je problém jasný. Dostávám dotazy, zda se nás letní zvýšení nájmů o 100% bude také týkat. Většině členů je to asi jasné, ale přesto odpovídám: NE! Zvýšení se týká jen nájemníků bydlících v nájemních bytech. My bydlíme ve svém, platíme si družstvu tolik, kolik naše družstvo k udržování domu potřebuje. Žádná státní regulace, nebo deregulace se nás netýká. Jsme sami vlastními pány ve vlastním domě.

Když už jsem u zodpovídání dotazů, budu pokračovat. Jeden z našich členů se mě zeptal, na kolik přesně vyjde jeden byt člena družstva. Takže zde je tabulka, která dává na dotaz odpověď:

Typ bytu: zákl. čl. vklad: 1. splátka : doplatek na 1. spl.: 120 splátek za 10 let: za byt zaplaceno celkem:
1+1 2 084,- Kč 9 902,- Kč 2 870,- Kč po 240,- Kč = 28 800,- Kč 43 656,- Kč
1+1+ 2 084,- Kč 10 403,- Kč 2 990,- Kč po 258,- Kč = 30 960,- Kč 46 437,- Kč
3+1 2 084,- Kč 17 382,- Kč 4 661,- Kč po 401,- Kč = 48 120,- Kč 72 247,- Kč
4+1 2 084,- Kč 17 706,- Kč 4 739,- Kč po 407,- Kč = 48 840,- Kč 73 369,- Kč

Zvážíte-li dnešní tržní cenu bytu přes milion Kč, je z tabulky zřejmé, že odkoupení domu byla dobrá investice. Bude-li mít kterýkoliv z členů družstva jakýkoliv dotaz, sdělte mi ho ústně, nebo písemně do schránky družstva v přízemí. Možná, že bude zajímat i ostatní členy, takže ho rád zodpovím v Informačním servisu.

Informace o nebytových prostorech: S nebytovými prostory se to v uplynulých týdnech začalo velmi hýbat. Pro kosmetický salón, je náš nebytový prostor již malý, takže jde do většího. Naštěstí za sebe hned sehnala náhradního nájemce, tudíž družstvo nepřijde o prostředky tím, že by zařízený nebytový prostor ležel ladem bez pronájmu. Novým nájemce bude od 1. dubna v prostoru prodávat textilní zboží, mělo by se jednat zejména o spodní prádlo za velmi atraktivní ceny.

S panem ing., který užívá nebytový prostor v zadní části domu (bývalou klubovnu), se mi podařilo dohodnout podmínky ukončení nájmu. S nájemcem prostoru č. 34. neměli členové našeho družstva vždy idylické vztahy. Zábor nebytového prostoru a zejména proskleného zádveří (tehdy ještě proskleného) nebyl bez komplikací a nedorozumění. Před naším převzetím domu podepsal s realitní agenturou smlouvu o nájmu na dobu určitou do roku 1999, takže mu do této doby nejen nesmíme dát výpověď, ale dokonce ani zvýšit nájemné. Tento nájemce tedy platí za metr čtvereční nepoměrně méně, než ostatní nájemci v našich nebytových prostorech a my s tím nemůžeme nic dělat. Zjistil jsem však, že i s ním se dá jednat klidně a slušně, což se mým předchůdcům asi nikdy nepodařilo. Přistoupil ochotně nejen na zvýšení záloh na teplo, ale sdělil mi podmínky, za kterých je ochoten prakticky okamžitě prostor vyklidit, a nájem sám ukončit. Jedná se mu pouze o návrat investovaných prostředků do rekonstrukce prostoru, tedy včetně záboru zádveří. Na jedné z předešlých schůzí jsme hovořili o tom, že budeme požadovat uvedení zádveří do původního stavu po skončení nájmu. Jenže jsme zjistili, že se zabraným zádveřím je o prostor větší zájem. Jeden ze zájemců o pronájem prostoru si dokonce klade podmínku, že zádveří zůstane v této podobě. Zádveří připojené k nebytovému prostoru také zvyšuje placenou plochu a tím sumu za pronájem, takže na ploše, kterou družstvo v podstatě nepotřebuje, vydělává další, tolik potřebné peníze. Navrhuji tedy ponechat zádveří v současné podobě, jako součást nebytového prostoru. Pokud by se však tento můj návrh setkal se silným odporem většiny členů družstva, budeme to respektovat a požadovat uvedení zádveří do původního (proskleného) stavu. Prosím Vás tedy o zřetelné protesty, pokud se současným stavem nesouhlasíte. To by ovšem asi znamenalo setrvání nájemce v prostoru až do konce nájemní smlouvy, tedy do roku 1999 za pro nás finančně nevýhodných podmínek. Jestliže nový zájemce o nebytový prostor dá současnému panu nájemci odstupné ve výši 40 000,- Kč (poznamenávám, že na místní a okolní zvyklosti to není moc), ten cca do měsíce prostor vyklidí a předá. Pokud byste někdo o zájemci věděli, přiveďte ho. Připomínám, že prostor je velký zhruba 35m2, má vlastní vchod vně domu, ústřední vytápění, přivedenou teplou i studenou vodu, odpad, samostatný elektroměr. Družstvo požaduje nájemné ve výši 132,- Kč za m2 měsíčně, plus zálohy na služby a energie. Nájemné přijde celkem asi na 5,5 tis. Kč měsíčně. Dále bude zvyšováno pouze o procento inflace. Dosavadní nájemce nám bude za prostor platit až do doby, než se nastěhuje nový nájemce, nebo než mu skončí nájemní smlouva.

Zrcadlo ve výtahu: Možná jste si všimli, že 11. února zmizelo na několik dní z kabiny výtahu zrcadlo. Nebylo to tentokrát dílo vandalů, ale zrcadlo, bohužel, se samo utrhlo a spadlo. Přilepili jsme ho zahraniční oboustrannou lepící páskou, u které výrobce inzeruje silné lepící schopnosti. Bohužel, další důkaz toho, že zahraniční značka nemusí být zárukou kvality. Nové zrcadlo je již přišroubované.

Seznam bydlících na nástěnce: Na poslední členské schůzi bylo odhlasováno vyvěšení seznamu obyvatelů domu na nástěnce v přízemí. Někomu může připadat zbytečné o takové samozřejmosti hlasovat, ale ono to není tak jednoznačné. Ne každému musí být vyvěšení někde jeho jména příjemné. Jestli si to někdo výslovně nepřeje, má na to samozřejmě právo. Nechtěl jsem vyvěšovat jména do doby, než budu mít od každého k tomuto úkonu souhlas. Členská schůze družstva však rozhodla většinou přítomných hlasů, že seznam je nutné v přízemí mít a já si myslím, že je to legitimní rozhodnutí. Na schůzi byli pozváni všichni členové a ani jeden proti vyvěšení výslovně neprotestoval. Seznam na nástěnce v přízemí již visí. V poštovních předpisech dokonce prý existuje nařízení, které neukládá poštovnímu doručovateli hledat v domě adresáta, pokud není seznam bydlících v domě vyvěšen. Za tuto informaci jedné naší člence družstva děkuji. Podobný problém je s vizitkami na zvoncích. V brzké době chystá jeden z našich členů rekonstrukci zvonkových tlačítek a okolního pole. Všechny vizitky budou nahrazeny tištěnými v jednotném stylu. Já osobně jsem byl zastáncem přísného dodržení obsahu dosavadních vizitek a jeho přenesení na vizitky nové. Má-li někdo na zvonku uvedeno své jméno jako první, před příjmením a někdo zase naopak, má k tomu asi důvod. Třeba jen ten, že se mu to tak více líbí. Někdo neuvádí své křestní jméno na vizitce vůbec. Prosazoval jsem zachování stylu každé vizitky. Náš pan místopředseda mě postupně přesvědčil, že vzhlednější je rozhodně jednotný styl a vzhledem k délce některých příjmení bez křestních jmen. Takto tedy budou nové vizitky vypadat. Problémy, o kterých píšu Vám možná připadají zanedbatelné, ale lidé jsou různí a někoho se může zásah do nápisu na jeho zvonku nepříjemně dotknout. Pokud mezi námi někdo takový je, prosím ho o prominutí v zájmu estetického vzhledu tlačítkového pole.

Nové osvětlení vchodu do domu: Členové představenstva instalovali ve svém volném čase a zdarma osvětlení nad hlavní vchod do našeho domu. Světlo je napájeno z dílny v přízemí a zatím ho spínají staré vyřazené spínací hodiny, které družstvu zdarma věnoval předseda. Máme však objednaný soumrakový spínač. Jakmile ho družstvo obdrží, rozsvěcení světla se bude dít zcela automaticky závisle na intenzitě denního světla. V současné době je nutné spínací hodiny občas posunout podle prodlužování, nebo zkracování délky dne. Určitě Vás zajímá spotřeba světla, neboť světlo svítí nepřetržitě každou noc. Vzhledem k intenzitě světla se to bude zdát možná neuvěřitelné, ale vězte, že jeho spotřeba je pouhých 9 wattů!!! Je to možné díky speciální úsporné zářivce. Nesetkal jsem se zatím se zápornou reakcí na instalaci světla. Naopak, za slova uznání členům děkuji, potěšila nás. Od světla si slibujeme další snížení vandalismu, neboť vycházíme z toho, že zločiny se dějí zejména ve tmě. Přijde-li k Vám večer návštěva, určitě ocení, když bude dobře vidět na zvonky. Světla je nyní i uvnitř domu před výtahem tolik, že není nutné si večer v přízemí při čekání na výtah rozsvěcet. Tím by mohlo dojít k dalším úsporám za osvětlení. V budoucnu hodláme instalovat také nové moderní schodišťové spínače, u kterých bude možno počtem stisků vypínače naprogramovat délku svícení, osvětlení schodiště bude rozděleno na několik podlažních skupin, aby se nerozsvěcel vždy celý dům apod.

Uzamykání domu: Znovu (pokolikáté už?) vyzývám všechny členy družstva i nájemníky, aby uzamykali dům z obou stran, včetně dveří od průchozích spojovacích chodeb v přízemí a 8. patře a to i přes den. Nevšiml jsem si, že by někdo měl u dveří svého bytu Brano, které by mu zavíralo dveře samo. Každý z nás když odchází ze svého bytu musí za sebou dveře alespoň zabouchnout, většinou i zamknout, takže jsem přesvědčen, že to všichni umíme. Proč to tedy mnozí z Vás neděláte i u dveří svého domu? Řekněte mi proč? PROČ?!?! Nějaký kutil povolil nastavovací šroub Brana v době kdy mrzlo, aby se dveře zabouchly. Ale když se oteplilo a dveře začaly mlátit div se sklo nevysypalo, už nastavení do původního stavu nevrátil. Rány potom ruší nejen nájemce nebytových prostorů v přízemí, ale i členy v bytech v 1. a možná i v 2. patře. Jsou to projevy naprosté bezohlednosti ke svým spolubydlícím. Stejné je to s otevřenými vchodovými dveřmi v dobách silných mrazů. Vystydnutí interiéru domu a společných prostor má obrovský vliv na spotřebu tepla v domě. Některé naše spolubydlící to ale nejen nikdy nenapadne, ale ani když jim to řeknete, vypadají, že to nechápou. Kdyby každý za sebou dveře zavřel, uzamkl, nemuseli nás tu od října několikrát obtěžovat opilí popeláři, nebo záhadný mladý muž zvonící na některé byty a údajně hledající někoho, koho ovšem neznal a ani nevěděl kde bydlí a jak vypadá. To se stalo 9. ledna 1997. Choval se tak divně, že jsem měl sto chutí zavolat policii. Nedocházelo by k vandalismu pocházejícího zvenčí, nedocházelo by ke krádežím věcí před byty atd. Ano, všechny tyto hrůzy se dosud v našem domě stále dějí.

Asi Vás zajímá, proč dosud nefunguje elektrický zámek u vchodových dveří v přízemí. Ten byl dvakrát za sebou zcela zničen. Družstvo nechalo namontovat nový. Není to levná záležitost. Ten byl za několik dní znovu zničen násilným otevíráním bez klíčů (osobně jsem při této činnosti přistihl dvě děti našich členů). Nyní je již zámek tak zničený, že nejde opravit. Bylo by nutné znovu zakoupit zámek nový. Poslední členská schůze vyjádřila většinové přání namontovat naposledy zámek nový. Souhlasím, ale jsem přesvědčen, že opravdu nemá cenu instalovat dosavadní provedení zámku. Znovu, již po členské schůzi, kde došlo ke vzrušené debatě na téma vandalismu našich dětí a pro mě nepochopitelné obhajoby těchto činů jejích rodiči, jsem opět přistihl stejného chlapce, jak kope do hlavních vchodových dveří. Opravdu nemám sílu to už dále komentovat. Dodám jen, že to utvrdilo mé rozhodnutí podat návrh pokud vůbec instalovat nový zámek, potom mnohem dražší, silný, elektromagnet s velkým krokem (podobný typ používající se např. u trezorů), který odolá těmto opakovaným útokům. Naděje, že by útoky přestaly, již asi není. Zvláště, když někteří rodiče místo facky své ratolesti nám její chování zdůvodňují. Výchova dětí je každého věc, ale ochrana našeho majetku je zase věc naše. Výše popsaný elektromagnetický zámek by se neotvíral klikou, ale také pravděpodobně tlačítkem. Budu konzultovat se zámečnickou firmou dostupnost takového zařízení. Že nás to bude stát mnohem více, než klasický zámek, snad nemusím připomínat.

