Reklama:

STARŠÍ ZPRÁVY A INFORMACE
STRÁNKA BYTOVÉHO DRUŽSTVA (Archív)

Vážení spolubydlící,

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Vážené členky a členové družstva,

Dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi našeho bytového družstva.

 Termín: úterý 17. 12. 2019 v 19:00 hodin, místo: v zasedací místnosti v přízemí našeho domu

Program:

 1. Zahájení schůze, zjištění schopnosti usnášet se
 2. Změna předpisů plateb od roku 2020
 3. Kontrola zápisu z minulé členské schůze
 4. Informace o měřidlech spotřeby tepla a vody
 5. Projednání účetní závěrky za rok 2018
 6. Projednání rekonstrukce výtahu
 7. Projednání rekonstrukce uvolněného bytu
 8. Projednání rekonstrukce střechy
 9. Aktuální finanční situace družstva (peníze na účtech, na pokladně)
 10. Odpovědi na dotazy, diskuse

             Vážení spolubydlící,

            Pražská teplárenská stanovila na letošní léto pro náš dům hned dvě odstávky teplé vody:

1.     odstávka od 25. července do 29. července 2019

2.     odstávka od 16. srpna do 19. srpna 2019

Předseda družstva
V Praze, dne: 18. června 2019

Po neúspěšném lednovém pokusu o povinnou úpravu naší vodoměrné soustavy přichází ve čtvrtek 14. února druhý pokus. V tento den tedy nejspíše dojde k odstávce studené vody v našem domě a to v době cca mezi 8. a 16. hodinou. Vytvořte si tedy včas zásobu vody.

Předseda 13. 2. 2019

Termín odečtů měřidel spotřeby tepla a vody
je letos stanoven na sobotu 8. prosince mezi 14:45 a 16:15


Pozvánka na členskou schůzi družstva

Vážené členky a členové družstva, dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi našeho bytového družstva.
Termín: neděle 9. 12. 2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí našeho domu

Program:

 1. Vystoupení hosta pana Gattnera na vlastní žádost (čištění topení)
 2. Vystoupení zástupce společnosti AIM s nabídkou pro náš dům
 3. Kontrola zápisu z minulé členské schůze
 4. Projednání účetní závěrky za rok 2017
 5. Rozhodnutí hlasováním o čištění topení (nabídce pana Gattnera)
 6. Rozhodnutí hlasováním o nabídce společnosti AIM
 7. Doplnění S.T.A. o digitální kanál s kamerovým systémem?
 8. Informace o dlažbě v kočárkárně
 9. Ekvitermní regulace – vliv na spotřebu tepla
 10. Aktuální finanční situace družstva (peníze na účtech, na pokladně)
 11. Závady na střešní krytině a fasádě
 12. Jak bude vypadat rekonstrukce výtahu?
 13. Odpovědi na dotazy, diskuse

 

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Vážené členky a členové družstva, dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi našeho bytového družstva.

Termín: čtvrtek 7. 12. 2017 v 19:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí našeho domu

Návrh programu:

 1.  Kontrola zápisu z minulé členské schůze družstva
 2.  Účetní závěrka za rok 2016
 3.  Závěrečný účet za dlažbu
 4.  Závěrečný účet za equitermní regulaci a praxe s ní
 5.  Aktuální finanční situace družstva (peníze na účtech, na pokladně)
 6.  Závady na střešní krytině a fasádě
 7.  Jak bude vypadat rekonstrukce výtahu?
 8.  Nový přístupový systém na vchody do domu – nové hlasování
 9.  Odpovědi na dotazy, diskuse
 10.  Exkurze po ekvitermní regulaci pro zájemce

Předseda

Vážení spolubydlící,

            V pondělí 16. října od ranních hodin začne v našem domě montáž ekvitermní regulace schválené členskou schůzí družstva. Po celou dobu montáže, která bude trvat okolo čtyř dní, nebude dům vytápěn. Dle sdělení dodavatelské firmy není vhodné montáž provádět mimo topnou sezónu, protože po montáži je třeba systém natlakovat a odzkoušet, prověřit těsnost všech komponentů. Naštěstí předpověď počasí pro nadcházející dny je příznivá.

             Děkuji Vám za pochopení a trpělivost, která by měla být odměněna úsporou za teplo nás všech v příštích letech.

Předseda 15. 10. 2017

 

Revize plynu

    Vážení spolubydlící, ve středu 4. října 2017 mezi 8. a 11. hodinou proběhne ve všech bytech našeho domu povinná revize plynu, kterou nám nařizuje zákon každé tři roky. Termín revize navrhla firma Jikoterm, jejíž pracovník bude revizi provádět. Prosím Vás o zpřístupnění všech bytů.

Děkuji, předseda 3. října 2017

Pokládka dlažby začala!

    Vážení spolubydlící, výměna podlahové krytiny je již v plném proudu a začala už i pokládka dlažby. Prosím Vás, abyste v žádném případě nestoupli na čerstvě položenou dlažbu. Mohli byste způsobit velmi vysokou finanční škodu. Současně Vás prosím, abyste ze společných prostor před Vašimi byty odstranili všechny květiny, stolky, stoličky, skříňky, poličky nebo jiný nábytek, aby pracovníci firmy, která dlažbu pokládá, mohli nerušeně pracovat. Dále bych Vás chtěl upozornit, že z důvodu zvýšení podlahy pokládkou dlažby, bude nutné podřezat nejen šachetní výtahové dveře, ale i dveře od komor ve Vašem patře. Bude nutné firmě tuto činnost umožnit a dveře odemknout, aby se daly vysadit.

    Děkuji za pochopení a spolupráci

Předseda

Vážení spolubydlící,
V pondělí dne 7. 12. 2015 od 17:00 hodin budou probíhat ODEČTY MĚŘIDEL spotřeby teplé a studené vody a tepla. Prosím, umožněte v uvedeném termínu vstup do bytu.

Děkuji, předseda

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Vážené členky a členové družstva, dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi našeho bytového družstva.

Termín: čtvrtek 15. 12. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí našeho domu

 

Návrh programu:

      1.      Kontrola zápisu z minulé členské schůze družstva

2.      Účetní závěrka za rok 2015

3.      Informace o přípravách na výměnu lina za dlažbu

4.      Návrh na instalaci equitermní regulace v našem domě

5.      Aktuální finanční situace družstva (peníze na účtech, na pokladně a stav úvěru)

6.      Další informace (byt č. 8, napadení, hodiny ve výtahu…)

7.      Odpovědi na dotazy, diskuse

 

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Vážené členky a členové družstva, dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi Družstva Hurbanova 1173

Termín: Pondělí 14. 12. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí domu

Program:

1.      Zprávy předsedy družstva

2.      Volba tříčlenného představenstva družstva

3.      Odměny představenstva

4.      Účetní závěrka za rok 2014

5.      Stav finančních prostředků družstva

6.      Návrh plánu rekonstrukcí v domě

7.      Diskuse, závěr

Předseda 16. listopadu 2015

 

Vážení spolubydlící,

     Letní odstávka teplé vody v tomto roce bude v termínu od 10. srpna do 16. srpna 2015. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách Pražské teplárenské a.s. nebo na zákaznické lince 266 751 111.

 

Ve středu 27. května 2015 bude firma Jikoterm odstraňovat závady v bytech nalezené při revizi plynu v roce 2014. Je nutné zpřístupnit byt podle přiloženého harmonogramu:

Harmonogram prací na odstranění závad nalezených při revizi plynu:

Časový plán prací pro jednotlivé byty:

Termín: Druh práce: Týká se:
27.5.2015    
7.30 hod vypnutí plynu  
7.30-8.00 promazání krajních stoupač. uzávěrů sklep
8.00-8.30 promazání uzávěrů před plynoměrem byt č.11, 14, 32
8.30-9.30 Vpuštění plynu - všichni v bytech pro odvzdušnění spotřebičů v bytech. Pokud nemůžete být v tuto dobu doma, musíte dát na své dveře od bytu alespoň cedulku, že jste vypnuli uzávěr plynoměru!  
9.30-10.00 ukotvení přívodu sporáku+promazání závěru byt č.11
10.00-10.30 odstranění úniku plynu za plynoměrem byt č.14
10.30-10.45 promazání uzávěru sporáku byt č.12
10.45-11.15 výměna hadice a uzávěru sporáku byt č.19
11.15-11.45 výměna hadice a uzávěru sporáku byt č. 20
11.45-12.15 výměna hadice a uzávěru sporáku byt č. 26
12.15-12.45 odstranění úniku plynu na přív. sporáku byt č.25
12.45-13.30 odstranění úniku plynu na přív. plynoměru + promazání uzávěru sporáku byt č.27
13.30-14.30 odstranění úniku plynu na přív. plynoměru + promazání uzávěru sporáku byt č.32

Do uvedeného data musí být odstraněny i další nalezené závady, jejichž odstranění bylo na uživateli bytu (např. odvětrání prostoru plynoměru - měli jste na to téměř rok!).

Děkuji, předseda 12. 5. 2015

PŘISTAVENÍ  KONTEJNERU

 Vážení spolubydlící,

    Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 okolo 14. hodiny bude za naším domem (na jeho jižní straně do Hurbanovy ulice) opět přistaven menší kontejner pro rozměrnější odpad, který se nedá uložit do kontejnerů pro směsný odpad. Tento kontejner bude určen výhradně pro náš dům! Kontejner bude přistaven jen několik desítek minut. Pokud máte na vyhození nějaký větší předmět, můžete kontejner zdarma využít, případně připravit předmět za dům předem. Kontejner bude doprovázen personálem, který Vám může pomoci objemnější předmět vystěhovat.

Předseda 12. 11. 2014

Vážení spolubydlící,

             O odstavec níže najdete pozvánku na nadcházející členskou schůzi našeho bytového družstva. Upozorňuji, že účast na této členské schůzi je naprosto nutná pro všechny vzhledem k přijímání nových stanov družstva vyhovujících novému Občanskému zákoníku. Změna stanov je pro všechna bytová družstva povinná a jejich nepřijetím by nám do budoucna hrozila vysoká pokuta od státu. Pokud by se za některý členský byt nemohl nikdo dostavit, je nutné pověřit účastí na schůzi jinou osobu, jako svého zástupce. Takovou osobou může být příbuzný, známý nebo jiný člen družstva, ale pověření musí být stvrzeno ověřenou plnou mocí pro zastupování na členské schůzi. Tuto plnou moc musí zástupce na členské schůzi předložit. Ověření plné moci lze provést např. v informačním centru MČ Praha 4 v kanceláři pod prodejnou Albert. Pokud byste neměli koho pověřit, jsem připraven takové pověření od kteréhokoliv člena přijmout. Upozorňuji všechny, že bude-li kterýkoliv člen družstva na schůzi chybět a nebude nikým zastoupen, nebudou moci být nové stanovy přijaty a placená účast notářky přijde nazmar.

 Pozvánka na členskou schůzi družstva

Vážené členky a členové družstva, dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi

Termín: Pondělí 13. 10. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí domu

Program:

1. Projednání nové podoby stanov našeho bytového družstva s ohledem na nový Občanský zákoník.

2. Účetní závěrka za rok 2013

3. Diskuse, další běžná agenda

Bod 1. programu vyžaduje 100% účast všech členů družstva. Vaše účast je bezpodmínečně nutná, na členské schůzi bude přítomna notářka. Kdo se nebude moci této členské schůze zúčastnit, musí pověřit jiného člověka jeho zastupováním. K tomu je nutná ověřená plná moc!

Předseda 19. 09. 2014

            >>ZDE<< najdete také návrh nových stanov. Upozorňuji, že všechny připomínky k tomuto návrhu by měly být podány co nejdříve, aby na členské schůzi došlo pouze ke schválení a přijetí nových stanov. Na členské schůzi už nebude čas ani prostor pro zásadní změny ve stanovách. Účast notářky nesmí být mnohahodinová už jen s ohledem na její hodinovou sazbu. Připomínky k návrhu nových stanov pište na e-mailovou adresu našeho družstva druzstvo@atlas.cz nebo vhazujte do schránky družstva v domě. Přísun připomínek musí být ukončen nejpozději týden před konáním členské schůze. Návrh stanov najdete také na internetových stránkách našeho družstva na adrese www.1173.euweb.cz. Uvedený návrh stanov je ve verzi spíše široké. Dle sdělení paní notářky lze přijmout stanovy i v kratším rozsahu s odkazem, že věci ve stanovách neuvedené se řídí Občanským zákoníkem. I to, zda jste spíše pro stanovy, řešící více věcí nebo pro stanovy řešící jen věci v Občanském zákoníku neuvedené, může být předmětem Vašich připomínek. Vzhledem k tomu, že právě nový Občanský zákoník ukládá povinnost bytovým družstvům provozovat web a povyšuje ho na oficiální informační kanál, umístěním návrhu nových stanov na internet splňuje naše bytové družstvo zveřejnění návrhu a předložení všem členům k nahlédnutí a připomínkování. Na internetu je tento návrh stanov zejména pro ty členy našeho družstva, kteří nemají e-mailovou schránku nebo její adresu představenstvu nesdělili.

             Všem členům družstva přeji krásný den.

Předseda 19. 09. 2014

Vážení spolubydlící,

Dle sdělení Pražské teplárenské a.s. bude letošní ODSTÁVKA TEPLÉ VODY jen jediný den: 11. srpna 2014

Předseda

Vážení spolubydlící,

            V úterý 10. června 2014 od cca 15 do 19 hodin proběhne v našem domě revize plynu. V uvedenou dobu je nutné zpřístupnit všechny byty a v nich sporák a plynoměr reviznímu technikovi. Revize plynu je ze zákona povinná a nám ji provede pracovník společnosti Jikoterm.

            Děkuji za pochopení.

Předseda

Porucha zámku jižního vchodu

             Na dveřích zadního vchodu došlo k poruše dolního zámku, který úplně přestal pracovat. Dveře tedy ani po správné autorizaci čipem nejdou otevřít. Porucha bude odstraněna v nejbližších dnech.

Děkuji za pochopení a trpělivost.

Předseda

Pozor v pondělí 12. srpna v 10. patře!

 Vážení spolubydlící,

     Poslední členská schůze družstva uložila předsedovi zajistit zkušební ukázkovou polymerizaci podlahové krytiny v jednom z pater domu. Ta proběhne v pondělí 12. srpna 2013 od poledne v 10. poschodí, které není tolik frekventované jako nižší patra a krytina je zde znečištěna mastnotou. Mezi 13. a 14. hodinou, kdy bude chemikálie schnout, se nesmí v žádném případě na podlahu vůbec stoupnout! Došlo by ke znehodnocení celého zásahu! Naplánujte si, prosím, odchody z bytu a příchody do bytu mimo uvedenou dobu.

     Pokud bude s polymerizací podlahy spokojenost a dostatek finančních prostředků, může být polymerizována podlaha i v dalších patrech.

     Děkuji za pochopení.

Předseda

Rekonstrukce bytu číslo 25. v 9. poschodí.

    Vážení spolubydlící, ve dnech 18. až 22. února proběhne v bytě č. 25. v 9. poschodí rekonstrukce. Uživatel bytu, člen družstva, se omlouvá za případný hluk, který by mohl být rekonstrukcí způsoben.

Porucha společné televizní antény

    V pátek 12. července 2013 definitivně zkolaboval jeden ze dvou zesilovačů ve společné televizní anténě. Provizorně jsem oba domy přepojil na zbylý funkční zesilovač do doby, než přijede servisní technik, navrhne řešení a závada bude odstraněna. Jeden zesilovač je však na dva domy (66 bytů) slabý. Jede nyní na maximální výkon, přesto by se mohlo stát, že programy některých multiplexů budou kostičkovat nebo mít velké výpadky obrazu i zvuku. Závada není na Vašem přijímači, bude odstraněna v nejbližších dnech.

            Děkuji za pochopení a trpělivost.

Předseda

Odstávka výtahu

Vážení spolubydlící,

            Ve čtvrtek 17. ledna 2013 v dopoledních hodinách bude probíhat zaměřování výtahové kabiny firmou BestLift před její renovací. Výtah bude mimo provoz asi jen 20 minut.

            V některém z dalších týdnů bude výtah odstaven na celý jeden den z důvodu samotné renovace. O termínu budete včas informováni.

Děkuji za pochopení.     Předseda

Náhradní termín odečtů stavů měřidel tepla a vody

    Přesto, že oznámení o sobotním termínu odečtů stavů měřidel spotřeby tepla a teplé vody viselo v dostatečném časovém předstihu na obou vchodech do domu i v kabině výtahu, do tří bytů našeho domu nebyl přístup umožněn. Prosím tedy uživatele bytů 1., 8. a 32., aby umožnili odečet alespoň v druhém termínu ve středu 5. prosince od 17:45 do 18:00 hodin.

Předseda

 

Letní odstávka teplé vody v roce 2011

    Letní odstávka teplé vody v letošním roce bude jediný den: Ve středu 27. července 2011.

