Reklama:

SLUŽBY, ENERGIE, T.U.V., VYÚČTOVÁNÍ
STRÁNKA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

(Chcete-li číst zprávy chronologicky od nejstarších, začněte odspoda.)

Graf spotřeby studené i teplé vody za rok 2005 (odečet měřidel byl proveden 12. 12. 2005):

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Vyúčtování služeb a energií za rok 2004:

Číslo Přeplatek

     Všem členům družstva i nájemníkům, kteří sdělili družstvu čísla svých bankovních účtů, byly přeplatky převedeny na jejich účty během měsíce června 2005. Ostatním budou v kanceláři družstva předány šeky v termínu, který bude oznámen. Hotovost si na šeky opět musí vyzvednout do týdne od vystavení šeku na pobočce České spořitelny a.s.

bytu: -Nedoplatek:
1.         1 352,28 Kč
2.            306,69 Kč
3.         4 020,52 Kč
4.         6 743,88 Kč
5.         3 817,00 Kč
6.         8 132,94 Kč
7.       10 250,42 Kč
8.         6 448,27 Kč
9.         3 781,98 Kč
10.         2 920,55 Kč
11.         4 395,77 Kč
12.       10 650,68 Kč
13.       11 876,90 Kč
14.         7 599,84 Kč
15.         2 949,80 Kč
16.       11 393,11 Kč
17.         5 984,93 Kč
18.       13 822,83 Kč
19.       12 384,28 Kč
20.         7 155,32 Kč
21.         5 995,91 Kč
22.         1 993,41 Kč
23.         3 949,58 Kč
24.         1 494,28 Kč
25.         1 556,12 Kč
26.         7 262,18 Kč
27.         5 458,77 Kč
28.         4 365,76 Kč
29.         5 242,16 Kč
30.         6 587,69 Kč
31.         2 709,88 Kč
32. -          413,78 Kč
33.         1 744,80 Kč
Byty:      183 934,75 Kč
Nebytové prostory:

Číslo

Přeplatek  

prostoru:

-Nedoplatek:
34./I. -     44 750,80 Kč
34./II.         1 572,94 Kč
35.         6 178,39 Kč
36.         5 610,52 Kč
Celkem: -     31 388,95 Kč
 
Total:      152 545,80 Kč
 
HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zde si můžete porovnat svou spotřebu vody v roce 2004:

Zde si můžete porovnat svou spotřebu studené i teplé vody v roce 2003 se sousedy. Údaj o teplé vodě je za celý rok, spotřeba studené vody byla měřena až od března 2003:

Graf spotřeby studené a teplé vody v roce 2003

    Pokud by někdo z řad členů družstva, nebo nájemníků měl pocit, že tímto grafem zveřejňujeme jeho osobní údaje, i když v grafu nejsou uvedena jména, dejte nám vědět. Pokud si zveřejňování grafu nebudete přát, můžeme ho ukončit. Graf však slouží k orientaci a odhadu bydlících jak vysoké přeplatky, nebo nedoplatky za uplynulý rok mohou očekávat.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Vyúčtování předpisů nájmů a záloh na služby a energie za rok 2002:

číslo  bytu:

Částka:

1. 9 270,98 Kč
2. 11 255,00 Kč
3. 4 031,00 Kč
4. 8 693,00 Kč
5. 3 121,00 Kč
6. 3 184,93 Kč
7. 7 872,00 Kč
8. 2 532,00 Kč
9. 6 384,00 Kč
10. 5 853,00 Kč
11. 2 768,76 Kč
12. 11 373,78 Kč
13. 5 343,57 Kč
14. - 4 564,00 Kč
15. 7 704,00 Kč
16. 7 821,96 Kč
17. 3 464,00 Kč
18. 7 844,00 Kč
19. 7 936,56 Kč
20. 1 941,76 Kč
21. 5 289,54 Kč
22. 2 062,86 Kč
23. 3 032,00 Kč
24. 7 815,00 Kč
25. 3 590,00 Kč
26. 6 350,00 Kč
27. 4 210,80 Kč
28. 6 723,54 Kč
29. 7 458,95 Kč
30. 6 078,00 Kč
31. 4 699,00 Kč
32. 2 926,70 Kč
33. 4 213,00 Kč

Nebytové prostory:

178 280,69 Kč
34 11 378,98 Kč
35 5 531,00 Kč
36 5 170,53 Kč
Nebytové prostory celkem (>>): 22 080,51 Kč
Celkem: 200 361,20 Kč

Graf spotřeby teplé užitkové vody v jednotlivých bytech v roce 2002:

Graf spotřeby TUV v roce 2002

     Předávání šeků na výplatu přeplatků za služby a energie za rok 2001 pro členy družstva a nájemníky, kteří nám nesdělili číslo svého bankovního účtu (jedná se o 8 lidí), bude probíhat ve čtvrtek 11. července 2002 od 19,00 do 20,00 hodin v kanceláři družstva v přízemí domu. Šek bude proplacen hotově v pobočce České spořitelny a.s. Praha 4 Budějovická 1912. Platnost šeku je týden. Členové a nájemníci disponující bankovními účty mají již všichni přeplatky na svých účtech.   

Vyúčtování služeb a energií za rok 2001

     Zpoždění vyúčtování bylo způsobeno dvojí reklamací, kterou jsem podával účetní firmě. Obě reklamace se týkaly nebytových prostorů, které mají vliv na rozpočítání vyúčtování pro celý dům.
    Přeplatky budou vyplaceny nejprve členům družstva a nájemníkům na jejich bankovní účty, poté budou předány v kanceláři družstva šeky těm členům a nájemníkům, kteří nám nesdělili čísla svých bankovních účtů.

č.

K výplatě

bytu:

(Přeplatek):
1 892,90 Kč
2 1 086,80 Kč
3 2 125,70 Kč
4 2 900,40 Kč
5 828,70 Kč
6 8 490,90 Kč
7 4 908,60 Kč
8 1 521,80 Kč
9 3 649,40 Kč
10 1 745,00 Kč
11 1 686,50 Kč
12 4 790,60 Kč
13 2 239,30 Kč
14 1 697,60 Kč
15 2 255,20 Kč
16 4 827,00 Kč
17 2 054,50 Kč
18 4 980,40 Kč
19 4 852,30 Kč
20 1 400,00 Kč
21 3 166,20 Kč
22 966,90 Kč
23 1 160,20 Kč
24 5 625,90 Kč
25 1 410,60 Kč
26 3 063,00 Kč
27 1 290,50 Kč
28 4 293,00 Kč
29 3 459,10 Kč
30 2 622,20 Kč
31 2 260,00 Kč
32 948,40 Kč
33 1 972,90 Kč
Byty celkem: 91 172,50 Kč
34 7 313,80 Kč
35 4 029,70 Kč
36 2 819,30 Kč
Nebytové prostory: 14 162,80 Kč
Celkem: 105 335,30 Kč

Předseda

Spotřeba TUV v roce 2001

Spotřeba teplé vody v jednotlivých bytech v roce 2000:

 Spotřeba Teplé užitkové vody v roce 2000 v jednotlivých bytech.gif (50287 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf Zde si můžete porovnat svou spotřebu teplé vody v roce 1999:

Graf Spotřeba teplé vody v roce 1998:


Přeplatky na zálohách za služby a energie za rok 1999:

Číslo bytu: K VÝPLATĚ: Číslo bytu: K VÝPLATĚ:

V této tabulce (vlevo) si můžete nalézt svůj přeplatek na zálohách na služby a energie za rok 1999. Naše účetní firma nám ho vypracovala a předložila teprve v srpnu 2000. Ještě tentýž měsíc byly všechny přeplatky převedeny všem členům družstva a nájemníkům, kteří hradí platby související s užíváním bytu bezhotovostně ze svých bankovních účtů jednorázovými, nebo trvalým příkazem, nebo inkasem. Pokud ho tam některý z Vás nenajde, ozvěte se předsedovi družstva (zatím se to ještě nikdy nestalo).
Ostatním členům družstva a nájemníkům, kteří nemají žádný bankovní účet, nebo hradí platby za bydlení složenkou, budou na příslušnou částku vydány šeky. Šek jim proplatí pobočka České spořitelny a.s. Termín vydávání šeků bude včas oznámen na nástěnce v přízemí, případně i na webových stránkách družstva. Šeky se budou vydávat v nové kanceláři družstva v přízemí domu.
Pro pořádek uvádím čísla bytů a nebytových prostorů, jejichž uživatelé si musí přijít pro šek, protože jim peníze nemohly být převedeny bezhotovostně:
2., 6., 7., 12., 14., 17., 20., 21., 23., 24., 29., 31., 33., 35. a 36.