Uvedený typ zámku nám však otevírá další možnosti. Do budoucna zvažujeme zavedení magnetických, čipových, nebo jiných karet, které budou mít naši členové a nájemníci místo klíče od domu. Tento způsob přístupu do domu by měl jeden nesporný půvab. Bylo by vydáno jen tolik karet, kolik je v našem domě přihlášeno osob. Zamezili bychom tím současnému stavu, kdy od našeho domu mají vlastní klíče (!) úplně cizí lidé, kteří zde nebydlí, nebo tvrdí, že zde nebydlí. Karty samozřejmě mohou umožňovat také užití výtahu.

K zamykání zadních vchodových dveří: Přes to, že se zadní dveře ke vstupu do domu nepoužívají tak často, jako přední hlavní, bývají častěji odemčené. Jestliže opakované žádosti a prosby o důsledné zamykání nepomáhají, existuje poslední řešení: Výměna zámkové vložky a znemožnění používání tohoto vchodu obyvatelům domu.

Podobně lze řešit otevřená okna společných prostor, na chodbách. I na skutečnost, že jsou ponechávána okna dokořán za větru, nebo deště v patrech, jsem rovněž již upozorňoval. Zatím to nepomohlo. Objevuje se stále a pomohla mi pochopit, proč v některých patrech chybí kličky od oken. Některé mně dosud nepochopitelné kroky minulého majitele domu a jeho správce se mi začínají vyjasňovat. Už jsem je chtěl do celého domu dokoupit a namontovat, ale nakonec se budeme muset zapojit do jejich demontáže. Např. dne 19. února 1997 se ozývaly velké rány z 11. patra. Nalezl jsem tam otevřená dvě (!) okna se kterými mlátil vítr. Věnujte tedy pozornost následujícímu upozornění: Vzhledem k tomu, že ponechaná otevřená okna si vyžádala první škody (prasklou skleněnou výplň v 6. patře, jejíž zasklení nás stálo další zbytečné výdaje z fondu oprav), bude od dubna 1997 od každého ponechaného otevřeného okna na chodbě po jeho zavření demontována klička. Domluvy dospělým lidem se míjí účinkem. Budeme muset přistoupit k represivnějším krokům. Staneme se pravděpodobně druhým domem v republice, kde budou chybět kliky od oken. Tím prvním je psychiatrická léčebna v Bohnicích.

Výstavy odpadků? Odnepaměti je v našem domě rozšířen jeden nepěkný zvyk některých spolubydlících. Vystavovat plné odpadkové koše, nebo tašky před dveře bytu, na chodbu. Zvláště nechutné je to mezi byty 1+1 a 3+1, neboť tam je jeden soused druhému postaví přímo před dveře. Velice často tlející zbytky jídel svým zápachem zamoří i okolní patra. Nedivím se, že něco takového nechce mít nájemník ve svém bytě. Proč si ale myslí, že to chceme mít my všichni sousedé přede dveřmi a na chodbách? Je to jen další projev bezohlednosti a pohrdání svým sousedem. Neméně odporné je vystavování plných odpadkových košů v hlavním vchodě do domu, hned vedle vchodových dveří, nebo i jinde v přízemí. Proč musíme vědět co měl náš spolubydlící v uplynulém týdnu k večeři a jestli jeho žena má právě menzes? Co si asi musí myslet návštěva, která přijde k některému našemu členovi a ve vchodě do domu ji uvítá tahle výstava? Já se prostě za takový dům stydím. Prosím Vás, nedělejte to.

Ještě si neodpustím radu pro vynášení odpadků: Odpadky sypte výhradně do kontejnerů označených číslem našeho domu. Namítnete, že jsou často plné, zatímco jiné jsou ještě volné. Tomu se dá snadno předejít. Stačí pokaždé za sebou kontejner zavřít. Velice snadno lze vypozorovat, že většina obyvatelů sídliště vysype odpadky do nejbližšího otevřeného kontejneru, takže ty zavřené zůstanou nejdéle prázdné. Budete-li odpadky sypat jen do "našich" kontejnerů, nevystavujete se riziku, že vám někdo oprávněně vynadá.

Jak ušetřit? V loňském roce si většina z nás nechala namontovat na radiátory termostatické regulační ventily. Myslím si, že nemůže být mezi námi takový člen, nebo nájemník, který by toho litoval. Já si už život bez nich vůbec nedokážu představit. Přesto, že se o uspořenou energii dělíme s vedlejším domem, zdá se, že malá úspora je znát. Rozhodně je vidět, že teplotu v bytě si těmito ventily skutečně regulujeme. Vedlejší dům jde do privatizace. Věřím, že si členové tamního nového družstva rovněž dají ventily namontovat a úspory budou ještě zřetelnější. Bude také schůdnější rozdělení společného měření tepla za finanční účasti obou domů. Chtěl bych nyní napsat pár slov o tom, jak ventily správně používat. Nejedná se o prosté uzavírací kohouty, ale o automatický ventil s termostatem. Každý díl na stupnici kohoutu odpovídá určité teplotě. Přiřazení teplot stupňům na stupnici ukazuje tato tabulka:

stupnice na kohoutu: 0 1 2 3 4 5

teplota : 8° C 10° C 15° C 20° C 24° C 28° C

Termostat je samozřejmě ovlivněn ještě množstvím dalších podmínek, např. je-li skryt za záclonou, nebo závěsem, který zabraňuje cirkulaci vzduchu a je tedy ve vyšší teplotě, než je ve zbytku místnosti, nebo naopak, pokud netěsní okna a na ventil fouká z venku chladný vzduch apod. Chce to odzkoušet a vypozorovat. Z tabulky je patrné, že i zcela zavřený ventil otevře topení, pokud by teplota v bytě klesla pod 8° C. To je významné zejména jako ochrana proti zamrznutí radiátoru, i jako ochrana objektu proti úplnému vypnutí topení, které žádnému domu nesvědčí. Upozorňuji, že málo vytápěnému bytu hrozí nadměrné vlhko a následně nebezpečné plísně a houby. Z hlediska šetření je výhodnější udržovat v bytě stálou, třeba nižší teplotu, než střídat uzavření topení s jeho úplným otevřením, nechat místnost úplně vystydnout a po té otevřít kohout naplno. Na vytopení vystydlé místnosti je potřeba mnohem více energie. Jedete-li na delší dobu z domu, je vhodné nastavit ventil maximálně na stupeň 3. Vytápění prázdného bytu na vyšší teplotu je zbytečným a drahým luxusem. Čím vyšší teplota, tím jsou náklady na dosažení teploty o 1° C vyšší větší. Jak se spotřeba tepla pro celý dům měří? Měřidlo zaznamenává nejen množství teplé topné vody proteklé systémem, ale také rozdíl teplot mezi vodou do systému přicházející a vodou systém opouštějící. Kohout otevřený na stupeň 5 není ještě naplno otevřený. Chcete-li pustit topení úplně na maximum, vytočte kohout až na doraz.

Co se týká teplé užitkové vody, i tam existují způsoby, jak ušetřit. Jedním z nich jsou dnes již velmi rozšířené pákové vodovodní baterie. Umožňují pohodlné vypnutí vody např. při čištění zubů, nebo holení, neboť nastavená teplota vody zůstává při opětovném puštění vody zachována a pákové baterie nikdy nekapou. Hodně je znát také mytí nádobí pod tekoucí vodou.

Na nástěnce v přízemí se před časem objevil graf, který velice pěkně ukazuje každému členu i nájemníku jeho spotřebu v porovnání s ostatními byty. Z tohoto grafu snadno poznáte, zda budete za teplou vodu za rok 1996 doplácet, nebo budete mít spíše přeplatek. Zjistil jsem ale, že ne všem je graf jasný, tak jen pár slov k jeho vysvětlení: Vlevo, na svislé, tzv. ypsilonové ose jsou spotřebované metry krychlové vody. Ty znázorňují také svislé sloupy v grafu. Dole, na vodorovné, tzv. x-ové ose jsou jednotlivá čísla bytů. Přední řada sloupců znázorňuje spotřebu vody na osobu, zadní sloupce spotřebu vody na byt bez ohledu na to, kolik osob v bytě bydlí. Takže stačí si dole na vodorovné ose najít číslo svého bytu a sloupec nad ním je množstvím Vámi spotřebované vody.

Členská schůze družstva: O ní již byla v tomto servisu zmínka. Vím, že většina členů nerada schůzuje, proto se také snažím informace předávat tímto servisem. Jedenkrát za rok je ale členská schůze družstva povinná. Nařizuje ji obchodní zákoník, který řeší založení a chod družstva. Možná, že právě tyto Informační servisy způsobily, že na poslední členskou schůzi se dostavila jen těsná nadpoloviční většina členů družstva. Ostatní asi měli pocit, že všechno vědí z Informačního servisu. Jednu chvíli dokonce hrozilo, že se nesejde ani polovina členů. To by znamenalo odložení schůze na jiný termín. Na druhé schůzi již není nutná nadpoloviční většina členstva. Bylo by to zbytečné zdržení a komplikace představenstva. Proto Vás prosím, udělejte si příště čas alespoň jednou za rok. Snad to není tolik. Stačí, když přijde jen jeden zástupce každého bytu. Na schůzi se občas hlasuje o důležitých věcech. Když nepřijdete, vzdáváte se práva o nich rozhodovat. Nemůžete potom případná chybná rozhodnutí členstva ani kritizovat!

Úklid domu: Představenstvo družstva má o úklidu našeho domu určitou představu. Ukázalo se však, že i přes to, že jsme upozorňovali na požadavek nadstandardního úklidu proti minulým létům, vyžaduje mimořádné nasazení uklízečky. Nejhorší je dostat dům po třiceti letech komunistické péče do čistého přijatelného výchozího stavu, který bude možné již udržovat. Chování, pořádkumilovnost a čistota některých lidí z našeho domu to paní uklízečce neusnadňují (vzpomeňte na opakované úmyslné znečištění skleněných výplní v přízemí ovocem a zeleninou třikrát za sebou v jednom dni. Paní uklízečka to pokaždé umyla a za chvíli to tam bylo znovu. To by přestalo bavit každého). Našemu domu se nevyhnuly ani vandalské čmáranice, tolik módní tzv. graffiti. Jejich odstraňování je skutečná dřina i za pomoci lihových nebo syntetických čistidel. Některé (např. naproti vchodu do kočárkárny) se nedají odstranit vůbec. Je nutný nový nátěr stěny. Nedali jsme si říct ani ve věci odkládání reklamních tiskovin na schránky, nebo dokonce jejich pohazování po zemi (přitom ani na jediné poštovní schránce není napsáno, že by někdo o reklamní tisk nestál, tak proč ho zahazuje na zem?). Co chvíli jsou okopané stěny výtahové kabiny. To se možná neděje úmyslně. Viděl jsem lidi rozvazovat si ve výtahu boty. Zvednou nohu a možná ani nevědí, že mají patu opřenou o stěnu. To v tom lepším případě. V tom horším si hoví opřením podrážky. I dnes ještě stále máme v domě kolegy, kteří uvnitř domu kouří a nejen to. Nedopalky odhazují v domě na zem, v 10. patře dokonce i prázdné vykouřené krabičky. Domlouvat už nebudu. Mám pro Vás jen další oznámení: Nejpozději od 1. ledna 1998 dojde ke zvýšení poplatku za úklid společných prostor domu na minimálně 29,- Kč na osobu. Jen tak budeme moci finančně kompenzovat paní zabezpečující v našem domě úklid zvýšenou obtížnost zajistit "celkový dojem čistoty", jak je uvedeno ve smlouvě. A je možné, že to bude stále málo. Máme to ve svých rukou. Myslete na to nejen doma ve svém bytě, ale i na své chodbě, před svým bytem, ve svém domě.

Do smlouvy o úklidu jsme po vzájemném jednání zakomponovali nový odstavec o mimořádných odměnách za mimořádné úklidové akce. Jako mimořádnou akci jsme se dohodli hodnotit také ono zmiňované "vyčištění domu od třicetiletého komunistického úklidu", za které bude v květnu vyplacena zvláštní odměna 1000,- Kč.

Utěsnění pláště domu: Snad jste všichni z bytů 3+1 a 4+1 dostali dotazník, ve kterém jsem se ptal komu do bytu zatéká spárami v severní stěně. Dostal jsem objednávku celkem ze čtyř bytů, takže utěsnění spár pod a nad okny bude provedeno v bytech č. 21., 24., 27., 30., 31. a 33. Termín bude včas oznámen.

Kočárkárna: Prosím všechny členy, kteří mají v kočárkárně nějaké "stoleté krámy", aby nedělali z této místnosti smetiště. Vše, co už nebudete potřebovat, prosím, vyhoďte. Uvažujeme o přistavení kontejneru, objednání jakési vyklízecí firmy a vše, co nebude v kočárkárně označeno jménem a číslem bytu, bude vyvezeno na skládku. V místnosti to začíná silně zapáchat, je tam mohutné hnízdo molů z jakýchsi starých matrací. Také tato informace byla podána na členské schůzi.