Předseda

Pozvánka na členskou schůzi Družstva

Vážené členky a členové družstva,
Dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi našeho bytového družstva

Termín: Čtvrtek 16. 12. 2010 v 18:00 hodin v nové zasedací místnosti v přízemí domu 

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z minulé členské schůze družstva
 2. Přijetí nové členky do družstva
 3. Projednání účetní závěrky za rok 2009
 4. Seznámení členů družstva s aktuálním stavem finančních prostředků na bankovních účtech družstva a na pokladně družstva
 5. Informace o proběhlých opravách a rekonstrukcích
 6. Informace o problémech se sousedním domem, kamerový systém
 7. Rozhodnutí členské schůze družstva o pořadí dalších rekonstrukcí a opravách našeho domu (nová okna na jižní straně, opravy izolace a ukotvení lodžií, zasklení lodžií, kabina výtahu…)
 8. Odpovědi na dotazy, diskuse

Vážení spolubydlící, dovolte, abych Vás informoval o datu pravidelné letní odstávky teplé vody v letošním roce. Bude trvat jen jediný den a to 28. července 2010. Během tohoto dne prý provede Pražská teplárenská a.s. rekonstrukce, plánované opravy a údržbové práce na zařízení potřebném k dodávkám teplé vody do našeho domu.

Předseda

Pozvánka na členskou schůzi Družstva

Vážené členky a členové družstva,
Dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi našeho bytového družstva

Termín: Pondělí 18. 5. 2009 v 18:00 hodin ve vestibulu v přízemí domu

Návrh programu:

1.  Kontrola zápisu z minulé členské schůze družstva

2.  Informace v jaké fázi je přijetí nájemnice z bytu č. 5. do družstva

3.  Projednání účetní závěrky za rok 2008

      4. Seznámení členů družstva s aktuálním stavem finančních prostředků na bankovních účtech družstva a na pokladně družstva

5. Informace o proběhlé opravě havárie kanalizace pod přízemím našeho domu

6.  Zkušenosti členů družstva s příjmem televizních programů v našem domě

7.  Projednání a podrobné informace o záměru představenstva družstva na rozsáhlou rekonstrukci přízemí, včetně přestavby dílny na zasedací místnost, představení vizualizací architekta, představení nabídek firem, které se dostaly do finále výběrového řízení, seznámení s materiály které by se měly na estetickou úpravu použít

8.  Návrhy na další opravy a rekonstrukce našeho domu

      9. Odpovědi na dotazy a diskuse

Letní odstávka teplé vody v letošním roce bude v termínu: 12. 7. – 19. 7.  2009

Odečty stavů měřidel

Vážené členky a členové družstva,

    Odečty stavů měřidel tepla a vody se uskuteční ve středu 10. prosince 2008 mezi 17. a 19. hodinou. Umožněte, prosím, pracovníkům firmy Ulimex vstup do všech místností, kde je radiátor ústředního topení a na WC, kde jsou umístěny vodoměry ne teplou i studenou vodu.

Pozvánka na členskou schůzi Družstva

Vážené členky a členové družstva,

    Uplynul téměř rok od poslední členské schůze, také rok 2008 se chýlí ke konci, takže podle stanov je nejvyšší čas svolat novou, letošní členskou schůzi. Představenstvo, zvolené na té poslední, to evidentně neudělá, takže pokud nechci, aby se naše družstvo dostalo do skutečných problémů, je to zase na mně a to přesto, že jsem do žádné funkce v družstvu zvolen nebyl a také stále čekáme na zápis právě z té poslední členské schůze. Vytvořením zápisu byl na ní 10. prosince 2007 nejvyšším orgánem družstva pověřen pan Zdeněk Kosík z bytu č. 4., který ho dodnes, ani po roce, nepředložil. Musíme doufat, že tak učiní alespoň na té nadcházející schůzi.

Termín: Úterý 9. 12. 2008 v 18:00 hodin ve vestibulu v přízemí domu

    Protože řádně zvolené představenstvo své funkce nevykonává, je nutné na nadcházející členské schůzi opět zvolit představenstvo. Prosím Vás proto o co nejpočetnější účast na schůzi a hlavně o důkladnější zvážení toho, koho do představenstva zvolíte. Ztratit zbytečně další rok, otálet s důležitými opravami a rekonstrukcemi by se mohlo stát nejen našemu družstvu, ale i domu osudným.

Návrh programu:

   1.       Rozhodnutí schůze o možnosti spolubydlících z řad nájemníků být přítomni na čl. schůzi
  
2.       Nominace členů družstva do voleb představenstva
   3.       Stručné přednesení programů kandidátů na členy představenstva, odpovědi na dotazy členů
   4.       Volba představenstva družstva na další období
       
(dále bude průběh členské schůze již řídit nově zvolené představenstvo)
   5.       Kontrola zápisu z minulé členské schůze
       
(zápis předloží pověřený člen družstva z bytu č. 4.)
   6.       Zprávy komisí zvolených na minulé členské schůzi družstva dne 10. prosince 2007
   7.       Projednání účetní závěrky za rok 2007
   8.       Informace o předpisech plateb za bydlení platných od 1. ledna 2009
       
(Přednese člen družstva z bytu č. 30.)
   9.       Informace o došlých nabídkách na opravu kanalizace pod domem
       
(přednese člen družstva z bytu č. 13.)
 10.       Žádost nájemnice z bytu č. 5.
 
11.       Informace o společné televizní anténě v době přechodu na digitální vysílání DVB-T
       
(přednese a dotazy zodpoví člen družstva z bytu č. 30.)
 12.       Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví
 13.       Informace o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech a pokladně družstva

 14.   Dotazy, diskuse

Výměna všech měřidel spotřeby tepla

Letní odstávka teplé vody
dle sdělení Pražské teplárenské a.s. v letošním roce bude
od  6. do  13. července  2008
Další podrobnosti získáte na internetových stránkách Pražské teplárenské a.s. na adrese: www.ptas.cz.

Vážené členky a členové družstva,
V nejbližších dnech očekávejte nový Informační servis pro členy našeho družstva, který bude, mimo jiné, reagovat na průběh poslední členské schůze družstva dne 10. prosince 2007.

    V neděli, dne 10 února 2008 od 14,00 do 16,30 hodin budou pracovníci pověření firmou Ulimex měnit měřidla spotřeby tepla na všech radiátorech v bytech i v nebytových prostorech našeho domu. Umožněte, prosím, přístup do Vašeho bytu v uvedeném termínu. Termín si zvolila firma sama. K výměně měřidel dochází zcela zdarma z důvodu konce životnosti baterií v měřidlech.

Pozvánka na členskou schůzi družstva

    Vážená členko, vážený člene družstva, dovolte, abych Vás pozval na výroční členskou schůzi družstva za rok 2007, která se bude konat v pondělí 10. prosince 2007 v 18:00 hodin ve vestibulu přízemí našeho domu.

Návrh jejího programu je tento:

1.    Důležitá informace o změně v předpisech plateb za bydlení od 1. ledna 2008

2.    Informace o možnostech převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví

3.    Informace související s pronajímáním členských bytů

4.    Informace o možnostech řešení technického problému s kanalizací, finanční odhad

5.    projednání účetní závěrky za rok 2006

6.    Informace o aktuálním stavu finančních prostředků družstva

7.    Projednání návrhu představenstva na nejbližší rekonstrukci v domě

8.    Rezignace stávajícího a volba nového představenstva družstva

9.    Projednání možností volby revizní komise

Děkuji, předseda

Letní odstávka teplé vody:
Dle sdělení Pražské teplárenské a.s.: 22. - 28. 7 2007
Předseda

Vážené členky a členové družstva, dovolte, abych Vás pozval na
ČLENSKOU  SCHŮZI,

 která se bude konat v úterý 26. září 2006 od 18,30 hod. v přízemí domu.

 Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
 2. Informace o nových členech družstva
 3. Informace o nadcházejícím zateplení domu (výběru firmy, zateplovacím systému, technologiích, ceně, termínech…)
 4. Informace o přestavbě nebytového prostoru v přízemí na úložné kóje, definitivní stanovení ceny za pronájem kóje
 5. Informace o dlužnících našeho družstva a průběhu splácení
 6. Informace o výši nájemného v nájemních bytech
 7. Informace o finančních prostředcích družstva na bankovních účtech a na pokladně
 8. Informace o splácení pozemku pod domem
 9. Projednání účetní závěrky za rok 2005
 10. Volba představenstva družstva

    Stěžejní část účetní závěrky za rok 2005 najdete v přízemí domu vylepenou na sklech kanceláře družstva.

Předseda

Neplatiči v našem domě!
    Členská schůze družstva konaná v závěru roku 2005 v dobré víře a za podpory předsedy družstva odhlasovala, že uvolněné byty budou nejprve nabídnuty členům družstva pro sebe, nebo pro své příbuzné před tím, než je nabídneme veřejnosti. Přesně podle těchto čerstvě odhlasovaných pravidel se o pronájem bytu č. 26. v 9. poschodí přihlásila členka družstva z bytu č. 28. Nebyl důvod nevyhovět, takže záhy podepsalo představenstvo družstva nájemní smlouvu s novými nájemníky tak, jak máme s novými nájemníky ve zvyku, na dobu určitou na jeden rok. Z bezpečnostních důvodů. Pokud by bylo vše v pořádku a nájemníci řádně platili nájemné i zálohy na služby a energie a nebyly by s nimi žádné další problémy, byla by s nimi podepsána smlouva na dobu neurčitou.
    Bohužel, už teď víme, že určitě nebude. Je to pro mě nepochopitelné a neuvěřitelné, ale ti dva manželé, se kterými byla 1. února podepsána nájemní smlouva na byt č. 26., neuhradili ještě ani jedno jediné nájemné ani za jediný měsíc. Ani za ten první! Jsem proto přesvědčen o tom, že tihle lidé si pronajímali byt a podepisovali nájemní smlouvu již s tím úmyslem, že nebudou nájemné platit, nebo minimálně s tím vědomím, že na něj už od počátku nemají. Přesto smlouvu podepsali a do bytu se nastěhovali. Je pro mě obrovským zklamáním, že pro takovéhle lidi požádala o byt dlouholetá, dokonce zakládající členka družstva, avšak chápu a věřím, že to nebyl úmysl a že je z ostudy, kterou jí příbuzní, které si nevybrala, způsobují, velmi nešťastná. Bohužel, ale dosud žádný nájemník bytu z řad cizích lidí, které představenstvo družstva získalo veřejnou nabídkou pronájmu bytu, se takto nechoval.
    V posledním březnovém týdnu jsme s nájemníky podepsali dohodu o ukončení nájmu a dne 31. března 2006 neplatiči byt předali vyklizený představenstvu. Žalobu zatím nepodáváme, protože nájemníci se zavázali dlužené nájemné uhradit v následujících měsících.
    Po této zkušenosti začne představenstvo družstva praktikovat vybírání kauce minimálně ve výši jednoho měsíčního nájmu od každého nového nájemníka tak, jak to mají ve zvyku realitní kanceláře, nebo majitelé nájemních domů.
    O dalším vývoji tohoto případu Vás budeme informovat.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

     Vážená členko, vážený člene družstva, dovolte, abych Vás pozval na členskou schůzi družstva, která se bude konat v pondělí 28. listopadu 2005 v 18,00 hodin ve vestibulu přízemí našeho domu.

Návrh programu:

·        Informace o nových členech našeho družstva.
·        Informace předsedy družstva o současném stavu pohledávky za nájemné za nebytový prostor č. 34. z období prodejny ovoce a zeleniny.
·        Projednání návrhu (návrhů) na využití nebytového prostoru č. 34. v přízemí domu (bývalé klubovny, prodejny zeleniny atd...).
·        Informace o stavu zpětného čerpání finančních prostředků uhrazených naším družstvem za dům.
·        Informace o současné aktuální finanční situaci družstva.
·        Informace k firmě Otherm, která dodala do našeho domu plastová okna.
·        Plán rekonstrukcí, oprav a investic do našeho domu na nejbližší období.
·        Projednání možností a způsobů naložení s některými uvolněnými byty v našem domě.
·        Informace o dění v družstvu Prestige – naší účetní firmě.
·        Diskuse, dotazy

Předseda

Máte-li zájem o Óčko, ozvěte se!

    Jak je patrné z níže uvedené zprávy o testu digitální terestrické televize v našem domě, v některých digitálních multiplexech jsou obsaženy programy (i české), které se analogově nevysílají, např. Óčko, nebo MTV Dance. Dostupnost těchto stanic, jejichž počet bude jistě přibývat, je tedy nyní jen otázkou peněz (ani ne moc velkých, řádu jednotlivých tisíců). Stačilo by zakoupit nejlevnější přijímač DVB-T a jeho výstup namodulovat na volný TV kanál v naší společné televizní anténě a máme např. český hudební televizní program navíc. Pokud byste měli o sledování takového programu zájem a nejste připojeni na kabelový rozvod UPC, kde je program rovněž obsažen, dejte představenstvu družstva vědět. Bude-li Vás dostatečný počet, můžeme příjem zajistit.

Předseda

Porucha TV Praha odstraněna

    Začátkem měsíce září 2004 se z naší společné televizní antény ztratil signál televizní stanice TV Praha. Závada byla odstraněna výhradně silami členů představenstva, kteří se obešli bez povolání drahých servisních firem. Zjistili jsme, že přestal fungovat napájecí zdroj zesilovače pro 28. kanál, na kterém TV Praha vysílá. Aby všichni diváci našeho i sousedního domu mohli TV Praha ihned sledovat, místopředseda družstva zapůjčil družstvu svůj vlastní napájecí zdroj, který mu bude navrácen ve chvíli, kdy zakoupíme nový napájecí zdroj z finančních prostředků družstva.

Předseda

Letní odstávka teplé vody

    Dle písemného sdělení ing. Pavla Černého - manažera smluvních vztahů Pražské teplárenské a.s. letos odstávka teplé užitkové vody bude a to ve dnech 7. až 10. července 2005.

Odečty stavů měřidel:

         V úterý, dne 4. ledna 2005 v době od 17,00 do 20,00 hodin budou opět ve všech bytech našeho domu probíhat odečty stavů měřidel spotřeby tepla na radiátorech topení a vodoměrů teplé i studené vody. Prosím, abyste umožnili přístup do bytu a ke všem měřidlům ve Vašem bytě v uvedenou dobu. Odečty měřidel spotřeby tepla bude provádět pracovník firmy Ulimex, stavy vodoměrů budou opisovat členové představenstva našeho družstva.
            Dovolte, abych Vám současně popřál mnoho štěstí a zdraví do roku 2005.

Předseda

VÁŽENÁ ČLENKO, VÁŽENÝ ČLENE DRUŽSTVA,
Dovolte, abych Vás pozval na
ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA,
která se bude konat v pondělí 29. listopadu 2004 v 18,00 hodin v přízemí našeho domu.

Návrh programu:

·        Zhodnocení akce výměny oken na severní straně našeho domu
·        Projednání účetní závěrky za rok 2003 (Kdo si chce účetní závěrku prostudovat před konáním členské schůze, požádejte ihned o její zapůjčení, nebo si ji prostudujte níže na této stránce.)
·        Informace o výnosech z ukončeného stavebního spoření
·        Informace o současné celkové finanční situaci družstva
·        Informace o výběrovém řízení na dodávku a montáž vstupních portálů
·        Informace o dalších opravách v posledním roce (římsa, výtah…)
·        Výhled investic, rekonstrukcí a oprav do budoucna, prognóza výše nájmů
·        Projednání stavu, pronájmů a dalšího nakládání s nebytovými prostory
·        Informace o postupu představenstva ve věci pronájmů členských bytů
·        Příjem digitálního rozhlasu a televize v našem domě dnes a v budoucnu
·        Zase a znovu kočárkárna!
·        Připomínky, dotazy, diskuse

Předseda

POZOR, REVIZE PLYNU!

     V úterý, dne 2. listopadu 2004 od 16,00 do 18,00 hodin bude v našem domě probíhat revize plynu. Je nutné zpřístupnit všechny byty v domě. V bytech, které nebudou zpřístupněny, bude revize provedena později, na náklady jejich nájemníků.

Předseda

Vyplácení přeplatků nájemníkům bez účtů:

     V úterý, dne 26. října 2004 od 18,00 do 18,30 hodin si mohou v kanceláři družstva v přízemí domu vyzvednout šeky na přeplatky za vyúčtování služeb a energií za rok 2003 nájemníci jediných dvou bytů, kterým nebylo možno žádným způsobem převést přeplatky bezhotovostně, bytů č. 17. a 23. Šeky si můžete nechat proplatit ve kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s.

Letní odstávka T.U.V.

    Ani v letošním létě, dle sdělení ing. Pavla Černého, vedoucího OOK Pražské teplárenské a.s. nebude přerušena dodávka teplé užitkové vody pro náš dům.