1. 2 941,70 Kč 20. 3 887,80 Kč
2. 2 687,90 Kč 21. 2 346,60 Kč
3. 7 331,90 Kč 22. 2 530,50 Kč
4. 1 757,20 Kč 23. 1 636,40 Kč
5. 2 298,30 Kč 24. 9 654,40 Kč
6. 3 517,20 Kč 25. 4 469,80 Kč
7. 4 578,60 Kč 26. 3 231,00 Kč
8. 2 794,40 Kč 27. 5 903,50 Kč
9. 5 097,60 Kč 28. 6 105,70 Kč
10. 2 959,00 Kč 29. 2 286,20 Kč
11. 3 483,80 Kč 30. 3 999,90 Kč
12. 2 858,10 Kč 31. 5 388,90 Kč
13. 4 224,10 Kč 32. 3 010,50 Kč
14. 1 809,10 Kč 33. 3 551,00 Kč
15. 2 631,00 Kč Byty celkem: 133 023,60 Kč
16. 8 091,50 Kč Nebytové prostory :  
17. 2 456,40 Kč 34. - Kč
18. 8 334,40 Kč 35. 3 695,50 Kč
19. 5 169,20 Kč 36. 2 028,40 Kč
  Nebytové prostory celkem: 5 723,90 Kč
Celkem vyplatit: 138 747,50 Kč

   Následující tabulka (níže) ukazuje vývoj spotřeby teplé užitkové vody naším domem v období od června 1996 do zvýšení cen tepla akciovou společností Pražská teplárenská v dubnu 2000 daném zvýšením maximálních cen plynu. Z tabulky lze dále vyčíst vývoj úhrad za teplou užitkovou vodu a v pravém sloupci je uvedena cena za metr krychlový teplé užitkové vody. Z tabulky je patrné, že tato cena je velice pohyblivá a nelze tedy jednoznačně odpovědět na často pokládanou otázku, kolik stojí kubík teplé vody. Tato cena je jistě závislá nejen na množství spotřeby ten který měsíc, ale zejména na ročním období. Na ohřev stejného množství vody je nutná jiná spotřeba energie např. v červenci a jiná v lednu. Snad částečně uspokojivou odpověď na zmíněnou otázku by vám mohl dát poslední údaj v pravém dolním rohu tabulky, průměrná cena za celé uvedené období. Za tabulkou níže následují grafy, které suchá čísla tabulky převádějí do snad atraktivnější a srozumitelnější podoby.

Měsíc /  rok: Spotřeba metrů krychlových T.U.V.: Družstvem uhrazeno za T.U.V.: Cena za metr krychlový T.U.V.:
06./1996 97,469 9 243,38 Kč 94,83 Kč
07./1996 77,565 7 666,06 Kč 98,83 Kč
08./1996 102,013 9 556,30 Kč 93,68 Kč
09./1996 98,17 9 498,27 Kč 96,75 Kč
10./1996 129,95 15 770,55 Kč 121,36 Kč
11./1996 113,256 9 365,44 Kč 82,69 Kč
12./1996 136,757 16 249,00 Kč 118,82 Kč
01./1997 110,741 11 588,31 Kč 104,64 Kč
02./1997 107,273 14 353,37 Kč 133,80 Kč
03./1997 115,815 17 144,73 Kč 148,04 Kč
04./1997 124,183 14 096,97 Kč 113,52 Kč
05./1997 140,573 15 469,95 Kč 110,05 Kč
06./1997 96,91 10 324,09 Kč 106,53 Kč
07./1997 84,248 9 660,39 Kč 114,67 Kč
08./1997 94,481 10 859,89 Kč 114,94 Kč
09./1997 99,555 11 251,14 Kč 113,01 Kč
10./1997 101,376 12 658,39 Kč 124,87 Kč
11./1997 105,061 13 666,70 Kč 130,08 Kč
12./1997 116,812 14 557,09 Kč 124,62 Kč
01./1998 106,666 13 250,88 Kč 124,23 Kč
02./1998 104,151 13 788,10 Kč 132,39 Kč
03./1998 116,682 15 066,04 Kč 129,12 Kč
04./1998 108,573 12 977,04 Kč 119,52 Kč
05./1998 98,124 11 137,77 Kč 113,51 Kč
06./1998 105,452 11 308,65 Kč 107,24 Kč
07./1998 85,68 9 327,08 Kč 108,86 Kč
08./1998 87,07 10 146,82 Kč 116,54 Kč
09./1998 104,15 11 944,65 Kč 114,69 Kč
10./1998 100,6 12 053,11 Kč 119,81 Kč
11./1998 113,99 14 927,38 Kč 130,95 Kč
12./1998 122,32 15 927,24 Kč 130,21 Kč
01./1999 104,28 13 768,77 Kč 132,04 Kč
02./1999 90,75 14 706,31 Kč 162,05 Kč
03./1999 110,29 12 289,19 Kč 111,43 Kč
04./1999 95,11 11 657,76 Kč 122,57 Kč
05./1999 98,95 11 638,51 Kč 117,62 Kč
06./1999 91,7 10 527,00 Kč 114,80 Kč
07./1999 69,86 8 138,57 Kč 116,50 Kč
08./1999 79,37 9 503,85 Kč 119,74 Kč
09./1999 93,84 10 050,19 Kč 107,10 Kč
10./1999 97,62 11 063,60 Kč 113,33 Kč
11./1999 99,83 13 118,33 Kč 131,41 Kč
12./1999 67,42 11 196,99 Kč 166,08 Kč
01./2000 102,07 12 130,72 Kč 118,85 Kč
02./2000 103,94 15 932,36 Kč 153,28 Kč
03./2000 102,19 10 872,28 Kč 106,39 Kč
Celkem: 4712,89 561 429,21 Kč .
Průměr: 104,731 12 476,20 Kč 121,91 Kč