Bezpečnostní dveře k bytu jsou velice účinnou obranou proti bytovým zlodějům. Lze je rozhodně jen doporučit. Mnozí naši členové je již mají. Pokud se rozhodnete pro dveře od firmy Next, obraťte se před tím na předsedu družstva. Můžete je mít o 500,- Kč levněji.

Výnosy družstva za rok 1996: Roční finanční bilance za loňský rok ještě není známá. Účetní agentura nám ji předloží ke schválení v nejbližších dnech. Je však jisté, že v ní bude figurovat také položka výnos, neboli zisk družstva. Ten pochází z nájemného z nebytových prostor a od nájemníků. Nebude to sice částka nijak závratná, ale o jejím použití rozhoduje výhradně družstvo. Teoreticky je možné peníze třeba rozdat členům. Nemyslím si, že by to byl dobrý nápad, ale navrhuji alespoň část těchto peněz věnovat na proplacení regulačních ventilů těm členům, kteří si je v loňském roce zakoupili a nechali namontovat. Byla to totiž jejich dobrovolná investice, ze které těží hlavně ti ostatní. Ti, kteří si ventily nezakoupili, peníze neinvestovali a dnes sklízí ovoce z úspor peněz za teplo. Chtěl bych, aby členové našeho družstva pocítili, že družstvo dokáže ocenit kroky vedoucí ke společnému prospěchu, zvláště, jsou-li ochotni investovat své vlastní peníze. Aby si zvykli na to, že zapojí-li se do dobré věci, nemohou na tom nikdy prodělat. Je to návrh natolik závažný, že o jeho přijetí, či nepřijetí musí rozhodnout všichni členové družstva na členské schůzi. Tam již také budeme vědět, kolik peněz to vlastně dělá. Možnosti použití výnosů jsou ale širší. Je možné za ně třeba zařídit příjem mnoha televizních programů pro celý dům, takže bychom na svých televizorech měli nejen dosavadní nabídku. Celou částku lze také věnovat např. na fond oprav atd.

Tento týden by také měla začít oprava odpadního potrubí procházejícího dílnou v přízemí. Stále z něho uniká v menší míře odpadní voda. Po opravě by mělo konečně skončit věčné podmáčení podlahy v dílně a kanalizační zápach, který je někdy v přízemí cítit. Je možné, že po dobu opravy dojde k uzavření vody do bytů a zákazu používat WC. Opravu opět provede pan instalatér-topenář, se kterým máme tak dobré zkušenosti z montáže regulačních i odvzdušňovacích ventilů.
Mám toho na srdci ještě hodně, ale něco si nechám do příštího vydání. Těším se na Vaše názory a připomínky.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

pro členy Družstva

číslo: 4. / 1996

Vážená členko, vážený člene našeho družstva, opět k Vám přicházím s některými informacemi, které by měl každý člen vědět, a to ne náhodou právě v této době. Stanovy našeho družstva nám předepisují minimálně jednou za rok konání členské schůze. V letošním roce schůze ještě nebyla, takže ji do konce roku musíme stihnout. Myslím si, že Informační servis je dobrou pomocí k tomu, aby každý člen, který na schůzi přijde, byl dostatečně informován o hlavních problémech, mohl si je před schůzí promyslet a na schůzi nemusíme již nic dlouze vysvětlovat, projednávat, u čehož, zvláště někteří naši členové, nevýslovně trpí, a můžeme přejít rovnou k návrhům členů, diskusi a volbě představenstva. Najděte si tedy, prosím, čas na přečtení následujících informací, neboť budu jejich znalost předpokládat při konání schůze a ušetříme tím všichni čas při schůzování. Děkuji.

V minulém Informačním servisu jsem vyzval všechny, aby zvážili, zda by některý z našich členů nechtěl zaujmout místo po odstoupivším místopředsedovi. Naštěstí naše téměř zoufalé volání vyslyšela členka našeho družstva z bytu č. 24. Došlo k oboustranné dohodě a proto až do voleb na nadcházející schůzi byla paní kooptována jako třetí, chybějící člen představenstva našeho družstva. Již několik měsíců pracuje výborně v představenstvu, takže do voleb představenstva na další rok ji, pokud bude souhlasit, jistě navrhneme.

Nyní tedy termín konání letošní členské schůze družstva:

Představenstvo DRUŽSTVA Vás zve na

Členskou schůzi družstva,

která se bude konat

ve čtvrtek, dne 19. prosince 1996 v 19,OO hodin v přízemí domu.

Promyslete si, prosím, všechny dotazy, na které jste se chtěli zeptat v průběhu roku, nebo které Vás napadly nyní, připomínky k práci představenstva, k úklidu domu, k provedeným rekonstrukcím (např. střecha, výtah, topení) apod. K některým tématům se vrací i tento Informační servis.

Ano, v právě uplynulém roce proběhly některé investiční akce do našeho domu, které byly nejnaléhavější. Zatékání střechou vyhodnotilo představenstvo jako nejzávažnější havárii v domě nejen z hlediska podmínek pro bydlení v posledním poschodí, ale také z hlediska další devastace domu a jeho životnosti, kterou zatékání nesporně zkracuje. Představenstvo oslovilo tři firmy, které provádějí opravy střešních krytin a požádalo je o vypracování jejich nabídky na provedení této opravy. Vybrat tu správnou je vždy velmi složité. Většinou se musí jednat o kompromis mezi kvalitou a cenou. To, že jeden z členů představenstva ve svém zaměstnání má, mimo jiné, na starost správu budov a nějakou tu opravu střechy už v životě viděl, umožňovalo vybrat optimální řešení z lepšího, než čistě laického hlediska. Firma Hovorka-stavební servis, která byla nakonec vybrána nám mohla také výsledek své práce předvést na jiném domě u nás na sídlišti. Majitel firmy působí seriozním dojmem a tento dojem si dodnes nepokazil. Firma zjistila po zahájení prací, že starou krytinu, kterou minulý komunistický majitel domu plácal stále přes sebe a které bylo již deset vrstev na sobě, musí strhnout celou až na základní vrstvu, neboť pod ní probíhal silný hnilobný proces. Tím se cena za opravu střechy zvýšila z původně plánovaných 140 000,- Kč na konečných 160 000,- Kč. Kompromisem mezi kvalitou a cenou jsem neměl rozhodně na mysli kvalitu odvedené práce, ale stupeň odolnosti a životnosti zvolené střešní krytiny v přímé úměře s její cenou. Naše družstvo je velmi mladé, začínalo nedávno s finanční nulou, resp. s dluhem, který budeme splácet ještě 9 let. Nemáme rozhodně peníze na nejnovější zahraniční střešní krytiny chlubící se v reklamách odolností div ne proti leteckému bombardování, proto jsme zvolili víceméně klasickou, osvědčenou krytinu Sklobit, Hydrobit na to Akrylit-MS a na konec Sanakryl. Firma Hovorka dává záruku 6 let a důležité je, že nyní, necelý půlrok po dokončení opravy si stále myslíme, že jsme vybrali dobře. Český materiál, česká firma neslibující zázraky, ale poctivě odvedenou práci.

Avšak jednu závadu, o které jsme si mysleli, že oprava střechy vyřeší, se odstranit zatím nepodařilo. Jedná se o zatékání do bytu č. 33 v posledním poschodí v okolí odvětrávacího potrubí ústícího na střeše. Po dokončení opravy střechy jsme firmu upozornili, že v tomto místě stále zatéká. Firma znovu místo i jeho okolí zrevidovala, znovu utěsnila všechna napojení krytiny na betonový stojan větráku. Bezvýsledně. Nakonec se zjistilo, že voda při dešti stékající po vnitřní straně potrubí se pravděpodobně prasklinou dostává mimo a vytéká stropem. Firma nám nabídla, že i tuto závadu odstraní, avšak nejedná se již o závadu střešní krytiny, proto bude tato oprava předmětem další zakázky. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o zásah hlouběji do střešního a stropního panelu a do potrubí procházející vnitřkem domu, je nutné ho důkladně zvážit a promyslet. Nikdo nedokáže odhadnout o jak rozsáhlou závadu se může jednat a co nás po odkrytí střechy čeká. Proto představenstvo dosud konečné rozhodnutí v této věci neučinilo. V zimním období je oprava stejně neproveditelná. Zatékání bylo zatím zabráněno provizorním přikrytím ústí větráku tak, aby nebránilo odvětrání, ale aby zabránilo vniku dešťové vody do potrubí, což se zatím osvědčilo.

Celá oprava střechy byla uhrazena ze zpětného čerpání z ceny zaplacené za náš dům. Možná si vzpomínáte, že v podmínkách pro koupi domu je zahrnuta možnost vrátit 40% z již zaplacených peněz zpět družstvu v případě, že tyto prostředky využije na opravy domu. Přesně to jsme učinili. Jednoduchými počty totiž zjistíte, že na opravu za 160000,- Kč by naše družstvo mělo až po třech letech šetření za předpokladu, že bychom nemuseli platit jinou údržbu a opravy po vandalech. Za současné výše příspěvku na údržbu od členů družstva můžeme ročně investovat na opravy maximálně 70000,- Kč.

Dojem z opravy střechy mi však opět kazí jeden zážitek: Pro plnou informovanost členů družstva jsem před volbou firmy, která opravu provede, vyvěsil na nástěnce vzorky různých druhů střešních krytin, které nám jednotlivé firmy nabídly. Kdyby mě, nebo jiného člena představenstva, onen "potřebný" požádal, jistě bych mu vzorky věnoval. 29.8. už byla oprava střechy stejně hotova. Ale to by nebylo ve stylu našeho domu. Někdo všechny tyto vzorky totiž z uzavřené nástěnky ukradl. Po dosavadních zkušenostech bych ale měl být spíše rád, že zůstalo sklo ve dvířkách nástěnky celé. Tím se opět dostáváme k tématu, které nemohlo chybět dosud v žádném vydání Informačního servisu, tedy vandalismu v našem domě.

Lhal bych, kdybych zapíral, že určité zlepšení od roku 1989 v chování k dnes již našemu majetku nepozoruji. Jestli mám i já na tom svůj podíl a někteří z nás vyslyšeli mé nekonečné prosby o šetrné zacházení se zařízením našeho domu, jsem rád a děkuji za to. Vím, že hezké věci se tak často a snadno neničí, pokud člověk není úchylný, a proto se snažíme v rámci finančních možností investovat i do estetického vzhledu. Začali jsme výtahem. Výrazně vandalismus polevil také po uzamčení spojovacích chodeb mezi naším a domem sousedním a soustředil se právě hlavně na uzamčené dveře a zámky a to zejména ze strany sousedního domu. Nespočítal bych, kolikrát jsme měnili a dávali opravit zámky, do kterých někdo nastrkal zápalky. Abychom po dobu opravy vložek neměli dveře odemčené, nechali jsme si vyrobit náhradní vložku, abychom ji mohli hned vyměnit. Potom se začaly ztrácet zajišťovací šrouby vložek. Nakoupili jsme si tedy zásobu těchto šroubů. Píšu "my jsme nakoupili", "my jsme dali opravit", a myslím tím představenstvo, ale opět si neodpustím připomenutí, že jsme to zaplatili všichni. Nejen představenstvo, ale všichni členové. To, že uzamčení spojovacích chodeb na naší straně někomu z vedlejšího vchodu až takto vadilo, svědčí o tom, že to byl nanejvýš správný krok a investice, která se mnohonásobně vyplatila. Jděte se podívat k sousedům a bude vám leccos jasné. Doneslo se mi, že po tomto uzamčení se při poruše našeho výtahu dostali někteří naši členové do konfliktu s tamními obyvateli, když chtěli použít sousedního. Dočkali jsme se útoků typu "když my nemůžeme jezdit vaším výtahem, tak vy nebudete jezdit naším". Byl jsem překvapen, když někteří naši členové neuměli na tento "argument" odpovědět. Domníval jsem se, že jsem Vás jím vybavil dostatečně. Opakuji tedy: Správci sousedního objektu jsem uzamčení chodeb písemně oznámil a nabídl, že v případě poruchy jejich výtahu jim na jejich žádost chodby ochotně odemkneme a že očekáváme stejnou službu také z jejich strany. Agentura na tuto nabídku nikdy nijak nereagovala a o odemčení chodeb nikdy nepožádala. Nevím, co více bychom měli ve věci udělat. Naštěstí i v sousedním domě bydlí slušní lidé a jeden z nich to za Agenturu udělal a o odemčení chodeb nás požádal. Samozřejmě jsem ihned vyhověl, důležité ovšem je, aby hned po mně dveře některý z našich členů v dobrém úmyslu neuzamkl. Pokud ve vedlejším vchodě má výtah poruchu, informuji Vás všechny žádostí vylepenou přímo na dveřích od spojovacích chodeb o jejich neuzamykání. Prosím Vás tedy o sledování těchto vývěsek. Jakmile vývěska z dveří zmizí, vedlejší výtah byl opraven a chodby se mohou uzamknout. Uzamčení našich dveří od spojovacích chodeb v přízemí a 8. patře a mé upozornění pro obyvatele sousedního domu o vandalismu v našem domě, který od nich přichází, se pravděpodobně probudila i Agentura a uzamkla dveře do chodeb i na jejich straně. S Agenturou zkušenosti máme ještě z doby, kdy spravovala náš dům. Při poruše našeho výtahu tedy nemá evidentně význam žádat tuto agenturu o odemčení dveří na jejich straně. Naštěstí, jak jsem uvedl, podařilo se nám navázat kontakt se schopným člověkem z řad nájemníků. Vždy, když jsem ho požádal o umožnění používání jejich výtahu, např. při rekonstrukci výtahové kabiny našeho, zajistil buď on, nebo jeho paní odemčení spojovacích dveří na jejich straně po celou požadovanou dobu. Pro zajímavost: Tento člověk je jedním z organizátorů privatizace jejich domu. Jestli se i tam privatizace povede, věřím, že se komunikace a spolupráce mezi našimi domy dostane do úplně jiné dimenze. V celém našem bloku je sousední vchod jedním ze dvou posledních, které dosud nebyly zprivatizovány.