Předseda

Úklid v domě

    Generální úklid po výměně oken a meziokenních vložek bude proveden až po opravě maleb společných prostor. Momentálně probíhá výběrové řízení na firmu, která opravy maleb provede. Mějte, prosím, trpělivost, současný částečný nepořádek je dočasný. Nová podlahová krytina do kabiny výtahu je již rovněž připravena, bude vyměněna také po závěrečném úklidu.

Předseda

Zkušenosti a rady po 1. dni výměny oken:

             Výměna meziokenních vložek, která s výměnou oken probíhá, způsobuje větší náročnost akce. Montéři musejí odstraňovat část původní konstrukce i s kusy odlétávajícího zdiva. Pokud máte v místnostech, kde dojde k výměně, nebo na trase od vstupu do bytu do těchto místností, linoleum, PVC, či plovoucí podlahu bez koberce, zakrytí igelitem, nebo novinami nestačí! Došlo by k poškrábání podlahy chůzí po zbytcích zdiva. Doporučuji zakrytí podlahy starými koberci, nebo hadry. Počítejte také s nutností vymalovat zdivo v okolí okna, zejména pod oknem. Bude nejen znečištěno, ale odpadnou i části štuku do vzdálenosti od okna, kterou lišty nezakryjí. Opravy odpadlého štuku v okolí oken provádí montážní firma  ještě týž den. V jednom bytě došlo při stěhování meziokenní vložky i k poškození nábytku, proto doporučuji odstěhovat co se dá, nábytek, který v místnosti necháte, co nejvíce chránit.

Předseda

Ilustrační foto:

Stav prvního bytu, ve kterém došlo k výměně oken a meziokenních vložek během rekonstrukce - 1. den.

Poslední informace před výměnou oken v našem domě:

     Nová plastová okna i meziokenní vložky jsou již připraveny v domě, další se budou průběžně navážet. Začátek: V pondělí 10. května okolo 7. hodiny ranní v 11. poschodí. Celé patro (2 byty a chodba) by měly být dokončeny za den. Je bezpodmínečně nutné zpřístupnit každý byt dle vyvěšeného harmonogramu a uvolnit prostor před měněnými okny do vzdálenosti nejlépe 1,5 m a trasu pro dopravu oken na místo montáže. Počítejte s možností prachu a jiného znečištění, které s výměnou oken souvisí, nejen v bytě, ale i ve společných prostorech. Doporučuje se chránit zařízení bytu přikrytím. Vnitřní strany meziokenních vložek jsou sádrokartonové, po montáži se doporučuje je natřít (vymalovat).
    Po dobu výměny oken bude z bezpečnostních důvodů omezen přední, hlavní severní vchod do domu! Nepřibližujte se do označené zóny. Dveře hlavního vchodu se po přiložení čipu neotevřou. Používejte proto, prosím, výhradně zadní vchod, který po dobu výměny oken otevřou všechny čipy, i černé.
   
Prosím Vás o trpělivost a shovívavost do dokončení výměny všech oken a meziokenních vložek. Bude to vypjaté období pro nás všechny.

Děkuji, předseda

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Vážené členky a členové družstva, vážení nájemníci,

    Předpokládaný termín začátku výměny oken a meziokenních vložek na severní a východní straně našeho domu je v pondělí 10. května 2004. Od 11. poschodí bude každý den dokončeno celé patro, tedy dva byty a chodba. Dvě skupiny dělníků budou pracovat od pondělí do pátku a budou postupovat od shora dolů. 8. poschodí vzhledem k jeho specifiku bude dokončeno na závěr. Důvodem odkladu proti původně plánovanému termínu je výroba meziokenních vložek, které musí splňovat stále přísnější bezpečnostní a tepelně izolační normy. Konečný termínový harmonogram je přiložen zde:

Byt č.: Patro: Termín: Předmět výměny:
33. 11. 10.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 11. 10.5.2004 sestava oken
31. 11. 10.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
30. 10. 11.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 10. 11.5.2004 sestava oken
28. 10. 11.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
27. 9. 12.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 9. 12.5.2004 sestava oken
25. 9. 12.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
24. 8. 22.5.2004 1 okno + 2 meziokenní vložky
Chodba 8. 22.5.2004  sestava oken
Komory 8. 22.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
21. 7. 13.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 7. 13.5.2004 sestava oken
19. 7. 13.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
18. 6. 14.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 6. 14.5.2004 sestava oken
16. 6. 14.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
15. 5. 17.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 5. 17.5.2004 sestava oken
13. 5. 17.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
12. 4. 18.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 4. 18.5.2004 sestava oken
10. 4. 18.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
9. 3. 19.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 3. 19.5.2004 sestava oken
7. 3. 19.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
6. 2. 20.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 2. 20.5.2004 sestava oken
4. 2. 20.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky
3. 1. 21.5.2004 3 okna + 2 meziokenní vložky
Chodba 1. 21.5.2004 sestava oken
1. 1. 21.5.2004 2 okna + 2 meziokenní vložky

    Zpřístupnění bytu v uvedený termín je bezpodmínečně nutné. Balkónové sestavy na jižní straně domu, které si budou hradit jejich objednatelé sami v plné výši, budou vyměněny po dokončení výměny na severní a východní straně domu.

Vážené členky a členové, vážení nájemníci,

    V úterý 13. dubna 2004 od 18,00 hodin Vám bude v kanceláři našeho družstva v přízemí domu k dispozici předseda družstva, se kterým bude možno projednat a vyřídit následující záležitosti:

 • Objednat si konkrétní počet a barvu vnitřních žaluzií k novým plastovým oknům.

 • Objednat si počet a provedení vnitřních parapetů.

 • Objednat si variantu provedení balkónové sestavy oken na jižní stranu bytu.

 • Vyzvednout si peněžní poštovní poukázku (složenku), nebo formulář pro jednorázový příkaz k úhradě z Vašeho bankovního účtu na úhradu příspěvku 2000,- Kč na nová plastová okna.

  Předseda

 • Interiérové doplňky k novým plastovým oknům:

      Na základě požadavku pléna informační schůzky o nadcházející výměně oken v našem domě předkládám ceník žaluzií, parapetů a sítí proti hmyzu. Všechny tyto doplňky v případě, že se pro ně uživatel bytu rozhodne si hradí sám v plné výši. Objednávky budou přijímány v předem stanovený termín v kanceláři družstva.

  Předseda

  VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET – 150 mm

  Jednokřídlé okno 1200x1600 mm
              Montáž a dodávka plastového parapetu 150mm             470,-Kč

              Dvoukřídlé okno 1800x1600
              Montáž a dodávka plastového parapetu 150mm             630,-Kč

  Tříkřídlé okno 2400x1600
              Montáž a dodávka plastového parapetu 150mm             780,-Kč

  VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET – 200 mm

  Jednokřídlé okno 1200x1600 mm
  Montáž a dodávka plastového parapetu 200mm             560,-Kč

  Dvoukřídlé okno 1800x1600
              Montáž a dodávka plastového parapetu 200mm             770,-Kč

  Tříkřídlé okno 2400x1600
              Montáž a dodávka plastového parapetu 200mm             970,-Kč

  VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET – 250 mm

  Jednokřídlé okno 1200x1600 mm
              Montáž a dodávka plastového parapetu 250mm             660,-Kč

  Dvoukřídlé okno 1800x1600
              Montáž a dodávka plastového parapetu 250mm             910,-Kč

  Tříkřídlé okno 2400x1600
              Montáž a dodávka plastového parapetu 250mm             1160,-Kč

  1) VNITŘNÍ ŽALUZIE ISO standard

  Jednokřídlé okno 1200x1600 mm                                 1050,-Kč
              Montáž a dodávka žaluzií ISOTRA system-ISO standard /barva bílá nebo hnědá/

  Dvoukřídlé okno 1800x1600 mm                                   1650,-Kč
              Montáž a dodávka žaluzií ISOTRA system-ISO standard /barva bílá nebo hnědá/

  Tříkřídlé okno 2400x1600                                             2250,-Kč
              Montáž a dodávka žaluzií ISOTRA system-ISO standard /barva bílá nebo hnědá/

  Příplatek za celostínící provedení + 10 %

  2) VNITŘNÍ ŽALUZIE ISOlite celostínící

  Jednokřídlé okno 1200x1600 mm                                  1400,-Kč
              Montáž a dodávka žaluzií ISOTRA system-ISOlite /barva bílá nebo hnědá/

  Dvoukřídlé okno 1800x1600                                          2300,-Kč
              Montáž a dodávka žaluzií ISOTRA system-ISOlite /barva bílá nebo hnědá/

              Tříkřídlé okno 2400x1600                                              3200,-Kč
              Montáž a dodávka žaluzií ISOTRA system-ISOlite /barva bílá nebo hnědá/

  3) SÍTĚ PROTI HMYZU

           Cena sítí:            cca 1000 Kč/m2 

  4) VNITŘNÍ MEZISKELNÍ EL. OVLÁDANÉ ŽALUZIE

           Cena žaluzie:      cca 6000 Kč/m2

  5) UZAMYKATELNÁ KLIČKA

           Cena:                 550 Kč/ks

  Vážená členko a nájemnice,

      Byl bych velice potěšen, kdybyste si uvědomily, že odečty stavu vodoměrů, které jednou za rok provádějí všichni tři členové představenstva družstva jsou povinné podle hned několika zákonných norem a předpisů, mimo jiné, také dané Vaší nájemní smlouvou, kterou jste podepsaly. Věřte, prosím, že členové představenstva nemají skutečně žádný plezír z toho, že musí tuto činnost provádět a “vymetat” Vaše byty. Povinností konajícího člena představenstva je nejen přesvědčit se na vlastní oči o stavu počítadla metrů krychlových vodoměru umístěného ve Vašem bytě, ale přezkoušet, zda se při odběru teplé vody točí a měří tak Váš odběr. Při posledním odečtu ve dvou bytech tohoto domu jste toto znemožnily. Chtěl bych Vám oznámit, že příště ke vpuštění do bytu nebudu nikoho přemlouvat, ale bude Vám naúčtována spotřeba vypočítaná místo odečtené. Při čtení následného vyúčtování teplé vody můžete potom přemítat co by bylo bývalo pro Vás výhodnější. (Jistě víte, kterých se to týká).

  Předseda

  Vážení spolubydlící,

          Členská schůze družstva na sklonku loňského roku schválila návrh představenstva družstva na výměnu všech oken na severní a východní straně domu, včetně meziokenních vložek. Uložila také představenstvu výběrové řízení na dodavatele oken i montáže rozšířit. Představenstvo družstva výběrové řízení již ukončilo a rádo by Vás podrobně seznámilo s jeho výsledky.
          Proto Vás zveme na informační schůzku na pondělí 29. března 2004, 18. hodinu do přízemí domu.

   Orientační program:

  ·       Seznámení s konečným rozsahem zadání rekonstrukce.

  ·       Informace o výsledku rozšířeného výběrového řízení na dodavatele oken, i montáže.

  ·       Vysvětlení na základě jakých kritérií a informací jsme rozhodovali.

  ·       Vysvětlení a odůvodnění k jakému systému a profilu jsme se nakonec přiklonili.

  ·       Seznámení se způsobem řešení meziokenních vložek a jeho odůvodnění.

  ·       Vysvětlení a odůvodnění proč jsme vybrali právě tohoto dodavatele.

  ·       Seznámení s finančním rozpočtem celé akce.

  ·       Seznámení s technickým provedením finanční spoluúčasti členů družstva.

  ·       Projednání možností finanční spoluúčasti nájemníků.

  ·       Obrazová dokumentace – videozáznam a fotografie domů se stejným typem oken, se stejným řešením meziokenních vložek od stejné dodavatelské i montážní firmy.

  ·       Závazné žádosti uživatelů bytů o výměnu oken a meziokenních vložek na jižní straně domu (na balkonech) v rámci této akce, avšak na své náklady.

  ·       Dotazy, připomínky, návrhy, diskuse…

  Vzhledem k tomu, že výměna oken i meziokenních vložek se týká jak členských, tak i nájemních bytů, jsou na tuto schůzku srdečně zváni také nájemníci našeho domu!

  Odečty měřidel v bytech

      Odečty měřidel spotřeby teplé i studené vody a tepla proběhnou ve všech bytech domu v pondělí 5. ledna 2004 mezi 16. a 20. hodinou. Jakmile budete doma, můžete o odečet zažádat, člen představenstva našeho družstva, nebo pracovník firmy Ulimex Vás navštíví ve vašem bytě.

  Dovolte, abychom Vás pozvali na členskou schůzi družstva, která se bude konat v úterý, dne 16. prosince 2003 v 18,00 hodin v přízemí domu.

  Návrh programu:

          - Shrnutí finančně nákladných akcí (poměrová měřidla spotřeby tepla, rekonstrukce stoupaček)
          - Oprava střechy
          - Dokončení rekonstrukce stoupaček ve všech bytech domu
          - Výsledek výběrového řízení na nájemce a pronájem bytu č. 14. v 5. poschodí

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP

  Vyplácení přeplatků

  za služby a energie za rok 2002 pro členy družstva a nájemníky, kteří nemají bankovní účet, prostřednictvím šeků, se bude konat v úterý 15. července 2003 od 18,30 do 19,00 hodin v kanceláři družstva v přízemí domu. Můžete zde také požádat osobně o převod Vašeho přeplatku, nebo jeho části, na Váš účet.
       Můžete si zde také vyzvednout, nebo objednat, výtisk posledního Informačního servisu pro členy družstva (č. 27.), příp. přijít s dotazy, návrhy, připomínkami apod.

  Předseda

  MONTÁŽ POMĚROVÝCH MĚŘIČŮ TEPLA V BYTECH

     Vážené členky a členové družstva, vážení nájemníci, montáž individuálních dvoučidlových poměrových měřidel spotřeby tepla, které jsme si odsouhlasili na členské schůzi družstva, se bude konat v těchto dnech a časech:

  Datum:

  Poschodí:

  Od - do:

  23. 4. 2003   (středa) 8. až 11. 16,00 - 20,00 hodin
  24. 4. 2003 (čtvrtek) 4. až 7. 16,00 - 20,00 hodin
  29. 4. 2003     (úterý) 0. (přízemí) až 3. 16,00 - 20,00 hodin

       Zpřístupnění bytu v uvedenou dobu je bezpodmínečně nutné. V krajním případě je možné dohodnout si přesnější termín v časovém pásmu, nebo si prohodit den montáže s jiným bytem. Je nutné to však včas oznámit představenstvu družstva, nebo zástupci firmy Ulimex.

  Předseda

  Rozpis rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů:

  Úterý 11.3. až pátek 14.3. rekonstrukce ležatých rozvodů, vodoměrné sestavy, výměna vodoměrů v technickém podlaží, montáž podružného vodoměru pro dům 1172 (počítejte s uzavíráním vody, dodávka bude obnovena každý den vždy do 16 hodin).

  Středa 12.3. 17,00 hod. prohlídka bytů s vyzděnými jádry za účelem stanovení vhodných bouracích postupů a prací na uvedení vybouraného do přijatelného stavu (přesunuto z 5.3.; čísla bytů: 1., 2., 5., 7., 15., 18., 21., 30. a 32.). Tyto práce bude družstvo svým členům hradit v plné výši.

  Pondělí 17.3. až úterý 18.3. od 8,00 do 18,00 hod. výměna stoupaček, vodoměrů a odpadu v bytech 3+1 (čísla bytů: 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25., 28. a 31.).

  Středa 19.3. až pátek 21.3 od 8,00 do 18,00 hod. výměna stoupaček, vodoměrů, odpadu a montáž přívodu k hydrantům (malé vysvětlení: V 10. a 11. patře našeho domu jsou umístěny hydranty - vodovodní výpustě pro hasiče v případě požáru. Na vodu jsou napojeny v bytech 1+1. Nové stoupačky budou samozřejmě z plastu, který není odolný proti teplu při požáru. Proto bude nutné natáhnout jedno kovové potrubí navíc jen pro napájení zmíněných hydrantů, takže rekonstrukce v bytech 1+1 bude trvat o den déle.) v bytech 1+1 (čísla bytů: 2., 5., 8., 11., 14., 17., 20., 23., 26., 29. a 32.).

  Pondělí 24.3. až úterý 25.3. od 8,00 do 18,00 hod. výměna stoupaček, vodoměrů a odpadu v bytech 4+1 (čísla bytů: 3., 6., 9., 12., 15., 18., 21., 24., 27., 30. a 33.).