Vývoj spotřeby teplé užitkové vody celým naším domem od června 1996 do března 2000 graficky:

   Z následujícího grafu je patrné, že v dlouhodobém měřítku celková spotřeba teplé užitkové vody měřená na naší společné výměníkové stanici, a připadající na náš dům, klesá:

Graf vývoje spotřeby teplé užitkové vody


Vývoj plateb za teplou užitkovou vodu v období od června 1996 do března 2000 graficky:

   Pokles plateb v souvislosti s poklesem spotřeby již není tak znatelný, což bude způsobeno postupným zvyšováním cen tepla. Všimněte si rovněž jasného poklesu spotřeby a tím i plateb v prázdninových měsících, kdy se dům vylidňuje.

Graf vývoje plateb za dodávky teplé užitkové vody


Vývoj ceny za metr krychlový teplé užitkové vody v období od června 1996 do března 2000 graficky:

   Z následujícího grafu je jasně patrná pomalu se zvyšující cena za jeden metr krychlový teplé užitkové vody. Je zajímavé, že sezónní vliv na cenu teplé užitkové vody z tohoto grafu není zcela zřejmý.

Vývoj ceny za metr krychlový TUV


Následující tabulka umožní zejména členům našeho družstva a nájemníkům porovnat si svou spotřebu teplé vody za rok 1999 s ostatními spolubydlícími v domě a tak zjistit, zda je jejich spotřeba v průměru, nebo odchýlena od něho. To je důležité zejména při odhadu jak velký přeplatek, nebo nedoplatek budete za uplynulý rok mít. Celková spotřeba teplé vody na byt je ovlivněna také počtem osob užívajících byt. Nelekejte se tedy, máte-li vysokou spotřebu na byt, pokud Vás v něm bydlí hodně. Průměrná spotřeba na byt je 34,8 metrů kubických teplé vody. Směrodatná je však průměrná spotřeba na jednu osobu a ta se pohybuje někde okolo 13,5 metrů krychlových za rok (naprosto přesné číslo to není, protože v domě nebydlel po celý rok stejný počet osob). Takže chcete-li zjistit jak jste na tom, najděte si na svislé ose číslo svého bytu a na konci řádku zjistíte množství metrů krychlových spotřebovaných Vaším bytem. Toto číslo vydělte počtem osob, které bydlí ve vašem bytě a máte průměrnou spotřebu Vaší domácnosti na osobu.

Spotřeba teplé vody v roce 1999

    Chcete-li si svou spotřebu teplé vody porovnat s Vaší spotřebou z předešlého roku, zde dole je na to další graf: Proti hornímu grafu má prohozené osy. Na svislé ose jsou spotřebované krychlové metry teplé vody a čísla bytů najdete vodorovně.

Graf spotřeby teplé vody v roce 1998

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

WEB Design by COOKER