Avšak co se vandalismu týká, neusněme na vavřínech a zameťme si nejprve před vlastním prahem. Nedávno byl vyměněn elektrický zámek u hlavních vstupních dveří do domu za zcela nový. Ten předešlý povolil vždy, když se do zaklapnutých dveří zatlačilo. Po ne právě levné výměně považovali pravděpodobně někteří členové družstva (a hlavně jejich děti) správnou funkci zámku, tedy, že zabouchnuté nejdou zatlačením otevřít, za poruchu. To by bylo, abych nad nimi nezvítězil! Hrubému násilí nakonec podlehne všechno. Než by hledal klíče, zničil nejen nový elektrický zámek, ale pokřivil i střelku zámku, takže dveře nešly zabouchnout, ani zamknout. Naštěstí zámek šel částečně opravit, elektrický zámek nikoliv. Kupovat další zatím rozhodně nebudeme. K nadějím, že nový drahý elektrický zámek nebude znovu zničen nejsou žádné důvody. Přesvědčte mě, že je to jinak. Nevím kdo na dveře tlačil ze všech nejvíce a kdo oba zámky takto zdemoloval, vím však nejméně o dvou lidech (dětech), které jsem na vlastní oči viděl zabouchnuté vchodové dveře otevírat násilným překonáním zámku. Jejich jména znám a požádá-li na nadcházející schůzi byť jediný člen o jejich zveřejnění, učiním tak. Pohár trpělivosti přetekl. Žádný z členů si nemusí nechat líbit, aby dítě jiného člena demolovalo beztrestně také jeho majetek, za jeho peníze. O vyřešení tohoto případu bych rád požádal členskou schůzi. Navrhuji uložit opravu zámku oběma členům-rodičům těchto dětí. K poslednímu zdemolování zámků došlo 1O. 9. 1996.

Výtah. Pevně doufám, že podobný osud nepotká nově zrenovovaný interiér výtahové kabiny. Její renovaci jsem Vám sliboval již dlouho. Příčinou, proč to tak dlouho trvalo byla zaneprázdněnost firmy, které jsme chtěli renovaci svěřit. Byla to firma, se kterou máme smlouvu na opravy našeho výtahu. Tato firma provádí renovace interiérů buď stříkanou tapetou, nebo novým trendem, lepením esteticky velice vzhledných desek. Protože se jedná o kabinu výtahu, považovali jsme za vhodné svěřit její renovaci odborné firmě na výtahy. Bohužel, z kapacitních důvodů nám nemohla vyhovět. Obrátili jsme se tedy na firmu, jejíž nabídka nás zaujala. Provádějí nástřik českým přípravkem jménem Krahut, který je asi o polovinu levnější, než Variopaint. Práci provedl pan Fara a nástřik až na dvě tmavá místa na boční stěně celkem zvládl. Horší je to s nátěrem dveří, který jsme si u něj rovněž objednali. Netvrdím, že firma neumí natírat, problém bude spíše ve volbě správného druhu barvy. Chápu, že firma s sebou možná vhodnou barvu neměla, ale v tom případě nám to měla sdělit. Já osobně s nátěrem dveří od výtahu v přízemí nejsem spokojen. Bude-li nás takových více, lze objednat nátěr jiný u profesionální firmy na nátěry. Výměnu osvětlení v kabině výtahu za vzhlednější provedla ochotně a včas firma na výtahy. Společně s kabinou výtahu došlo k renovaci také nejpoškozenějších plechů okolo výtahové šachty v přízemí. Celá tato akce přišla naše družstvo cca na 6000,- Kč včetně nového PVC, zrcadla a nových nerezových plechů nad podlahou. Myslím, že se nyní jezdí výtahem mnohem příjemněji, než dříve. Prosím Vás, ať nám to vydrží co nejdéle.

Letošní rok byl mimořádně štědrý na různá vytápění vodou. Nejčastěji to odnesla bývalá dílna (plánovaná kancelář družstva). Díky neustálým přílivům vody ze stropu, nebo z rosících se trubek je již v této místnosti zcela zničená podlaha, nasáklá a prohnilá do velké hloubky. Obvykle voda pocházela z bytu o patro výše, tedy č. 3. Po jednom takovém případu mi otevřela slečna hovořící výhradně anglicky. Sdělil jsem jí, že od nich asi teče velké množství vody. Jaké bylo mé překvapení, když mi klidně oznámila, že to ví. Vodu v bytě jsem zastavil hlavním kohoutem a informovali jsme podnik. Ten poslal na opravu instalatéry, po jejichž opravě se vytopení opakovalo. Zaslal jsem dopis řediteli ústavu, ve kterém jsem ho upozornil že se jeho organizace stává v našem domě problematickým nájemníkem. Byl jsem pozván na jednání přímo do ústavu, které se ukázalo velmi užitečné. S tajemníkem ředitele jsme se nakonec dohodli na finančním příspěvku na renovaci interieru přízemí domu ve výši 3000,- Kč, který nájemce již na účet družstva skutečně uhradil, jako kompenzaci za vzniklé problémy s vodou. Původně jsem navrhoval, zda by tato právnická osoba nebyla ochotna po dohodě s námi přejít na tržní nájemné. Dostal jsem odpověď, že to je pro rozpočtovou organizaci, nepřijatelné.

Všechny vodovodní události v letošním roce však nemá na svědomí byt č. 3. V září selhal nový odvzdušňovací ventil v bytě č. 33. a voda napouštěná do topného systému po naplnění radiátorů až do 11. poschodí vytékala ventilem dále. Způsobenou škodu ocenila pojišťovna na 1100,- Kč.

Po této události vyměnil instalatér, který prováděl v našem domě výměnu všech odvzdušňovacích a později i regulačních ventilů, všechny ventily stejného typu, který selhal, za jiný plovákový typ.

Myslím, že montáž nových regulačních ventilů, která proběhla v letošním roce byla vůbec jednou z nejúspěšnějších akcí. Zatím se neobjevila jediná stížnost, nebo reklamace. Nepotvrdily se obavy z hlučnosti ventilů, změn tlakových poměrů. Pokud by se závada na ventilu objevila u někoho po více jak šesti měsících od montáže, upozorňuji Vás, že to je již po záruční době a veškeré opravy ventilu si již hradí každý člen družstva sám.

Je možná ještě předčasné hodnotit finanční přínos této akce, v porovnání s letošní začínající zimou byla ta loňská podstatně chladnější, ale letošní faktury za teplo vypadají zatím příznivěji, než ty loňské. Při náhodných návštěvách v bytech některých členů jsem byl překvapen, jak moc se teplota reguluje. Někteří naši kolegové se cítí nejlépe třeba jen v 18oC a kohout mají nastaven na stupeň 2. Je jasné, že takový byt šetří peníze nám všem a jakmile to bude možné, budu navrhovat finanční zvýhodnění všech členů, kteří si nové regulační ventily koupili. Těm co je nemají nezbývá, než regulovat teplotu v bytě oknem.

V této souvislosti Vás možná napadne myšlenka na individuální měření spotřeby tepla přímo v bytech a následné rozúčtování podle něho. Možná Vás překvapí, že nejsem jeho příznivcem. Předkládám Vám k posouzení následující argumenty: Měření až dosud bylo založeno na množství odpařené látky do interieru bytu. Bylo zjištěno, že většina používaných látek je zdraví škodlivá. Na stejné stoupačce je v různých podlažích různě velké těleso o různém počtu žeber. Tím má zákonitě každý byt jinou spotřebu tepla, i když měřidlo hlásí stejnou, měření je nespravedlivé i z dalších důvodů. Byt v 1.poschodí prochládající odspoda a byt v posledním patře chladnoucí v zimě od stropu budou mít jistě větší spotřebu tepla, aniž by si jeho uživatelé byt přetápěli, nebo mohli tuto větší spotřebu nějak ovlivnit. Bude-li však v budoucnu pro individuální měřidla většina členů družstva, můžeme si je pořídit.

Na nákup regulačních ventilů byla od všech zájemců o ně vybrána záloha. Po vyúčtování vznikl přeplatek, který byl již vrácen všem.

Všem, kteří se rozhodli do regulačních ventilů investovat děkuji, myslím, že kdo jejich výhody poznal, už by bez nich být nemohl. Děkuji však zejména nájemníkům, kteří se pro ně rozhodli. To jsem ani neočekával.

Máme nového člena družstva. Dnes již bývalý člen našeho družstva, z bytu č. 25. se rozhodl převést členská práva spojená s užíváním bytu v 9. poschodí na nového člena. Hledáním kupce pověřil realitní kancelář, která nám několikrát do měsíce plní naše domovní poštovní schránky svými reklamami. Tato firma využívá ke své inzerci tisk, včetně Annonce, teletext firmy APP, ale také pouliční sloupy apod. I když převod členství nakonec dopadl k naší mimořádné spokojenosti, nemohu říci, že bychom s průběhem jednání s touto kanceláří měli dobré zkušenosti. To, že se dvakrát nedostavil žádný z jejích pracovníků na jednání s námi v termínu, který si oni sami poručili, dnes již považuji za drobnost. Horší bylo, že první jejich telefonát obsahoval dotaz, zda nový člen družstva může být cizinec. Bylo mi jasné, která bije. A nemýlil jsem se. Za několik dnů volala firma opět. Zda bychom nebyli proti, kdyby byt koupila česká podnikatelka na svou firmu. I v tomto případě jsem kanceláři sdělil, že jsme bytové družstvo a jako takové máme zájem zejména o fyzické osoby, normální lidi, nebo rodiny. Jeden podnikový byt už v domě máme a dobře víme, že nájemníci bydlící v podnikovém bytě nemají a ani nikdy nebudou mít k bytu vztah, jako když byt užívá jeho majitel. Mimo jiné také díky velice solidnímu jednání našeho člena, kterému nebylo jedno kdo bude novým členem družstva po něm, došlo k převodu členství, se kterým i představenstvo mohlo vyslovit klidný souhlas.

NEBYTOVÝ PROSTOR V PŘÍZEMÍ K PRONAJMUTÍ ! Asi od měsíce února, nebo března 1997 bude k pronajmutí nebytový prostor o ploše 9,5m2, sloužící v současné době jako nehtový salon. Ten se bude pravděpodobně stěhovat do větších prostor ve vedlejším domě. Zájemci o pronájem, obraťte se na některého člena představenstva osobně, nebo telefonicky na číslo 4710267, příp. písemně na adresu družstva, nebo do schránky družstva v přízemí domu přímo.

Mám toho na srdci ještě hodně, co bych Vám chtěl sdělit, ale necháme to do příštího vydání Informačního servisu, které by mělo vyjít začátkem příštího roku.