  Předseda (24. 2. 2003)

  Informace pro členy družstva a nájemníky, kteří mají vyzděná bytová jádra:

      Výměnu stoupacího odpadního potrubí v našem domě, která bude provedena v rámci výměny vodovodních stoupaček, vodoměrů, ležatých rozvodů, vodoměrné sestavy a příslušenství, nelze provést bez přístupu k podlaze v prostoru stoupaček, zejména z důvodu napojení odpadů z koupelny, kuchyně a WC do odpadní roury. Proto jsou v některých bytech osazena přístupová dvířka nejen nad WC, ale také u podlahy. V bytech, kde odnímatelný kryt, nebo dvířka nejsou, a je tento prostor zazděn, musí být vybourán. Je jen dobrou vůlí družstva, že bourací práce a následnou sanaci vybouraných částí bude svým členům hradit z fondu oprav. Zejména poděkujte těm členům družstva, kteří vyzděná jádra nemají, protože i ti na Vaše bourání a následné zdění přispívají! Po zazdění vybouraného místa bude proveden i případný obklad, pokud o něj člen družstva bude stát, avšak jen v případě, že obkladači předáte obkladačky, které na místo chcete použít. Prováděcí firma, ani družstvo nebude nikomu shánět obkladačky. Pokud nebudou obkladačky v příslušném bytě k dispozici po zazdění, musí si již člen družstva zajistit obklad sám na své náklady.

      Toto je má reakce na vyjádření nelibosti jedné členky našeho družstva nad nutností bouracích prací. Pokud máte instalatéra, který dokáže vyměnit odpadní rouru bez bourání zazděných jader u podlahy a poté poskytnout záruku 6 let, přiveďte ho!

  Předseda (14. března 2003)

  Vážená členko, vážený člene družstva,
  Dovolte, abychom Vás pozvali na členskou schůzi družstva, která se bude konat
  ve středu, dne 30. října 2002 od 18,00 hodin ve vestibulu přízemí našeho domu.
  Navržený program schůze:

  1. Zápis z minulé členské schůze družstva
  2. Informace o dalším opatření ke zvýšení bezpečnosti všech uživatelů bytů v našem domě
  3. Společná televizní anténa
  4. Zbývající anuita, možnost předčasného splacení členy družstva, převod bytu do osobního vlastnictví
  5. Nájemní byty
  6. Informace o stavu stropní izolace na některých lodžiích domu
  7. Informace o rozdělení měření spotřeby tepla domů č.p. 1172 a 1173
  8. Dopady rozdělení měření na oba domy a členy našeho družstva
  9. Opatření ke spravedlivějším úhradám za individuální spotřebu tepla v bytech
  10. Další možná opatření ke snížení nákladů na vytápění našeho domu
  11. Informace o stavech na bankovních účtech družstva a na pokladně družstva
  12. Projednání návrhu nových stanov družstva, projednání připomínek k němu, schválení konečné podoby
  13. Volba představenstva družstva na další období
  14. Dotazy, připomínky, diskuse

  Těšíme se na Vaši účast. Mějte, prosím, na paměti, že členská schůze je nejvyšším orgánem družstva s nejvyššími pravomocemi. Věříme proto, že si nenecháte ujít možnost rozhodovat o věcech, které se Vás přímo týkají.

  Představenstvo

  Nebytový prostor č. 34. nově pronajat

      Dne 18. února 2003 ve večerních hodinách byla podepsána smlouva s novým nájemcem nebytového prostoru č. 34. (původně, za komunistického režimu tzv. klubovna, později proti vůli bydlících v domě sklad akvaristiky, poté již v režii našeho družstva Potřeby pro kutily a naposledy italská móda). Nový nájemce chce v prostoru otevřít prodejnu - bazar. Dohodli jsme se na měsíčním holém nájemném 5000,- Kč + zálohy na služby a energie, což je doposud nejvyšší částka, za jakou byl nebytový prostor v našem domě pronajat.

     Koncem měsíce května 2002 jsem byl požádán, abych našim členům družstva předal, nebo tlumočil tento dopis od předsedy sousedního bytového družstva:

  Vážení sousedé,

      V době od 21. května 2002 do 15. července 2002 bude probíhat na obou stranách našeho domu oprava fasády. Práce budou započaty nejprve očištěním tlakovou vodou z obou stran, dále pak provedením penetračního nátěru po předchozím zednickém opravení poškozených částí omítky. Dále proběhne zateplení meziokenních prostorů na severní straně domu a naposled nátěr fasády.Všechny práce budou prováděny horolezeckou technikou z lana. Během provádění může docházet ke znečištění vnějších stran oken a lodžií, za což se omlouvám. Doporučuji zatím neprovádět mytí oken a lodžií vzhledem k opětovnému znečištění. Nenechávejte prosím na lodžiích žádné předměty jež se mohou znečistit. Stavební práce budou prováděny v době od 9 hod do 18 hodin včetně sobot, nedělí a svátků. Během prací se prosím nevyklánějte z oken, lodžií a při pohybu před domem se ujistěte zda se zrovna na fasádě domu nepracuje. Když uvidíte ze střechy na chodník zavěšené lano,na stavbě se právě pracuje.
      Případné dotazy nebo okamžité připomínky směřujte na předsedu BD. Děkuji za pochopení.

  Vyplácení přeplatků ukončeno.

     Naše družstvo dává svým členům i nájemníkům velký výběr v možnostech jakým způsobem chtějí převzít své přeplatky za služby a energie. Doporučujeme našim členům sdělit nám číslo svého bankovního účtu, abychom mohli převést přeplatek bezhotovostně. To je pro členy i nájemníky bezplatné. Za hotovostní platby si účtujeme poplatky, které zvažujeme znova zvýšit. Přesto stále existuje v našem domě skupina členů a nájemníků, kteří zatvrzele hradí i inkasují peníze hotově. Pro ně jsem zřídil otevírací hodinu kanceláře družstva, kde jsou každoročně předávány šeky na výplatu přeplatků. Ti, kteří si pro šek v předem zde na internetu i na nástěnce oznámeném termínu nepřišli, propásli další šanci, jak své peníze získat. Opravdu nevím, jak více bychom Vám mohli vyjít ve vyplácení přeplatků vstříc. Hodinu jsem v kanceláři v pžřízemí domu seděl a čekal. Většina členů a nájemníků si pro přeplatek přišla. Ti ostatní, nechť počkají na příští výplatu. Za rok.

  Předseda

  Vyúčtování služeb a energií je hotovo.

     Vyúčtování služeb a energií za rok 2001 nám již naše účetní firma předložila. Měl jsem k němu několik zásadních připomínek, které do vyúčtování nyní firma zapracovává. Celkový objem přeplatků přesahuje 100 tisíc Kč. Jakmile budeme hotové vyúčtování mít, seznámíme s ním jak členy, tak nájemníky a přeplatky budou vyplaceny jako obvykle v tomto pořadí: Nejprve členům družstva na jejich bankovní účty. Potom nájemníkům tamtéž. Nakonec budou předány šeky těm členům družstva a nájemníkům, kteří družstvu čísla svých bankovních účtů nesdělili. Termín předání šeků v kanceláři družstva bude včas vyhlášen.

  Předseda (20. června 2002)

  Odečet stavu vodoměrů 3. ledna 2002 v podvečer.

     Ve čtvrtek 3. 1. 2002 cca od 18,00 hodin proběhne ve všech bytech i nebytových prostorech v domě odečet stavu vodoměrů teplé vody. Umožněte, prosím, přístup k vodoměrům.

  Děkuji, předseda

  Členská schůze družstva se koná: 29. listopadu 2001 v 18,00 hodin v přízemí domu.
  Navržený program:

  Vážení členové družstva, vážení nájemníci, vážení spolubydlící,

      Po delší době došlo opět k vymazání paměti postupně v obou čtečkách čipů elektronického přístupového systému, právě v době, kdy jsme si mysleli, že tyhle problémy jsou definitivně vyřešeny.  Jestliže Vám na některém vchodě nefunguje Váš čipový klíč, obraťte se, prosím na místopředsedu družstva, který Vám Vaše čipy do systému opět načte, nebo na předsedu družstva, který Vám vymění Vaše čipy za načtené. Důležité však je, že servisní firma nám údajně asi do měsíce dodá paměťový modul, který případné příští vymazání paměti vyřeší velmi rychle hromadným načtením ze zálohy a bude mít množství dalších výhod a možností.
      Děkuji za pochopení, předseda (5. května 2001).

  Ve čtvrtek dne 8. února 2001 od 20,00 hodin

  bude předseda družstva osobně očekávat v kanceláři družstva v přízemí domu dotazy a připomínky a vyřizovat agendu družstva. Členové, i nájemníci, přijďte, prosím, projednat dotazy a problémy, které máte (např. ohledně nových smluv o užívání družstevních bytů, daně z nemovitosti z družstevního bytu, kontejnerů na odpad, příjmu TV, vodoměrů apod.). Členové družstva zde mohou obdržet zápis z poslední členské schůze. Těším se na Vás. Případná účast dalších členů představenstva je vítána.

  Předseda

  Pro zájemce o montáž těsnění upřesňuji:

  Těsnění je silikonové s minimální tvarovou pamětí. Umisťuje se do drážky v okně, nikoliv do rámu okna. Jeho cena: 40,- Kč za běžný metr. Firma našemu družstvu poskytne slevu 7,5%, takže nás metr těsnění bude stát 37,- Kč. Např. na utěsnění okna obývacího pokoje, včetně balkónových dveří, se spotřebuje cca 12 metrů těsnění. Cena za utěsnění této místnosti bude tedy asi 450,- Kč. Z této částky za Vás družstvo (jste-li jeho členem) uhradí 250,- Kč. Za utěsnění Vašeho obývacího pokoje zaplatíte tedy jen 200,- Kč! Máte-li dosud v oknech starý Kovotěs, záleží na jeho provedení, zda bude moci v oknech zůstat. Pokud bude kolidovat s montáží nového silikonového těsnění, můžete si ho odstranit sami, nebo požádat o odstranění pracovníky firmy za 190,- Kč za hodinu práce jednoho pracovníka. Objednávku těsnění na lístku lze stále vhodit do schránky družstva zde v přízemí.

  Předseda (6. 10. 2000)


      Montáž těsnění do oken v bytech našeho domu je tady!

      Během měsíce října 2000 bude zahájena montáž těsnění do oken, kterou schválila jarní členská schůze družstva. Montáž bude provedena pouze v těch bytech, jejichž uživatelé z řad jak členů družstva, tak nájemníků, o ni projeví zájem. Členům družstva, kteří si nechají protihlukové, protiprachové a tepelně izolační těsnění namontovat, poskytne družstvo příspěvek ve výši cca 250,- Kč na každou místnost, v níž bude okno utěsněno. Představenstvo družstva montáž těsnění rozhodně doporučuje všem členům i nájemníkům. Kdo utěsnění oken odloží na později, přijde o příspěvek družstva a při stoupajících cenách tepelné energie a blížícím se měření její individuální spotřeby by mohl v blízké budoucnosti výrazně prodělat. Zájemci, vhoďte lístek se svým jménem, číslem bytu a počtem místností k utěsnění do schránky družstva v přízemí domu.
      Zmíněný příspěvek členům družstva se vztahuje výhradně na tuto zmíněnou akci a těsnění provedené firmou povolanou představenstvem družstva.

  Předseda 4. 9. 2000


   Dne 18. ledna 2001 jsem zaslal představenstvu sousedního družstva následující dopis:

  Věc: Rozdělení měření

  V Praze, dne: 18. ledna 2001

  Vážené představenstvo,

     Jistě víte, že různé služby, média a energie, které jsou do našich domů přivedeny, jsou měřeny společnými měřidly, jehož údaje jsou pak na oba naše domy rozpočítávány podle různých, mnohdy možná velice nespravedlivých algoritmů. Váš pan předseda již několikrát deklaroval vůli Vašeho družstva podílet se jak finančně, tak organizačně na rozdělení měřených míst tak, aby každý z našich domů hradil jen to, co skutečně spotřebuje, což je nejen spravedlivé, ale v důsledcích to vede také k úsporám u obou odběratelů. Do dnešního dne však nedošlo ani k tomu nejméně komplikovanému rozdělení odběru studené pitné vody. Přitom naše družstvo je k takovému kroku nejen připraveno, ale já, jako předseda družstva jsem Vašeho předsedu k tomuto kroku několikrát vyzýval i s tím, že jsem připraven celou akci zorganizovat, pozvat prováděcí firmu apod. Vzhledem k tomu, že v nejbližších několika letech však čeká náš dům výměna všech stoupaček, v této chvíli na rychlém provedení této akce netrváme, neboť při ní plánujeme i rekonstrukci měření. A také proto, že vodné a stočné je ze služeb dodávaných našim domům ta relativně nejméně nákladná.
      Co by však bylo velice žádoucí, a kde už jde opravdu o velké peníze, je rozdělení měření spotřeby tepla. Dle našeho názoru je nejzazším termínem pro provedení této akce léto roku 2001, tedy letošní. Naše družstvo o tuto akci usilovalo vážně již dvakrát, bohužel ne naší vinou vždy bezúspěšně. Poprvé již v roce 1995, kdy byl Váš dům ještě v majetku městské části a tehdejší jeho zástupce a správce domu,  nám sdělil, že nemá nic proti, ale pouze v případě, že náklady na toto rozdělení měření uhradíme sami za oba domy (!). Bez ohledu na morálnost takového postoje a reálnost tohoto řešení jsme se zajímali, jaké náklady taková akce cca obnáší a došli jsme k číslu cca 60 tisíc Kč na jeden dům. Podruhé jsme uvedený krok navrhovali již Vašemu družstvu, jako čerstvému vlastníku domu, ale bylo nám řečeno, že máte finanční potíže vzniklé, mimo jiné, vysokými předepsanými zálohami za T.U.V., protože jste Pražské teplárenské a.s. nedodali včas spotřebu Vašeho domu za předešlý rok. Jeví se nám, že od té doby již uplynula dost dlouhá doba a naléhavost rozdělení měření je opravdu mimořádná, zvláště, když domy, ve kterých se k tomuto kroku již odhodlali, hlásí mimořádný finanční efekt. Jsem ochoten akci i zajistit organizačně, ale Váš finanční podíl je nevyhnutelný. Pro Váš dům lze předpokládat finanční efekt ještě významnější o to, že náš dům je v bloku krajní a proto je energie na jeho vytopení potřeba mnohem více, než ve Vašem domě.
      Pokud si dobře vzpomínám, Pražská teplárenská a.s. má na tyto akce licencované firmy, takže by pravděpodobně odpadlo i výběrové řízení.
      Jsem ochoten začít celou akci organizovat včas, aby po skončení topné sezóny mohla být zahájena, ale potřebuji od Vás závazné prohlášení, že se na ní budete finančně podílet jednou polovinou. Uvedená částka není, myslím, pro domy naší velikosti nikterak dramatická, zvláště, když nám městská část poskytuje možnost zpětného čerpání (na tuto akci se sice nevztahuje, ale čerpat lze na množství jiných oprav a rekonstrukcí).
      Moc Vás prosím o rychlé a opravdu uskutečněné jednání v uvedené, velice naléhavé věci. Protrhněte už, konečně, prosím, pověst neochotně spolupracujícího souseda.
      Velice bych uvítal, kdybyste mi sdělili alespoň jednu Vaši skutečně fungující e-mailovou adresu, příp. číslo faxu pro zkvalitnění naší vzájemné komunikace. O mailovou adresu jsem Vašeho pana předsedu žádal již mnohokrát, ale pošta se mi obvykle vrátila, jako nedoručitelná.

  Děkuji,  předseda Družstva

  Na vědomí: Místopředseda družstva, členka představenstva družstva, správní firma, členové družstva prostřednictvím sítě internet

      Bohužel, reakce předsedy sousedního družstva byla ostře odmítavá. Pan předseda mi do telefonu převážně vyjmenovával potíže, jaké dopis způsobil jemu osobně, včetně možného odvolání z funkce předsedy. Odpovědi na stěžejní otázku, jsou-li ochotni spolupracovat na rozdělení měření tepla jsem se nedočkal. Pan předseda mě však alespoň informoval o tom, že předběžně vyjednal s dodavatelem tepla možnost jeho finanční účasti na akci, což pokládá za doklad toho, že už v této chvíli udělal pro věc více, než já a možná, že tím dokonce splnil, nebo "nahradil" finanční podíl jejich domu. Já se v příštích dnech pokusím zjistit jaké jsou skutečné možnosti, protože finanční efekt z tohoto námi zamýšleného kroku by byl, podle zkušeností domů, které ho již provedly, opravdu výrazný, zvláště, když sousední dům není, podle mých informací, dosud vybaven regulačními ventily topení!

  Předseda (28. ledna 2001)

  Termíny montáže silikonového těsnění v jednotlivých bytech:

  Číslo bytu:             Typ bytu:             Datum montáže:             Hodina:

        7.                         3+1                     25. 10. 2000                   8.00
      30.                         4+1                     25. 10. 2000                 13.00
        4.                         3+1                     26. 10. 2000                   8.00
      10.                         3+1                     26. 10. 2000                 14.30
      18.                         4+1                     27. 10. 2000                 10.00
      16.                         3+1                     30. 10. 2000                   8.00
        9.                         4+1                     30. 10. 2000                 15.00
      20.                         1+1                     31. 10. 2000                   8.00
      26.                         1+1                     31. 10. 2000                 10.30
      19.                         3+1                       1. 11. 2000                   8.00
      27.                         4+1                       1. 11. 2000                 14.00
      Červeně vypsané byty nedostanou na těsnění dotaci od družstva, protože nejsou jeho členy. Mrzí mě nízká účast nájemních bytů a nakonec i členských. Je to jistá známka zodpovědnosti za stav svého bytu a domu.

  Předseda 21. října 2000


  Všechny přeplatky za služby a energie za rok 1999 převedeny.

      Jak bylo uvedeno na nástěnce v přízemí domu, přeplatky za služby a energie za rok 1999 byly již převedeny všem členům družstva i nájemníkům v našem domě, na jejich bankovní účty, ze kterých hradí platby za bydlení (výjímkou je pouze nájemnice bytu č. 33., za kterou hradí platby příbuzná, která v našem domě nebydlí, ani v něm není hlášena, nemůže tedy dostat přeplatky za uživateletohoto bytu). Všem by se Vám vyplacený přeplatek měl objevit ve výpisu z účtu za měsíc srpen jako kreditní platba od našeho družstva. Kdo ho tam nenajdete, ozvěte se (zatím se to nikdy nestalo).
      Zbývající přeplatky členům družstva a nájemníkům, kteří nemají, nebo nepoužívají bankovní účet v peněžním styku s družstvem, budou předány šeky. Ty jim proplatí příslušná pobočka České spořitelny a.s. Šeky se budou vydávat po dokončení kanceláře družstva v přízemí domu, v termínu, který bude oznámen zejména na informační nástěnce rovněž v přízemí. Upozorňuji, že šek má platnost jeden týden. Do této doby je nutno v bance peníze vyzvednout.

  Předseda 29. 8. 2000


  Poslední květnové deště prověřily těsnost domu

      A to tak důkladně, že odhalily některá místa, která bude nutné opravit. Na jedné opravě se již pracuje. Požádal jsem o posudek firmu, která nám před pěti lety zrekonstruovala kompletně střešní krytinu. Majitel firmy závadu rychle odhalil a za dva dny již zahájili její odstraňování. I když záruka na rekonstrukci krytiny dávno prošla a závada, která nyní způsobila zatékání nade dveřmi není způsobena touto rekonstrukcí, majitel firmy odmítá za drobnou opravu vystavit fakturu, jako svému váženému zákazníkovi, vzhledem k našim dobrým vztahům z minulosti, jak uvedl. Je to pro mě naprosto nevídaný úkaz. Za uplynulých šest let jsem se setkal s velmi slušnými firmami, ale firmu Hovorka - stavební servis zatím nepřekonal nikdo. Snad nemusím připomínat, že majitel firmy, pan Hovorka za celou dobu, co ho znám nemusel změnit své sídlo, ani telefonní číslo firmy. Už to o něčem svědčí. Průběh prací na tehdejší rekonstrukci střešní krytiny byl naprosto bezchybný a krytina dodnes nevykazuje žádné závady, nebo známky nekvalitní práce. Volba firmy Hovorka byl zatím nejprozíravější krok představenstva družstva ve věci rekonstrukcí.
      Avšak přesto mají uživatelé bytu č. 31. v 11. poschodí pod střechou zničený štuk a malbu na západní stěně v kuchyni a předsíni svého bytu. Můžete se totiž o dům starat do roztrhání těla, můžete mít štěstí na takové firmy, jako je firma pana Hovorky a přesto je Vám to málo platné, když majitele sousedního domu stav jeho střechy nezajímá. Zrekonstruovaná krytina naší střechy, bohužel, končí tam, kde začíná krytina střechy sousedního domu. A ten už naše družstvo nevlastní. Stížnost na zatékání mě vyděsila, protože stav naší krytiny často kontroluji a vím, že nemá chybu. Zatékání se také objevilo pouze na stěnách, které sousedí s vedlejším č.p. Prohlídka stavu jejich krytiny potvrdila domněnku, že majetek našich členů ničí nedbalost majitele sousedního domu. Po informaci tamního předsedy družstva o situaci jsem byl dotázán, zda nevím o někom, kdo by tam udělal záplatu (!). Zajistil jsem tedy sousednímu domu opravu havarijní situace jejich střešní krytiny. Do doby, než bude provedena, jsme vlastními silami trhlinu alespoň zakryli proti přímému dešti. Teď můžeme jen doufat, že sousedé provedenou opravu aspoň zaplatí.

  Předseda (29. 5. 2000)

  Premiéra televize TV3 se příliš nevydařila

          Dne 25. května 2000 začala po bombastické reklamě ve všech sdělovacích prostředcích vysílat "celoplošná" televize TV3. Reklama mě málem přesvědčila, že se z dosavadní Galaxie, působící stále provinčním dojmem, stává dospělá televize schopná konkurovat intelektuálně nenáročným programům komerčních televizních společností. Takže jsem si rozjezd nadějné televize nenechal ujít. Ale ouvej. Vysílání zahájil Metropolitní expres známý z Galaxie avšak v mnohem horší kvalitě. Některé zpravodajské příspěvky byly bez zvuku, několikasekundové výpadky obrazu přetrvaly až do noci. I vysílání v dalších dnech působilo stále dojmem spíše amatérské oblastní televize, než celoplošného kanálu (nespuštěné ohlášené reportáže ve zpravodajství, dlouhé černé odmlky mezi příspěvky, dohady šeptem slyšitelné ve vysílání, nedodržování oznámeného programového schématu, zejména přes den, místy špatné technické parametry vysílaného signálu, jako přepálený obraz, zkreslený zvuk apod.). Doufám a televizi TV3 to přeji, že s přibývajícím časem a praxí jejích zaměstnanců se kvalita vysílání zlepší.
      Jak dostat TV3 na obrazovky Vašich televizorů u nás v domě? Uvedený program je přítomný v základní nabídce kabelového operátora Dattelkabel, která je v našem domě rozvedena a stačí požádat poskytovatele o její aktivaci. Další možností je příjem pomocí signálu z MMDS, který je přítomen v našem interním domovním rozvodu společné televizní antény. K jeho příjmu je nutné použít oficiální dekodér k rozkódování paketu šestnácti programů, nebo jiný dekodér, který lze zakoupit např. přes telefonní číslo 0601 290598. Třetí variantu nabízí rovněž rozvod společné televizní antény. Tam je program přítomen na 28. kanálu, tedy na tomtéž, na kterém je šířen z vysílače Strahov. Avšak vzhledem k tomu, že společná televizní anténa pro pásmo UHF je natočena na vysílač Mahlerovy sady (Žižkovská věž), není signál TV3 ze Strahova kvalitní. O instalaci samostatné antény pro TV3 neuvažujeme, protože její signál je pro všechny uživatele bytů v našem domě zajištěn výše uvedenými dvěma způsoby, zejména signálem společnosti Dattelkabel. Kromě toho družstvo uspořádalo před časem mezi diváky našeho domu průzkum, který měl zjistit zájem o signál TV Galaxie. Přihlásil se jediný zájemce, který po té, co se dozvěděl, že je jediný, mávl rukou s tím, že to pro něho není důležité. Takže další investice do společné televizní antény nemá opodstatnění.

  Předseda (29. 5. 2000)


  Česká televize bude vysílat pořad natáčený také v našem družstvu

      Česká televize, tvůrčí skupina Anny Beckové natočila dokumentární pořad nazvaný "Prodám byt zn.: družstevní", který mapuje poměry, k nimž došlo v bytových družstvech v uplynulých deseti letech a analyzuje rizika, kterým jsou dnes vlastníci družstevních podílů vystaveni. Pořad trvá necelou půlhodinu, scénář napsala paní Lída Rakušanová a pan Jiří Krejčík ml. (e-mail: krejciks@iol.cz ), kamera a režie: pan Jiří Krejčík ml. Televizní premiéra pořadu bude v neděli 14. května 2000 ve 20,00 hodin na programu Č.T. 2. Pořad byl natáčen, mimo jiné, také v našem domě a jsou v něm použity úryvky z rozhovoru s předsedou našeho družstva, takže se v uvedený termín nezapomeňte dívat.

      V úterý, 9. května 2000 v 15,00 hodin se v Kině Mat na Karlově náměstí č.p. 19, v Praze 1 koná tisková beseda spojená s projekcí výše uvedeného pořadu. Svou účast přislíbil také předseda Svazu bytových družstev, pan Přikryl. Zváni jsou všichni, které jmenovaná tématika zajíma, nebo kteří se jí zabývají.

  V pondělí, 31. ledna 2000 během dne budu dokončovat opravu nátěrů lišt držících nová skla ve výtahových dveřích. Nátěry lišt byly poškozeny při výměně skel. Oprava nátěrů je již hotova ve všech patrech od 3. výše. V pondělí budou dokončeny nátěry v patrech: přízemí, 1. a 2. Proto pozor, barva schne asi den, ať si neznečistíte oděv. Kromě lišt dveří opravím i porušené hnědé nátěry na jiných místech dveří, nebo mimo ně.

  Ve středu, bezprostředně po dokončení výměny skel a jejich zatmelení sáhl někdo rukou do čerstvého tmelu a zmazanou si ji otřel o stěnu šachty výtahu na čelní straně. Proto byl výtah až do druhého dne vypnut. Pokud by se všichni uživatelé výtahu chovali opatrně (na nová skla a nezaschlý tmel upozorňoval velký nápis na dveřích výtahu v přízemí) a ne jako lůza, mohli jsme se vozit výtahem bez přerušení. Když jsi takový tvrďák, přijď se mi ukázat, ať vím o koho jde. Pokecáme!

  Že náš dům, jako svůj majetek, ještě všichni členové našeho družstva necítí, je stále patrné. Nejen z výše uvedené příhody, ale např. také z chování členky z bytu č. 6. ve 2. poschodí, z bytu 4+1. Nejen že hází odpad do výtahové šachty (asi si nevšimla, že na něm bylo její jméno), platby za bydlení hradí s až čtvrtletním zpožděním, ale dvakrát jsme ze schodišťového vypínače u jejího bytu vyjmuli zaklesnutou špejli poté, co osvětlení společných prostor svítilo téměř celou noc. Proto bude v pondělí 31. ledna 2000 tento schodišťový vypínač odmontován a vrácen na místo bude až po vystěhování uvedené členky (což bude naštěstí ještě v tomto čtvrtletí) z bytu. Po prvním upozornění se totiž stejná situace opakovala za několik dní znova. Není důvod, abychom všichni ostatní členové dopláceli za elektřinu, příp. za zničený vypínač, kvůli jedné, slušně řečeno, neukázněné člence. Jen chci doufat, že nová členka, která se do bytu nastěhuje v brzké době, se bude ke svému domu chovat slušněji.

  Předseda 29. ledna 2000

  Ve středu, dne 26. ledna 2000 bude v našem domě provedena výměna všech prasklých skleněných výplní šachetních dveří od výtahu. Bezpečnostní normy zakazují provozovat výtah s popraskanými, nebo dokonce nezasklenými výplněmi dveří, takže tato investice je nevyhnutelná. Na poslední členské schůzi jsme, jak si naši členové jistě vzpomínají, hovořili o tom, že když už se taková výměna provádí, máme možnost volby vzhledu výplní a opět zkrášlit a zkomfortnit společné prostory, které všichni denně užíváme. Na návrh představenstva družstva členská schůze odsouhlasila použít na nové zasklení dveří do výtahu průhledné sklo bronzového odstínu. Normy upravující provoz výtahů jsou velmi přísné na druh skla, které smí být k tomuto účelu použito. Použití čirého skla k zasklení výtahových dveří jsme viděli od výtahové firmy v sousedním domě, kde se nám líbilo. Odtud ten nápad. Jedná se o lepené sklo s fólií. Bohužel, právě v tomto období se naše normy sjednocují s normami Evropské unie, kam se snad naše země chystá, a možná proto panuje trochu zmatek, že ani firmy obvykle tuto činnost provádějící nejsou ochotny říci zcela jistě a zodpovědně, zda a které sklo je možno k takovému zasklení použít. Možná pro jistotu svolili, jen pokud bude síla skla tak velká, že se jeví cenově výhodnější použít tzv. drátosklo, ale v komfortnějším provedení, než na které jste byli dosud zvyklí. Bude zcela čiré a průhledné, což bude, dle mého názoru, nejen mnohem hezčí, ale do patrem projíždějící kabiny bude také vidět na případné vandaly. Toto sklo je navíc protipožární, což znamená, že vydrží žár ohně delší dobu, než běžné sklo. Tolik na vysvětlenou, pro ty, kteří by se mohli domnívat, že představenstvo družstva neplní usnesení členské schůze. Věřte, že jednání o skle s firmou B&C provádějící údržbu našeho výtahu bylo velmi složité. Není vyloučeno, že v uvedený den bude nutné přerušit provoz výtahu a není ani jisté, zda sklenářská firma Pudil, která bude zasklení provádět, stihne vše zasklít v jediný den. Při této akci budou vyměněny také skleněné výplně severních portálů. Celková předpokládaná cena včetně materiálu, práce a DPH bude asi 33000 Kč.

  Sdružení Bříza & Ctibůrek - výtahy, které se stará o provoz našeho výtahu, se 1. lednem 2000 transformovalo na společnost B&C s.r.o., takže bylo nutné mezi námi podepsat novou smlouvu o dílo a firma také zvýšila čtvrtletní paušální platbu za údržbu a pohotovost. Není vyloučeno, že v důsledku toho bude nutné upravit platby za užívání výtahu, samozřejmě, směrem nahoru. Nové předpisy plateb zohledňující vývoj cen služeb, energií a přeplatků za poslední rok, bych chtěl stihnout do 1. dubna 2000.

  Předseda 23. 1. 2000

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP


  Zpráva o konání státního stavebního dohledu v našem domě:

  V Informačním servisu pro členy družstva č. 20. je poměrně podrobně popsán případ slečny členky našeho družstva z bytu č. 32. v 11. poschodí domu, jejíž chování při rekonstrukci bytového jádra v tomto bytě vyvolalo vůbec první vážnější konflikt jednak mezi ostatními členy a touto členkou a tím mezi představenstvem a členkou, protože představenstvo družstva je tu od toho, aby hájilo zájmy a řešilo připomínky a problémy všech členů družstva. Protože se zmíněnou slečnou - členkou družstva opravdu nebylo po dobrém žádné pořízení, rozhodli jsme se pozvat státní stavební dozor. Hlavním důvodem bylo podezření, že rekonstrukci, která jde nad rámec oznámeného i družstvem povoleného záměru, neprovádí odborná firma, což je v rozporu se Stavebním zákonem. Toto podezření nabylo představenstvo družstva poté, co nepovolená rekonstrukce elektrického rozvodu byla prováděna tak diletantským způsobem, že jsme slečnu požádali o sdělení jména a IČO firmy, která rekonstrukci provádí. To, že nám to slečna členka odmítla sdělit (přesně řekla: "Takové informace vám nebudu poskytovat"), jen utvrdilo naše podezření. Po jednom odkladu způsobeném omluvou slečny členky stavebnímu dozoru, nikoliv představenstvu družstva, jehož většina členů jsou zaměstnaní lidé a museli si zbytečně zajistit volno ve svém zaměstnání, se státní stavební dohled konečně konal dne 18. listopadu 1999 od 15,30 hodin. Možná jste něco podobného dosud neměli čest vidět, pokusím se tedy popsat, jak taková věc probíhá. I já jsem ji zažil prvně v životě a chtěl bych doufat, že naposledy.