Přeji Vám klidné Vánoce, hodně zdraví v příštím roce a nám všem co nejméně nepříjemných problémů k řešení v družstvu a těším se ve čtvrtek večer na shledanou na členské schůzi.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

číslo 3. / 1996
pro členy Družstva

Omlouvám se, že Vás, členky a členy našeho družstva v tak krátké době znovu obtěžuji dalším vydáním Informačního servisu. Nutí mne k tomu situace, do které se naše družstvo, přesněji jeho představenstvo dostalo zcela nedávno. K věci:
Hledáme člena představenstva. Ke dni 15. června t.r. požádal místopředseda družstva, ze zdravotních důvodů, z důvodu časového zaneprázdnění a jiných, o uvolnění z funkce. Od toho dne pracuje představenstvo pouze ve dvou členech, což je dlouhodobě nepřípustné, nejen z hlediska přetížení oslabeného představenstva, ale zejména z právního hlediska. Stanovy nám předepisují tříčlenné představenstvo. Myslím, že není nutné hned svolávat členskou schůzi družstva, která jediná může chybějícího člena představenstva zvolit. Navrhuji následující postup: Vyzývám všechny členy, ale i členky (členem představenstva družstva může být samozřejmě také žena!) družstva, aby se zamyslely nad možností vykonávat tuto funkci. Jisté je, že někdo z našeho domu zvolen být pros
tě musí. Dobrovolník, nebo dobrovolnice bude mít možnost si výkon funkce do svolání členské schůze vyzkoušet a bude-li spokojenost na všech stranách, členská schůze ho ve funkci potvrdí.
Co obnáší výkon funkce člena představenstva: Účastnit se nejen člensk
ých schůzí družstva, kterou pořádáme obvykle jednou do roka, ale také pravidelných, nebo i nepravidelných schůzí představenstva, na kterých je třeba zodpovědně rozhodovat za členy ve věcech, ke kterým má představenstvo mandát. Konkrétně to znamená (příklad z poslední doby:) zorganizovat konkurs firem a nabídek na opravu střechy a určit vítěze konkursu, vybrat pojišťovnu, která nám pojistí dům, určit správnou výši nových záloh na služby a klíč pro zvýšení dalších plateb, schvalování, nebo neschvalování převodů členských podílů, schvalování účetní závěrky (nelekejte se, není nutné být ekonomem - máme na to účetní firmu), projednávání nájemních smluv na nebytové prostory atd, atd. To jsou příklady záležitostí, o kterých rozhoduje celé představenstvo formou návrhů a hlasování o nich. Kromě zodpovědného rozhodování o důležitých věcech se však člen představenstva musí také podílet na všední mravenčí práci, jakou je podávání příkazů k úhradě faktur v bankách, telefonování s dodavateli služeb a energií, s agenturami Byt, nebo Prestige, poctít je občas návštěvou, psát dopisy různým úřadům, chodit na poštu, ale také vymáhat platby na neplatičích (budiž Vám útěchou, že máme jen jednoho), řešit případné stížnosti i drobné technické závady v domě, jako jsou vypadlé jističe osvětlení, nebo výtahu, zavolat sklenáře, nebo zámečníky, je-li potřeba. Každý je z titulu třeba svého zaměstnání na něco specialista. Proto co zvládne představenstvo vlastními silami, na to nevoláme firmy, které jsou zvláště při havarijních opravách dosti drahé. Povinností je to asi dost a to jsem určitě nevyjmenoval ani polovinu, ale představenstvo před časem odsouhlasilo z důvodů spravedlivé dělby práce mezi všemi členy měsíční služby. V praxi to znamená, že každý měsíc má službu v technických a organizačních věcech vždy jeden člen představenstva v pořadí podle abecedy. Na každého člena tak vyjde služba jednou za tři měsíce. V tomto měsíci nosí faktury do bank, telefonuje atd. Dělá všechno to, k čemu není nutná účast zbylých členů představenstva. Vzhledem k tomu, že předseda má u sebe veškerá data, dokumenty a doklady týkající se družstva (většinu důležitých dokumentů duplikujeme a archivujeme u dalšího člena představenstva a originály odesíláme účetní firmě), obvykle službu konajícímu členu představenstva práci připraví i s vysvětlivky a požadavky. Předseda má tedy službu víceméně nepřetržitě. Rozhodně není důvod se této práce bát. Na začátku jsme byli laici všichni. Nového člena představenstva zaučíme. Ještě je třeba připomenout, že měsíční služby neznamenají pro člena, který právě službu nemá, absolutní klid a pasivitu. Je povinen účastnit se všech jednání, ke kterým je nutná účast více než jednoho člena představenstva. Chci zdůraznit, že máme zájem o skutečně aktivního člena představenstva, který je vnímavý k dění v našem domě. Protože některé úřady úřadují pouze dopoledne, bylo by vhodné mít možnost pracovat pro družstvo občas i v této době. Psací stroj doma, nebo dokonce počítač by byl vítán, rozhodně však není podmínkou.
Že práce v představenstvu, pok
ud se dělá poctivě, zabere mnoho hodin týdně, není třeba tajit. Dosavadní představenstvo vykonávalo tuto činnost za 300,- - 400,- Kč měsíčně (v loňském roce za 100,- Kč). Tuto částku mnohdy téměř celou, spotřebovaly poplatky za telefon, dopravu, někdy poštovné, což si každý člen představenstva z ní hradí. Naprosto chápu, že v dnešní době nebude třeba i potencionální zájemce chtít vykonávat tuto funkci jako čestnou. Jsme však družstvo malé a odměnu pro členy představenstva ve výši byť i podprůměrného platu by citelně pocítili ostatní členové na svých platbách družstvu. Tím ovšem rozhodně neříkám, že rozumný požadavek na odměnu zájemce o funkci v představenstvu nebudeme akceptovat. Úmyslně zatím nenavrhnu žádnou výši a každého případného zájemce, který se přihlásí prosím, aby v přihlášce uvedl i svou představu o minimální výši odměny, za kterou by byl ochoten funkci vykonávat. Jestliže i nejnižší částka bude mnohonásobkem dosavadní odměny, bude ji družstvo muset akceptovat. Věřím, že poptávka a nabídka se střetnou v rozumném bodě. Není vyločeno, že práce pro naše družstvo přinese některému členu velice příjemný a podstatný vedlejší příjem. Ostatně teprve za peníze lze očekávat profesionální práci. Nebojte se ohodnotit se. Dnes je moderní znát cenu své práce a svého času. Myslíte-li si, že byste mohli našemu družstvu pomoci, vhoďte lístek s nabídkou do schránky družstva, nebo předsedy, nebo zatelefonujte. Těšíme se.
Výměna regulačních ventilů: Bude probíhat v týdnu od 8.července 1996, tedy druhý červencový týden. Bohužel, před dovolenými jsme to nestihli. Jestliže jste v této době někdo na dovolené, přijďte si dojednat náhradní termín. Kdo si však objednal výměnu ventilů, přijďte, prosím, co nejdříve
zaplatit zálohu na jejich nákup. Budou se montovat termostatické ventily od dvou výrobců: Větší počet od domácího z Příbrami (cena cca 350,- Kč za kus), méně od firmy Danfos (cca 500,- Kč za ks). Pro který se rozhodnete je jen na Vás. Montáž je členům družstva hrazena v plné výši družstvem. Montáž bude provádět stejná firma, která prováděla výměnu odvětrávacích ventilů v bytech v 11. patře. Při této akci budou současně doplněny chybějící radiátory v nebytových prostorách v přízemí domu - v kočárkárně a bývalé dílně. Tím by mělo přestat zimní promrzání bytu v 1. patře od podlahy.
Počty osob v bytech: Je nejvyšší čas stanovit naprosto jasná pravidla pro přihlašování počtu osob, které užívají byt člena družstva a užívají tak náš výtah, svítí si v domě, spotřebovávají vodu, která se rozpočítává na osoby atd. Za každou osobu, která v našem domě bydlí, je třeba platit příslušné zálohy na energie a služby. Kdo by osoby v bytě zapíral, dopouštěl by se podvodu, na který by doslova (přímo finančně) dopláceli ostatní členové družstva. Takový podvod je dosti dobře viditelný, neboť se denně všichni v domě potkáváme a vyvolá řetězovou reakci: Když on, proč já mám být ten hloupý? Tak by se nám brzy mohlo stát, že by v bytech bylo přihlášeno po jedné, nebo dokonce žádné (i to je teoreticky možné) osobě a museli bychom několikanásobně zvýšit zálohy. Jestliže bude důvodné podezření, že v některých bytech bydlí více osob, než majitel bytu družstvu nahlásil, vyvěsíme nahlášené počty na nástěnce, abychom si je všichni mohli porovnat se skutečností. Dosud tyto údaje vycházely z důvěry v odpovědi na ústní dotaz představenstva. Ukázalo se, že se to neosvědčilo. Přistoupíme tedy k písemné formě, která bude pracnější a nákladnější, ale vyloučí jakékoliv spekulace a pochybnosti. K tomuto účelu slouží příloha I.S., kterou je dotazník. Každý ho, prosím, vyplňte, podle následujících instrukcí:
Nejprve je nutné definovat pojem "osoba v našem domě bydlí". Za takovouto osobu bude považován člověk, který stráví v našem domě více než 15 dní, nebo nocí v měsíci a to alespoň tři měsíce v roce. Neznamená to tedy, že byste museli nahlašovat studenta, který k Vám přijel na dvouměsíční prázdniny. I když náš družstevní počítač umožňuje odhlásit, nebo přihlásit osobu, nebo osoby doslova ze dne na den a během minuty spočítá a vytiskne novou výši záloh.
Pro výpočet záloh
oddělme policejní přihlášení k trvalému pobytu a nahlášení osoby (jako počtu) našemu družstvu. Osoba, za kterou je nutno družstvu platit zálohy zde nemusí být policejně hlášena a naopak, osoba, která je v našem domě policejně hlášena, má adresu našeho domu uvedenou v občanském průkaze jako trvalé bydliště, nemusí platit zálohy, pokud zde skutečně prokazatelně nebydlí (má například nájemní nebo podnájemní smlouvu na jiný byt, je hlášena někde jinde k přechodnému pobytu apod.). Avšak POZOR!!! Taková osoba potom nemůže po našem družstvu chtít jakékoliv potvrzení o tom, že zde bydlela, nebo bydlí. Takové potvrzení, ať už by bylo pro soud, policii, majitele jiného domu, obvodní úřad, pracovní úřad, či jakoukoliv jinou instituci, nevydáme. Potvrdíme ho pouze těm osobám, které budou uvedeny v přiloženém dotazníku. Potvrzení o trvalém pobytu je něco jiného, to vydává policie. Od července 1996 jakoukoliv změnu v počtu osob hlaste pouze písemně prostřednictvím tohoto dotazníku, který Vám na požádání kdykoliv vydáme k vyplnění. U osob hlášených družstvu uvádějte, prosím, také rodná čísla. Družstvo je sice znát k ničemu nepotřebuje, ale je to pojistka pro ty filuty, kteří by po čase chtěli tvrdit, že osobou mysleli někoho jiného. V dotazníku samém je ještě zrekapitulováno, které osoby k nahlášení družstvu patří a které se hlásit nemusí.

Pojištění domu: Představenstvo družstva podepsalo pojistnou smlouvu na dům s Českou pojišťovnou a.s., která se při jednáních chovala nejseriózněji ze všech (oslovili jsme ještě pojišťovny Alianz a Česká kooperativa). Dům máme pojištěn od 8.6.1996 na maximální pojistnou částku 20 060 000,- Kč se spoluúčastí 5 000,- Kč za roční pojistné 17 900,- Kč. Pojišťovna upozorňuje, že případná škoda musí být hlášena neprodleně a došlo-li k pojistné události, nesmí pojištěný změnit stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou postižené věci pojišťovnou prohlédnuty. Dům máme pojištěn prakticky proti všem živelním i jiným pohromám, včetně
výbuchu plynu.

Oprava střechy: Na opravu střechy jsme dostali několik různých nabídek od tří firem: Haman - nabízí asfaltovou krytinu s břidlicovým posypem, Hovorka nabízí totéž a navíc další variantu, asfaltovou krytinu s tkaninou. Tato nabídka nakonec zvítězila, protože je to pro naše provedení střechy nejvhodnější technologie. Tkanina by měla nejlépe řešit problém uchycení krytiny k oplechovaným okrajům střechy, které jsou vzhledem k rozdílné tepelné roztažnosti plechu a krytiny rizikovým místem. Dále od firmy Lusty jsme dostali nabídku na zahraniční vodovzdorné nátěry různých provedení. Tato nabídka vypadala zprvu cenově velmi zajímavě. Později se ovšem ukázalo, že se jedná pouze o cenu za materiál, zatímco ostatní firmy předkládaly cenu za metr čtvereční včetně všech prací, tedy "na klíč". Ukázky z nabízených materiálů můžete shlédnout v přízemí domu na nástěnce. Smlouva na opravu střechy byla tedy podepsána s ing. Hovorkou. Oprava bude provedena materiály Sklobit, Bitagit, Akrylit-MS, Sanakryl, a barvou Düfa. Současně bude opravena i krytina na panelovém překladu včetně střechy a omítky výtahové strojovny. V případě příznivého počasí by oprava měla být dokončena do 26.7.1996 za konečnou smluvní cenu 133 090,- Kč vč. DPH. Firma poskytuje na střechu záruku 6 let. Pokud po dokončení opravy střechy se v některých bytech bude i nadále projevovat zatékání vertikálními obvodovými zdmi (např. kolem oken), nahlaste to družstvu a tato závada bude rovněž odstraněna.
Vandalismus: Chtěl bych jednou psát Informační servis a mít tuto rubriku prázdnou. Dnes ji však mám zase čím naplnit. Jeden člen představenstva viděl na vlastní oči, jak pod balkóny přistál pytel s odpadky vyhozený z našeho domu. Že někomu pytel omylem z balkónu vypadne, se může stát každému. Marné však bylo čekání na to, že pachatel přijde pytel dolů sebrat a odnese ho do kontejneru na odpadky. Tato událost mě trochu zarazila. V minulém vydání jsem popisoval, jak to udělat, aby v přízemí domu nemusely být po zemi rozházené reklamní tiskoviny a on někdo svůj domácí odpad hází z balkónu. Opravdu jsem si myslel, že už jsme někde dál. Něco takového jsem viděl zatím dosud jen v televizi a to v reportáži z Chánova.
Potvrzení: Před časem každý člen družstva dostal potvrzení nahrazující dekret na byt. Překontrolujte si, zda jste ho všichni dostali a zda v něm máte uvedeno správně trvalé bydliště. Vycházeli jsme z toho, že každý majitel členského podílu v našem družstvu má trvalé bydliště ve svém bytě. Ovšem nemusí tomu tak být. Máme v domě minimálně jeden případ, kdy tomu tak není. V takovém případě nám trvalé bydliště nahlaste a družstvo Vám vystaví potvrzení nové se správnými údaji.
To je z Informačního servisu pro členy družstva č. 3. vše, nezapomeňte vyplnit a odevzdat soupis počtu osob a případné sdělení o Vašem zájmu doplnit v současné době neúplné představenstvo družstva.

edseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)
Zpět na úvodní stránku (Home)

INFORMAČNÍ SERVIS

číslo 2. / 1996 Pro členy družstva

Vážená členko družstva, vážený člene. Myslím, že většina lidí nerado schůzuje. Družstvo, však minimálně jednou za rok schůzi svolat musí. To je předepsáno v obchodním zákoníku, který družstvo legislativně upravuje a máme to předepsáno i v našich stanovách. Pokud však schůze má sloužit jen k tomu, aby se členstvo informovalo, lze to řešit i jinými způsoby. Např. vývěskami na nástěnce. Tam se však všechny informace, které byste měli vědět, nevejdou, navíc si mnoho našich členů stěžovalo na špatnou čitelnost textů na nástěnce. Proto v současné době využíváme nástěnku v přízemí pouze ke stručným aktuálním důležitým sdělením, které píši snad dostatečně velkým písmem, aby byly čitelné i pro starší lidi bez brýlí. Pro obsáhlejší a podrobnější informace bych chtěl více méně pravidelně využívat takovéhoto Informačního servisu, ve kterém byste se měli dovědět vše, co by Vám představenstvo našeho družstva rádo sdělilo a o čem máme povinnost Vás informovat. Proti informacím na schůzích má tato forma sdělení určitě mnoho výhod. Nenařizuje nikomu účast na žádném jednání, vše je černé na bílém, nemusíte si dělat poznámky ze schůze abyste něco nezapomněli a ti, koho žádné podobné informace nezajímají, nemusí na schůzi trpět a stále koukat na hodinky. Může i tyto psané informace vyhodit a má pokoj. Ale budu asi nevrlý, jestli mě budou někteří členové zastavovat na chodbě a klást mi otázky, které vyčerpávajícím způsobem již informační servis zodpověděl.
Nejdůležitějším bodem tohoto vydání je vysvětlení zvýšení některých záloh na služby, zejména na
teplo a zvýšení některých dalších položek, ke kterému dojde od 1.7.1996. Nařízením vlády se také letos od tohoto dne zvyšují maximální nájmy a to v republikovém průměru asi o 23 procent,
u nás v Praze 4 to je o 35 %.To se bude týkat našich nájemníků. Náje
mních bytů máme v našem domě šest. Vzhledem k tomu přinese toto zvýšení do naší družstevní pokladny jen asi o 800,- Kč měsíčně více, než doposud. Z toho je patrné, že nájemníci údržbě našeho domu finančně rozhodně nepomohou. Je to, a ještě nějaký ten rok bude, na nás, majitelích domu. Tržní nájemné za průměrný byt I. kategorie se dnes pohybuje od 5000,- Kč výše. Je jasné, že to většina prací se živících lidí nemůže platit a tak se jistě na vládu nebudeme zlobit, že nájemné neuvolní najednou, ale regulací ho zvyšuje každý rok o kousek. A jsou i tací, kterým se i těch 23 procent zdá mnoho. Dokud bude vládnout pravicová vláda, den, kdy budou naši nájemníci platit za bydlení více, než my, majitelé domu, se stále blíží. Kdyby náhodou někdy vyhrála volby Sociální demokracie, nebo, nedej Bože, ještě někdo levější, asi by se nevyplatilo vlastnit dům. Nájemníci by žili čím dál více na úkor majitele domu.

Finance našeho družstva se od začátku letošního roku stále tenčí. Už několik měsíců je jasné, že platby budeme muset upravit. Aby ke zvyšování nedocházelo vícekrát za rok a vždy jen u někoho, rozhodli jsme se zvýšit platby členům družstva současně s nájemníky. Umožní to také těm nájemníkům, kteří mají sporožirové účty a využívají je k platbám za
bydlení, dát jeden přík
az ke zvýšení plateb a ne jednou při zvýšení záloh na teplo a za měsíc znovu při zvyšování nájmů.

Přeplatky za teplo za rok 1994: Nejvíce peněz nám z družstevního účtu odčerpalo topení. V nejchladnějších měsících jsme za teplo platili téměř 100000 Kč. Při tom od členů, nájemníků i nájemců nebytových prostor dohromady vyinkasujeme měsíčně na zálohách na teplo a teplou vodu 20000,- Kč, takže ztrátu nevyrovná ani skutečnost, že zálohy se platí ve stejné výši po celý rok, tedy i v měsících, kdy se netopí. A to letos se topilo ještě koncem května. Družstvo však za teplo platit musí. Kdybychom faktury včas neproplatili, hrozilo by nám třeba odpojení od výtopny, nebo pouhé temperování proti zamrznutí. Platit faktury se musí, to je zákon č. 1. Proto jsem formou nástěnky požádal obyvatele domu o strpení s výplatou přeplatků za teplo za rok 1994. Tyto prostředky byly dočasně použity na úhradu opět tepla. Na nic jiného. Přesto, že jsem to na nástěnce jasně psal, panoval v domě názor, jak jsem zjistil, že si peníze necháváme kvůli úrokům, které z nich družstvu plynou. Úroková sazba v Komerční bance, kde máme jeden účet je O,5 procenta ročně, v České spořitelně, kde máme druhý účet, 3 procenta ročně. Spočítejte si tedy, zda by pro naše družstvo s obratem cca milion Kč ročně, byly tyto výnosy zajímavé. Pokud bude mít naše družstvo někdy větší finanční rezervu, a to je u většiny bytových družstev obvyklé, převádí se tyto peníze na termínovaný účet s větším úročením. To potom samozřejmě uděláme také. Pokud bychom přeplatky za teplo za rok 94 vyplatili ihned, jakmile jsme je od Agentury Byt obdrželi, museli bychom okamžitě zvýšit zálohy na teplo a neměli bychom možnost čekat až do 1.července. Tím chci říci, že jste opožděným vyplacením těchto přeplatků o nic nepřišli. Nervozitu bych chápal u nájemníků. Peníze členů družstva jsou však stále jedny a tytéž, naše, ať jsou doma, nebo na účtu družstva.

Majitelům sporožirových účtů, kteří poplatky za bydlení z těchto účtů hradí a tudíž čísla jejich účtů jsou nám známá, již přeplatky na tyto účty obdrželi. Měly by se Vám objevit ve výpisech z účtu za květen, tedy asi začátkem června.
Ostatní členové i nájemníci dostanou na přeplatky šeky, které si nechají proplatit v pokladně Komerční banky v Praze 4, Nuselská 603/94. Nikdo z představenst
va totiž není ochoten chodit po domě se čtyřiceti tisíci po kapsách a roznášet přeplatky po bytech. Navíc tak u třetího bytu by již došly drobné. Šeky se budou vydávat v úterý, dne 11. června 1996 od 18.30 do 19.00 hodin v bývalé dílně, v přízemí domu - budoucí kanceláři družstva. Všem však doporučuji, aby si peníze uschovali a rozhodně je neutratili. Budete je velmi brzy potřebovat. Družstvo obdrželo od účetní firmy vyúčtování všech služeb za rok 1995, včetně topení. Vykazuje zhruba stejné nedoplatky, jaké jsou tyto přeplatky za rok 1994, takže brzy po té, co Vám peníze družstvo vyplatí, mu je na účet zase vrátíte. Každého jistě napadne, že by bylo jednodušší peníze na účtu družstva ponechat. Ne. Někteří naši členové je prostě chtějí za každou cenu. Takže je musíme vyplatit všem. Ještě letos však dostanete složenku na podobnou částku.

Upozorňuji, že dnes jsou bezhotovostní převody peněz nejen moderní, ale pro instituci, jakou je naše družstvo rozhodně jednodušší a přirozené. Je proto pochopitelné, že členové a nájemníci, kteří stále platí vše "postaru", budou stále častěji až na druhém místě. Velká bytová družstva svým členům-nájemníkům nařizují povinnost zřídit si žirový účet a jinak platby za bydlení vůbec nepřipouštějí. Touto cestou bych jít nechtěl, protože to považuji za zásah do svobody člověka. Avšak žirový účet pro finanční styk s naším družstvem každému členu i nájemníku rozhodně doporučuji. V opačném případě počítejte do budoucna i se zvýšením poplatku z dnešní jedné Koruny za složenku na 7,- Kč. To je totiž částka, kterou Vaše hotovostní platba naše družstvo celkem stojí. Pro ty, které to zajímá, tuto částku vysvětlím: Protože potřebujeme stále znát aktuální stav našeho účtu, Česká spořitelna a. s. nám zasílá výpis z účtu po každém pohybu. Platby od našich členů a nájemníků placené sporožirovým účtem se objevují všechny najednou v jediném, maximálně dvou výpisech, protože příkazy jsou obvykle provedeny na všech sporožirových účtech v jeden den. Většinou 5., nebo 10.den v měsíci. To nás stojí jen 2,50 Kč za poštovné a 3,60 za odeslání výpisu. Platby složenkami však přicházejí na účet po jedné, nebo po dvou denně. Spořitelna je povinna družstvo o každém pohybu informovat, takže výpis za stejné peníze nám zasílá kvůli každé složence zvlášť. K tomu připočtěte poplatek za složenku a jste na sedmi Korunách. Jistě chápete, že by bylo nespravedlivé, aby tyto poplatky platili ti členové družstva, kteří hradí platby za bydlení ze sporožirových účtů.

Sporožirové účty mají jedinou nevýhodu: Totiž při každé změně výše platby musíte ve Spořitelně změnit příkaz. U velkých bytových družstev lze nájemné vybírat prostřednictvím inkasního střediska, jak tomu bylo i u nás před privatizací domu. Spořitelna akceptuje požadavky na platby, které jí předkládá inkasní středisko, i kdyby měly každý měsíc jinou výši. Tuto možnost naše družstvo nemá. Zajímal jsem se, zda by nám inkasní středisko nemohlo platby vybírat. Sdělili mi, že poplatky jsou tak velké, že by pro tak malé družstvo byly neúnosné. Inkasní středisko má však jednu velmi ošklivou vlastnost: Výpis o zaplacených platbách má zpoždění 3 až 4 měsíce. My máme přehled o poplatcích za bydlení nejpozději do 3 dnů od jejich uhrazení. Z výše uvedených důvodů se tedy snažíme o zvyšování poplatků co nejméně často, pokud možno pouze jednou za rok. Že to minimálně jednou za rok nutné je, vzhledem k inflaci, rostoucím nákladům a dalším faktorům, o tom snad není pochyb.

Nyní pro zájemce podrobné vysvětlení a odůvodnění zvýšení jednotlivých položek:

Zvýšení záloh na teplo: Že se nám v letošním roce nedostává peněz na zaplacení dodávek tepla, již bylo uvedeno. Nevysvětlil jsem však, jak je to vůbec možné. Není to tím, jak by si někdo mohl myslet, že je družstvo vedeno diletantsky a neumí si to spočítat, zvlášť, když na tyto věci si platíme účetní firmu, která nám dělá nejen účetnictví, ale je v kontaktu i s našimi dodavateli služeb a energií a nepracuje jen pro nás, ale pro velké množství jiných družstev a domů, takže má i nějakou praxi.
Náš dům zásobuje teplem a teplou užitkovou vod
ou akciová společnost Pražská Teplárenská se sídlem v Praze 4 Modřanech. Množství tepla, které jsme spotřebovali, zjišťuje pomocí měřidla, umístěného ve vedlejším domě č.p.1172. Měřidlo je společné pro oba domy. V každém domě našeho typu jsou dvě měřidla, to znamená, že druhé měřidlo v našem bloku je společné dokonce pro tři vchody. Majitelem domu č.p.1172 je městská část Praha 4, tedy partnerem pro akciovou společnost Pražská teplárenská pro jakákoliv jednání i platby je realitní kancelář dům 1172 spravující, Agentura Byt. Ta dostane fakturu za teplo pro oba domy, jejich i náš a naši zhruba polovinu nám přeúčtuje a naše družstvo tedy za teplo platí Agentuře Byt. Že to není výhra, víme už z doby, kdy se tato agentura o náš dům starala.
Protože, jak jsem již
uvedl, Agentura Byt je pro Pražskou teplárenskou partnerem v jednání, protože má na své straně měřidlo, dostává od tepláren také předpokládané náklady na teplo na celý rok dopředu i nový ceník energií v případě, že dojde ke zvýšení cen za energii. Pražská teplárenská ceny také skutečně již loni na podzim zvýšila a to o téměř 2O procent. Tuto skutečnost nám však nikdo nesdělil. Neměli jsme tedy důvod zálohy na teplo upravovat. Považuji za chybu, že nám tuto skutečnost nesdělila Agentura Prestige, které byly nové ceny známé, ale ta nemohla tušit, že nám je nesdělila Agentura Byt, která je pro nás partnerem v dodávkách tepla. Protože ze známých důvodů tedy zvyšujeme zálohy na teplo až od 1. července 1996, zatímco měly být zvýšeny již před šesti, nebo sedmi měsíci, musíme ve druhé polovině roku zaplatit to, co dlužíme za první pololetí. Na konci roku bychom podle naší účetní firmy, která na naši žádost nový výpočet provedla, měli vyjít s vyrovnaným rozpočtem za teplo a teplou vodu. Maximální zvýšení záloh na teplo by mělo činit asi 36 procent. Pro zprůhlednění spotřeby i plateb zavádíme zvlášť platby záloh na teplo a zvlášť na ohřev teplé užitkové vody.
S teplou vodou je situace nová i tím, že hodláme využívat individuální bytová měřidla spotřeby. Agentura Byt je
sice nechala před časem namontovat, ale nikdy je nevyužila a dodnes nám nebyla schopna dodat výchozí odečet stavu, ač jsme o něj několikrát žádali.
V současné době jsme v jednání s Pražskou teplárenskou a od letošního léta bychom měli být pro ni oficiálním odběratelem tepla, takže Agentura Byt nám již nebude nic zprostředkovávat. Letošní situace by se tedy už neměla opakovat. Pro všechny případy jsem požádal i Agenturu Prestige, aby nám napříště sdělovala všechny záměry Pražské teplárenské, o kterých se doz
ví.
V této souvislosti je také namístě informace o možnosti oddělit měření tepla od společného měřidla ve vedlejším domě, abychom platili skutečně jen to, co spotřebuje náš dům. Firma Termonta, která podobné akce provádí je ochotna měřidlo rozdělit na dvě.
Montáž jednoho měřidla však přijde cca na 50000,- Kč. Avšak Agentura Byt s rozdělením musí souhlasit. Ta sice souhlasí, avšak pouze v případě, že jejich nové měřidlo zaplatíme za ni. To by znamenalo pro nás náklady dvojnásobné.
Naše účetní vypočítala zálo
hu na ohřev teplé užitkové vody na osobu a měsíc na 73,- Kč. Z odečtů, kterými jsem všechny členy a nájemníky pověřil a který jste všichni (až na jednu výjimku) napsali do formulářů a ty odevzdali do konce března do schránky družstva, jsou patrné obrovské rozdíly ve spotřebě vody u jednotlivých bytů i stejné velikosti. Pádný důvod k tomu, aby každý platil za to, co skutečně spotřebuje. Upozorňuji na to proto, že lze očekávat přeplatky na zálohách, ale také u někoho vysoké nedoplatky. Rozdílnou výši záloh podle spotřeby lze uplatnit až v příštím roce, kdy budou skutečné spotřeby známy a spočítány.
Pražská teplárenská také účtuje každý měsíc zvlášť teplou vodu a zvlášť teplo, takže jejich rozdělení i v rozpisu záloh považuji za logické a přehledné. Jejich sluč
ování za minulého režimu a Agenturou Byt dodnes, nechápu, pokud neuvažuji o možných výhodách pro inkasující firmu plynoucí z nejasnosti a malé průhlednosti toků peněz.

Jako přílohu tohoto Informačního servisu naleznete na jeho zadní straně proužek s rozpisem nových plateb. Výši měsíční zálohy na teplo se dozvíte v kolonce "teplo".

V souvislosti s teplem bych Vám rád připomněl, že se blíží termín montáže nových termostatických regulačních ventilů k topení. V daném termínu se k výměně přihlásilo 25 bytů družstevních a tři nájemní. Celkem je objednáno k dodání 92 kusů ventilů, k namontování 96. O výrobci, značce a typu ventilu není ještě definitivně rozhodnuto. Ve hře jsou české ventily a ventily firmy Danfos. Není nutné, aby všechny ventily byly stejného typu, ale bylo by to vhodné. Představenstvo družstva odsouhlasilo jako motivační příspěvek uhradit montáž členům družstva v plné výši z prostředků družstva, neboť výměna ventilů je v zájmu družstva. Příspěvek dostanou pouze členové družstva, nikoliv nájemníci. Ti si budou hradit celou montáž i materiál z vlastních prostředků. Ventily samotné si budou členové družstva rovněž hradit sami.
Vodné a stočné: Dosavadní výše záloh na vodné a stočné zatím kryje jeho náklady i po jeho nedávném zdražení, proto se tato položka v platbách od 1. července nezvyšuje. Činí i nadále 100,- Kč na osobu a měsíc.

Poplatek za úklid: Dosavadní, v loňském roce na podzim zvýšené platby za úklid jsou v současné době dostatečné i s malou rezervou pro případ odhlášení několika osob najednou. Neuvažujeme o jejich zvýšení.
Poplatek za odvoz odpadu: Podnik Pražské služby od loňského roku nezvýšil poplatky. Vzhledem k inflaci lze tedy očekávat ještě v letošním roce zvýšení cen. Abychom nemuseli měnit celkové částky plateb pouze pro zvýšení cen za odpad, zvyšujeme již nyní poplatek o cca 10%, tedy o 2,- Kč. Bude-li vybráno na zálohách na odvoz odpadu dostatečné množství prostředků i po zvýšení cen, nebudeme tuto zálohu zvyšovat ani při dalším zdražení.
Poplatek za úžívání výtahu: Výtah je stále středem pozornosti vandalů, nebo možná, že někteří naši spolubydlící jsou takto se chovat zvyklí a vůbec jim jejich chování nenormální nepřipadá. Výtah však stále trpí. Za téměř třicet let provozu neměl dosud generální opravu. Měli bychom se k němu chovat o t
o šetrněji. Každý útok snáší mnohem hůře, než výtah nový. Generální oprava bude jednou muset přijít. S takovým přístupem k němu, to bude brzy. Na GO zatím nemáme. Představenstvo zatím pro nejbližší budoucnost odsouhlasilo alespoň renovaci interieru výtahové klece. Z výše uvedených důvodů se zvyšují poplatky za užívání výtahu alespoň o cca 10%. Vezmeme-li v úvahu státem uznanou inflaci, dá se říci, že se tento poplatek vlastně nezvyšuje.
Poplatek za osvětlení v domě: Dosavadní výše poplatku postačuje ke krytí nákladů na osvětlení a má i rezervu pro případné zdražení elektrické energie. Proto se tento poplatek zatím zvyšovat nebude.
Splátky na dům: Měsíční splátky za dům mají pevnou výši zajištěnou kupní smlouvou až do poslední splátky bez ohledu na inflaci. Po příštích zbývajících devět let, kdy budeme dům ještě splácet se tedy zvyšovat nebudou.
Provozní režie: Tuto platbu zavádíme pro členy družstva nově. Doposud se náklady na provozní režii hradily z fondu oprav, takže zbytky, které nevyčerpalo topení, spolkla provozní režie. Provozní režie se skládá z následujících položek: Pojistné domu: Pro byty 1+1 39,- Kč, pro byt 1+1+ v 8. patře 41,- Kč, pro byty 3+1 a 4+1 64,- Kč. Výše pojistného pojišťovna vypočítává podle kubatury domu. Velikost prostoru bytů tedy be
reme pro výpočet v úvahu. Ostatní poplatky, ze kterých se skládá provozní režie, jsou pro všechny družstevní byty shodné, protože se jedná o hrazení administrativy a na její rozsah nemá velikost bytu žádný vliv. Poplatek Agentuře Prestige za vedení účetnictví, daňová přiznání a další služby činí 93,- Kč na byt. Vzhledem k tomu, že si velké množství potřebné agendy vedeme sami, máme na tyto služby proti jiným družstvům slevu. Bankovní poplatky činí 8,- Kč na byt a měly by nám pokrýt veškeré výdaje za vedení účtů v bankách, samozřejmě i se započítáním mizerných úroků, které běžné účty dostávají. Poslední položkou provozní režie jsou náklady představenstva družstva spojené s jeho vedením. Činí 38,- Kč na byt a zahrnují krytí poplatků na telefon, dopravu, poštovné, kancelářský materiál atd., a zbytek, pokud vůbec nějaký je, je odměnou za výkon funkce v představenstvu.
Fond oprav: Vzhledem ke zvýšení některých poplatků a jejich rozdělení by skutečně konečně mělo dojít k tomu, že z peněz tohoto fondu budeme hradit opravy a investiční akce družstva. Tento fond by potřeboval největší příliv peněz. Čeká nás již zmíněná generální oprava výtahu, střechy, stoupačky již mají také své odslouženo, je potřeba utěsnit i venkovní vertikální zdivo, do některých bytů zatéká nejen střechou, ale také "bokem" domu, o malých opravách a nápravách vandalismu se již raději nezmiňuji. Musíme však myslet na únosnost poplatků i pro ekonomicky méně silné členy našeho družstva. Proto jsme se rozhodli, že maximální zvýšení této položky nepřekročí 2O%, včetně zohlednění inflace. V hrazení oprav nám také výrazně pomůže zpětné čerpání 4O% ze zaplacené kupní ceny domu, se kterým např. již počítáme nyní při platbě opravy střechy, která jako nejdůležitější akce bude zahájena velmi brzy, jako první.
Z
cela vpravo na konci proužku papíru zjistíte celkovou konečnou sumu, kterou budete platit každý měsíc, počínaje 1. červencem 1996. Máte-li sporožirový, nebo jiný podobný účet, zadejte tuto částku co nejdříve, nejlépe ihned, své bance, jako nový trvalý příkaz k platbám. Jestliže změnu příkazu, nebo nový příkaz podáte pozdě a Vaše banka nestihne příkaz vykonat již v červenci, dostanete po obdržení Vaší původní nižší platby na účet družstva složenku na doplatek. Při této příležitosti prosím ty členy družstva, kteří mají nějaké nedostatky v příkazech, aby je v bance korigovali. Jsou to: Byt č. 13.: Opravte variabilní symbol na holé číslo 13., Byt číslo 26.: Vaše platby přicházejí pozdě.Zadejte příkaz na dřívější den v měsíci, nejlépe pátého.
Nájmy za nebytové prostory zvyšujeme rovněž od 1.července 1996 o 20%, tedy na 120,- Kč za m2 a měsíc. Snažíme se tím přiblížit skutečným tržním cenám. O nebytové prostory v našem domě je větší zájem, než jsme schopni uspokojit. Tato skutečnost je o to žalostnější, že jsme chytristikou Agentury Byt nuceni trpět shodou okolností v největším nebytovém prostoru nájemce, který má do roku 1999 zajištěn směšný nájem a i za ten dluží. Zbývající dva nájemci obdrží v brzké době k podpisu nové nájemní smlouvy.
Zloděj mezi námi: Z 21. na 22. dubna 1996 bylo odcizeno z kočárkárny v přízemí domu jedné z našich členek trackingové kolo v ceně několika tisíc Kč. Zloděj pravděpodobně bydlí s námi, neboť dveře, ani zámek nebyly poškozeny, takže měl klíč. Nevím, kolik lidí má klíč od kočárkárny z minulosti, ale počet lidí, kteří dostali tento klíč po privatizaci domu, by se dal spočítat na prstech. Okruh podezřelých je tedy poměrně malý. Představenstvo družstva na své řádné schůzi rozhodlo, že ukradené předměty postiženým nebude hradit, což by bylo, samozřejmě, velmi snadno zneužitelné. Upozorňujeme, že družstvo za předměty uložené v kočárkárně neručí. Kočárkárna je v současné době hojně využívána k dočasnému uskladnění předmětů členů družstva, na což má každý člen právo. Proto také neuvažujeme o pronájmu kočárkárny jako prostoru k podnikání, avšak budete-li něco do kočárkárny ukládat, mějte na paměti, že tak činíte na vlastní nebezpečí.
Bilance ostatního vandalismu za uplynulé období: Na to, že máme v domě pouze 33 bytových jednotek, je toho vandalismu až příliš. Jeho 99% odnáší naše paní uklízečka, neboť na ní je vždycky, aby jeho důsledky likvidovala. Malování fixem po dveřích a zdech se možná dalo snášet, když byly fixy omyvatelné. Pan rádobygrafitti však nasadil těžší kalibr. Naprosto odolná fixa proti všem možným čistícím prostředkům ale pochází pravděpodobně z vedlejšího domu 1172. Tam je k vidění na každém metru. Udělejte si někdy, až budete mít čas, exkurzi, stačí po přízemí našich sousedů ve vedlejším vchodě. Myslím, že rozdílná péče o dům mezi námi a tamním majitelem už začíná být výrazně vidět. A to náš dům největší investiční akce teprve čekají. Další sport, který byl k vidění ještěv zimě, byl rozmazaný pomeranč v přízemí na sklech několikrát za den.
V 10. patře byl někým zcela rozdrcen schodišťový vypínač. Při stěhování člena družstva z bytu č. 25. se jeden z chlapců, který pomáhal stěhovat nábytek se k tomuto nábytku choval-slušně řečeno-nešetrně. Nábytek nebyl družstva, takže by nám to mohlo být jedno, kdyby s ním nedemoloval
interiér domu, včetně výtahu. Výtah pak dokonce úmyslně poškozoval a to vše před zraky obyvatelů našeho domu. Chtěl bych členy družstva, ale i nájemníky upozornit, že jsou odpovědni také za chování případných svých návštěv.
Velice se rozšířilo také odkládání různých pytlíků a igelitových tašek s odpadky v přízemí domu. Buď hned za dveře, nebo do prostoru pod schránkami na dopisy.
Problémy máme také s reklamním tiskem. Je pochopitelné, že některé lidi obtěžuje. Znovu připomenu, jak to chodí v západní Evropě:
Kdo o reklamní tisk nemá zájem, vylepí si na schránku cedulku s nápisem "Reklamní tisk nechci" a nemusí ho potom zahazovat po domě. Zatímco třeba v Rakousku je takový nápis skoro u každého druhého bytu, u nás to vypadá, jako by se reklam stále všichni nemohli nabažit. Potom ovšem nechápu, proč se válejí poházené na podlaze v přízemí, nebo na schránkách.
Uzamčení spojovacích dveří: Na své řádné schůzi rozhodlo představenstvo družstva o uzamčení dveří na naší straně spojovacích chodeb mezi naším domem a č.p. 1172 v přízemí a 8. patře. Důvody jsou zřejmé. Velká část vandalismu pochází z této strany a naším domem stále procházelo bezdůvodně velké množství naprosto neznámých a cizích lidí a to i v době, kdy tamní výtah byl normálně v provozu. Naši členové a náj
emníci, kteří potřebují do těchto chodeb jít si mohou odemknout stejným klíčem, kterým odemykáte hlavní vstupní vchodové dveře do domu a to jak v přízemí, tak v osmém patře. Zde bylo nutno instalovat nové dveře, neboť ty původní ještě za minulého režimu někdo zcizil. Uzamykejte je i proto, aby je někdo znovu nevysadil, i když malou zábranu proti vysazení jsme nechali zhotovit. Podle rozhodnutí schůze představenstva je však toto opatření pouze provizorní. Po vzoru jiných domů představenstvo schválilo instalaci dveří v chodbě uprostřed, aby byla chráněna i naše polovina chodeb. Agentura Byt byla z naší strany informována, že dveře byly uzamčeny a že se nezříkáme vzájemné výpomoci při poruše výtahu v některých z našich domů. Na její žádost budou dveře až do opravy jejich výtahu odemčeny, aby jejich nájemníci mohli využít našeho výtahu. Stejnou vstřícnost samozřejmě očekáváme od nich. Pokud by Vám tedy některý z nájemníků vedlejšího domu bránil v použití výtahu v č.p. 1172, nejednejte s ním. Máme dohodu s jejich majitelem domu. Trochu mě překvapilo, že na tento krok byly i záporné reakce. Očekávali jsme, že ho všichni obyvatelé domu mohou jen uvítat.
Proč zamykáme dům? Zamykání domu i přes den se ke spokojenosti většiny z nás ujalo v době, kdy zámek u hlavních vchodových dveří byl porouchaný a do pouze zaklapnutých dveří stačilo strčit, jak někteří koumaví nájemníci zjistili, a dveře se otevřely. Zámek již byl odbornou firmou opraven, takže již do zabouchnutých dveří, prosím, netlačte. Dveře se nyní samy zaklapnou,
takže není nutné je přes den zamykat, pokud každý dohlédne na jejich zabouchnutí. Zamykání po 19. hodině je však i nadále povinné. Přes den tedy lze již opět používat elektrický zámek, který lze ovládat z bytu. Otvírejte však pouze své návštěvě a ne nikomu cizímu. Paní doručovatelka má od nás klíč, takže nedejte na zvolání "pošta". Proč ta opatrnost? O tom, že jí není nikdy dost svědčí bytová krádež, ke které došlo letos v bytě č. 3.
Kouření. Prosím kuřáky, aby nekouřili ve společných prostorách domu.
Berte ohled na paní uklízečku, na ostatní spolubydlící. Upozorňuji však, že kouření ve výtahové kleci je již hrubým přestupkem, které pravděpodobně do budoucna nebudeme tolerovat. Odhozená zápalka, nebo nedopalek do výtahové šachty může způsobit skutečně okamžitý požár. Výtahová šachta je ideální komín. V neposlední řadě, nástup do malinké výtahové kabiny ihned po ranním kuřákovi je buď o zadušení, nebo pozvracení.
Žárovky: Jestliže v některém patře nesvítí žárovka schodišťového osvětlení, nebo kontrolka výtahu, nahlaste to představenstvu např. vhozením této informace do schránky družstva. Některý z členů představenstva zjedná nápravu. Pokud se rozhodnete pro výměnu sami, mějte na paměti, že tak činíte na vlastní nebezpečí a také to, že přípustná hodnota žárovky
na schodišťovém osvětlení smí být 25 wattů, v krajním případě 40 wattů. Našroubujete-li žárovku vyšší, ovlivňujete tím nejen spotřebu elektřiny celého domu, kterou platíme všichni, ale způsobujete výpadky jističe, který není na vyšší odběr dimenzován a v noci je potom celý dům po tmě.
Jarní úklid se letos před naším domem nekonal. Doba povinně dobrovolných subótniků je snad už za námi. To však neznamená, že by nebylo nutné v okolí našeho domu uklidit, případně ho jinak zvelebit. Jestliže se najde dobrovolník, nebo více dobrovolníků na tuto akci, myslím, že by se našly i nějaké peníze na odměnu z prostředků družstva. V případě zájmu můžeme poskytnout i nějaké nářadí. Osobně však naprosto odmítám organizovat jakékoliv "dobrovolné" brigády.