  Musím předeslat, že postoje a chování pracovnice stavebního odboru OÚ MČ Prahy 4 paní Zemanové, která státní stavební dohled vykonala, jsou pro mne, pokud nemám popustit uzdu svým dohadům a fantazii, nevysvětlitelné. Nejsem právník ani architekt, takže se rád nechám poučit o tom co je v kompetenci stavebního dohledu, co ne, co je v kompetenci stavebních odborů místních úřadů, co ne a jaké jsou správné postupy v podobných věcech. A poučeni jsme byli, všichni členové představenstva družstva přítomni na místě šetření. Jsem ochoten zkousnout i povýšenecký tón státního úředníka, ketrý by také potřeboval poučit např. o tom, že je placen z našich daní, je tedy fakticky naším zaměstnancem, jak je v poslední době např. ve sdělovacích prostředcích často správně připomínáno (přesto jsme v zájmu věcnosti jednání upustili od podobného napomínání, ne tak strana rozhodčí, tedy "dohlížející"), přijmu i poučení o tom, že rozdíl mezi žádostí o povolení úprav v bytě podanou slečnou členkou stavebnímu odboru a žádostí o povolení podanou představenstvu družstva je věcí mezi družstvem a slečnou členkou (tady mi to přijetí ale už začíná maličko drhnout, protože bych očekával, že se nad tím státní úředník alespoň pozastaví a zeptá se autorky třeba proč vlastně jsou ty dvě žádosti tak odlišné). Co už mě ale, mírně řečeno, překvapilo, jsou první slova státní úřednice, která i po mém obsáhlém dopise, ve kterém podrobně zdůvodňuji proč voláme státní stavební dohled, ho zahájí slovy "...no já tady nic závadného nevidím". Já při pohledu na hotový byt po rekonstrukci také ne. "Jen" to, že dodnes nikdo neví (ani státní stavební dohled po ukončení dohledu) kdo rekonstrukci prováděl, zda to vůbec umí, "dohled" ani nezajímá jakým způsobem byla svým rozsahem nikým nepovolená rekonstrukce prováděna (mnohadenní, možná několikatýdenní hlučné bourání podlah sbíječkou, které přimělo spolubydlící členy k protestům, následné praskliny na stropech sousedních bytů, zazdění vodovodních stoupaček takovým způsobem, že je prakticky znemožněna jejich výměna bez vybourání nově postavené příčky atd...). A představte si, že státního úředníka, v našem případě úřednici ze stavebního odboru příslušného pražského obvodu vůbec nezajímá, že jeden byt z bloku cca 150 bytů má jako jediný natřeny okenní rámy na hnědo (v paneláku s bílou fasádou a všemi okny bílými, nebo v barvě slonové kosti). A kdo je takto natřel? Nebudete možná věřit, ale naše slečna členka z bytu č. 32. Kdybych byl vztahovačný, mohl bych v tom vidět možná už i provokaci.

  Z úřednice přímo slovně i nepřímo čišel následující postoj: Vy jste ten viník, kvůli kterému jsem už podruhé tady, vy, družstvo jste ten, co mě otravuje, tak si to taky vyžerete! Pracovní dobu mám do 16,00 hodin, takže mluvte rychle co chcete, potřebuji být už co nejdříve doma.

  Vy, kteří máte s jednáním se státními úředníky podobných odborů bohatší zkušenosti, mi možná namítnete, jak mě vůbec napadlo a jak jsem vlastně přišel na to, že to tu úřednici bude zajímat a že bude ochotna něco řešit. I to Vám sdělím: Před časem jsme se jeden z našich nebytových prostorů, jednu ze dvou nepoužívaných sušáren rozhodli pronajmout ke komerčním účelům a získat tak více finančních prostředků pro údržbu a opravy na domě. Tento krok byl odsouhlasen jednak podpisy členů družstva, odsouhlasen představenstvem družstva a nakonec odhlasován na členské schůzi družstva. Ale paní Zemanová ze stavebního odboru měla starost, kde si nyní nájemníci domu budou sušit prádlo. Co na tom, že ani v jedné sušárně nebyla za třicet let natažena ani šňůra na prádlo, kam by se dal pověsit třeba hadr na podlahu? Tehdy jsem nabyl přesvědčení, že na stavebním odboru sedí svědomitá a důsledná osoba, která ctí zákon natolik, že ví, že takový prostor nařizuje. Ono se však ukázalo, že v jiném případě už zákony tak podrobně nezná. Pověřit rekonstrukcí bytového jádra pouze odbornou firmu s oprávněním k této činnosti, to je ve stavebním zákoně také přímo a výslovně uvedeno. Proč je toto nařízení na stavebníkovi vymáháno až po našem druhém upozornění a až po ukončení hlavních a největších stavebních úprav, na to jsme odpověď nedostali, to je dosud velká neznámá, vrtá mi to hlavou a musím se přiznat, že mi to evokuje různé jistě nepodložené domněnky o motivech práce "některých" úředníků, či spíše úřednic (zejména jedné z nich).

  Poučení z výše uvedených zážitků:

  Rozhodně je to další velké poučení a škola praxí představenstva našeho družstva. Musíme si připomenout častěji, že průšvihům musíme důsledněji předcházet sami, protože nastane-li, rozhodně nemůžeme počítat s tím, že by nám pomohl stát a jeho úředníci. Zde si kladu otázku, do jaké míry jsem selhal já osobně v tom smyslu, že jsem si myslel, že členy našeho družstva již znám natolik, že vím, co mohu od kterého čekat. Opravdu jsem mnohdy postupoval spíše jako dobrý známý, či dokonce kamarád, než jako úředník a věřil danému slovu člena. Jsem frustrován z toho, že tento přístup budu muset zásadně přehodnotit. Bude mi opravdu velice trapné vyžadovat od desítky let známých členů družstva takové postupy, které jsem dodnes považoval spíše za zbytečné šikanování občana. Bohužel, ale nemůžeme oficiálně rozlišovat slušné členy družstva od přidrzlých hubatých chcápků, kteří členství zdědili a neváží si bytu, tím méně části domu, který vlastní a sousedé jim jsou již úplně ukradení. Do dnešního dne je v našem domě osm bytů s rekonstruovaným bytovým jádrem. Těch sedm předešlých proběhlo bez problémů. Poslední rekonstrukce prováděná slečnou členkou z bytu č. 32. v 11. poschodí způsobila, že další rekonstrukce v bytech našeho domu budou představenstvem družstva, jako statutárním zástupcem majitele domu povolovány výhradně za těchto podmínek:

  1. K žádosti o povolení rekonstrukce bude představenstvu předložen projekt vypracovaný architektem s oprávněním k této činnosti s výkresem původního a budoucího stavu, statickým výpočtem pro užitý materiál, přesným popisem způsobu rekonstrukce a jejího rozsahu.

  2. Bude uvedena firma (fyzická, nebo právnická osoba) - její jméno, kontakt na ni, adresa sídla a IČO, která bude rekonstrukci provádět.

  3. Veškeré doklady, které bude stavebník předkládat stavebnímu odboru OÚ MČ Praha 4 budou odsouhlaseny představenstvem družstva (razítko, podpisy nejméně jeho dvou členů). Jinak nebude povolení majitele domu vydáno. V povolení majitele domu bude uvedeno, že jakékoliv družstvem nepotvrzené doklady, které by byly předloženy stavebnímu odboru OÚ MČ Prahy 4 nejsou majitelem domu odsouhlaseny a bez jeho souhlasu nelze vydat souhlas stavebního odboru s rekonstrukcí.

  4. V žádosti bude uvedeno přesné datum zahájení prací na rekonstrukci a předpokládané datum jejich ukončení.

  Nebude-li splněn jediný z výše uvedených bodů, povolení majitele domu nebude představenstvem vydáno. To vše platí samozřejmě pouze za předpokladu, že po zkušenostech se slečnou členkou z bytu č. 32. nezatrhne členská schůze družstva veškeré rekonstrukce úplně, nebo do odvolání. Je mi to opravdu velice líto. Byli jsme do představenstva družstva zvoleni členskou schůzí a jestliže uvedená rekonstrukce vyvolala takové reakce několika členů družstva a i já osobně s nimi souhlasím a nepovažuji je za neoprávněné, musím zájmy slušné většiny členů hájit. Komu za to můžeme poděkovat, bylo již několikrát uvedeno výše.

  Předseda (19. listopadu 1999)

  Pokračování:

  Během měsíce ledna jsem zašel na Stavebně-dopravní odbor O.Ú. M.Č., abych alespoň nahlédl do protokolu z průběhu stavebního dohledu, na který snad, jako jeden z účastníků mám právo. Mám dojem, že kdybych tam nezašel, nikdy bych nedostal ani kopii. Bylo krátce po vstupu zákona o informacích v platnost, takže protokol Vám teď dávám k nahlédnutí (viz níže). Ano, to, co vidíte, je opravdu jediný oficiální zápis úřednice provádějící státní stavební dohled.

  Protokol o státním stavebním dohledu

  Předseda 30. ledna 2000


  V pátek, dne 5. listopadu měl být proveden (podrobnější informace níže a v Informačním servisu pro členy družstva č. 20.) na žádost družstva státní stavební dozor v bytě č. 32. v 11. poschodí domu. Členka družstva, která tento byt nepřípustným způsobem rekonstruuje, nebyla však v předem oznámenou dobu doma, přesto, že se dostavila pracovnice stavebního odboru Obvodního úřadu Městské části Praha 4 i členové představenstva družstva. Státní stavební dohled byl tedy přesunut na 18. listopad 1999 14,30 hodin.


  Představenstvo družstva svolalo na středu 24. listopadu 1999 18,00 hodin řádnou podzimní členskou schůzi družstva do přízemí domu.

  Předseda (1. listopadu 1999)


  Na žádost představenstva družstva bude dne 5. listopadu po 9. hodině proveden v bytě č. 32. v 11. poschodí státní stavební dohled. Je to krajní opatření, ke kterému jsme museli sáhnout vůbec poprvé, když členka družstva obývající zmíněný byt nedodržuje při ohlášené rekonstrukci bytového jádra žádná pravidla stanovená stavebně-dopravním odborem ve vystaveném souhlasu, stavebním zákonem, ani pokyny představenstva družstva. Navíc dochází k poškozování nově zrekonstruovaných společných prostor domu nečistotami, v sousedních bytech praskají spáry, štuky a malby a spolubydlící jsou dlouhodobě obtěžováni nadměrným hlukem. Více informací se dozvíte v Informačním servisu pro členy družstva číslo 20., který najdete na stránce Informační servis. Chce-li někdo z členů družstva, nebo našich nájemníků vyjádřit svůj názor před zástupkyní státního stavebního dohledu, dostavte se v uvedený den a hodinu do 11. poschodí.


  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP

  Ještě starší zprávy a informace:

  O B S A H :

  V případě války se spolehněte na sebe

  Malování společných prostor domu

  Změna rozhlasové stanice ve výtahu

  Dopis předsedy našeho družstva sousednímu družstvu

  Seznam bytů bez termostatických ventilů topení

  Člen družstva přepaden dvěma Ukrajinci

  Domovní přiznání k poplatku ze psů

  Přístupový systém definitivně dokončen

  Výsledky ankety o zdroji hudby do výtahu

  Sběrná služba ve výtahu

  Noví nájemci nebytových prostorů

  Nahoru na začátek stránky Zprávy a informace (Top)

  Zpět na úvodní stránku (Home)

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP


  V případě války se spolehněte jen na sebe!

  Na základě dotazů některých spoluobčanů, vyprovokovaných opětovnými nesmyslnými a poplašnými spekulacemi televizní stanice Nova v souvislosti s politickou vojenskou a humanitární krizí na jihu Evropy, jsem učinil telefonický dotaz na Obvodní úřad, odbor civilní obrany ve věci protiletecké ochrany civilního obyvatelstva v případě útoku na Českou republiku. Odpověď Vám touto cestou tlumočím, i když Vás asi nepotěší: Jestliže sklepní, nebo jiné podzemní prostory, které by se daly využít jako protiletecké kryty, nejsou součástí objektu, ve kterém bydlíme, potom jiné řešení, jakákoliv náhrada, prostě místo, kam bychom se mohli schovat před případným pouze konvenčním náletem (o jaderném už vůbec nehovořím), v místě našeho bydliště neexistuje a kompetentní místa jsou si toho prý vědoma. Spoléhají na tzv. samoevakuaci při vyhrocení situace, to znamená že po propuknutí politické, nebo vojenské krize obyvatelstvo odjede na dlouhou dobu z města na chatu, chalupu, k příbuzným apod. Nic podrobnějšího Vám předat nemohu, neb mi více sděleno nebylo, snad jen že stanice metra jsou jako ochrana před náletem naprosto nevhodné, v případě výbuchu uvnitř tunelů hrozí od tlakové vlny větší nebezpečí, než na povrchu a stanice v našem obvodu nejsou jako kryty plánovány ani koncipovány a tudíž vůbec vybaveny.

  Předseda 19. 4. 1999

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP


  Malování společných prostor

  Od 11. týdne roku 1999 probíhá malování společných prostor domu, tedy chodeb. Vymalováno a natřeno bude prakticky vše, co se na chodbách nachází. Tedy: Stropy a horní polovina vertikálních stěn Primalexem mírně tónovaným do béžova, linkrusta, kompletně celá ve všech patrech a plechy okolo výtahové šachty odstínem "bílá káva", podobným, jako v přízemí domu. Zábradlí, dveře od výtahu a bočnice schodiště budou tmavě hnědé. Celkový barevný dojem si udělejte na této internetové stránce družstva, která je (v rámci možností) koncipována od 13. března 1999 v podobných barvách, které bude mít interiér našeho domu po dokončení všech malířských prací. Akcí byla pověřena firma člena našeho družstva, takže peníze zůstanou, takříkajíc, doma. Původně jsme neměli v plánu tak rozsáhlé malování, chtěli jsme pouze opravit odřené, poškrábané, špinavé a opadané nátěry. Po důkladné prohlídce interiéru domu jsme však usoudili, že dvacet let staré nátěry by vedle nových vypadaly naprosto strašně a zanedlouho bychom to stejně museli domalovat. Věřím, že nová malba nebude napadána vandaly jako za komunistického režimu a že i k ní se budeme všichni chovat tak, jak jsme se to již naučili za uplynulých pět let a jako se chováme už i k ostatnímu zařízení domu.

  Prosím Vás, abyste včas odklidili z chodeb předměty, které by mohly při malování překážet. Malování probíhá směrem od shora dolů.

  Předseda představenstva družstva (12. března 1999)

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP


  Změna rozhlasové stanice ve výtahu

  Z důvodu častého rozlaďování příjmu (zejména večer) Radia City, které nám až do nedávné doby zpříjemňovalo jízdu výtahem, jsme změnili rozhlasovou stanici na Evropu 2, jejíž příjem na radiopřijímači umístěném ve strojovně výtahu vykazuje zatím o něco větší stabilitu.

  Předseda představenstva družstva 22. března 1999

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP


  věc: Vandalský útok na majetek Družstva

  V Praze, dne: 31. ledna 1999

  Vážený pane předsedo,

  dne 31. ledna 1999 mi bylo oznámeno jedním z členů našeho družstva, že je zcela zničena skleněná výplň v našich dveřích na naší straně spojovací chodby v přízemí. Prosím Vás, abyste se tam šel podívat, protože jen tak mi budete věřit, že je naprosto nesporné, že útok přišel z Vaší strany domu. Útok na tyto dveře není první. Prohlédnete-li si jejich spodní nezasklenou polovinu, určitě najdete prokopnuté místo, které tam je už možná přes rok.

  Byl bych rád, kdybyste, pane předsedo, vysvětlil Vašim členům, že podobné činy rozhodně nepřispějí k dobrým sousedským vztahům a už vůbec nás nepřesvědčí, abychom upustili od zamykání spojovacích cest mezi našimi domy a umožnili tak takovéto lůze přístup do našich společných prostor. Naopak, všem našim členům i nájemníkům jste poslali další vizitku, která, bohužel, známkuje i možná slušné obyvatele Vašeho vchodu. Při našem posledním rozhovoru jsem Vám nabídl vstřícnou spolupráci při řešení našich komor na území Vašeho domu, možnost spolupráce při zajišťování potřeb pro úklid Vašeho domu. Výše uvedený čin, který, jak jistě víte, není prvním útokem na náš majetek, mi nedodává chuti pokračovat ve spolupráci s takovými sousedy. Můžeme také počkat, až vystěhování komůrek našich členů z Vašeho domu nařídí soud. Do té doby by jakýkoliv Váš zásah do nich byl žalovatelným útokem na soukromý majetek. Nelze donekonečna nastavovat druhou tvář, když naše družstvo dostane od Vašeho facku. Dosud jsme facky nevraceli, protože podobné války jsou mi ze srdce odporné, ale věřte mi, že po posledních událostech bych uměl na schůzi přednést velmi emotivní plamenný projev, který by možná rozpálil krev některých mladých radikálů a ti by si třeba udělali několikaminutový výlet po Vašem domě s kladivy. Možná, že Vaši členové potřebují zažít ten pocit, kdy někdo zbaběle a zákeřně zničí jejich majetek, který sami platí ze svých peněz. Pak to třeba konečně pochopí.

  Za komunistické totality vypadal náš dům také velice zoufale a výchova lidí od nesmyslného vandalismu k úctě a spoluodpovědnosti za majetek byl jedním z mých prvních úkolů, který jsem si dal a troufám si tvrdit, že se mi to z velké části podařilo. Na Vaše členy vliv nemám, tam jste od toho Vy. Zkuste přijít na jediný vandalský čin za posledních třeba pět let, který přesvědčivě vypadá na to, že přišel z našeho domu. Přitom Váš dům byl odjakživa zničený více. Pro zmíněnou výchovu se ukazuje být nejúčinnější zdůrazňování přesného vyčíslení každé škody, každého vandalského činu, rozpočítání částky na každý byt, na každého člena, zvyšování plateb do fondu oprav s tímto odůvodněním, vyvěšování na nástěnce zpráv typu: Zničení skleněné výplně přišlo naše členy na 1000,- Kč, máte dost peněz? Můžeme pokračovat!" apod. Věřte, že i mozek s jednodušším uvažováním pochopí, když jeho vandalský útok zasáhne také jeho peněženku. Možná by bylo užitečnější směrovat obsah schůzí Vašeho družstva spíše tímto směrem, než vymýšlet, jak sabotovat několikaletou práci všech okolních družstev při jednáních s Pražskou teplárenskou a.s. při zajišťování konečně spravedlivého měření spotřeby teplé vody.

  Vážený pane předsedo, opravu zničené skleněné výplně zajistím v hned následujícím týdnu. Protože to nebudu dělat poprvé, vím, že oprava pravděpodobně nepřesáhne 1000,- Kč, což je částka, kterou naše družstvo unese, jestliže ji nebudeme muset vydávat každý týden, nebo měsíc. Přesto, Vám dávám ke zvážení svůj návrh, zda byste nepovažoval za vhodné opravu uhradit z prostředků Vašeho družstva. Nejen proto, že útok přišel evidentně od Vás (nemyslím od Vás osobně, ale Váš dům), ale bylo by to velmi vstřícné a přátelské gesto směrem k členům našeho družstva, které by dalo najevo, že se s podobnými gangsterskými metodami Vaše představenstvo neztotožňuje. Byl by to určitě vážný výchovný moment právě pro pachatele tohoto činu, kterého s největší pravděpodobností vidím mezi Vašimi členy.

  Po našem posledním rozhovoru, kdy jste se opět zmínil o tom, že členové Vašeho družstva těžce nesou uzamčení spojovacích chodeb, považuji za nutné připomenout a zrekapitulovat důvody a naše postoje v této věci, protože to na mě dělá dojem, že je stoprocentně nechápete ani Vy, pane předsedo a nemůžete je tedy Vašim členům tlumočit a vysvětlit.

  O tom, že ke zřízení uzamykatelných dveří vedl členskou schůzi našeho družstva diametrálně odlišný vztah k majetku a hodnotám obyvatelů Vašeho domu a našich členů, již bylo řečeno a napsáno mnoho. Musím konstatovat, že uzamčení chodeb se nám finančně mnohokrát vyplatilo, protože vandalismus v domě poklesl tímto okamžikem o takových 80%, např. už jen proto, že naše zámkové vložky byly ucpávány zápalkami pouze na Vaší straně dveří, příp. zvenku u hlavních vchodových dveří. Zcela zmizelo cpaní sirek do našich zámků na našich vnitřních stranách dveří. Kromě toho uzamčení chodby v 8. patře velice důrazně vyžadovala členka našeho družstva bydlící v této chodbě, která ho odůvodňovala strachem zejména ze svého nejbližšího souseda. Já bych doplnil i hygienické hledisko, neboť výkal (lejno - nevím, zda lidské, nebo psí) leželo za dveřmi na Vašem konci chodby necelé dva roky! To bylo v době, kdy jsme začali náš dům dávat po komunistech dohromady a Váš dům spravovala agentura. Tu jsem dopisem o uzamčení chodeb informoval a nabídl, že v rámci žádoucí spolupráce mezi našimi domy výhodné a potřebné pro obě strany, kdykoliv ihned obě spojovací chodby odemkneme, jakmile nás o to některý pracovník agentury požádá. Nikdy, ani jednou se to nestalo! Když jsem sám zjistil, že Vám nejezdí výtah, chodby jsem odemkl, což mohlo být většinou již pozdě, ale agentura nás o odemčení NIKDY nepožádala! Já nevím, pane předsedo, co více bych mohl pro věc udělat. Považoval jsem svou nabídku agentuře za seriózní dostatečnou a jasnou. Agentura nám ani nikdy nesdělila, že tuto nabídku odmítá, nebo jí pohrdá. Považoval jsem tedy za samozřejmé, že v případě poruchy, nebo rekonstrukce našeho výtahu, můžeme stejným způsobem využít Vaší pomoci. Členové našeho družstva mě však překvapili, když si v hojné míře stěžovali na jistého pána z Vašeho domu, který jim užívání Vašeho výtahu odpíral, jako odplatu za uzamčení chodeb. Naštěstí se mi to také stalo, takže dnes vím, kdo tím člověkem byl. Vůbec nic nevěděl o mé velmi seriózní nabídce Vašemu správci domu, agentuře, ani on sám mě nikdy o odemčení chodeb nepožádal. Neposlouchal žádné argumenty, z jeho chování byla cítit pouze jediná snaha, vyvolat konflikt. S takovými lidmi je opravdu velmi obtížné o čemkoliv jednat.

  Do dveří ve spojovacích chodbách jsme nechali instalovat zámkové vložky shodné se zámky v hlavních vchodových dveřích, aby naši členové mohli používat minimální počet klíčů pro co největší počet dveří. Tuto snahu jste nám rovněž zmařili, když po několika měsících měli téměř všichni Vaši nájemníci klíče nejen od spojovacích chodeb, ale tím i od našeho domu a to v době, kdy jsem pracně a bezvýsledně nabádal naše členy, aby za sebou dům zamykali. Nakonec jsem zjistil, že v tom jsou mnozí nevině a náš dům zůstává odemčený po průchodech Vašich nájemníků naším domem. Proto jsme museli zvolit odlišné zámkové vložky, drahé, takové, od kterých bude nemožné nechat si udělat kopii. Od nich naši nájemníci, ani členové družstva také nemají klíče a když nám nejezdí výtah, musejí žádat o odemčení někoho z představenstva. Přesto jsem se zatím nesetkal s tím, že by nám kvůli tomu někdo prokopl skleněnou výplň. Má to také kladnou stránku: Když nás požádáte o odemčení a někdo z našeho představenstva průchody odemkne, aby mohli Vaši lidé využít náš výtah, nikdo z našich členů, nebo nájemníků je zase svévolně neuzamkne, jako nám to dělají Vaši členové v případě poruchy našeho výtahu.

  Vážený pane předsedo, snad je z výše uvedeného patrné, že budete-li působit jako slušné bytové družstvo, se kterým lze spolupracovat, máme o spolupráci zájem. Dále trvá naše nabídka, že když dojde k poruše, nebo rekonstrukci Vašeho výtahu, může nás kdokoliv z Vašeho domu o této skutečnosti informovat a požádat o odemčení chodeb. Až to konečně uděláte, poznáte, že vyhovíme a že je to mnohem schůdnější cesta k našemu výtahu, než prokopnutou skleněnou výplní. Požádat může kterýkoliv Váš člen, nebo nájemník, který první zjistí, že Váš výtah má poruchu. Může tak učinit od zvonků v přízemí, zazvonit může tedy na mě, nebo na pana místopředsedu, na třetího člena představenstva. Může také zatelefonovat. Další klíč od chodeb máte Vy (jestli jste ho svévolně někomu dal, tak to snad raději ani nechci vědět), myslím si tedy, že pokud Vaše družstvo o spolupráci opravdu stojí, možností je více, než dost. A Tato naše výše uvedená nabídka, která platila vždy a není nová, platí samozřejmě pouze za předpokladu, že bude opětována, nebude zneužívána a definitivně skončí nejen průpovídky k našim členům jedoucím Vaším výtahem, ale hlavně útoky na náš majetek. Já už opravdu nevím, co více bychom pro Vás mohli ještě udělat. Mohl byste to, prosím, konečně nějak srozumitelně vysvětlit Vašim lidem?

  Děkuji, předseda představenstva Družstva

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP

  Seznam bytů bez termostatických ventilů:

      Ceny tepelné energie stále stoupají, blíží se rozdělení dosud společného měření tepla se sousedním domem, termostatické ventily na otopných radiátorech nepřinášejí jen úspory, ale také obrovské pohodlí, které si lidé ventily nepoužívající, zejména v přetápěných bytech, neumí představit. Přesto máme v našem domě celých 5 (slovy: pět) bytů, jejichž obyvatelé odmítli montáž ventilů a to dokonce přesto, že ji družstvo plně hradilo. jsou to tyto byty:

  7., 14., 18., 20. a 22.

      Nájemníky těchto bytů bych chtěl upozornit, že nabídka majitele domu na bezplatnou montáž ventilů platila pouze na tehdejší hromadnou akci. Až družstvo v budoucnu přistoupí k individuálnímu měření spotřeby tepla v bytech, jistě projeví o regulaci zájem i tito nájemníci. Budou si už ale hradit nejen ventily, ale také jejich montáž, včetně nutných doprovodných prací, jako je vypouštění stoupaček atd., příp. škody touto akcí vzniklé.

  Předseda

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP

  ČLEN NAŠEHO DRUŽSTVA BRUTÁLNĚ PŘEPADEN DVĚMA UKRAJINCI.

  V závěru roku 1998 byl v ulici přímo za naším domem v časných ranních hodinách brutálně napaden zraněn a okraden člen našeho družstva. Přistoupili k němu dva Ukrajinci a jeden z nich se zeptal kolik je hodin. Když se člen našeho družstva podíval na hodinky, dostal ránu pěstí do obličeje, až upadl na zem. Poté do něho oba zločinci kopali, sebrali mu bundu s doklady, penězi a klíči, včetně klíčů od bytu a našeho domu. Napadený informoval policii a zranění na hlavě si vyžádalo lékařské ošetření.

  Domovní přiznání k poplatku ze psů.

  Jak již bylo mnohokrát uvedeno, zejména na nástěnce v přízemí našeho domu, má vlastník, nebo správce domu povinnost ohlásit správci poplatku ze psů, v našem případě příslušnému finančnímu odboru, nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku všechny psy v domě chované, i když poplatku nepodléhají. Tuto povinnost nám nařizuje odstavec 2. článku 4. Vyhlášky Hlavního města Prahy. Téměř měsíc opět visela výzva všem chovatelům psů v našem domě, u kterých došlo v roce 1998 k jakékoliv změně v chování psa, k předání těchto informací představenstvu, na nástěnce v přízemí domu. Děkuji všem, kteří údaje předali. Bohužel, přesto, že v bytě č. 6. ve 2. poschodí je chován od loňského roku vůbec asi největší pes našeho domu, žádné hlášení ani po zmíněné výzvě od členky družstva z uvedeného bytu, družstvo neobdrželo. Myslím si, že chce-li někdo chovat psa v paneláku, měl by znát všechny své povinnosti, zvláště, když ho o nich předseda pravidelně informuje v Informačních servisech a na nástěnce na nejfrekventovanějším místě domu. Opravdu nikdy nebudu obcházet ještě chovatele psů a ptát se jich, jestli nechtějí představenstvu něco sdělit. Proto pouze informuji, že hlášení o psech chovaných v našem domě bylo již odesláno příslušnému úřadu včetně nenahlášeného psa s tím, že číslo známky ani přesný majitel psa nebyl majiteli domu nahlášen ani po výzvě.

  Předseda 3. ledna 1999

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP

  PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM DEFINITIVNĚ DOKONČEN.

  V měsíci září 1998 ukončila pánská část našeho představenstva všechny práce na elektronickém přístupovém systému do našeho domu. Stalo se tak ukončením estetických úprav a montáží mosazné koule na hlavní vchodové dveře pány předsedou a místopředsedou. O montáži takového systému na hlavní dveře do domu rozhodla členská schůze na doporučení představenstva, které chtělo definitivně a konečně vyřešit problémy se zamykáním, resp. neuzamykáním domu a tudíž s vandalismem. Byl to jeden z nejtěžších oříšků, které muselo představenstvo družstva v poslední době řešit. Měli jsme snahu zachovat na dveřích elektrický zámek, ale po dvou vandalských zničeních jednoho opraveného zámku a jednoho zcela nového (viděl jsem osobně dvě děti z našeho domu, které si zabouchnuté dveře do domu otevíraly kopancem) jsme se rozhodli řešit uzamykání domu spolehlivějším a odolnějším způsobem. Elektronický přístupový systém se nakonec ukázal jako řešení, které vyřeší prakticky veškeré dosavadní problémy nejen s vandalismem, ale také s neochotou některých spolunájemníků za sebou nejen zamknout, ale i jen zabouchnout (viz připomínka pana Pačese z bytu č. 6., zda dům slouží nám, nebo my jemu). Byl to sice téměř ojedinělý hlas, ale stačí, aby takový člověk prošel dvakrát za den dveřmi a ty zůstanou třeba na dlouhou dobu otevřené a dům napospas komukoliv. Přístupový systém zajistil, že dveře se automaticky nejen zavřou, ale i uzamknou pevně a spolehlivě za každým, kdo jimi projde. Elektronická zabezpečovací, uzamykací a podobná zařízení nabízí a dodává dnes velké množství firem. Tak to vypadá na první pohled. Zkuste ale po některé z nich, aby Vám přijela namontovat systém na pouhý jeden pár dveří a objednat si zakázku, ve výši řádově deseti tisíců Kč. To je velký problém. Všechny firmy se dnes mohou přetrhnout, dostanou-li "kšeft" od půl milionu Kč výše. O takovéhle malé zakázky, jako byla ta naše, nemají zájem. Takže námitky lidí, které jsem také slyšel, že firem jsou mračna a musí se vyhazovat dveřmi i oknem, jak jsou vlezlé a snaží se získat zakázku, platí v jejich zaměstnání, kde dělají správce velkého počtu budov. V měřítku našeho domu je to úplně jiné. Že se nám nakonec firmu Profi-parking podařilo přesvědčit, je zásluha našeho pana místopředsedy, který se s vedoucím firmy, panem Kaiserem, trochu znal. Pan Kaiser od počátku zdůrazňoval, že to pro něho není zisková záležitost a, bohužel, se k ní také tak choval. Proto montáž systému trvala skoro půl roku. Byl někdy až nadlidský výkon přinutit ho přijet a pokračovat v pracích. Několikrát došlo mezi námi k ostré výměně názorů. Bohužel, nebylo možné hodit nedokončenou zakázku panu Kaiserovi na hlavu a vyhodit ho, protože nikoho jiného, kdo by nám podobný systém namontoval, jsme neměli. Nakonec se přecijen vše podařilo, ale definitivní dokončení bylo na představenstvu, protože bylo nutné celý vchod do domu upravit také vzhledově no a o to už jsme si firmu vůbec raději netroufali požádat. Dveře tedy byly panem Ševčíkem opatřeny nátěry, představenstvo koupilo a namontovalo rukojeť. Firma Profi-parking nám na naši žádost, jako součást komplexní dodávky dodala také automatické dveřní zavírače značky Dorma. Jak víte, ty vůbec nefungovaly. Pan Kaiser nebyl schopen ani během několika měsíců naši reklamaci vyřídit a problémy se zavírači vyřešit. Proto jsme se obrátili na jiné firmy s tím, že opravu naúčtujeme firmě Profi-parking. Nastal tentýž problém. Revize dvou kusů zavíračů byla zajímavá až pro velmi spolehlivé a ochotné pány od firmy Evva. Ti zjistili, že naše dosavadní zavírače se k našemu tipu dveří vůbec nehodí. Dodali ihned zavírače správné, které, uznejte, fungují naprosto spolehlivě. Od té doby nezůstaly dveře po nikom ani jednou odemčené. Staré zavírače vracíme firmě Profi-parking a máme telefonický příslib od pana Kaisera, že nám za ně vrátí peníze.

  Na závěr zrekapituluji jak se nový přístupový systém do domu používá (podrobně jste popis dostali v Informačním servisu a jeho příloze). Na každý byt jste dostali takový počet čipů s červenou klíčenkou, kolik osob je nahlášených ve Vašem bytě. Každý další klíč (černé barvy), o který jste požádali, nebo požádáte, např. pro Vaše příbuzné, nebo známé, kteří Vás často navštěvují, nebo pokud některý klíč ztratíte, se vydává proti záloze 200,- Kč. Tak to odhlasovala členská schůze. Klíč se přiloží do kovového kroužku na čtečce čipů, která je umístěna z obou stran domu, čtečka krátce pípne, rozsvítí se zelená kontrolka a dveře se na tři sekundy odblokují. V této době je otevřete. Po průchodu dveřmi je nechte samovolně zavřít. Zavírače Dorma se postarají o to, aby dveře nebouchly, a pomalu je přiblíží k silným elektromagnetům, které je pevně uchopí a tím dveře uzamknou. Rozdíl mezi červenými a černými klíči je následující: červené klíče jsou zdarma a dostali je členové a nájemníci hlášení v našem domě. Černé klíče se platí a otevírají pouze přední hlavní vchodové dveře, protože se sluší, aby k nám návštěvy chodily pouze hlavními dveřmi a černé klíče jsou pro návštěvy určeny. Ode dne zprovoznění elektronického přístupového systému funguje také otevírání dveří na dálku z bytů. Používejte totéž otevírací tlačítko na Vašem domácím telefonu, jak jste byli zvyklí dříve. Rozdíl je pouze v tom, že odblokování dveří není nijak slyšet. Nic nebzučí, musíte tedy návštěvě dolů sdělit, že už má zatlačit na dveře, že jste je již odemkli. Komu dálkové otevírání dveří nefunguje, přihlaste se u předsedy družstva, zkusím se na to podívat. Závada je v takovém případě u Vás, ve Vašem domácím telefonu, nebo jeho připojení. Apeluji na Vás, na všechny členy a nájemníky našeho domu. Vpouštějte do domu pouze lidi, které znáte. Budou-li vpouštěni bez rozmyslu lidé, kteří nám budou v domě dělat neplechu, dálkové otevírání dveří může být odpojeno během pěti minut. Přeji nám všem, aby nám přístupový systém sloužil dobře a dlouhou dobu ke spokojenosti.