Kabelová televize: Všichni jste jistě informováni, že náš dům je napojen na kabelovou televizi firmy Dattel, která nás zásobuje v základní nabídce šesti programy. Kabelová televize má mnoho známých výhod, ale také nevýhod. Ty jsou u nás známé: ne vždy dostatečná kvalita signálu na všech programech, ale v poslední době hlavně kratší i dlouhodobější výpadky všech programů. Jen namátkou: 3. května dopoledne, 2. dubna odpoledne, 29. března večer, 21. března večer, 1. března večer 29. února
dopoledne, 5. února po celý den, 31. led
na přes den, to jen za první pololetí letošního roku a to televizi příliš nesleduji. Pokud s touto úrovní také nejste spokojeni, nemusíte poplatky za tak nekvalitní příjem platit. Nikdo Vás nemůže přinutit platit za něco, co nechcete. Tuto platbu lze odhlásit na inkasním středisku Praha. Pozor, nejedná se o koncesionářský poplatek! Jeho platba je nejen povinná, ale je to i slušnost. Řeč je o poplatku za kabelovou televizi uvedenou v rozpisu SIPO. Představenstvo stále hledá možnost,jak levně zajistit kvalitnější a i bohatší příjem. Jedna z nových možností se možná právě otevírá.
Výpočetní technika v družstvu: Představenstvo družstva po nárůstu administrativy, který se dal jen těžko zvládnout, odsouhlasilo nákup počítače. Pro potřeby našeho malého družstva není nutné žádné Pentium, takže jsme zakoupili repasované značkové PC 386SX s tiskárnou, které plně vyhovuje množství naší agendy. Díky jemu můžeme naší účetní firmě předkládat všechna potřebná data včas a v požadovaném zpracování. Počítač umožňuje tisknout i
nformace na nástěnku v takové velikosti, aby byly čitelné pro každého, umožňuje nám informovat členy družstva touto formou, je možné nahradit stohy papírů krabičkou disket, díky počítači jsme schopni během pěti minut od oznámení, např. změny počtu osob užívajících byt, informovat člena o výši všech plateb a tuto změnu zohlednit ihned od nejbližší úhrady. Postupně převedeme do počítače veškerou evidenci členstva, plateb, nájemníků, faktur apod.
Díky počítači můžeme všem členům, kteří jezdí někdy vlakem, nabí
dnout zajímavou službu: Na osobní, písemný, nebo telefonický dotaz ihned zjistíme odjezd, nebo příjezd kteréhokoliv vlaku kdykoliv odkudkoliv kamkoliv v celé republice, u mezinárodních rychlíků i v okolních státech, můžeme vypsat veškeré stanice, kterými vlak projíždí a v kolik hodin v nich bude, jak je trasa vlaku dlouhá a kolik přesně bude stát jízdenka, nebo výpis všech vlaků od rána do půlnoci na kterékoliv železniční zastávce, ze které odjíždějí, na které končí, nebo jí projíždějí. Takový výpis visí v současné době v přízemí na nástěnce a týká se naší nejbližší železniční zastávky Praha Krč. Myslím, že by se mohl hodit zrovna teď, v době zavedení Pražské integrované dopravy, do které spadají i České dráhy. Tento jízdní řád byl tento měsíc aktualizován, takže je skutečně platný.
Neplatiči nájemného: Stále nějaké máme, samozřejmě téměř výhradně z řad nájemníků. Postupně se nám daří dluh snižovat. Stane se, že někdo nevyjde s penězi a opozdí se při platbě nájmu. Horší je, když jiný dluží mnoho tisíc, na svou žádost dostane několik odkladů na zaplacení a nakonec dluh stejně neuhradí. Odkladů již bylo v tomto případě opravdu dost, proto přistupujeme k prvnímu kroku, zveřejnění jména neplatiče
v tomto interním informačním servisu. Je jím nájemník bytu č. 21., p
an Milan Hájek. Od roku 1994 neplatil nájem celý rok. Dluh jsme za něho museli uhradit Agentuře Byt, jinak bychom nemohli dům převzít do svého majetku. K dluhu agentura přičetla tučné penále a protože již podala na pana Hájka žalobu na vyklizení bytu z důvodu neplacení nájmu, naúčtovala si i první soudní výlohy. Donedávna jsme vůbec neměli na pana Hájka spojení, neboť byt vůbec neužívá. Zdržuje se celoročně na chatě a část dluhu, 32 tisíc Kč uhradil jeho syn. Za celý čas, kdy pan Karel Hájek sliboval, že zbytek uhradí a žádal po měsíci vždy o další odklad, jsme mu neúčtovali žádné penále. Penále jsme účtovali pouze z oné první částky, kterou už uhradil. Toto penále stále dluží, k tomu zmíněné soudní výlohy, celkem i s předběžným vyúčtováním za rok 1995 přes 12 000,- Kč. Znamená to, že jsme každý z nás za pana Hájka zaplatili okolo 450,- Kč ze svého. Myslím, že pohár trpělivosti přetekl. Panu Hájkovi začneme opět účtovat penále a podáme novou žalobu na vyklizení bytu z titulu neplacení pohledávek. Po vyklizení bytu panem Hájkem budeme nejspíš nuceni pro něho zajistit jiné ubytování. Pokud neseženeme holobyt, řešením by bylo vystěhování do bytu 1+1 u nás v domě a přestěhování člena z tohoto bytu do bytu pana Hájka. Zájemců o tuto výměnu bytu zdarma se jistě najde mezi našimi členy dost. Těmto zájemcům je možné také doporučit promluvit si
s panem Hájkem a dohodnout si výměnu bytu s ním předem za nějaké finanční odstupné. Bude-li uvažovat, zjistí, že by pro něho mohla být výhodnější tato výměna za peníze, než soudn
í vystěhování bez finanční náhrady. Ještě by mohl slušně vydělat. Předesílám, že pokud se někdo s panem Hájkem na podobné výměně skutečně dohodne, představenstvo ji rozhodně podpoří.
Zasklívání lodžií se stalo módou a v určitých případech může být i praktické. Že individuální zasklívání nepřidá domu na vzhledu je jasné, ale zakazovat ho by byl opět zásah do svobody člověka. Je proto nutné zvolit takové provedení, které bude přijatelné nejen technicky, ale také esteticky. Pokud se pro individuální zasklení l
odžie rozhodne více obyvatelů jednoho domu, je jasné, že musí být stejného provedení.
Z tohoto důvodu platí pravidlo, že ten, kdo si první zvolí typ zasklení, určuje, jaký typ bude povolován i všem dalším. Tento případ již v našem vchodě nastal. První lodž
ie je již zasklená. Mějte tedy na paměti, že nadále budeme povolovat VARIO SYSTÉM firmy WAVEX s.r.o. z Hvězdonic, nebo i od jiných firem, který však bude vzhledově zcela totožný. O povolení majitele domu je povinen žádat každý člen i nájemník, a je nutné předložit veškerá technická, hygienická, požárnická a jiná bezpečnostní osvědčení a kompletní dokumentaci k výrobku. Po vyhovění žádosti o povolení se zasklení hlásí příslušnému odboru OÚ MČ Praha 4. Kdo by si lodžii zasklil bez povolení, vystavuje se nebezpečí vysoké pokuty.
Další možnosti družstva nejsou jen v kolektivní péči o dům. Pokud by byl ze strany členstva zájem, je možné zakoupit za prostředky družstva předměty, které mohou využívat všichni členové, např.příklepovou vrtačku, přímočarou, nebo motorovou pilu,videokameru,videorekordér, nebo jakékoliv jiné zařízení, které by bylo možno zdarma, nebo za symbolické poplatky
členům půjčovat. Pokud by nebyl zájem všech členů, lze vybrat finanční částky jen od některých. Ti by potom měli půjčovné zdarma.Podr
obnosti lze samozřejmě projednat na schůzi, nebo i dříve individuálně, pokud by se zájemci našli. To je z tohoto servisu vše. Bude-li opět nutné něco sdělit všem členům, stane se tak v č. 3. Stále platí, že veškeré návrhy, připomínky, dotazy, oznámení, žádosti apod. očekáváme jak od členstva, tak od nájemníků ve schránce družstva v přízemí domu.

Předseda

Nahoru na začátek stránky Informační servisy pro členy družstva (Top)

Zpět na úvodní stránku (Home)


WEB Design by COOKER