  Předseda (3. 10. 1998)

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP

  VÝSLEDKY ANKETY O ZDROJI HUDBY DO VÝTAHU:

  Součástí dotazníku, který jste obdrželi v první polovině roku 1998 byla také otázka, jakou rozhlasovou stanici byste si přáli ve výtahu poté, co členská schůze družstva rozhodla o instalaci hudebního doprovodu do kabiny výtahu. Bohužel, ne všichni tento dotaz zodpověděli, nicméně vítězná stanice je známá. Stal se jí Český rozhlas 1 - Radiožurnál, který získal nejvíce hlasů a tak také představenstvo družstva na přijímači umístěném ve strojovně výtahu, který družstvu zdarma a nezištně věnoval pan místopředseda, tuto stanici naladilo. Bohužel, přijímač nebyl schopen naladěnou frekvenci tohoto vysílače udržet ani po mnoha pokusech a vždy po několika dnech se rozladil a vydával změť nepěkných zvuků. Nebyli jsme úspěšní ani při pokusu přeladit na jiný vysílač téže stanice. Proto jsme přistoupili k naladění Radia City (93,7 FM), neboť tato stanice se umístila v anketě na druhém místě. Její příjem je naprosto dokonalý, takže ji zatím nehodláme měnit. Věčným šťouralům, kterým se třeba hudební doprovod ve výtahu nelíbí, bych chtěl připomenout, že volbu stanice měli ve svých rukou. Stačilo jen vyplnit anketní lístek. Věřím, že nám, všem ostatním hudba zpříjemňuje pobyt ve výtahové kabině a ohlas návštěvníků našeho domu je přímo fantastický. Zatím jsem nezaznamenal jediný záporný názor.

  Předseda (30. 9. 1998)

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP

  VÍTE, ŽE OD ROKU 1998 JE NÁŠ VÝTAH VYBAVEN TZV. SBĚRNOU SLUŽBOU ?

  Co to sběrná služba je? Výtahy vybavené touto vymožeností zastavují a sbírají cestující čekající na výtah, kteří chtějí jet stejným směrem. Podle druhu a vybavení výtahu může být sběrná služba různě komfortní. My jsme zvolili variantu, kterou bych nazval "ruční". Jak sběrnou službu u nás používat: Čekáte-li ve Vašem patře na výtah směrem dolů a podle signalizace u přivolávacího tlačítka vidíte, že výtah dolů jede a je v některém patře nad Vámi, stiskněte přivolávací tlačítko a držte ho. Až bude výtah míjet Vaše patro, zastaví Vám a Vy můžete přistoupit. Po přistoupení je však nutné znovu navolit cílovou stanici výtahu, tedy pravděpodobně přízemí. Ale pozor, pokud uvidíte, že výtah je již plně obsazen, nenastupujte do něj a nechte ho odjet, aby nedošlo k jeho přetížení. Existují samozřejmě také sběrné služby s předvolbou, kdy po jednom stisknutí tlačítka si výtah pamatuje, že až pojede okolo Vaší stanice, má zastavit. Tuto variantu jsme však v představenstvu úmyslně zavrhli, protože jsme se po zkušenostech s některými členy, nájemníky a návštěvníky a hlavně jejich dětmi domnívali, že by to byl častý zdroj jejich zábavy: Navolit ve všech patrech zastavení a potom pozorovat, jak výtah cestou dolů staví v každém patře. Naše sběrná služba funguje pouze směrem dolů. Ve směru nahoru by byla víceméně nesmyslem. Myslíme si, že zavedení sběrné služby opět zvýšilo rychlost a komfort dopravy výtahem a bude ho šetřit, protože se mnoho zbytečných cest odpadne. Jistě ho uvítáte zejména v ranních hodinách, kdy spěcháte do práce, nebo do školy a nemusíte nešťastně sledovat jak Vás kabina míjí směrem dolů.

  Předseda (29. 9. 1998)

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP

  NOVÍ NÁJEMCI nebytových prostorů:

  Jistě jste si všimli, že bývalá sušárna v přízemí domu se začala také proměňovat v prodejnu. Naše členka, paní Ryvolová, která ji měla dosud pronajatou jako kancelář pro vedení účetnictví, což je její živnost, nájem letos na jaře ukončila. Není jednoduché sehnat do těchto prostor nového nájemce, protože takových prostorů je na sídlištích dnes k dispozici již mnoho. Přesto jsem se nevzdal a podal placený inzerát do inzertních novin Annonce, který přišel družstvo na cca 600,- Kč (do rubriky pronájmů to zdarma nejde, protože je to výdělečná činnost). Tato investice se vyplatila. Telefonoval celkem velký počet zájemců. Mimo množství Ukrajinců, kteří chtěli prodávat třeba zeleninu, jsme se nakonec dohodli s pánem, který chtěl u nás otevřít pobočku cestovní kanceláře. Další nabídky jsem již tedy odmítal. Pán ovšem asi za týden s omluvou telefonoval, že si to firma rozmyslela. Naštěstí jsem měl na některé odmítnuté zájemce ještě kontakt a tak jsem oznámil současné nájemkyni paní Rotové, že prostor je přecijen volný. Vzhledem k tomu, že přestavba sušárny na prodejnu je stavební úkon, který podléhá schválení Stavebním odborem O.Ú. a to zejména proto, že se jedná o změnu účelu užívání prostoru a to i přesto, že prostor již užívala paní Ryvolová jako nebytový, bylo nutné zahájit jednání na příslušných úřadech. To je nepříjemnou povinností nového nájemce. Třeba přiznat, že tato jednání nejsou dosud ukončena, zejména pro ne zcela pružný přístup pracovníka O.Ú. M. Č. pana Košaty. Od něho potřebuje nájemce razítko pro Stavební odbor, aby ten mohl dát razítko na povolení. Všechna potvrzení a prohlášení, která pan Košata vyžadoval jsem mu poslal. Odpověď zatím žádná nepřišla. Protože však nové nájemkyně již začaly našemu družstvu platit nájemné, nemohou čekat dlouhé měsíce a musí podnikat, jinak si na nájem nevydělají. Proto rekonstrukci prostoru v podstatě již ukončily s tím, že není důvod, když majitel domu s pronájmem prostoru souhlasí, aby ho Stavební odbor bojkotoval. Snad není třeba dodávat, že tento pronájem nám přinese 30000,- Kč ročně, což není zanedbatelná částka pro naše družstvo. Byla podepsána dosud nejvýhodnější smlouva našeho družstva za nebytový prostor a tato prodejna platí v současné době nejvíce peněz na jeden metr čtvereční plochy a to přesto, že zájemci na podaný inzerát se hlásili hlavně pro nízkou celkovou částku za nájem a služby s energiemi uvedenou v inzerátu. Posuďte sami: Která prodejna platí pouhých 2500,- Kč měsíčně za nájemné včetně topení, vody, WC, elektřiny, úklidu, odvozu odpadu atd.? Samozřejmě, že velký vliv na tuto cenu má malá plocha prostoru. Vedlejší prodejna dámského spodního prádla však platí nájemné cca o 500,- Kč nižší. Smlouva byla uzavřena dříve a za jiných podmínek. Nájemné u všech tržně pronajímaných prostorů v našem domě se samozřejmě vždy jedenkrát za rok valorizuje o oficiální procento inflace. Bude tomu tak i u nově pronajatého prostoru. Podle předpisů má mít každý nebytový prostor vlastní elektroměr pro odběr elektrické energie. Tento bod zatím splněn nemáme. Nájemkyně, paní Rotová a Urbanová slíbily, že o něm budou do budoucna uvažovat. V podepsané smlouvě se k jeho zřízení zavazují, avšak po vzájemné dohodě jsme dosud neurčili termín, takže do doby zřízení vlastního elektroměru nám budou platit za elektrickou energii měsíčním paušálem s tím, že občas překontrolujeme počet a druh elektrických spotřebičů v místnosti. Asi Vás zajímá, jaký druh zboží bude v nové prodejně ke koupi. Takže podle sdělení nájemkyň by to mělo být zejména dětské ošacení, podstatně levnější, než v krámku v protějším domě. Vnější barevné provedení výloh (tedy žlutá) musíme nechat na nájemci. Jestliže nám řádně platí za nebytový prostor a chce podnikat v prodeji zboží, měl by mít právo upozornit na svou prodejnu podle svých představ, takže se nám kombinace barev nemusí líbit, ale jestliže nájemci plní svůj účel, respektujme ho. Za další platby se nebudeme bránit umístit na domě i příp. poutač. Všechny uživatele našeho WC v přízemí domu upozorňuji, že noví nájemci mají od našeho družstva smluvně zajištěno jeho užívání. Přejme jim mnoho úspěchů v podnikání.

  Předseda představenstva (28. 9. 1998)

  Také nájemce prostoru bývalé klubovny mi oznámil, že by rád ukončil nájem tohoto prostoru. Pro zájemce o podrobnosti nyní krátce zrekapituluji historii nájmu tohoto prostoru: Ještě v době, kdy byl náš dům majetkem obce, pronajal si od realitní kanceláře, která obhospodařovala domy v naší čtvrti, Agentury Byt, pan Sova tento prostor po předešlých nájemcích, např. firmách, které v našem domě provozovaly různé školy a kurzy hry na kytaru apod. (jistě si vzpomínáte, jak přízemí trpělo věčnou přítomností čekajících a nudících se dětí, které si krátily dlouhou chvíli vykrádáním a poškozováním poštovních schránek) jako sklad akvaristiky. Tak to bylo uvedeno ve smlouvě, která se nám později dostala do rukou. Ve skutečnosti tam chtěl provozovat líheň akvarijních rybek. Když se dozvěděl, že dům jde do privatizace bytového fondu, uzavřel s tehdejším majitelem nájemní smlouvu na dobu určitou do roku 1999, což mu zajistilo do tohoto data zmrazení nájmu, znemožnění výpovědi nájmu z naší strany atd. Ing. Sova nebyl mezi některými nájemníky našeho domu příliš oblíben. Existovalo obvinění, že při sbírání podpisů pod souhlas s pronájmem mezi nájemníky domu zamlčel, že hodlá zabrat a přidat k nebytovému prostoru také prosklené zádveří a tuto skutečnost potom do souhlasu připsal až po podpisech. Já jsem tehdy souhlas podepsal také a přiznám se, že si nevzpomínám, jak formulace souhlasu vypadala a co v ní všechno bylo, takže si netroufám tuto záležitost posuzovat. I kdyby tomu tak bylo, pokud majitel domu s takovou úpravou souhlasil, jsem pro absolutní respektování vlastnických práv. Po odkoupení domu od obce jsme museli nájemní smlouvu mezi ing. Sovou a bývalým majitelem domu respektovat. Novou smlouvu v původním znění jsme podepsat odmítli, smlouvu s naším textem zase odmítal podepsat pan Sova, takže dodnes mezi námi platila smlouva uzavřená mezi ním a jiným majitelem domu, než naším družstvem. Druh podnikání, který pan Sova provozoval, prostoru rozhodně neprospíval. Vysoká vlhkost v místnosti způsobená zejména v poslední době hektolitry bublající vody v akváriích zavinila např. zareznutí stoupačkových šoupat, která jsou v mnohem horším stavu, než v ostatních prostorech. Přesto, že pěstování akvarijních rybek v desítkách velkých akvárií musí být samozřejmě velmi náročné na spotřebu vody, Agentura Byt nestanovila nájemci žádnou zvláštní zálohu, ani jakýkoliv vyšší koeficient pro výpočet spotřeby. Pan Sova nedávno přenechal prostor k podnikání osobě třetí, což smlouva výslovně zakazuje a nesnažil se to ani skrýt. Pokoušel se několikrát prostor opustit a ještě na tom vydělat. Nejprve požadoval odstupné 40000,- Kč. Postupně slevil až na 10000,- Kč. V současné době opouští prostor zcela zdarma a může být rád, že nebudeme požadovat jeho uvedení do původního stavu, nebo vyplacení nájmu až do roku 1999, kdy mu končí smlouva na dobu určitou, kterou si sám zařídil. Pan Sova také uplatňuje na družstvu finanční vyrovnání za uhrazení jeho dluhu Agentuře Byt z jeho přeplatků za služby a energie. Při převzetí domu do vlastnictví družstva muselo družstvo zaplatit veškeré pohledávky s domem spojené, včetně dluhů nájemníků na nájemném a dluhů nájemců v nebytových prostorech. Agentura Byt panu Sovovi údajně nikdy neoznámila, že mu zvyšuje nájemné. Ten tedy nikdy vyšší nájemné nezaplatil a Agentura Byt mu začala účtovat penále. Při převzetí domu celou dlužnou částku, tedy navýšení nájemného a penále, naúčtovala našemu družstvu. Protože v našem zájmu bylo privatizaci domu neprodlužovat, uhradili jsme veškeré dluhy, které Agentuře Byt různí lidé dlužili, včetně oprávněného, nebo neoprávněného dluhu pana Sovy. Družstvu nezbylo, než částku panu Sovovi naúčtovat. Protože ji odmítl zaplatit a my jsme zase odmítli platit dluhy pana Sovy z peněz našeho družstva, odečetli jsme si dluh z jeho přeplatku na zálohách za služby a energie za první rok nájmu již u nás, u družstva po privatizaci. Pan Sova tvrdí, že jsme na to neměli právo. Já ho odkazuji na Agenturu Byt, která mu jeho dluh určitě vysvětlí a pan Sova to prý už udělal. Požádal Agenturu Byt o vysvětlení vzniku jeho dluhu (podotýkám, že se jedná o částku cca 4000,- Kč). Agentura Byt dluh potvrdila, ale nebyla prý schopna předložit jakékoliv doklady, které by potvrzovaly zvýšení nájmu, nebo oznámení pro pana Sovu o zvýšení nájmu a už vůbec ne podpis ing. Sovy, kterým by bral zvýšení nájmu na vědomí. Pan Sova mi sdělil, že bude uvažovat o soudní žalobě. Ne pro 4000,- Kč (soud, právník atd. budou stát určitě více), ale z principu, neboť ho nařčení z neplacení nájmu uráží. Musím přiznat, že ho v této věci chápu a rozumím mu. Opusťme však již minulost. Dopadne-li vše dobře, podepíšeme v říjnu 1998 smlouvu o nájmu s novým nájemcem. Po oznámení ing. Sovy, že hodlá prostor tentokrát již opravdu a definitivně opustit, jsem nedával inzerát do Annonce, protože vím, že o tento prostor byl vždy v minulosti velmi malý zájem. Není na frekventovaném místě, nemá možnost příjezdu motorovým vozidlem. Informaci o úmyslu družstva tento prostor dále pronajmout jsem umístil na nástěnku v domě, na Internet a oznámení dal také naší účetní firmě Prestige. Požádal jsem také ing. Sovu, aby za sebe hledal náhradu. Vzhledem k malé atraktivnosti prostoru jsme nasadili i nízké nájemné: 3000,- Kč měsíčně včetně záloh na služby a energie a to přineslo své ovoce. Zabodovala nástěnka. Zájemce o tento prostor je ochoten uzavřít smlouvu prakticky okamžitě. Hodlá v něm zřídit vzorkovnu interiérových stavebních materiálů a zádveří plánuje přebudovat na výlohu, takže bude opět prosklené! Za těchto podmínek je zájem o pronájem oboustranný a v podstatě záleží pouze na panu Sovovi zda a kdy nám prostor předá. I tomuto novému nájemci přejeme mnoho úspěchů v podnikání.

  Předseda představenstva družstva (29. 9. 1998)

  HOME ZPRÁVY

  INFOSERVIS

  PŘEDPIS

  SLUŽBY

  VOLNÉ BYTY

  NEPLATIČI

  SLOVO PŘEDSEDY

  STARŠÍ ZPRÁVY

  STARŠÍ INFOSERV.

  STARŠÍ PŘEDPISY

  ANUITA

  VOLNÉ NEBYTY

  VYLEPOVAČI

  KONTAKTY

  DOMOVNÍ ŘÁD

  LETECKÝ SNÍMEK

  NAŠI PARTNEŘI

  MÉDIA V DOMĚ

  NABÍDKA POPTÁVKA

  NAHORU-TOP


  WEB Design by COOKER